Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

geo ting 3 bab 11, 12, 13

10,293 views

Published on

slide ini mengandungi maklumat mengenai bab 11 , 12 dan 13 geografi tingkatan 3. slide ini dimulakan dengan maklumat bab 13...harap maklum!!!

Published in: Education
 • Be the first to comment

geo ting 3 bab 11, 12, 13

 1. 1. SYAHIRAH IZZAH HAKIMI ALFAN ZHARIF AHLI – AHLI KUMPULAN:
 2. 2. BAB 13
 3. 3. SUMBANGAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN NEGARA  menyediakan peluang pekerjaan  meningkatkan taraf hidup  menambahkan pendapatan negara  meningkatkan infrastruktur  mengurangkan import  memindahkan teknologi  menggalakkan proses pembandaran
 4. 4.  Kegiatan ekonomi menyediakan peluang pekerjaan kepada penduduk.  Antara sektor yang ditawarkan ialah :- a) perkhidmatan b) perindustrian c) perlombongan d) pertanian e) perikanan PELUANG PEKERJAAN
 5. 5. PENINGKATAN TARAF HIDUP a) Pendapatan purata penduduk Malaysia telah meningkat dengan kemajuan dalam kegiatan ekonomi . b) Peningkatan pendapatan perkapita (purata pendapatan bagi setiap orang penduduk dalam setahun) memberi kesan kepada penduduk , iaitu :  meningkatkan kuasa beli penduduk;  taraf kesihatan dan pendidikan meningkat  mampu membeli makanan yang lebih berzat dan berkhasiat  mempu menghantar anak untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi tempatan dan luar negara. c) Kini , kebanyakan rakyat malaysia mampu memiliki rumah , kereta , dan komputer
 6. 6. PENDAPATAN a) Pendapatan negara diperoleh daripada eksport , cukai , dan kauntungan daripada perniagaan b) Tukaran wang asing diperoleh daripada eksport barangan c) Pada tahun 2003 , jumlah pendapatan eksport malaysia ialah RM343 bilion d) Cukai dikenakan ke atas barangan import , eksport , dan pendapatan
 7. 7.  Kegiatan ekonomi turut meningkatkan kemudahan infrastuktur negara seperti jaringan pengangkutan , bekalan air , elektrik dan komunikasi.  Perkembangan kegiatan ekonomi telah menyebabkan pembinaan infrastuktur dijalankan dengan begitu pesat.  Perkhidmatan keretapi elektrik seperti LRT , STAR , monorel dan ERL juga diperkenalkan untuk memudahkan pergerakan penduduk dan pelancong . INFRASTRUKTUR
 8. 8. PENGURANGAN IMPORT A. Kegiatan ekonomi yang paling banyak membantu dalam pengurangan import ialah perindustrian. B. Kebolehan malaysia dalam membuat barangan buatan kilang telah mengurangkan import barangan butan kilang yang pada suatu masa dahulu merupakan import utama negara. C. Kini , malaysia bukan sahaja mampu membuat barangan kilang sendiri malahan telah mengeksport barangan buatan kilangnya ke negara lain
 9. 9. PEMINDAHAN TEKNOLOGI  Pemindahan teknologi melibatkan pemindahan kemahiran , kepakaran dan teknik dari 1 negara ke negara lain melalui proses pembelajaran , latihan pengalaman dan peniruan  Dalam bidang pengangkutan juga malaysia menggunakan teknologi dari perancis dalam pembinaan LRT  Secara keseluruhannya , pemindahan teknologi yang berlaku dalam kegiatan ekonomi telah membantu memajukan negara setanding dengan negara maju lain
 10. 10. PEMBANDARAN a) Pembandaran adalah proses perkembangan sesebuah kawasan petempatan dari sebuah pekan menjadi bandar , sebuah bandar menjadi bandar lebih besar dan seterusnya b) Proses pembandaran akan melibatkan beberapa perkara , iaitu :
