Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN         MALAYSIA     KURIKULUM BERSEPADU      SEKOLAH RENDAH    HURAIAN SUKAT...
PENDAHULUAN                                 memperoleh kemahiran praktis asas dan     ...
‘Reka Bentuk dan Teknologi’ dan ‘Perniagaan             10. Mengenal pasti ciri dan jenis barang yang    ...
kayu dengan bahan kitar semula bukan logam                 untuk menguasai kemahiran praktis yang boleh  ...
yang terbuka supaya kaedah ini      dapat              1. Membezakan bentuk-bentuk      asas   ...
Contohnya dalam proses mereka bentuk, murid      Kerelevanan  Aktiviti amali harus dihubung kait dengan amalan  ...
-  merancang kaedah pengajaran          -  dapat diselesaikan dalam dua waktu                 ...
-  tidak membiarkannya bersepah-sepah.               Ketiga-tiga cara ini boleh digunakan untuk      ...
sentiasa diamal dan dipatuhi setiap kali          Paparkan   poster,  ilustrasi, danmenjalankan kerja amali. O...
Keselamatan  Perkara berikut hendaklah diambil perhatian     untuk pengajaran Kemahiran Hidup SekolahDiri     u...
FORMAT HURAIAN                     Cadangan    Lajur   ketiga,  iaitu  Cadangan  Aktiviti  ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                               Tahun...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                            Tahun Lima ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                         Tahun Lima   BI...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                        Tahun Lima   BID...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                           Tahun Lima ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                         Tahun Lima   B...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                             Tahun Lim...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                          Tahun Lima   ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                             Tahun Li...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                            Tahun Lima...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                             Tahun Li...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                           Tahun Lima ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                             Tahun Lim...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                          Tahun Lima  ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                            Tahun Lima ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                            Tahun Lima...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                      Tahun Lima   BIDANG /...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                          Tahun Lima   ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                        Tahun Lima   BID...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                            Tahun Lima ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                        Tahun Lima   BID...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                          Tahun Lima  ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah                Tahun Lima             ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah               Tahun Lima     BIDANG/ UNIT/ TAJ...
Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah               Tahun Lima     BIDANG/ UNIT/ TAJU...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hsp kh y5

823 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hsp kh y5

 1. 1. KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH HURAIAN SUKATAN PELAJARANKEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH TAHUN 5 2002 Pusat Perkembangan Kurikulum
