20101118 presentatie toekomst van leermiddelen

1,087 views

Published on

Volledige presentatie zoals die in het kader van het professionaliseringspalet op 18/11/2010 gehouden is.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,087
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Op 25 november 2008 namen docenten moderne vreemde talen deel aan de startconferentie‘MVT 2010: de multifunctionele methode’ die C. van de Graaf & Partners organiseerde inopdracht van Noordhoff Uitgevers.De conferentie had als doel om van docenten te horen waarmee zij de toekomstigemethoden van Noordhoff Uitgevers het liefst zouden willen uitbreiden. Doel was een top 3samen te stellen van meest gewenste componenten en extra’s.Uitkomsten groepsopdrachtIn groepen is verder ingegaan op het gebruik van ICT bij de moderne vreemde talen. Er isgesproken over de tevredenheid over huidige leermiddelen, goede voorbeelden zijnuitgewisseld en wensen m.b.t. de mvt-methoden van Noordhoff Uitgevers zijngeformuleerd. Hieronder volgt een overzicht van alle uitspraken.1-Grote tevredenheid over huidige leermiddelen2-Goede voorbeelden- Digischool- Neun ein halb- Thema’s actualiseren m.b.v digitale teksten- BBC site learning English, CBBC, CNN- WRTS- www.duits.deToepassingen met de iPod3-
 • Ouders realiseren zich blijkbaar niet dat er fundamentele verschillen zijn tussen hun schooltijd en die van hun kinderen.MVT 2010: maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, ontwikkelingen in het leren vanjongeren en de consequenties daarvan voor leermiddelen.
 • 1. Leren van jongerenKranten en vakbladen staan er vol mee. De jongeren van nu, in de leeftijd van 12 tot 20 jaar,vormen een nieuwe generatie. Deze generatie staat bekend als Generatie Einstein, de Netgeneratie,etc. Deze jongeren zouden veel zelfstandiger opereren en andere manieren vancommuniceren ontwikkelen door gelijktijdig (multitasken) te chatten, te telefoneren en hunwiskundeboek te bestuderen. Zij verwerven en verwerken informatie op discontinue wijze.Het leren zou zodoende anders moeten, wil het voor hen effectief zijn. Het onderzoek ‘Kenmerkend vmbo’ (2008) dat Hiteq onlangs uitvoerde laat eenmeer genuanceerd beeld zien. Veel van bovengenoemde kenmerken worden door vmboleerlingenen hun docenten niet herkend. Opvallend zijn vooral de conclusies dat vmboleerlingengebaat zijn bij structuur en voorspelbaarheid.Dat het gebruik van ICT en internet voor jongeren vanzelfsprekend is, geeft aan dat hetinmiddels geen vraag meer is of ICT in het onderwijs ingezet moet worden. Het gaat veelmeer om de vraag hoe ICT ingezet kan worden in het leerproces.
 • Leren van de Toekomst: DagindelingFrom: kennisnet | 25 augustus 2010  | 12 keer bekekenIn het kader van het SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma behandelden tussen 22 maart en 14 april 2010 groep 6, 7 en 8 van basisschool de Schakel uit Eibergen de geplande lesstof niet met lesboeken en werkschriften, maar met bijvoorbeeld PDA's, podcasts en touchtables. Bekijk een filmpje over het Project Leren van de Toekomst.