 11. 11.  Petambahan jumlah penduduk.  perubahan dan pertambahan fungsi bandar.  pertambahan kemudahan asas dan infrastuktur.  perubahan dan petambahan kegiatan ekonomi.  petambahan saiz bandar .  perubahan gaya hidup. c) Bandar-bandar tersebut telah mengalami proses pembandaran yang lebih pesat dengan pertambahan kegiatan ekonomi lain seperti perindustrian , perniagaan ,perdagangan dan perkhidmatan.
 12. 12. SECARA KESELURUHANNYA, SUMBANGAN KEGIATAN EKONOMI TERHADAP PEMBANGUNAN NEGARA ADALAH DAPAT MENYEDIAKAN PELUANG PEKERJAAN.SELAIN ITU, IA JUGA DAPAT MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR DARI SEGI PENGANGKUTAN DI SAMPING DAPAT MENINGKATKAN PENDAPATAN NEGARA MELALUI TUKARAN WANG ASING SERTA DAPAT MENINGKATKAN TARAF HIDUP MELALUI PENINGKATAN KUASA BELI, KEPERLUAN ASAS, KEMUDAHAN MODEN DAN RAWATAN KESIHATAN UNTUK MENCAPAI KESELESAAN, KECERIAAN DAN KESEJAHTERAAN. RUMUSAN
 13. 13. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN EKONOMI
 14. 14. O B J E K T I F Menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia Menerangkan dengan contoh faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi utama negara Malaysia
 15. 15. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN EKONOMI
 16. 16. 1. BENTUK MUKA BUMI  Tanah pamah ~ padi sawah & peindustrian  Kaki bukit beralun ~ kelapa sawit & getah (Johor)  Tanah tinggi ~ teh & sayur-sayuran  Pinggir Laut ~ perlancongan & perikanan FAKTOR FIZIKAL
 17. 17. TANAH PAMAH KAKI BUKIT BERALUN TANAH TINGGI LAMPIRAN
 18. 18. 2. TANIH  Alivium: Padi Sawah  Laterit: Kelapa sawit & getah  Pasir: Kelapa,  Gambut: Nanas
 19. 19. TANIH ALIVIUM TANIH GAMBUT TANIH LATERIT LAMPIRAN
 20. 20. 3. IKLIM Jenis Khatulistiwa Panas : 27 ºC Hujan : 2600 mm Tanah Tinggi Cameran & Kundasang : 18 ºC
 21. 21. PENGARUH IKLIM TERHADAP KEGIATAN EKONOMI Suhu Sederhana Panas & Hujan Tahunan 2600mm ~ Menggalakkan Penanaman Padi, Kelapa Sawit & Getah Sepanjang Tahun Suhu Sederhana Sejuk ~ Menggalakkan Penanaman Teh, Sayur- sayuran, Bunga-bungaan Serta Kegiatan Pelancongan Cuaca panas (27.3˚c) ~ menarik minat pelancong asing membolehkan kegiatan pelancongan berkembang Monsun timur laut (november-mac) ~ nelayan di pantai timur semenanjung tidak dapat ke laut kerana laut bergelora & hujan lebat
 22. 22. 4. BAHAN MENTAH
 23. 23. FAKTOR KEMANUSIAAN 1. TEKNOLOGI  Teknologi memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia.  Teknologi-teknologi berkenaan meningkatkan produktiviti dan kualiti serta menjimatkan kos dan masa pengeluaran.
 24. 24. TEKNOLOGI
 25. 25. TEKNOLOGI 1. Perkembangan teknologi membantu pemodenan dalam aktiviti ekonomi seperti perindustrian, pertanian, perikanan, pembalakan, perlombongan, & perdagangan. 2. Dalam bidang pertanian, cara yang terbaru digunakan untuk meningkatkan hasil pertanian, misalnya alatan baru seperti ethrel dan motoray digunakan untuk memudahkan penorehan getah 3. Dalam bidang perlombongan pula, pembaharuan dibuat dari segi cara melombong.
 26. 26. 2. DASAR KERAJAAN/ GOVERNAN.  Kerajaan menubuhkan FELDA & FELCRA untuk membangunkan tanah bagi memajukan tanaman jualan.  FAMA, MARDI, LKIM, & Bank Pertanian Malaysia telah menyediakan pelbagai kemudahan pemasaran, penyelidikan, kredit, & khidmat sokongan bagi memajukan sektor pertanian  Kerajaan juga menggalakan penmbanguanan dalam industri tinggi. FAKTOR KEMANUSIAN
