10 การวางมุม 30 75

771 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
771
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10 การวางมุม 30 75

 1. 1. 1) หน่ว ยการเรีย นที่ 5 การวัด ระยะจำา ลอง ใบงานที่ 10 เรื่อ ง การ วางมุม 30°, 75°นายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 2. 2. การวางมุม 30°นายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 3. 3. การวางมุม 30° 1. จากรูปต้องการวางมุม 30° ตามเข็มนาฬิกาที่ จุด G 2. กำาหนดจุด E F ระยะห่างกันพอประมาณขึ้น ในสนาม ก็จะได้แนวเส้นตรง EF ดังรูปนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 4. 4. การวางมุม 30° 3. กำาหนดจุด G และ H บนแนวเส้นตรง EF โดยให้ระยะ GH เท่ากับ 0.2000 เส้นโซ่ แล้ว ปักห่วงคะแนนไว้ ตรวจสอบแนว E G H F ต้อง แนวแนวเส้นตรง ดังรูปนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 5. 5. การวางมุม 30° 4. กำาหนดจุด I โดยวัดระยะ GI = 0.2000 เส้นโซ่ วัดระยะ HI = 0.2000 เส้นโซ่ จุดตัด กันของระยะ GI กับระยะ HI ก็คือจุด I นั่นเอง ดังรูป
 6. 6. การวางมุม 30° 5. จากการตัดกันของแนว GI กับแนว HI จะเกิดรูป สามเหลี่ยมด้านเท่า GHI ซึ่งมีด้านเท่ากันทังสามด้าน ้ และมีมมเท่ากันทุกมุมคือ 60° ุ 6. กำาหนดจุด J โดยแบ่งครึ่งด้าน HI จะได้ระยะ HJ, IJ = 0.1000 เส้นโซ่ ก็จะได้จุด J ตามต้องการ และจะได้ มุม JGH เท่ากับ 30° ตามต้องการ ดังรูปนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 7. 7. การวางมุม 75°นายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 8. 8. การวางมุม 75° 1. จากรูปต้องการวางมุม 75° ทีจุด B ่ 2. สร้างรูปสามเหลียมรูปที่ 1 คือสามเหลี่ยม ABC ่ ด้วยโซ่ลานเส้น โดยการกำาหนดจุด B C ขึ้นใน สนาม ยาวเท่ากับ 4 หน่วย ในที่นสมมติเป็น 0.20 ี้ 00 เส้นโซ่ (5 ข้อ x 4 หน่วย)นายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 9. 9. การวางมุม 75° 3. กำาหนดจุด C โดยใช้โซ่ลานเส้น 2 เส้น วัด ระยะ BA และ CA เท่ากับ 4 หน่วย ในที่นี้ สมมติเป็น 0.2000 เส้นโซ่ จะเกิดจุดตัดกัน ระหว่างเส้นตรงตรง BA และ CA จุดตัดนั้นก็คือ จุด A นั่นเอง ดังรูปนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 10. 10. การวางมุม 75° 4. กำาหนดจุด C โดยใช้โซ่ลานเส้น 2 เส้น วัดระยะ BD เท่ากับ 5.66 หน่วย ในทีนี้สมมติเป็น0.2830 เส้น ่ โซ่ (5 ข้อ x 5.66 หน่วย) และ CD เท่ากับ 4 หน่วย ในทีนี้สมมติเป็น 0.2000 เส้นโซ่ จะเกิดจุดตัดกัน ่ ระหว่างเส้นตรงตรง BD และ CDA จุดตัดนั้นก็คือจุด D นั่นเอง ดังรูปนายมานัส ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ
 11. 11. การวางมุม 75° 5. แบ่งครึ่งมุม B โดยการแบ่งครึ่งระยะ AC ที่ จุด E ก็จะได้มุม CBE เท่ากับ 30° เพราะมุม ABC เท่ากับ 60°6. นำามุม ABC บวกกับมุม CBD ซึ่งเท่ากับ 30°+ 45° ก็จะได้มุม EBD เท่ากัแผนกวิชาช่างสำารวจนายมานัส ยอดทอง อาจารย์ บ 75°
 12. 12. งานที่ม อบหมาย 1. ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 6 กลุ่มๆ ละ เท่าๆ กัน 2. ปฏิบติงานตามใบงานที่มอบหมายเป็นกลุ่ม ั จำานวน 2 วิธี 3. เมื่อปฏิบติงานเสร็จแล้วในแต่ละวิธให้แจ้งให้ ั ี ครูผสอนตรวจให้คะแนนต่อไป ู้ 4. คะแนนคิดเป็นกลุ่มคือกลุ่มไหนได้คะแนน เท่าไหร่สมาชิกในกลุ่มจะได้คะแนนเท่ากัน ยกเว้นคนที่ไม่ช่วยสมาชิกในกลุ่มปฏิบัติงานจะนายมานัส ะแนน ไม่ได้ค ยอดทอง อาจารย์แผนกวิชาช่างสำารวจ

×