Student finance in Wales (bilingual)

206 views

Published on

A discussion on student finance in Wales. Presented at NUS Wales Conference Day 1 plenary session.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
206
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Student finance in Wales (bilingual)

 1. 1. Add title in hereAdd subtitle in here
 2. 2. Cyllid Myfyrwyr yng Nghymru – canfod eich ffordd a dylanwadu ar y ddrysfaStudent Finance in Wales – navigating and influencing the maze
 3. 3. Amcanion AimsCrynodeb o newidiadau Summary of the upcomingarfaethedig mewn prosesu changes to student financecyllid myfyrwyr yng processing in WalesNghymru Discussion on what an idealTrafodaeth ar beth fyddai system would look likesystem ddelfrydol
 4. 4. Sefyllfa Bresennol Current SituationAddysg Bellach Further Education:Prosesu canolog ar gyfer LCA o Central processing for EMAsddechrau’r cynllun yn 2004/05 from start of the scheme 2004/05Grantiau Dysgu’r Cynulliad Assembly Learning Grants inmewn AB wedi eu canoli ers FE centralised from 2007/082007/08 Student Loans CompanyMae’r Cwmni Benthyciadau i processes applications underFyfyrwyr yn prosesu cesiadau Student Finance Wales brand indan frand Cyllid Myfyrwyr Cymru Colwyn Bayym Mae Colwyn
 5. 5. Sefyllfa Bresennol Current SituationAddysg Uwch Higher Education:Mae’r 22 awdurdod lleol yng 22 Welsh local authoritiesNghymru wedi prosesu’r rhan fwyaf processed most HE studento geisiadau cyllid myfyrwyr AU ers finance applications since 1960sy 1960auMae’r Cwmni Benthyciadau i Student Loans CompanyFyfyrwyr yn gweithredu canolfan operates a bilingual call centre inalwadau ddwyieithog ym Mae Colwyn Bay to support localColwyn i gynorthwyo gwaith authority workawdurdodau lleolRhywfaint o gynhaliaeth drwyddarparwyr – e.e. Cronfa Arian Some support throughWrth Gefn providers – eg. Financial Contingency Fund
 6. 6. Sefyllfa Bresennol Current SituationGIC / gwaith cymdeithasol NHS/Social work:Mae’r Gwasanaeth Iechyd NHS Wales centrallyCenedlaethol yn prosesu processes applications forceisiadau ar gyfer myfyrwyr healthcare students, Caregofal iechyd, Cyngor Gofal Council for Wales for socialCymru ar gyfer gwaith workcymdeithasol
 7. 7. Y Dyfodol The FutureAddysg Uwch Higher EducationCeisiadau i gael eu canoli o Applications to be2014/15 – i’w gyflwyno’n centralised from 2014/15 –raddol phased inSwyddfa CMC i’w hagor SFW office to be openedyng Nghyffordd Llandudno in Llandudno Junction
 8. 8. Y Dyfodol The FutureAddysg Uwch Higher EducationMae UCMC yn rhanddeilydd NUS Wales key stakeholder inallweddol mewn trafodaethau ar discussions on the new service –y gwasanaeth newydd – mae NUS UK also sits on a number ofUCM DU hefyd yn eistedd ar SLC groupsnifer o grwpiau CBMCyfle i fyfyrwyr ddylanwadu ar Chance for students tosut mae hyn yn gweithio - a influence how this works – and wegallwn ddylanwadu ar can influence support for othergefnogaeth ar gyfer myfyrwyr students too!eraill hefyd!
 9. 9. Y Dyfodol The FutureAddysg Bellach ac Uwch Further & Higher EducationMae’r Gronfa Arian Wrth Gefn The financial contingencyar hyn o bryd yn cael ei fund currently under review byhadolygu gan Lywodraeth the Welsh GovernmentCymru One possibility that is beingUn posibilrwydd sy’n cael ei considered is also centralisingystyried yw canoli’r GAWG FCF
 10. 10. Trafodaeth DiscussionRhannwch yn grwpiau Split into groups: Further educationAddysg bellach Higher educationAddysg uwch NHS/Social workGIC / Gwaith cymdeithasol
 11. 11. Trafodaeth DiscussionCwestiynau allweddol Key questions:Sut beth fyddai gwasanaeth What would an ideal servicedelfrydol look like?Beth sydd angen ei newid? What needs to change?Beth mae grwpiau bregus ei What do vulnerable groupsangen? need?
 12. 12. Dileu Rhannol Partial CancellationPwyntiau allweddol: Key points:Ar gael i fyfyrwyr o Gymru ble Available to Welsh studentsbynnag y byddant yn astudio wherever they studyTalu £5 i dileu £1500 o’r Pay £5 and writes off £1500 of thebenthyciad loanNi ellir ond gwneud hyn unwaith, Can only be done once, sofelly ni ddylai myfyrwyr ond students should only do it whengwneud hyn pan fyddant wedi they have received at least £1500derbyn o leiaf £1500 o’u of their maintenance loanbenthyciad cynhaliaeth

×