 2. 2. PENDAHULUAN memperoleh kemahiran praktis asas dan pengetahuan berasaskan teknologiKemahiran Kemahiran Hidup merupakan satu mata keusahawanan, dan aspek pengurusan diriHidup pelajaran bercorak amali yang diajar dalam supaya mereka dapat menjalankan kerja- Tahap II Kurikulum Bersepadu Sekolah buat-sendiri serta cenderung berusahaniaga Rendah. Mata pelajaran ini digubal untuk dan mereka cipta mengembangkan keupayaan dalam bidang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan Kemahiran Kurikulum ini masih menuju ke arah keusahawanan. Bidang ini dapat dikuasai Teknologi, memperkembangkan kebolehan murid dalam melalui penguasaan kemahiran praktis, Kecenderungan kemahiran teknologi, kecenderungan mereka pengetahuan serta pemupukan sikap yang Mereka Cipta, cipta dan semangat keusahawanan. Kemahiran positif berasaskan teknologi dan Semangat asas yang sedemikian dapat digunakan keusahawanan. Keusahawanan sepenuhnya untuk membolehkan murid berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani Buku ini disediakan untuk membantu guru kehidupan secara produktif dalam dunia merancang dan melaksanakan kegiatan teknologi dan ekonomi yang kompleks dan tersebut melalui aktiviti dan projek yang sentiasa berubah. Murid juga digalakkan dicadangkan. Kandungannya mendedahkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang tentang kemahiran asas, pengetahuan yang ada secara bijak, kreatif dan inventif. Nilai berkaitan serta nilai dan sikap yang perlu murni, sikap yang positif dan budaya kerja dipupuk seperti berdikari, inovatif, kreatif, tabiat yang baik diterapkan semasa menjalankan kerja yang baik, dan sikap yang positif. aktiviti amali agar kesepaduan dalam mata pelajaran ini dapat diwujudkan. MATLAMAT DALAM EDISI PENYEMAKAN Perubahan Dari segi kandungan, beberapa tajuk KemahiranMatlamat Tidak Dalam edisi semakan, matlamat kurikulum Kandungan Hidup Sekolah Rendah telah disusun semulaBerubah Kemahiran Hidup Sekolah Rendah tidak untuk mengukuhkan kesinambungan dan berubah dan kebanyakan objektif mata mengelakkan pertindihan serta mengemaskini pelajaran dikekalkan. kandungannya. Elemen reka bentuk diberi lebih fokus, elemen ‘Kreativiti dan Reka Cipta’ Mata pelajaran Kemahiran Hidup sekolah ditambah. Terdapat dua bidang dalam rendah bertujuan membolehkan murid Kemahiran Hidup Sekolah Rendah iaitu bidang 1
 3. 3. ‘Reka Bentuk dan Teknologi’ dan ‘Perniagaan 10. Mengenal pasti ciri dan jenis barang yang dan Keusahawanan’. boleh dijual OBJEKTIF KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH 11. Merancang jualan dan menyediakan RENDAH TAHUN 5 barang untuk jualan 12. Menyenaraikan ciri bungkusan yangObjektif Objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Tahun menarik 4 adalah untuk membolehkan murid: 13. Mengira harga jualan dan untung 1. Menggunakan bentuk asas untuk menjana 14. Mengamalkan peraturan dan budaya kerja idea kreatif dalam penghasilan projek yang baik dan selamat. 2. Menerangkan hubung kait bentuk dengan fungsi produk ORGANISASI KANDUNGAN 3. Membuka dan memasang produk untuk TAHUN LIMA mengenal pasti fungsi komponen Dua Bidang Mata pelajaran ini terbahagi kepada dua bidang 4. Menghasilkan sesuatu projek gabungan iaitu : kayu dengan bahan kitar semula bukan 1. Reka Bentuk dan Teknologi logam 2. Perniagaan dan Keusahawanan 5. Memilih alatan, perkakas, dan bahan serta menggunakannya dengan teknik yang Reka Bentuk Bidang Reka Bentuk dan Teknologi betul dan Teknologi membekalkan murid Tahun Empat dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk 6. Mengenal pasti dan membezakan di menghasilkan projek yang berlainan dengan antara litar siri dan selari menggunakan proses reka bentuk. Untuk 7. Menghasilkan projek elektrik tujuan ini, murid didedahkan kepada pengenalan kreativiti serta turut juga melakukan 8. Menyenggaraan alatan tangan dan kajian reka bentuk dan kefungsian produk. perkakas selepas menggunakannya Murid juga menggunakan teknik dan proses pembuatan yang melibatkan bahan gabungan 9. Menghasilkan tanaman hiasan 2
