Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

News Apr 20-26

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

News Apr 20-26

 1. 1. 20A P R 26 Digital News Update
 2. 2. 25 DigitalAPR 7-Eleven กับ Application Local Marketingoops โหลด เล่ น ลุ้น แคมเปญแนวใหม่ 7 Lucky Gethttp://www.marketingoops.com/digital/campaigns/7-eleven-iphone-application/• แอพพลิเคชัน7-Eleven TH ของ 7-Eleven นี ้ เป็ นแอพพลิเคชันที่ออกแบบมาให้ กบลูกค้ าของ 7-Eleven ได้ พกความสะดวกสบายติดตัวไปได้ และด้ วยคอนเซ็ปท์ โหลด ่ ่ ั เล่น ลุ้น ที่จะทําให้ ชีวิตของผู้บริ โภคนันง่ายขึ ้น และสนุกมากขึ ้นกับการใช้ ชีวิตในทุกๆวัน เสมือนได้ พก 7-Eleven ติดตัวตลอดเวลา เพื่อค้ นหาร้ าน 7-Eleven ที่ใกล้ คณที่สด ้ ุ ุ พร้ อมพูดคุย แสดงความคิดเห็นและรับรู้โปรโมชันจาก 7-Eleven ได้ ตลอดทังวัน และยังได้ ร่วมเล่นเกมสนุกๆในทุกๆ ครังพบโฆษณาของ 7-Eleven เพื่อลุ้นรับ The New ่ ้ ้ iPad และของรางวัลต่างๆ มูลค่ากว่า 240,000 บาท 1
 3. 3. 23 DigitalAPR Local Marketingoops Citibank ประเทศไทย ชวนคนไทย Take A Seat ไปโอลิมปิ คhttp://www.marketingoops.com/digital/campaigns/citibank-everyday-happiness/• Citibank ให้ ชื่อแคมเปญนี ้ว่า Everyday Happiness ซึงคาดว่ามากับไอเดีย Take A Seat หรื อการจองที่นงในการชมการแข่งขันโอลิมปิ คผ่านแคมเปญเว็บไซต์ ่ ั่ www.everyday-happiness.com พร้ อมลุ้นตัวเครื่ องบินไปกลับและเข้ าชมการแข่งขันโอลิมปิ คที่ประเทศอังกฤษ ๋• เพียงเชื่อมต่อกับ Facebook แล้ วเลือกที่นงในสเตเดียม ซึงทาง Citibank จะให้ สทธิ์ที่นงทุกวัน หรื อหากใครต้ องการเพิ่มก็ต้องนํา Approval Code จากสลิปบัตรเครดิต ั่ ่ ิ ั่ มากรอกเพื่อรับที่นงเพิ่ม ไอเดียดี เล่นง่าย และของรางวัลมีมากและหลากหลาย ซึงไม่จําเป็ นต้ องถือบัตร Citibank ก็ร่วมกิจกรรมได้ แต่ถ้าถือบัตร Citibank ก็จะมีโซนพิเศษ ั่ ่ ให้ โดยเฉพาะ 2
 4. 4. 23 DigitalAPR Local Veedvil โปรแกรมคูปองชื่อดัง บินมาให้ จับผีเสือกันแล้ วในเมืองไทย ้http://www.veedvil.com/news/application/ibutterfly-thailand/• Dentsu Media ประเทศไทยเปิ ดตัวแอพพลิเคชันยอดฮิตในแถบเอเชีย iButterfly มาให้ คนไทยได้ จบผีเสื ้อกันแล้ ว ่ ั• iButterfly เป็ นทังโปรแกรมที่แจกส่วนลดคูปองต่างๆ และยังเป็ นเกมส์จบผีเสื ้อสะสมไว้ ในโทรศัพท์มือถือ พร้ อมลุ้นรางวัลต่างๆมากมาย ด้ วยไอเดียของการใช้ เทคโนโลยี ้ ั Augmented Reality, Motion Sensor และ GPS ในการเล่นจับผีเสื ้อ• เมื่อเปิ ดโปรแกรม iButterfly ขึ ้นมาและเชื่อมต่ออินเตอร์ เน็ตผ่านสมาร์ ทโฟนจากนันก็ยกมือถือส่องหาผีเสื ้อตามสถานที่ตางๆได้ เลย โดยจะมีผีเสื ้อหลากหลายแบบให้ จั บเพื่อ ้ ่ สะสมและลุ้นรับคูปองและของรางวัลต่างๆมากมายที่แอบซ่อนอยูในผีเสื ้อแต่ละตัวที่เราจับได้ อีกทังยังอาจมีสทธิ์ล้ นรับรางวัลใหญ่ได้ อกด้ วย ่ ้ ิ ุ ี 3
