Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Program beredskap 2011a5web

725 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Program beredskap 2011a5web

  1. 1. Beredskapskonferansen 2011 Clarion Hotel Bergen Airport, 30. - 31. maiProgramMandag 30.5. 2011 17.30 Avreise middag 19.30 Middag og underholdning på Fløien10.00 Konferansestart og innledning Folkerestaurant ved Marit Lundteigen Fossdal, avdelingsdirektør NVE10.20 Pause Tirsdag 31.5. 201110.35 Kraftsituasjonen i Bergensområdet Atle Neteland, 09.00 Innledning konsernsjef BKK Arthur Gjengstø, seksjonssjef,11.20 Lunsj seksjon for beredskap, NVE13.00 Introduksjon til risiko- og 09.10 Presentasjon av NVEs forskningsprosjekter krisekommunikasjon på klima – Lyn-studien og Gudrun-studien Bjørn Svenungsen, Roger Steen, kommunikasjonsdirektør NVE. seniorrådgiver, NVE13.25 Stengepraksis og krisekommunikasjon 09.50 Tilpasning til klimaendringer i kraftbransjen Karen Onsager, Tor Håkon Inderberg, konserndirektør, doktorgradsstipendiat, kommunikasjon Hafslund Fritjof Nansen Institute13.55 Pause 10.20 Pause14.15 Var Hardanger-bråket en monsterbløff? 10.40 Solstormer og konsekvenser for kraftbransjen – erfaringer med kommunikasjon og Knut Jørgen Røed Ødegaard, knute på tråden i en utbyggingssak astrofysiker UIO Tor Inge Akselsen, kommunikasjonsdirektør 11.20 Spørsmål og svar Statnett 11.50 Avslutning14.45 Kommunikationsutmaningar Arthur Gjengstø, vid omfattande elavbrott seksjonssjef, seksjon for beredskap, NVE - svenska erfarenheter från Stormarna Gudrun och Per 12.00 Lunsj Mikael Toll, Energimyndigheten15.15 Pause15.30 Plenumsdebatt med panel, ledet av NVEs kommunikasjonsdirektør www.nve.no Bjørn Svenungsen16.00 Slutt Dag 1

×