 4. 4. kayu dengan bahan kitar semula bukan logam untuk menguasai kemahiran praktis yang boleh serta penghasilan projek elektrik. Di samping itu, digunakan dalam kehidupan hariannya. murid juga menghasilkan tanaman hiasan dan Penguasaan kemahiran praktis ini meliputi melakukan kerja penyenggaraan alatan yang kemahiran : telah digunakan. Amalan untuk memastikan - membuat lakaran bentuk-bentuk asas keselamatan diri dan orang lain semasa - mereka bentuk dan penghasilan projek melakukan aktiviti turut diberi penekanan. - mengenal pasti dan membezakan litar elektrikPerniagaan dan Bidang Perniagaan dan Keusahawanan - menyenggara dan membaik pulih alatanKeusahawanan membekalkan murid dengan pengetahuan - menghasilkan tumbuhan hiasan mengenai amalan perniagaan dan - mengusahaniaga barang keusahawanan. Mereka mengenal pasti kumpulan sasaran bagi sesuatu jenis barang Murid perlu didedahkan kepada pengetahuan dan mengumpul maklumat untuk mendapatkan yang berkualiti dengan kemahiran yang hendak sumber bekalan. Murid juga merancang dikuasai. Guru tidak seharusnya penyediaan jualan dengan menerapkan etika menyampaikan pengetahuan secara tersendiri jualan semasa aktiviti jual beli. Murid turut atau terasing daripada aktiviti murid. didedahkan cara membuat promosi jualan, melayan pelanggan dan merekod jual beli Mata pelajaran ini juga mementingkan dengan lebih sistematik. Amalan untuk pemupukan nilai dan sikap seperti berdikari, memupuk nilai dan sikap seperti berdikari, yakin inovatif, kreatif, bekerja tanpa membazir, dan diri, inisiatif dan berdaya saing turut ditekankan. berminat menjalankan kerja-buat-sendiri. Murid didedahkan secara tidak langsung tentang kaedah mencari dan menggunakan Kaedah Pelbagai kaedah seperti tunjuk cara, bercerita, peluang perniagaan dengan bijaksana. Pengajaran dan kajian, simulasi, sumbang saran, main peranan, Pembelajaran permainan, temu bual, tinjuan dan lawatan PENEKANAN DAN KAEDAH PENGAJARAN boleh digunakan mengikut kesesuaian keadaan. DAN PEMBELAJARAN Pemilihan kaedah bergantung kepada beberapaPenekanan Pembelajaran Kemahiran Hidup merupakan faktor iaitu objektif pelajaran, kemudahan, saiz pembelajaran melalui pengalaman. Murid kelas, dan taraf kebolehan murid. Guru melakukan sendiri secara aktif pelbagai aktiviti hendaklah mewujudkan suasana pembelajaran 3
 5. 5. yang terbuka supaya kaedah ini dapat 1. Membezakan bentuk-bentuk asas digunakan dengan berkesan untuk dalam pesekitaran menggalakan pembelajaran yang lebih mencabar. 2. Menghubung kait bentuk asas dalam aktiviti membina bentuk produkPenggunaan Dalam menjalankan aktiviti atau membuatBahan projek, guru tidak seharusnya bergantung hanya 3. Menjana idea kreatif dan inovatifTerbuang pada bahan yang dibeli sahaja. Bahan terbuang dan mudah didapati di persekitaran hendaklah 4. Mentafsir lukisan kerja dikenal pasti dan digunakan seberapa banyak yang boleh. Antara bahan tersebut termasuklah 5. Menjana idea-idea baru untuk rotan, buluh, kotak, botol plastik, cengkerang, menyelesaikan masalah dan reja kayu, reja paip plastik, bahagian atau menghasilkan projek komponen mesin yang sudah digunakan lagi 6. Membuat keputusan, memilih projek, seperti skru, bol dan nat, alas bebola dan roda. alatan tangan dan bahan yang diperlukan Penggunaan bahan ini dapat menjimatkan kos di samping dapat menanamkan sifat jimat 7. Mengkelaskan jenis tanaman hiasan. cermat dan inovatif kepada murid. Dengan ini murid akan lebih sedar kepada sumber yang Kaedah Kajian Murid Kemahiran Hidup juga perlu ada di sekeililing mereka dan berupaya Masa Depan mengembangkan daya berfikir secara kritis dan menggunakannya untuk mendapat faedah. kreatif ke arah membentuk masa depan yang lebih sempurna.Kemahiran Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatifBerfikir (KBKK) harus menjadi satu landasan dalam Unsur penting Kajian Masa Depan harus pengajaran dan pembelajaran yang mana daya diserapkan dalam pengajaran dan imaginasi, kreativiti murid perlu dijanakan dan pembelajaran Kemahiran Hidup untuk diperkembangkan. merangsang daya intelek dan mengupaya murid untuk menghasilkan produk yang dapat Contoh kemahiran berfikir yang diberi tumpuan memanfaatkan dan memberi sumbangan ke dalam Bidang Pembelajaran "Reka Bentuk dan arah menentukan hala tuju masa depan. Teknologi" termasuk : 4