 5. 5. 25 DigitalAPR Global Volkswagen Amarok: Digitalbuzzblog The Facebook Flipbookhttp://www.digitalbuzzblog.com/volkswagen-amarok-the-facebook-flipbook-ad/• Volkswagen has flipbook for the Amarok, but in the shape of a Facebook Flipbook. This one, utilizing the Facebook Photo Gallery, takes it to the next level with 200+ images that when flicked through, create an ad for the new Volkswagen Amarok inside Facebook.• VDO link: http://vimeo.com/40727808 4
 6. 6. 25 DigitalAPR Global Dove targets Facebook ads Fastcocreate with ad makeover apphttp://www.fastcocreate.com/1680676/dove-targets-facebook-ads-with-ad-makeover-app• A newer trend in online advertising: targeted Facebook ads, particularly those that promote female-focused "self- improvement" products.• Users can select the messages they like and then share the positive, beauty-affirming messages with their friends, with Dove’s goal to reach 5 million women.• VDO link: http://www.youtube.com/watch?v=lg_jbSP-F2o&feature=player_embedded 5
 7. 7. 25 DigitalAPR Global Fastcocreate Coca-Cola gathers Football fan love with mobile “Cheering truck”http://www.fastcocreate.com/1680664/coca-cola-gathers-football-fan-love-with-mobile-cheering-truck• A familiar red Coca-Cola truck, this one outfitted with a recording booth, drove through 19 provinces in Argentina, stopping in select spots and inviting fans (sometimes whole school’s worth of them) to step inside and have their cheers captured on tape.• As more sound files were stowed away, a digital sign outside the truck displayed their number, as it crept toward the one million mark. 6
 8. 8. 24 DigitalAPR Global ยอดผู้ใช้ Facebook ต่ อเดือนทะลุ Veedvil 901 ล้ านคนแล้ วhttp://www.veedvil.com/digital-buzz/facebook/facebook-active-users-901-million/• เดือนมีนาคมทางเฟสบุ๊คได้ อเั ดทเอกสาร S-1 กับกลต. ของสหรัฐใหม่วา ่1. ยอดผู้ใช้ งานอยูที่ 901 ล้ านคน ่2. จํานวนคนกด Like, Comment กว่า 3.2 พันล้ านครังต่อวัน ้3. มีภาพอัพโหลดขึ ้นไป 300 ล้ านภาพต่อวัน4. มีสถานะเป็ นเพื่อนกัน 125 พ้ นล้ านคน 7
 9. 9. 24 DigitalAPR Global The brand content breakdown: Fastcocreate Behind FORD “Escape Routes”http://www.fastcocreate.com/1680555/the-brand-content-breakdown-behind-ford-escape-routes• Years of experimenting on TV and online have led Ford to a fully branded primetime network TV series on NBC.• This show isn’t just a TV show, it’s an ongoing, interactive online experience which allows online teammates to help contesters navigate routes in the game.• Key of success: MAKE THE PRODUCT INTEGRAL TO THE GAME, CO-BRAND YOUR BRANDED CONTENT and BE IN THE RIGHT PLACE AT THE RIGHT TIME 8