 • 1-Wikiwijsomschrijving
 • Onderzoek naar effectiviteit van leermaterialen in het Voortgezet Onderwijsmaart 2010Joke Voogt en Natalie ParejaRoblin van de Faculteit Gedragswetenschappen van de Universiteit Twentededen een literatuurstudie naar de effectiviteit van leermaterialen in het Voortgezet Onderwijs.Aanleiding voor het onderzoek was de behoefte van schoolleiding en docenten aan betrouwbare en praktisch toepasbare kennis van het optimaal inzetten van digitaal leermateriaal in combinatie met papieren leermaterialen.Antwoorden In de literatuurstudie is onderzocht welke antwoorden vanuit het wetenschappelijk onderzoekkunnen worden gegeven op de vragen uit de scholen. Meer specifiek gaat deze literatuurstudieover het effectief gebruik van specifieke leermaterialen in het onderwijs. Daarbij is aandachtgeschonken aan onderwijskundigen en economische aspecten van leermaterialen.DoelHet doel van de literatuurstudie is om een overzicht te geven van de stand van zaken van het onderzoek naar de effectieve inzet van diverse typen leermaterialen in het onderwijs. De opbrengst van het literatuuronderzoek is een beschrijvende inventarisatie van nationaal en internationaal wetenschappelijk onderzoek naar effectief gebruik van digitaal en papieren leermateriaal.SamenvattingConclusies1 Met veel enthousiasme is dit nieuwe onderwerp door de scholen aangepakt. Leermiddelenbeleidblijkt het hart van het onderwijs te raken. Hierin komen samen: de wens om meer maatwerkvoor de leerling te realiseren, de behoefte aan een meer schooleigen curriculum, meer ict, demogelijkheden van de andere financieringsvorm en de intensieve inhoudelijke gesprekken vandocenten en schoolleiding.2 Leermiddelenbeleid leidt tot een preciezere formulering van de onderwijskundige visie van deschool, draagt in sterke mate bij aan het bewustzijn en het draagvlak van deze visie onder allegeledingen van de school. Hierdoor kan leermiddelenbeleid zorgen voor een sterkere samenhangbinnen de school, zowel pedagogisch, (vak)didactisch als organisatorisch. Leermiddelenbeleidlijkt daarnaast een katalysator te zijn voor andere beleidsterreinen: schoolvisie- en missie, teamensectiebeleid, financiën, personeel en ict.3 De potentie voor schoolontwikkeling of innovatie door leermiddelenbeleid zit in het intensievecontact tussen docenten onderling en schoolleiding over de toepassingsmogelijkheden vanbestaande en nieuwe leermiddelen.4 In de praktijk leidt schoolbreed leermiddelenbeleid tot concentratie op een aantaldeelonderwerpen, bijv. specifieke wensen ten aanzien van leermiddelen voor een bepaald vak,project of leergebied.5 Schoolbreed leermiddelenbeleid bevat een visie op:a de massamaatwerkverhouding;b een individuele benadering van docenten in scholing en taakbeleid;c een meerjarenplan ten aanzien van ict-investeringen;d de eigen schooleconomie.De uitwerking en toepassing hiervan in de schoolpraktijk is nog moeilijk voor veel scholen.6 Voor het succesvol formuleren van een integraal leermiddelenbeleid is het nodig dat er binnen deschool voldoende kennis is over de beschikbaarheid en het gebruik van (digitale) leermiddelen enhet basiscurriculum.
 • Erratum: ErstondeerstDigitaleleerlijnen
 • Video 4.55Of: Conclusies:7 van de 10 docenten maakt gebruik van ict in meer lesuren ict meer ict-toepassingen worden gebruiktlln leren meer, beter en sneller4 voorwaarden: materiaal voor ond ontworpen docenten voldoende deskundig voorzieningen in ordeict moet passen in de visie van de schoolVoor iedere school andersUitkomsten: Vaak geen echte ict-visie aanwezig Helft docenten voldoende kennis en vaa Leerlingen zeer verschillend vaardig, op weinig scholen structurele aandacht hiervoor leermaterialen en leerlijnen moeten meer gekoppeld worden meer computers en betere ondersteuning Verschil visie docenten en management:doc: meer computers en bruikbaar materiaal man: professionalisering docentenVerbinding belangrijk!