 6. 6. Contohnya dalam proses mereka bentuk, murid Kerelevanan Aktiviti amali harus dihubung kait dengan amalan mengkaji keadaan yang sedia ada, mencari dalam kehidupan dan pekerjaan agar sesuatu alternatif, membuat pilihan dan akhirnya pengajaran dan pembelajaraan lebih bermakna, menghasilkan produk yang berkenaan Di menyeronokkan dan berguna kepada murid. samping itu murid juga boleh menjangka dan Teknik ini boleh menarik minat murid terhadap meramalkan kesan atau impak produk baru sesuatu aktiviti atau tajuk. mereka dalam senario masa depan. Teknologi Murid perlu digalakkan menggunakan teknologiNilai Murni Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja Maklumat dan maklumat dan komunikasi (ICT) dalam yang relevan harus merentasi aktiviti yang Komunikasi pembelajaran mereka terutamanya dalam dikendalikan. Dengan cara ini, nilai murni dan pengumpulan, pemilihan dan pemprosesan sikap positif seperti berusaha mencapai maklumat. Dengan ini kemahiran ICT murid kecemerlangan, berfikiran terbuka, bersedia juga boleh diperkembangkan seperti melayari menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati laman web, menggunakan perisian, CD-ROM menggunakan sumber dapat dipupuk supaya dan pengkalan data serta berkomunikasi menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan secara elektronik. urusan hidup murid. Begitu juga dengan kesedaran tentang kos sesuatu projek, harus PENGENDALIAN AKTIVITI DAN PENILAIAN diberi penekanan dalam semua projek yang dihasilkan. Pengendalian Selaras dengan penekanan mata pelajaran ini aktiviti kepada penguasaan kemahiran, pencapaiannya Kemahiran interpersonal seperti menghargai hendaklah dibuat melalui aktiviti. Kadang kala pendapat dan usaha orang lain, berkomunikasi aktiviti ini dijalankan secara tersendiri. Pada dengan baik, bersedia menerima ketika yang lain gabungan beberapa aktiviti kritikan membina, memberi dorongan kepada dijalankan untuk menghasilkan projek. orang lain yang menemui kegagalan, menjalin Pengendalian aktiviti dicadangkan mengikut persahabatan, belajar secara koperatif dan peringkat berikut: bekerja secara kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dengan rakan a. perancangan sebaya perlu juga diterapkan semasa pengajaran dan pembelajaran. - merancang aktiviti atau projek - merancang bahan dan alatan 5
 7. 7. - merancang kaedah pengajaran - dapat diselesaikan dalam dua waktu pengajaran termasuk waktu untuk murid b. penyampaian mengemas alatan dan tempat kerja ; - motivasi - aktiviti yang dirancangkan sebaik- - tunjuk cara kemahiran baiknya terdiri daripada gabungan - arahan aktiviti dengan unit lain. Contohnya unit Reka - pelaksanaan Bentuk dan Penghasilan Projek - penyeliaan dan bimbingan digabungkan dengan unit Baik Pulih dan Penyenggaraan. c. penilaian - murid mengadakan perbincangan - dapatan dari segi kemahiran, tentang cara menggunakan alatan dan pengetahuan, dan nilai bahan serta langkah menjalankan kerja. - hasil kerja Semasa murid menjalankan kerja, guruAktiviti yang dicadangkan dalam buku ini hendaklah memastikan murid :merupakan aktiviti contoh untuk membolehkanmurid menguasai kemahiran. Aktiviti boleh - sentiasa mengamalkan langkahdibuat secara individu atau secara kumpulan. keselamatan diri dan orang lain, alatan,Murid juga digalakkan mereka cipta projek dan bahan ;secara individu atau secara kumpulan denganpersetujuan guru. Dalam pemilihan aktiviti, - memilih alatan dan bahan yang sesuaibeberapa faktor harus diambil kira oleh guru dan menggunakannya dengan betul danseperti jumlah alatan dan bahan, masa, cermat ;bilangan murid, dan kebolehan murid. Guru - sedar tentang kos alatan dan bahanhendaklah memastikan bahawa : serta menggunakannya secara tidak membazir ; - murid yang ditempatkan dalam kumpulan terdiri daripada murid yang - menjalankan kerja mengikut turutan pelbagai kebolehan ; yang betul ; dan - aktiviti yang dipilih seboleh-bolehnya - menggunakan alatan dan bahan dengan 6