 10. 10. PUMA OFFERS FREE BEER TO VICTIMS OF FC BARCELONA’S CESC FÀBREGAS 24 DigitalAPR Global Fastcocreatehttp://www.fastcocreate.com/1680655/puma-offers-free-beer-to-victims-of-fc-barcelonas-cesc-f-bregas• Via its latest campaign, Puma is offering a free round of beer for every time star midfielder Cesc Fàbregas scores against an opposing team.• Need only register on the Puma Rondas site, select their desired match, and wait for confirmation that they’ll be able to drown their sorrows in free beer.• VDO LINK: HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TQ8L01CBWN8&FEATURE=PLAYER_EMBEDDED 9
 11. 11. 24 HONEST TEA RECYCLES YOUR OLD DigitalAPR Global FACEBOOK POSTS TO PROMOTE Fastcocreate RECYCLINGhttp://www.fastcocreate.com/1680654/honest-tea-recycles-your-old-facebook-posts-to-promote-recycling• A clever way to promote recycling through social media. The initiative resulted in a Facebook app called The Great Recycle, which recycles users’ most popular posts (and offers a small reward) once they make a pledge to recycle more. 10
 12. 12. 23 DigitalAPR GlobalAdverbloghttp://www.adverblog.com/2012/04/23/puma-fastest-purchase/• Puma claims to have the fastest running shoes, so shoppers of the Puma Faas shoe should also be among the fastest. This in-store activation by Puma Mexico rewarded a speedy trip to the cashier. Discounts were handed out by counting the minutes it took you from entering the store to purchasing the shoes.• VDO link: http://vimeo.com/40883603 11
 13. 13. 23 DigitalAPR GlobalThumbsuphttp://thumbsup.in.th/2012/04/chinese-contents-overtaking-english/• คอนเทนต์ภาษาจีน มาแรงจนกําลังจะแซงคอนเทนต์ภาษาอังกฤษแล้ ว• ล่าสุดบริ ษัท Smartling ได้ ทําการสํารวจและพบว่าอีกไม่นานนี ้ คอนเทนต์ภาษาจีนกําลังจะแซงหน้ าคอนเทนต์ภาษาอังกฤษแล้ ว นี่กําลังจะกลายเป็ นอีกจุดเปลียนที่สาคัญ ทีคน ่ ํ ่ บนโลกออนไลน์ต้องหันมาให้ ความสนใจอย่างจริ งจังมากขึ ้น 12
 14. 14. 23 DigitalAPR Global Marketingoopshttp://www.marketingoops.com/reports/research/smartphone-pics-restaurants-infographic/• เหตุผลของผู้ใช้ สมาร์ ทโฟนที่ร้านอาหาร (Infographic)• จากบริ ษัทวิจยตลาด Lab42 พบว่าความต้ องการถ่ายรูปคือเหตุผลหลักที่ทําให้ สมาร์ ทโฟนถูกดึงขึ ้นมาโชว์ตวที่ร้านอาหาร ั ั• 20% ของกลุมตัวอย่างใช้ สมาร์ ทโฟนติดต่อกับเพื่อนคนอื่นเพื่อวางแผนรับประทานอาหารมื ้อคํ่า ขณะที่ 19% ใช้ สมาร์ ทโฟนเพื่อค้ นหาร้ านอาหารที่อยูใกล้ เคียง โดย 18% ของผู้ใช้ ่ ่ สมาร์ ทโฟนระหว่างทานข้ าวนอกบ้ านนันต้ องการดูเมนูออนไลน์และรับคําแนะนํา ้ 13