 • SamenvattingConclusies1 Met veel enthousiasme is dit nieuwe onderwerp door de scholen aangepakt. Leermiddelenbeleidblijkt het hart van het onderwijs te raken. Hierin komen samen: de wens om meer maatwerkvoor de leerling te realiseren, de behoefte aan een meer schooleigen curriculum, meer ict, demogelijkheden van de andere financieringsvorm en de intensieve inhoudelijke gesprekken vandocenten en schoolleiding.2 Leermiddelenbeleid leidt tot een preciezere formulering van de onderwijskundige visie van deschool, draagt in sterke mate bij aan het bewustzijn en het draagvlak van deze visie onder allegeledingen van de school. Hierdoor kan leermiddelenbeleid zorgen voor een sterkere samenhangbinnen de school, zowel pedagogisch, (vak)didactisch als organisatorisch. Leermiddelenbeleidlijkt daarnaast een katalysator te zijn voor andere beleidsterreinen: schoolvisie- en missie, teamensectiebeleid, financiën, personeel en ict.3 De potentie voor schoolontwikkeling of innovatie door leermiddelenbeleid zit in het intensievecontact tussen docenten onderling en schoolleiding over de toepassingsmogelijkheden vanbestaande en nieuwe leermiddelen.4 In de praktijk leidt schoolbreed leermiddelenbeleid tot concentratie op een aantaldeelonderwerpen, bijv. specifieke wensen ten aanzien van leermiddelen voor een bepaald vak,project of leergebied.5 Schoolbreed leermiddelenbeleid bevat een visie op:a de massamaatwerkverhouding;b een individuele benadering van docenten in scholing en taakbeleid;c een meerjarenplan ten aanzien van ict-investeringen;d de eigen schooleconomie.De uitwerking en toepassing hiervan in de schoolpraktijk is nog moeilijk voor veel scholen.6 Voor het succesvol formuleren van een integraal leermiddelenbeleid is het nodig dat er binnen deschool voldoende kennis is over de beschikbaarheid en het gebruik van (digitale) leermiddelen enhet basiscurriculum.
 • IntroductieDe maatschappij verandert, de leerling verandert. Houdt u daar in uw onderwijsvisie rekening mee? De lumpsum financiering biedt een unieke kans om opnieuw met elkaar te bekijken wat er op uw school nodig is. Daarbij is het zaak om voor iedere leerling het beste leermateriaal voor de beste prijs te krijgen. Leermiddelenbeleid vormt een knooppunt tussen het schoolplan, ICT-inzet, activerende didactiek en de didactische aanpak van de docent. Waar eerst sprake was van onduidelijke en/of individuele beslissingen worden leermiddelen nu schoolbeleid.ActiviteitenHet innovatieplatform-VO organiseert informatie- en werkbijeenkomsten in uw regio. In deze twee bijeenkomsten formuleert u samen met andere scholen en onze adviseurs uw leermiddelenbeleidsplan. Deelname is dit kalenderjaar gratis. Het KPC biedt een seminar aan over kansen en valkuilen ten aanzien van leermiddelen op maat.
 • Korte video 3:40 over nieuwe combinaties in het onderwijs en ondersteuning door KennisnetKennisnetbestaatniet in België
 • Verschillendeontwikkeltools
 • 20101118 presentatie toekomst van leermiddelen

  1. 1. Nico van Egmond 20101118 De toekomst van Leermiddelen
  2. 2. Profiel • Mijn achtergrond – Docent Engels/Duits – Ervaring als Leerlingbegeleider, Decaan – Ervaring als Leermiddelarrangeur (LMA) – Ervaring als Trainer op verschillende scholen – Masterstudie Leren en Innoveren • Speciale interesses – Web 2.0 toepassingen – Digitale leerlijnen
  3. 3. Op zoek naar nieuwe leermiddelen
  4. 4. • Waarom veranderen? • Leermiddelen • De toekomst van leren • Hoe veranderen? Opzet college
  5. 5. Waarom veranderen? • De wereld verandert • De leerling verandert • Inzichten over leren veranderen • En de leraren dan? • En de klaslokalen?
