News Aug 24-30

342 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
342
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

News Aug 24-30

 1. 1. AUG 24 Digital 30 News Update
 2. 2. ผลวิจัยชีเ้ ทรนด์ ลง QRcode ในโฆษณานิตยสารแรงกว่ าเดิม! 30 DigitalAUG GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/qrcode-magazine/• มียอดการลง QRcode ในหน้ าโฆษณาของนิตยสารดังของอเมริ กามากขึ ้นทุกปี และเพียงไตรมาส 2 ของปี นี ้ก็มีมากกว่า 2,200 โค้ ด (มากกว่าไตรมาสที่แล้ ว 61%)• นิตยสารที่ลงโฆษณาที่มี QRcode ได้ แก่นิตยสารเกี่ยวกับบ้ าน แฟชัน เทคโนโลยี และดารา เช่น Better Homes and Gardens, InStyle, Popular Machanics, ่People โดยแต่ละเล่มมีการลงโฆษณาพร้ อม QRcode สูงสุดถึง 25 ชิ ้น 1
 3. 3. UNIQLO – Lucky Cube with Maru 30 DigitalAUG GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2012/08/30/uniqlo-lucky-cube-with-maru/• Play lucky cube with Maru. Smart idea from UNIQLO to get people talking about the launch of the new San Franciscostore opening in October. I’m not sure which I love more… the incredibly simple but great idea to use a quirky onlinegame to drive traffic to the new flagship store (prize collection is at the new store) — or the fact that they have partneredwith a YouTUBE star (cat) called Maru.•http://www.youtube.com/watch?v=iA63lAdztwU&feature=player_embedded 2
 4. 4. มาแล้ ว!! เครื่องมือเสิร์ชภาพบน Facebook 30 DigitalAUG GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/digital/web-critics/bing-search-your-friends-facebook-photo/• นี่ถือเป็ นความเคลือนไหวที่สะท้ อนสายสัมพันธ์ ลกซึ ้งระหว่าง Microsoft และ Facebook เมื่อเสิร์ชเอนจิ ้น Bing เปิ ดให้ ผ้ ใช้ ทดลองค้ นหารูปจาก Facebook ซึงผลการ ่ ึ ู ่ค้ นหาจะถูกแสดงเป็ นแถวยาวสไตล์เดียวกับ Pinterest 3
 5. 5. กูเกิลวิเคราะห์ ไลฟสไตล์ แบบ MultiScreen ์ 30 DigitalAUG GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/reports/behaviors/multiscreen-lifestyle/• กูเกิล ร่วมกับ 2 สถาบันได้ แก่ Ipsos และ Sterling Brands ในการสารวจพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่ในการใช้ แกดเจ็ทต่างๆ พร้ อมๆ กัน (Multiple screen) ผลการวิจยอาจ ักล่าวได้ ว่าเป็ นไลฟสไตล์ที่คล้ ายคลึงกันกับคนเมืองทัวโลก โดยในการวิจยพูดถึงว่าภายใน 24 ชัวโมงเราทาอะไรกับอุปกรณ์ ต่างๆ บ้ าง พบว่าเช่น ์ ่ ั ่•90% ใช้ เวลาไปกับสือที่มีจอ ได้ แก่ มือถือ โน้ ตบุ๊ก แท็ปเบล็ต ทีวี ที่เหลือใช้ ไปกับวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ่•เราใช้ คอมพิวเตอร์ เพื่อหาข้ อมูลและทางานที่มนจริงจัง แต่ใช้ มือถือเพื่อการสือสารในเวลาสั ้นๆ ส่วนแท็ปเบล็ต พีซี เน้ นใช้ เพื่อความบันเทิงโดยเฉพาะ เช่น เปิ ดเว็บ เล่นเกม ั ่ 4
 6. 6. Campbell’s Go มาดใหม่ ของซุปปรุ งสาเร็จ 29 DigitalAUG GlobalMarketingoopshttp://www.marketingoops.com/design/campbells-go/• Campbell’s Go คือ ผลิตภัณฑ์ซุปใหม่ของแคมปเบลที่เปลียนโฉมใหม่หมดจรดตั ้งแต่ตวหีบห่อ ์ ่ ั• ทางแคมปเบลเลือกใช้ ระบบบล็อกของ Tumblr เพื่อแยกโปรโมท Campbell’s Go อย่างเป็ นทางการ เหตุผลสาคัญก็เพราะ Tumblr มีความเป็ น Social Network อยู่ ์ในตัว สามารถกด like, reblog ได้ ทนที เพื่อสร้ างกระแส buzz ต่อระหว่างแฟนๆ ได้ โดยง่าย ั 5
 7. 7. Breville: Data Visualising Coffee Brewing 28 DigitalAUG GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/breville-data-visualising-coffee-brewing/• Here’s a nice idea from Sydney agency Reborn that pairs two of life’s greats – coffee and art. In a campaign for kitchenequipment brand Breville they created ‘The Naked Espresso’.•http://www.youtube.com/watch?v=-uzcNA3P7F4&feature=player_embedded 6
 8. 8. Instacube: Android Instagram Photo Frame 26 DigitalAUG GlobalDigitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/instacube-android-powered-instagram-photo-frame/• Powered by an Android OS, the Instacube is a 600×600 digital photo frame of sorts, connected to the world via yourwireless network, and designed to constantly stream your Instagram feeds directly to the screen, coming complete with abutton on the frame to ‘like’ your favourite photos.•http://www.youtube.com/watch?v=7H2SrbLOrbQ&feature=player_embedded 7
 9. 9. สารวจอิทธิพล การค้ นหาผ่ าน มือถือ อุปกรณ์ เคลื่อนที่ (Mobile Device) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 24 DigitalAUG GlobalBlog.butthunhttp://blog.butthun.com/digital-media/stat-research-mobile-search-on-mobile-device/#.UD-PecHN8ls• จากผลการวิเคราะห์ ของ Adobe® Digital Index โดยใช้ กลุ่มตัวอย่ างจากการเยี่ยมชม (visit) เว็บไซต์ จานวน 2,500,000,000 ครั ง และจากเว็บไซต์ มากกว่ า 125 ้เว็บไซต์ ในกลุ่ม ธุรกิจการเงิน ธุรกิจสื่อค้ าปลีกและการท่ องเที่ยว พบว่ า เช่ น• การเพิ่มขึ ้นของการท่องและการเสิร์ชข้ อมูลผ่านอินเทอร์ เน็ตโดยอุปกรณ์โมบายล์จะทาให้ สนค้ าและแบรนด์ ต่างๆ ต้ องพึงการใช้ เสิร์ชจากอุ ปกรณ์เคลือนที่ (Mobile Device) ิ ่ ่มากกว่าจากพีซี 8

×