Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Onderwijsspellen

996 views

Published on

Seriousgames voor het onderwijs. Hierbij wordt de theoretische kennis in praktijk gebracht gedurende het spelen van een game.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Onderwijsspellen

 1. 4. <ul><li>Motto: Speel en word beter </li></ul><ul><li>Doelgroep: Bovenbouw VMBO, MBO & HAVO/VWO </li></ul><ul><li>Doel: Verbeter de spelling, gramatica en zinsconstructies </li></ul><ul><li>Door actief gebruik van taalfuncties: </li></ul><ul><ul><li>Woordenschat </li></ul></ul><ul><ul><li>Spelling </li></ul></ul><ul><ul><li>Grammatica </li></ul></ul><ul><ul><li>Schriftelijke communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Mondelinge vaardigheden via teamspeak </li></ul></ul>Doel, doelgroep en motto van Embargo
 2. 6. <ul><li>Language based adventure game waarbij spelers de Nederlandse taal gebruiken en verder ontwikkelen. </li></ul><ul><li>Multiplayer spel (4 leerlingen) </li></ul><ul><li>In een virtuele wereld met 3 missies en minigames (allemaal los van elkaar te spelen) </li></ul><ul><li>Spelers of non playable characters (NPC’s) geven opdrachten of informatie </li></ul><ul><li>Communiceren onderling met een in game chat of met Teamspeak </li></ul><ul><li>Leerlingen werken systematisch aan competenties </li></ul><ul><li>Deelnemers werken samen en individueel </li></ul>Metafoor van het spel
 3. 7. <ul><li>Het spel wordt geborgd door Raamwerk Nederlands </li></ul><ul><li>Nadruk ligt op Begrijpend Lezen </li></ul><ul><li>3 missies: uitgangspunt: niveaus en geen thema's </li></ul><ul><li>Missie 1= A2 </li></ul><ul><li>Missie 2= B1 </li></ul><ul><li>Missie 3= B2 </li></ul>Didactische borging
 4. 8. <ul><li>Valide additioneel leermiddel ERK A2/B1 </li></ul><ul><li>Zelfwerkzaamheid </li></ul><ul><li>Samenwerkend leren </li></ul><ul><ul><li>Groepsdoel </li></ul></ul><ul><ul><li>Alleen verder als bepaalde spelonderdelen voldoende zijn afgesloten </li></ul></ul><ul><li>Zelfstandig individueel leren </li></ul><ul><ul><li>Individueel beloningssysteem zichtbaar aan einde van iedere missie </li></ul></ul>Didactische aanwijzingen
 5. 9. <ul><li>Herhaling door leuk en uitdagend proberen scores te verbeteren </li></ul><ul><li>Leerlingen helpen elkaar </li></ul><ul><li>Meer contacturen </li></ul><ul><li>Docent kan meespelen </li></ul><ul><li>Onafhankelijk van plaats en tijd </li></ul><ul><li>Lesbrieven voor docenten </li></ul>Didactische aanwijzingen
 6. 24. Enterprise 2.0 <ul><li>Ontwikkeld door en voor docenten en studenten </li></ul><ul><li>Multiplayer </li></ul><ul><li>Gebaseerd op competentieprofielen ondernemen (25) </li></ul><ul><li>Vakoverschrijdend </li></ul><ul><li>Docentenhandleiding en docententraining </li></ul><ul><li>Normal Play en Battle Mode </li></ul><ul><li>Minimaal 12 leerlingen per spelsessie </li></ul><ul><li>Onbeperkt aantal groepen/sessies </li></ul><ul><li>Lesperiode van 9 weken </li></ul><ul><li>140 Incidenten tijdens het spel </li></ul>
 7. 25. <ul><li>Bedrijfstypen </li></ul><ul><ul><li>ICT onderneming </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediabureau </li></ul></ul><ul><ul><li>Hovenier </li></ul></ul><ul><ul><li>Schoonheidsspecialiste </li></ul></ul><ul><li>4 nieuwe bedrijfstypen </li></ul><ul><ul><li>Onderhoudstechnicus </li></ul></ul><ul><ul><li>Horeca </li></ul></ul><ul><ul><li>Detailhandel </li></ul></ul><ul><ul><li>Zorg & welzijn </li></ul></ul>Enterprise 1.0 & 2.0
 8. 26. <ul><li>Reflectiemodule </li></ul><ul><ul><li>Omzet, kosten & winst </li></ul></ul><ul><ul><li>Vrij besteedbaar inkomen </li></ul></ul><ul><ul><li>Historische demografische gegevens </li></ul></ul>Enterprise 2.0
 9. 27. INSTRUCTIE
 10. 41. <ul><li>Motto: Durf te communiceren! </li></ul><ul><li>Doelgroep: Bovenbouw VMBO, MBO & HAVO/VWO </li></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><ul><li>Verlagen van de drempel om actief praktisch te communiceren in Engels </li></ul></ul><ul><ul><li>De vier taalvaardigheden Receptief (lezen en luisteren) en Productief (Schrijven en Spreken) te verdiepen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nadruk op communicatievaardigheden spreken en luisteren </li></ul></ul><ul><ul><li>Vergroot de woordenschat </li></ul></ul>Doel, doelgroep en motto van Checkout
 11. 43. <ul><li>Language based adventure game waarbij spelers de Engelse taal gebruiken en verder ontwikkelen. </li></ul><ul><li>Multiplayer spel (4 leerlingen) </li></ul><ul><li>In een virtuele wereld met 3 missies en 10 minigames (allemaal los van elkaar te spelen) </li></ul><ul><li>Spelers of non playable characters (NPC’s) geven opdrachten of informatie </li></ul><ul><li>Communiceren onderling met een in game chat of met Teamspeak </li></ul><ul><li>De in game chat heeft een talenfilter Engels </li></ul><ul><li>Leerlingen werken systematisch aan competenties </li></ul><ul><li>Deelnemers werken samen en individueel </li></ul>Metafoor van het spel
 12. 44. <ul><li>Raamwerk: Europees referentiekader & Taalprofielen </li></ul><ul><li>Taalprofiel Gesprekken voeren is ondergebracht bij Spreken </li></ul><ul><li>Productieve vaardigheden: Spreken en Schrijven = A2 </li></ul><ul><li>Receptieve vaardigheden: Lezen en Luisteren = B1 </li></ul><ul><li>Een leerling traint voor de aangegeven niveaus alle can-do-statements </li></ul><ul><li>15 van 25 competenties van het Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) komen aan bod </li></ul>Didactische borging
 13. 45. <ul><li>Valide additioneel leermiddel ERK A2/B1 </li></ul><ul><li>Zelfwerkzaamheid </li></ul><ul><li>Samenwerkend leren </li></ul><ul><ul><li>Groepsdoel </li></ul></ul><ul><ul><li>Alleen verder als bepaalde spelonderdelen voldoende zijn afgesloten </li></ul></ul><ul><li>Zelfstandig individueel leren </li></ul><ul><ul><li>Individueel beloningssysteem zichtbaar aan einde van iedere missie </li></ul></ul>Didactische aanwijzingen
 14. 46. <ul><li>Herhaling door leuk en uitdagend proberen scores te verbeteren </li></ul><ul><li>Leerlingen helpen elkaar </li></ul><ul><li>Docent kan meespelen </li></ul><ul><li>Onafhankelijk van plaats en tijd </li></ul><ul><li>Lesbrieven voor docenten </li></ul>Didactische aanwijzingen
 15. 59. Sneak preview van Internationaal Hotel Management Game

×