 27. 27.  Kerajaan mewujudkan beberapa zon perdagangan bebas seperti di Bayan Lepas, Petaling Jaya, Sungai Way, & Selangor.  Kilang bercirikan industri ringan atau elektronik yang terletak di zon perdagangan bebas diberi tahap perintis, iaitu pengecualian cukai selama 5-10 tahun.  Beberapa agensi ditubuhkan untuk membantu mengembangkan ekonomi negara.  Rombongan perdagangan juga dihantar ke Jepun, Jerman, & Amerika untuk memasarkan barangan malaysia & menarik pelabur asing.
 28. 28. 3. PASARAN. FAKTOR KEMANUSIAAN
 29. 29. Menerusi dasar kerajaan yang diperkenalkan pelabur dari Jepun & sebagainya telah menanam modal di Malaysia Kerajaan juga memberi bantuan modal kepada pelabur tempatan melalui agensi-agensi seperti Bank Pertanian Malaysia & sebagainya Untuk memajukan bidang pertanian, Malaysia juga memproleh modal dengan cara membuat pinjaman Usaha sama dengan negara lain dalam bidang perlombongan juga dapat mencari modal tambahan M O D A L
 30. 30. Kerajaan telah memajukan infrastruktur dalam negara supaya aktiviti ekonomi dijalankan dengan lancar Kerajaan juga telah membina lebuh raya untuk menjimatkan masa perjalanan Kerajaan juga telah membina lebuh raya untuk menjimatkan masa perjalanan Sistem perkhidmatan kereta api elektrik seperti LRT, komuter, monorel & KLIA Ekspress dimajukan untuk mengatasi masalah kesesakan jalan raya I N F R A S T R U K T U R
 31. 31.  Penduduk yang ramai telah menyediakan tenaga buruh yang murah dan mudah didapati  Selain itu, masalah tenaga buruh diatasi dengan pengambilan pekerja asing  Agensi kerajaan dan swasta mengadakan kursus kemahiran dari semasa ke semasa bagi meningkatkan kemahiran & pengetahuan pekerja  Syarikat-syarikat menghantar pekerja ke luar negara seperti jepun & sebagainya untuk meningkatkan pengetahuan teknologi terkini  Upah buruh yang rendah dengan kualiti tinggi telah menarik pelaburan asing kerana kos pengeluaran masih rendah BURUH
 32. 32. RUMUSAN Secara keseluruhannya, kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh gabungan faktor fizikal & faktor kemanusiaan.Walau bagaimanapun, terdapat juga kegiatan ekonomi yang hanya dipengaruhi oleh beberapa faktor tertentu.
 33. 33.  PENGENALAN  SEKTOR PERKHIDMATAN  SEKTOR PERINDUSTRIAN  SEKTOR PERLOMBONGAN  SEKTOR PERTANIAN  SEKTOR PEMBALAKAN  SEKTOR PERIKANAN
 34. 34.  PADA AKHIR UNIT INI, ANDA DAPAT:  MENYENARAIKAN JENIS- JENIS KEGIATAN UTAMA EKONOMI NEGARA  MENENTUKAN TABURAN KEGIATAN EKONOMI UTAMA NEGARA MALAYSIA  MENANDAKAN DAN MENAMAKAN TABURAN KEGIATAN EKONOMI UTAMA DIATAS PETA
 35. 35. EKONOMI DI MALAYSIA TERBAHAGI 3 SEKTOR PRIMER SEKTOR SEKUNDER PERTANIAN PERIKANAN PERHUTANAN PERLOMBONGAN PERINDUSTRIAN SEKTOR TERTIER/ PERKHIDMATAN PELANCONGAN PEDAGANGAN PENGANGKUTAN KEWANGAN PENDIDIKAN
 36. 36. SEKTOR TERTIER/PERKHIDMATAN JENIS-JENIS: 1. Pelancongan 2. Perdagangan 3. Pengangkutan 4. Kewangan 5. Pendidikan. Menyumbang :56.8% atau RM130 187 juta kepada Keluaran Dalam Negara Kasar pada tahun 2003.
 37. 37. i. PELANCONGAN  Pelancongan merujuk kepada aktiviti melawat sambil melihat- lihat dan bersenang- senang.  Pelancongan merupakan kegiatan ekonomi yang bergantung pada kunjungan pelancong ke destinasi yang menarik untuk mengisi masa lapang.