  6. 6. De wereld verandert
  7. 7. De leerling verandert
  8. 8. De nieuwe generatie Netgeneratie Generatie Einstein D-gen of N-gen Digitale generatie Homo Zappiens Wifi-generatie Digital natives
  9. 9. Homo Zappiens is de generatie die: • spelletjes speelt; • altijd communiceert; • f2f vrienden en virtuele vrienden met elkaar integreert; • nooit een handleiding leest; • het mobieltje prefereert boven de krant; • het leren als spelen ziet; • zelf wil maken; • zelf de spelregels maakt; • haar eigen taal heeft. Wim Veen Homo Zappiens
  10. 10. Nieuw en oud naast elkaar…
  11. 11. Social software Social software: communicatie wereldwijd, waarbij gebruik gemaakt wordt van computertechnieken.
  12. 12. K-12 x2.06 4:09 bjnesbitt
  13. 13. Students 4:45 Michael Wesch
  14. 14. Virtuele ontwikkeling 10 fases
  15. 15. Het leren verandert Van Behaviourisme…
  16. 16. .. naar cognitief leren Cognitivisme
  17. 17. …naar Constructivisme .. En Nieuw leren
  18. 18. Het nieuwe leren Wat is het nieuwe leren? • = sociaal-constructivistisch leren • Leren is een sociaal-interactief, contextueel, construerend, zelfregulerend en reflectief proces (Simons 2000) De belangrijkste principes zijn: • Leren is een construerende activiteit • Leren is een gesitueerde activiteit • Leren is een sociale activiteit
  19. 19. Can Education catch up?
  20. 20. En de leraar? “The biggest single problem facing education today” Prensky, 2001
  21. 21. Hoe dan wel?
  22. 22. Zijn leraren klaar voor deze jeugd? 2:09 Darren Cannell
  23. 23. Wat moeten leraren kunnen? Slideshow 4:48 Lucy Gray
  24. 24. Teachers today 1:52 Nicole Welding
  25. 25. En de klaslokalen? 2:04 Clare Kelaharx0:50 Van oud…
  26. 26. De toekomst van leren X2:00 4:17 MSFTEducation …naar nieuw
  27. 27. The Second Life classroom 5:13 Caleb Levell
  28. 28. Project Leren van de toekomst 5:33 SURFnet Kennisnet
  29. 29. Conclusies
  30. 30. Leermiddelen • Soorten leermiddelen • Beoordelen • Effectiviteit • Conclusies
  31. 31. Wat zijn leermiddelen
  32. 32. Hoeveel leermiddelen?
  33. 33. Soorten Leermiddelen Soort Voorbeelden Informatiebronnen Wikipedia, Youtube, Kranten, Podcasts, Vodcasts, ebooks Social software Skype, Pamela, Wiki’s, Weblogs, Netwerken als Hyves, MSN Ontwikkeltools Exelearning, Hot Potatoes, Lessenmaker, Lessen Oefeningen Digitale school, Kennisnet, Webquests Digitale samenwerking Lesbank, VO-Content, OVC-Lesbank, Wikiwijs Hulpmiddelen Digiborden, Desktops, Laptops, Ipods, Ipads, Beamers, Voicemailboard, Clickers Games Videogames
  34. 34. Beoordelen van Leermiddelen Scriptie Petra Tjibbe (2010) drie types leerfuncties: • Regulatieve • Affectieve • Cognitieve
  35. 35. Leermiddelen en leerfuncties Boekaerts en Simons (1995) en Klompe (2000)
  36. 36. Effectiviteit van leermiddelen
  37. 37. 1. Computer Aided Instruction 2. Multimedia 3. Simulaties 4. Games 5. MUVE 6. ELO ICT-toepassingen
  38. 38. Resultaten voor CAI Positieve resultaten • Grotere betrokkenheid • Positievere attitude, afhankelijk van sturing • Waardering voor directe feedback
  39. 39. Resultaten voor Multimedia Positieve resultaten tov traditioneel onderwijs • Toename oplossingsvaardigheden • Combinatie tekst en beelden helpt bij leren • Design belangrijk • Verschillen Hoog- en Laagpresterende lln • Wijze van inbedding door docent belangrijk • Lln hebben meer tijd om met stof bezig te zijn