 8. 8. - tidak membiarkannya bersepah-sepah. Ketiga-tiga cara ini boleh digunakan untuk menilai projek atau aktiviti yang dijalankan oleh Di akhir setiap pelajaran guru hendaklah murid sama ada melalui proses kerja atau hasil memastikan murid ; kerja murid. Penilaian yang dijalankan hendaklah mencakupi semua objektif - mengemaskan alatan dan bahan yang pengajaran dan pembelajaran. Penilaian yang telah digunakan ; dijalankan tidak seharusnya menekankan - membersihkan alatan dan menentukan konsep lulus atau tidak lulus. Sebaliknya bilangannya cukup sebelum disimpan ; penilaian itu hendaklah menekankan sama ada dan seseorang murid telah menguasi aspek yang dinilai itu atau belum. Penilaian juga seharusnya - membersihkan tempat kerja dan diri. tidak menekankan perbandingan pencapaian antara seorang murid dengan seorang muridPenilaian Penilaian adalah sebahagian proses pengajaran yang lain. dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran akan lebih berkesan sekiranya Guru boleh menilai tahap penguasaan dan penilaian dijalankan secara berterusan. pencapaian murid dari segi kemahiran, Maklumat daripada penilaian yang berterusan perlakuan, amalan, pengetahuan, serta nilai dan ini akan dapat membantu guru mengatasi sikap murid melalui pemerhatian aktiviti dan kelemahan pelajar serta mengukuhkan dan projek yang dijalankan oleh mereka. mempertingkatkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran melalui tindakan susulan yang Penilaian yang dijalankan oleh guru perlu dijalankan oleh guru. Tujuan tindakan susulan dicatatkan. Guru boleh mencatat dengan cara adalah untuk memastikan murid akan terus mencatat kenyataan, menanda pada kenyataan, maju. dan memberi gred. Senarai semak adalah satu contoh merekod maklumat penilaian. Penilaian Penilaian bagi mata pelajaran ini boleh yang dijalankan hendaklah direkodkan di dalam dijalankan melalui : buku rekod mengajar dan rekod profil. - pemerhatian KESELAMATAN - lisan - penulisan Keselamatan Am Peraturan dan langkah keselamatan hendaklah 7
 9. 9. sentiasa diamal dan dipatuhi setiap kali Paparkan poster, ilustrasi, danmenjalankan kerja amali. Organisasi bengkel peringatan tentang keselamatan supayadan pengurusan kerja yang mudah boleh dapat difahami oleh semua murid.dilakukan secara bergilir-gilir di kalangan muridbagi memberi mereka pengalaman tambahan 5. Pastikan penjagaan alatan, bahan,serta menanamkan semangat bekerjasama, perkakas, dan mesin hendaklahbertanggungjawab dan berdisilpin. dilakukan berterusan supaya berkeadaan baik dan selamatSemasa menjalankan kerja praktis, guru digunakan.hendaklah memastikan tempat kerja bebasdaripada perkara yang boleh mendatangkan 6. Adakan tempat yang sesuai dan selamatbahaya. Guru hendaklah mengambil segala untuk menyimpan alatan dan bahanlangkah keselamatan sepanjang masa yang mudah terbakar, pecah, danpengajaran dan pembelajaran merbahaya. 7. Labelkan semua alatan dan bahan.Perkara yang perlu diberi perhatian ialah : 8. Pastikan projek yang dijalankan tidak 1. Tunjukkan teladan kerja yang selamat menggunakan kuasa elektrik arus ulang kepada murid alik. 2. Pastikan peraturan keselamatan 9. Jangan menggunakan bekas bahan dipatuhi oleh semua pihak dan tanamkan beracun, bahan kimia, dan bahan yang rasa tanggungjawab terhadap mudah terbakar ; keselamatan diri dan orang lain. 10. Sediakan kit pertolongan cemas serta 3. Bimbing murid mengenal pasti perkara alat memadam api; yang boleh mendatangkan bahaya 11. Ambil tindakan keselamatan apabila 4. Pastikan keadaan tempat kerja berlaku kemalangan; dan mempunyai cahaya yang cukup, pengudaraan yang baik, dan lantai tidak 12. Sediakan buku log untuk mencatat licin kemalangan yang berlaku. 8
 10. 10. Keselamatan Perkara berikut hendaklah diambil perhatian untuk pengajaran Kemahiran Hidup SekolahDiri untuk menjaga keselamatan diri semasa Rendah ialah dua waktu seminggu dan minit menjalankan kerja praktis : dalam sewaktu ialah tiga puluh minit. 1. Patuhi peraturan keselamatan sepanjang masa. 2. Pakailah pakaian yang sesuai dan kemas serta kasut yang bertutup. 3. Ikat rambut yang panjang dengan kemas atau ikat hujung tudung bagi murid dan guru perempuan. 4. Elakkan bermain atau bergurau di tempat kerja. 5. Gunakan alatan dan bahan dengan betul dan selamat 6. Gunakan air dan sabun untuk mencuci tangan selepas bekerja. PEMETAAN DAN KESINAMBUNGAN KANDUNGANPemetaan Susunan kandungan dalam Sukatan PelajaranKandungan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah TahunTahun Empat Empat ada ditunjukkan dalam jadual Pemetaan. Kandungan Sukatan Pelajaran seperti berikut. Peruntukan masa yang dinyatakan merupakan cadangan untuk membantu guru dalam penyediaan perancangan pengajaran. Masa 9