 38. 38. JENIS-JENIS PELANCONGAN DI MALAYSIA 1. EKOPELANCONGAN  Lawatan kawasan semulajadi untuk menikmati suasana indah & udara bersih.  Hutan asal, tanah tinggi, pantai, pulau, tasik dan gua.  Contoh: Taman Negara Pahang, Taman Negara Endau Rompin, G. Kinabalu, Tasik Chini, Gua Niah, Pantai Cahaya Bulan & Pulau Payar.
 39. 39. JENIS-JENIS PELANCONGAN DI MALAYSIA 2. AGROPELANCONGAN  Lawatan kawasan pertanian dan menikmati suasana indah di luar bandar.  Home Stay, memancing ikan di kolam, melawat kawasan pertanian.  Contoh: Taman Herba Pagoh, Tanah Tinggi Cameron, Gunung Keriang, Bachok dan Kuala Besot.
 40. 40. JENIS-JENIS PELANCONGAN DI MALAYSIA 4. PELANCONGAN PELAJARAN. • Merujuk kepada aktiviti pelajar di institusi pengajian tinggi. • Universiti Islam Antara Bangsa Malaysia. 3. PELANCONGAN KESIHATAN * Bertujuan untuk mendapatkan rawatan perubatan dan pemeriksaan kesihatan. * Hospital Selayang, Hospital Langkawi, Hospital Labuan, Hospital UKM, IJN.
 41. 41. JENIS-JENIS PELANCONGAN DI MALAYSIA 6. ACARA BERTEMA. • Acara kebudayaan, perayaan masyarakat setempat, aktiviti keagamaan. • Citrawarna Malaysia, Perayaan Hari Kebangsaan, Pesta Pulau Pinang, Pesta Air Malaysia, Thaipusam & Hari Gawai. 5. PELANCONGAN BUDAYA & WARISAN * Melihat budaya & warisan tradisi, budaya, kesenian masyarakat. * Muzium negara, Bandar Raya Melaka, Balai Besar di Kedah, dan Istana Jahar di Kelantan.
 42. 42. JENIS-JENIS PELANCONGAN DI MALAYSIA 7. PELANCONGAN SUKAN & REKREASI * Melancong sambil bersukan @ menyaksikan sukan antarabangsa. * Pameran Maritim & Udara Antarabangsa Langkawi(LIMA), Le Tour de Langkawi, Pesta Layang- layang Antarabangsa Johor & Sg. Padas.
 43. 43. ii. PERDAGANGAN 2.1 DALAM NEGARA i. Borong ii. Runcit 2.2 LUAR NEGARA i. Import ii. Eksport
 44. 44. iii. PENGANGKUTAN MEMINDAHKAN BARANG DARI SATU TEMPAT KE TEMPAT YANG LAIN
 45. 45. iv. KEWANGAN Perkhidmatan kewangan disediakan oleh institusi kewangan, syarikat insuran, bursa saham, bursa pasaran hadapan, dan pajak gadai.
 46. 46. v. PENDIDIKAN Sektor pendidikan sangat penting kepada negara kerana menjadi sumber bekalan tenaga mahir dan profesional dalam pelbagai sektor ekonomi.
 47. 47. 2. PERINDUSTRIAN 2.1 Industeri berasaskan sumber: Industri yang menghasilkan barangan dengan menggunakan sumber kayu balak, kelapa sawit, getah & mineral.
 48. 48. 2. PERINDUSTRIAN 2.2 Industeri bukan berasaskan sumber: Meliputi Industri yang membuat kereta & motosikal, industri elektrik dan elektronik, industri tekstil, industri percetakan, dan industri perkapalan.
 49. 49. 3. PERLOMBONGAN 1. PETROLEUM 2. GAS ASLI 3. BIJIH TIMAH 4. ARANG BATU 5. KUPRUM 6. BATU KAPUR & MARMAR 7. EMAS 8. KAOLIN
 50. 50. 4. SEKTOR PERTANIAN JENIS TANAMAN SISTEM PENANAMAN CONTOH TANAMAN TANAMAN MAKANAN SAWAH HUMA PADI SAWAH PADI HUMA TANAMAN JUALAN KEBUN KECIL & LADANG PERTANIAN PASAR K. SAWIT, GETAH, TEBU, KELAPA SAYUR- SAYURAN, BUNGA- BUNGAAN.
 51. 51. 5. PEMBALAKAN 1. KAYU MERANTI 2. SARAYA PUTIH 3. KERUING 4. MERBAU 5. KEMPAS 6. JELUTUNG
 52. 52. PERIKANAN 1. PERIKANAN PINGGIR PANTAI 2. PERIKANAN LAUT DALAM 3. PERIKANAN AIR TAWAR 4. AKUAKULTUR 5. IKAN HIASAN
 53. 53. SEKTOR PERKHIDMATAN, PERINDUSTRIAN, PERLOMBONGAN,PERTANIAN, PEMBALAKAN,PERIKANAN BANYAK MENYUMBANG KEPADA KEGIATAN EKONOMI NEGARA

×