 15. 15. 22 Chevy Sonic: DigitalAPR Global The street art robot car Digitalbuzzbloghttp://www.digitalbuzzblog.com/chevy-sonic-the-street-art-robot-car/• Chevy Sonic Street Art Robot Car, created in partnership with Jeff Soto, a renown street artist, to create a world first paint-spraying robot car that can be controlled via an array of military looking interfaces to create Street Art.• VDO link: http://www.youtube.com/watch?v=msH2Xz8xM0E&feature=player_embedded 14
 16. 16. 22 DigitalAPR Global ZMOT คืออะไร? Thumbsup คานิยามด้ านการตลาดใหม่ โดย Googlehttp://thumbsup.in.th/2012/04/zmot/• “Think with Google” เป็ นหนึงในโครงการของ Google ที่จะนําเรื่ องราวในแวดวงธุรกิจออนไลน์และเทรนด์ตางๆ มาเผยแพร่ให้ บคคลภายนอกได้ ศกษากัน ไม่วาจะเป็ น ่ ่ ุ ึ ่ บทสัมภาษณ์ของผู้นําทางความคิด นําเสนอกรณีศกษา หรื อข้ อมูลต่างๆ ที่นาสนใจเพื่อประโยชน์แก่ผ้ ประกอบการในการวางแผนธุรกิจ ึ ่ ู• “ZMOT หรื อ Zero Moment of Truth เป็ นช่วงที่ลกค้ าจะมีปฏิสมพันธ์กบแบรนด์ก่อนหน้ าที่จะไปถึงร้ านค้ าจริ ง อย่างการ เริ่ มค้ นหาข้ อมูลสินค้ าที่ตวเองสนใจ เช่น การดู ู ั ั ั รี วิว, เรตติ ้ง จากเว็บไซต์ และ Social Media ต่างๆ ดูวิดีโอคลิปจาก YouTube หรื อแม้ กระทังการสแกน Barcode จากโทรศัพท์แล้ วเปิ ดอ่านรี วิวกันตรงๆ เลย แรงผลักดัน ่ สําคัญที่ทําให้ เกิด ZMOT คือ การเติบโตของอินเทอร์ เน็ตและเครื่ องมือที่ใช้ เชื่อมต่ออย่างสมาร์ ทโฟนนันเอง (จากสถิติกว่า 79% ของชาวสหรัฐฯ กล่าวว่าพวกเขาใช้ สมาร์ ทโฟนใน ่ การซื ้อของ) 15
 17. 17. 20 DigitalAPR Global Facebook launches new NME Listen button for artist pageshttp://www.nme.com/news/various-artists/63338• The Listen button will work by automatically connecting to the music streaming service the person uses most frequently and will then begin playing the most popular songs from that artist. This means that the likes of Deezer, Napster and Spotify will automatically begin playing. 16
 18. 18. 20 DigitalAPR Global Ford กับแคมเปญแปลกใหม่ Marketingoops The Parisian Pinball Parkhttp://www.marketingoops.com/ads-ideas/ooh/ford-the-parisian-pinball-park/• ไอเดียแปลกใหม่มาให้ ได้ เห็นกันอีกครังจากโฆษณาของ Ford ประเทศปารี ส ที่ทําที่จอดรถเป็ นเกมเชื่อมกับ Pinball Park สําหรับการโปรโมทรถยนตร์ Ford กับเครื่ องมือ ้ อัตโนมัติในการจอดรถในที่แคบ• The Parisian Pinball Park คือ การเว้ นที่จอดรถริ มถนนไว้ หนึงคัน และนํา bumper มากันไว้ ซึงไม่วารถคันไหนที่เข้ ามาจอดก็จะต้ องชนกับ bumpers ที่วานี ้ ทํา ่ ้ ่ ่ ่ ให้ ไม่สามารถจอดรถได้ ดี แต่หากมีคนไหนที่สามารถจอดรถได้ โดยไม่ขนกับ bumper ก็จะชนะเกม Pinpall อันใหญ่มหึมานัน ส่วนที่เชื่อมกับ Pinpall อันใหญ่ที่ติดไว้ บน ั ้ ตัวตึกก็คือ ทุกครังที่รถมีการชนกับ bumpers เจ้ าเครื่ อง Pinball ที่วานี ้ก็จะส่งเสียงดังเสมือนกับเรากําลังเล่น Pinball อยู่ ซึงเรี ยกร้ องความสนใจให้ กบคนที่เดินผ่านไปมา ้ ่ ่ ั ได้ เป็ นอย่างดี ลองมาชมวิดีโอนี ้กัน• VDO link: http://www.youtube.com/watch?v=DAM_HLj1QOo&feature=player_embedded 17

×