 11. 11. FORMAT HURAIAN Cadangan Lajur ketiga, iaitu Cadangan Aktiviti Aktiviti Pembelajaran bertujuan membantu guruTiga Lajur Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga Pembelajaran merancang dan membekalkan pengalaman lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan Hasil Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti bermakna kepada murid. Guru boleh Pembelajaran. mengubahsuai cadangan ini dan mereka bentuk aktiviti tambahan yang bersesuaian denganBidang, Unit Dalam lajur pertama, bidang pembelajaran, unit kebolehan murid dan keadaan sekelilingdan Hasil pembelajaran dan tajuk berkenaan dinyatakan. mereka.Pembelajaran Dalam lajur dua dinyatakan mengenai hasil pembelajaran, keluasan dan kedalaman skop Huraian untuk Tahun Empat diperincikan setiap unit pembelajaran dihuraikan dalam seperti berikut. bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Hasil pembelajaran dibahagikan kepada tiga aras. Pemeringkatan kemahiran dan pengetahuan kepada aras tertentu bertujuan untuk membantu guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dengan mengambil kira kadar pembelajaran dan keupayaan murid.Aras Aras 1 merupakan aras asas yang mesti dikuasai oleh semua murid sebelum mereka meneruskan pembelajaran ke Aras 2. Aras 2 merangkumi kandungan yang perlu dipelajari oleh semua murid selepas mereka menguasai kandungan Aras 1. Aras 3 merupakan aras pengayaan untuk murid yang berupaya melepasi pembelajaran Aras 1 dan 2. Dengan ini kekompleksian pembelajaran meningkat dari Aras 1 ke Aras 3. 10
 12. 12. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Bidang Pembelajaran : 1. Reka Bentuk dan Teknologi Aras 1 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta Mengenal pasti alatan tangan Alatan tangan yang digunakan seperti gandin ( Cadangan peruntukan plastik, tukul kecil dan set pemutar skru kecil. masa ialah 7 minggu ) Membuka dan mengenal pasti Membaca dan memahami manual b. Kajian reka bentuk dan komponen kefungsian produk Menyatakan fungsi komponen ( Cadangan peruntukan Memasang semula kit model masa ialah 3 minggu ) Menyimpan kit model secara tersusun dan selamat. iv. Membuka dan Contoh kit model ialah kit model robot, jentolak, memasang kit kereta, motosikal, dan kereta kabel model Aras 2 Menerangkan kefungsian sistem pergerakan kit model 1
 13. 13. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Aras 3 Membuka dan memasang kit model untuk menerangkan kefungsian produk yang lebih mencabar Mengkaji reka bentuk kit model Contoh kit model ialah robot berkaki 6, kereta kawalan jauh Kajian reka bentuk dari aspek bahan, warna, binaan dan keupayaan. 2
 14. 14. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN c. Penyelesaian masalah ( Cadangan peruntukan masa ialah 3 minggu ) i. Pencetusan dan Aras 1 penjanaan idea kreatif melalui Mengenal pasti masalah Contoh projek eksperimenal ialah : projek - Menarik bata dengan tisu eksperimental Menjana idea kreatif bagi - Membuat jambatan menggunakan straw menyelesaikan masalah minuman yang boleh menampung beban - Menjatuhkan telur tanpa pecah pada Membuat catatan dan lakaran ketinggian tertentu ii. Menterjemah idea Aras 1 kepada bentuk 3D Projek eksperimental boleh juga merujuk Memilih lakaran akhir projek kepada pengalaman murid pelajar seperti eksperimental menaikkan layang-layang. Merancang pembinaan projek Projek ekperimental menggunakan bahan yang iii. Membina dan Aras 1 mudah diperoleh mempersembah kan projek Membina projek eksperimental Murid mencatat idea-idea baru daripada eksperimental persembahan. 3
 15. 15. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN iv. Membina dan Aras 1 mempersembahkan projek Membuat persembahan hasil binaan Menyimpan maklumat dalam buku idea secara lisan e. Pendokumentasian Aras 1 ( Cadangan peruntukan masa Menyatakan keperluan ialah 1 minggu ) pendokumentasian dalam buku idea Mengumpul dan merekod maklumat Membuat buku idea 4