  40. 40. Resultaten voor MUVE • Weinig harde resultaten • Lln presteren niet beter • Maar zijn wel meer gemotiveerd • Voor talen lijkt dit veelbelovend
  41. 41. De inzet van de elo Onderzoek naar de Digitale Leer- en Werkomgeving in het hoger onderwijs WTR, (2010)
  42. 42. Resultaten voor ELO Eigenlijk geen leermiddel • Leren kan ook buiten klaslokaal • Lln nemen eerder zelf verantwoordelijkheid • ELO kan worden afgestemd op docent • Lln vinden inzet ELO motiverend • Aantal lln en docenten afwachtend over ELO’s
  43. 43. Resultaten voor Serious games • Weinig harde resultaten • Lln geven aan veel geleerd te hebben • Lln lijken gemotiveerder en geconcentreerd • Verschil sterk en minder sterk gemotiveerde lln • Geen verschil in leerprestaties gevonden • Gevaar: verdwalen in het spel
  44. 44. Economisch perspectief: Kosten Alleen resultaten voor HO • Infrastructurele kosten • Vaste en variabele kosten • Onderwijskosten • Ontwikkeling en voorbereiding • Uitvoeringstijd
  45. 45. Economisch perspectief: Baten • Verbetering onderwijskwaliteit • Didactiek, inhouden, interactie, communicatie, samenwerking, Evaluatie en toetsing, feedback • Verbetering affectieve aspecten • Motivatie, interesse, zelfvertrouwen, attitude, tevredenheid, prestige school
  46. 46. Economisch perspectief: Baten • Meer efficiëntie onderwijsleerproces • Flexibiliteit, interactie ll-doc, toegankelijkheid inhouden, beoordeling, management OLP • Verbetering kennismanagement • 1 portal alle vakken, samenwerking tussen vakken en docenten, opbouw datasystemen, hergebruik vakken
  47. 47. Algemene conclusies • Veel aandacht voor onderzoek naar potentie digitale leermaterialen • Weinig inzicht optimale inzet papieren en digitale leermiddelen • In praktijk nog weinig inzet digitale leermiddelen • Zeer weinig simulaties en serious games • Tot 2005 vooral WWW en tekstverwerken
  48. 48. Algemene conclusies • ICT goed voor probleem oplossen en onderzoeken • Maar vooral ingezet voor aanbieden gestructureerde informatie en stapsgewijs oefenen vaardigheden • Mogelijkheden voor individualisering • Veel multimediainzet, door docent en door lln • Gaming veelbelovend maar bewerkelijk
  49. 49. Samenvattend • Digitale leermaterialen hebben klein maar positief effect op leerresultaten en vooral motivatie en begrip complexe concepten • Maar effect afhankelijk van: didactische benadering, groeperingsvorm, beschikbare tijd, kenmerken lln • Geen relevante resultaten over kosten en baten
  50. 50. Iedereen een laptop?
  51. 51. Enkele resultaten • verrijking leeromgeving • meer zelfsturing • betere lessen • samenwerken leuker • meer werkdruk • niet meer efficiëntie • geen betere resultaten • wel meer motivatie
  52. 52. Hoe veranderen? • 4 in Balans • Ondersteuning • Open leermiddelen • Doorlopende leerlijnen
  53. 53. 4 in balans monitor
  54. 54. Docentvaardigheden
  55. 55. Naar een Leermiddelenbeleid VO-raad, 2010
  56. 56. Ondersteuningsmogelijkheden
  57. 57. Leermiddelenbeleid VO-raad/Prodocent
  58. 58. Open Leermiddelen
  59. 59. Nieuwe combinaties 3:40 Kennisnet
  60. 60. Het leermiddelenplein SLO
  61. 61. Open leermateriaal 2:29 In klare taal
  62. 62. Zelf ontwikkelen
  63. 63. Doorlopende leerlijnen Van Rens et al. (2008)
  64. 64. Informatievaardigheden
  65. 65. The Big6
  66. 66. Digitale didactiek
  67. 67. Leerlijn ICT vaardigheden
  68. 68. Teaching in the 21st century 9:49 Kevin Roberts 3:14 Anita Benton
  69. 69. Volledige presentatie

  ×