08F E B 14  Digital News Update
Topshop จับมือ Google สร้ างแฟชันโชว์ อินเทอร์ แอคทีฟเรียลไทม์             14                ...
10 เทคนิคปรับแต่ งและใช้ YouTube ให้ เวิร์คเพื่อการตลาด              14                   ...
ช็อคโกแลต Godiva ชวนคนญี่ปุ่นหัดกอดรับวาเลนไทน์             13                        ...
KLM Must See Map combines social media with print          13                          ...
Expedia ชวนชาว Facebook สร้ างเรื่องราวท่ องเที่ยวแนวใหม่             11                   ...
ทาไม Mobile Website ถึงสาคัญกับธุรกิจ            11                              ...
Stockholm is Your Canvas          11                                       ...
Adidas Y-3 2013: Interactive Live Stream         09                               ...
10 สถิติล่าสุดของ Facebook             08                                   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

News feb 8 14

326 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
326
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

News feb 8 14

 1. 1. 08F E B 14 Digital News Update
 2. 2. Topshop จับมือ Google สร้ างแฟชันโชว์ อินเทอร์ แอคทีฟเรียลไทม์ 14 DigitalFEB GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/social-media/topshop-google-fashion-show/แบรนด์แฟชันระดับโลก Topshop จับมือกับยักษ์ ใหญ่โลกอินเทอร์ เน็ต Google เพื่อยกระดับภาพลักษณ์บนโซเชียลรับการแจ้ งเกิดของงานแฟชันโชว์ครั ้งล่าสุด งานนี ้ Topshopเลือกใช้ กล้ องดิจิตอลที่เรียกว่า ‘Model Cam’ เป็ นกล้ องดิจิตอลจิ๋วเรียลไทม์ที่นางแบบจะเป็ นผู้พกติดตัว กล้ องนี ้จะทาให้ ผ้ ชมผ่านระบบออนไลน์สามารถเห็นบรรยากาศที่นางแบบ ูเห็นระหว่างเดินบนรันเวย์ โดยทั ้งหมดนี ้ผู้ชมจะสามารถชมผ่านเครือข่ายสังคม Google+วิดีโอเหล่านี ้จะถูกถ่ายทอดสดหรือ livestream บน Google+ และ YouTube จุดนี ้ หากผู้ชมใช้ งานร่วมกับแอแอพพลิเคชัน ‘Be the Buyer’ ก็จะสามารถเลือกซื ้อสินค้ าที่ชอบจากรันเวย์ พร้ อมรับคาแนะนาในการซื ้อจากนักช้ อปทัวโลก ่http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5TAF9OfL99g 1
 3. 3. 10 เทคนิคปรับแต่ งและใช้ YouTube ให้ เวิร์คเพื่อการตลาด 14 DigitalFEB GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/social-media/youtube-optimisation/1. ดีไซน์ Channel โดยใช้ พื ้นที่ให้ ค้ มค่า ุ 6. ใช้ Tag ให้ เป็ นประโยชน์เพื่อการค้ นหา2. Video Content Strategy 7. Playlist3. Call to Action 8. Engage4. Annotation 9. สร้ าง Subscription และแชร์ บนแพลตฟอร์ มอื่นๆ5. Thumbnail 10. วิเคราะห์ Insight 2
 4. 4. ช็อคโกแลต Godiva ชวนคนญี่ปุ่นหัดกอดรับวาเลนไทน์ 13 DigitalFEB GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/brand-marketing/brand-move/godiva-valentines/โกไดว่า (Godiva) แบรนด์ช็อคโกแลตหรูที่มีชื่อเสียงมานานในญี่ปน ล่าสุดเพื่อการโปรโมทเทศกาลแห่งความรัก และกระตุ้นยอดขาย จึงทากิจกรรมชวนคนญี่ปนหัดกอด ุ่ ุ่ด้ วยกิจกรรมชื่อ Love & Hug แต่การกอดนี ้เป็ นการกอดหุ่นแทนที่จะเป็ นคนจริ งๆ โดยหุ่นนั ้นมีสน ้าตาลเข้ ม เป็ นตัวแทนของสีช็อคโกแลตนันเอง ี ่เหตุผลที่ทาง Godiva จัดกิจกรรมแบบนี ้ขึ ้นมาก็เพราะวัฒนธรรมของญี่ปนนั ้นไม่ใช้ การกอดเป็ นการทักทาย ดังนั ้นจึงออกกิจกรรมรณรงค์ให้ คนหัดกอด เพื่อรับรู้ ถึงความ ุ่อบอุ่นจากการกอด โดยหุ่นนี ้จะมีเซ็นเซอร์ วดความหนักแน่นของการกอด และตีออกมาเป็ นตัวเลขเพื่อให้ คะแนนการกอดกับคนๆ นั ้น ทุกครั ้งที่กอดจะมีคะแนนขึ ้นที่ เฟซบุ๊กแฟน ัเพจของคนๆ นั ้นด้ วย ใครคะแนนดีก็ได้ รับช็อคโกแลต Godiva ไปทานฟรีๆhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8MzCpcM_ha8http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Nu-scS3qj0Y 3
 5. 5. KLM Must See Map combines social media with print 13 DigitalFEB GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2013/02/13/klm-must-see-map-combines-social-media-with-print/This is a really nice idea that brings online and real life together very well. KLM Royal Dutch Airlines recentlylaunched a new global social media campaign: KLM Must See Map, made by friends. The online campaign,currently running in 24 countries, enables visitors to create a personalized city map, filled with tips from theirfriends. Participants will receive the high-quality printed city map at home – all for free.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dosrsAy4ENY 4
 6. 6. Expedia ชวนชาว Facebook สร้ างเรื่องราวท่ องเที่ยวแนวใหม่ 11 DigitalFEB GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/social-media-marketing-digital/expedia-facebook-instagram-travels/Expedia นั ้นกาลังเริ่มต้ นแคมเปญ Find Yours เพื่อจุดประกายให้ ผ้ ใช้ ค้นหาตัวเองผ่านการเดินทาง วันนี ้ Expedia เปิ ดตัวแอปพลิเคชัน Facebook ใหม่ลาสุดที่ ู ่จะทาให้ ผ้ ใช้ สามารถสร้ าง story หรือวิดีโอเรื่องราวของตัวเอง และแบ่งปั นช่วงเวลาที่แต่ละคนค้ นพบระหว่างการเดินทางได้ อย่างประทับใจ ูสิงที่ Expedia ต้ องการสะท้ อนในแคมเปญ Find Yours คือการสือว่าแรงบันดาลใจ อารมณ์ และประสบการณ์ชีวิตนั ้นทาให้ การเดินทางแต่ละครังมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ่ ่ ้และไม่ซ ้ากัน ดังนั ้นแอปพลิเคชัน Facebook ของ Expedia จึงไม่ได้ เน้ นนาเสนอเรื่องราวการท่องเที่ยว แต่จะเน้ นสร้ างภาพเคลือนไหวที่เกี่ยวข้ องกับการค้ นพบระหว่าง ่ทางhttp://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=eB490uu07S4http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yLZINRgTz4o 5
 7. 7. ทาไม Mobile Website ถึงสาคัญกับธุรกิจ 11 DigitalFEB GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/mobile-website/ntuit.com ได้ ทาการรวบรวมข้ อมูลและแนวคิดสาคัญๆ ในการสร้ าง Mobile Website เอาไว้ รวมทั ้งสถิติสาคัญๆ เพื่อใช้ ในการพิจารณาปรับปรุ ง Mobile Webซึงก็น่าสนใจทีเดียว ่ 6
 8. 8. Stockholm is Your Canvas 11 DigitalFEB GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2013/02/11/stockholm-is-your-canvas/A new iPhone app is launched during Stockholm Art Week where everyone in Stockholm can join a new artmovement and co-create. The app captures your movements on the Stockholm map using GPS and transfers thisinfo to an artist who’ll paint the movements on a real canvas. Just select your brush colour in the app and startwalking.The finished canvas will be presented at the Stockholm Art Week closing party on February 17 and then put up forauction on the net where the surplus is donated to community art projects.Watch the video here http://bambuser.com/v/3365136 7
 9. 9. Adidas Y-3 2013: Interactive Live Stream 09 DigitalFEB GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/adidas-y-3-2013-interactive-live-stream/Most new fashion shows are getting better at expanding into interactive online experiences, and the 2013 Y-Sshow catwalk from Adidas was no different, set to a projection mapped background and staring multiple live-stream cameras, the interactive live stream catwalk show from Adidas let people switch between various liveaction shots both on the run way and behind the scenes, whist allowing users to take snaps of the show andinstantly pin them on Pinterest.http://vimeo.com/57138721 8
 10. 10. 10 สถิติล่าสุดของ Facebook 08 DigitalFEB GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/social-media/facebook-social-media-digital/10-stat-facebook-marketing/อัพเดทสถิติลาสุดของ Facebook กันว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้ าง ่1. บัญชีผ้ ใช้ งานของ Facebook มีอยู่ 1.06 พันล้ านบัญชีเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2012 (เพิ่มขึ ้น 25% จากปี ก่อน) ู2. ในแต่ละวัน จะมีผ้ ใช้ งาน Facebook เฉลีย 618 ล้ านคน (เฉลียในเดือนธันวาคม 2012 เพิ่มขึ ้น 28% จากปี ก่อน) ู ่ ่3. มีผ้ ใช้ งาน Facebook ผ่านอุปกรณ์พกพาเป็ นจานวน 680 ล้ านบัญชีในเดือนธันวาคม 2012 (เพิ่มขึ ้น 57% จากปี ก่อน) ู4. ในไตรมาสสุดท้ ายของปี 2012 มีผ้ ใช้ งาน Facebook ผ่านอุปกรณ์พกพาในแต่ละวันสูงกว่าผู้ใช้ งานผ่านเว็บเป็ นครั ้งแรก ู5. รายได้ จากการโฆษณาผ่านอุปกรณ์พกพาคิดเป็ นรายได้ 23% ของรายได้ จากโฆษณาทั ้งหมดในไตรมาสที่ 4 ของปี 2012 สูงขึ ้นจาก 14% ในไตรมาสที่ 3 ของปี เดียวกัน 9

×