 16. 16. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek ( Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu ) b. Mereka bentuk dan Aras 1 menghasilkan projek berasaskan logam dan Menentukan projek berpandukan kad Lukisan projek dan langkah kerja disediakan bahan kitar semula kerja dengan jelas dalam kad kerja Membaca lukisan projek Penerangan nama dan fungsi alatan tangan yang berkaitan. Mengenal pasti alatan tangan Contoh bahan kitar semula logam tin aluminium, zink, dan wayar. Menentukan jenis bahan dan kuantiti Membuat projek berpandukan kad kerja yang disediakan. Mengukur, menanda dan memotong bahan projek Tunjuk cara memaku dan memasang skru. Memasang komponen projek Cadangan bahan kemasan seperti cat sembur dan pelekat bergambar Membuat kemasan Contoh projek : Bekas serbaguna Penyangkut serbaguna 5
 17. 17. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Perbincangan atau sumbangsaran tentang cara perlupusan sisa yang betul Aras 2 Mereka bentuk dan membuat projek Penerangan penggunaan bahan kitar semula berdasarkan minat adalah bertujuan untuk mengelakkan pembaziran, mengurangkan kos, mesra alam dan mengekalkan sumber alam Perbincangan tentang faktor kesihatan dan keselamatan semasa memilih bahan dan membina projek 6
 18. 18. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.4 Elektrik dan Elektronik (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu ) Aras 1 b. Penghasilan projek elektronik Mengenal pasti nama, fungsi dan Komponen yang digunakan adalah seperti LED, simbol komponen elektronik perintang tetap, perintang boleh laras dan motor arus terus Membaca dan memahami litar skematik Membuat litar penyambungan litar Aras 2 Membaca dan menterjemah litar Bahan tambahan yang digunakan ialah bongkah projek penyambung Catatan : Memilih alatan, bahan dan komponen LED 1 dan LED 2 boleh digantikan dengan motor arus terus Mengukur, memotong dan menjalur wayar Memerhati kecerahan LED atau kelajuan pusingan motor yang dihubungkaitkan dengan Memasang komponen mengikut litar perintang boleh laras projek Penggunaan alatan tangan yang betul dan Menguji litar projek dan membuat selamat perlu diberi penekanan pembaikan 7
 19. 19. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.5 Baik pulih dan Penyelenggaraan ( Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu ) Aras 1 b. Penyenggaraan bahagian Mengenal pasti bahagian bangunan Contoh bahagian yang perlu disenggara ialah bangunan yang perlu disenggara seperti engsel pintu dan kerangka tingkap Memilih bahan pembersih Bahan pembersih yang terlibat seperti kertas las, bulu keluli, berus dawai dan minyak. Cara menyimpan baki bahan pembersih perlu diberi penekanan Membersih dan meminyak bahagian bergerak pada pintu dan tingkap 8
 20. 20. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.6 Jahitan ( Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu ) Aras 1 a. Membaiki pakaian Mengenal pasti alatan dan bahan Guru mengenalkan alat dan bahan jahitan jahitan seperti jarum tangan (no.7 – 9), gunting fabrik (saiz 20cm), benang (no 40/50), penetas jahitan, jarum peniti dan pita ukur. Bahan dan alatan jahitan disediakan oleh guru. Menyatakan kegunaan alatan jahitan Guru menerangkan kegunaan alatan jahitan. Menyatakan kegunaan jahitan asas Mata jahitan asas ini boleh digunakan untuk membaiki pakaian. Mengenal pasti mata jahitan asas Mata jahitan asas seperti jelujur halus, jahit kia, jahit sembat dan jahit lilit. Tunjuk cara menjahit mata jahitan asas . Murid menjahit contoh mata jahitan asas pada perca fabrik. Guru boleh menggunakan carta jahitan asas sebagai panduan 9
 21. 21. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Menyatakan kegunaan kancing Kancing digunakan untuk merapatkan belah pada pakaian dan dijahit pada dua lapisan fabrik. Mengenal pasti jenis kancing Guru mengenalkan jenis kancing seperti butang, cangkuk dan palang. Mengenal pasti mata jahitan untuk Mata jahitan untuk menjahit kancing seperti jahit menjahit kancing lilit kemas dan jahit lubang butang. Mempamerkan contoh mata jahitan untuk menjahit kancing. Menjahit butang, cangkuk dan palang Tunjuk cara menjahit butang, cangkuk dan yang tertanggal pada pakaian palang yang tertanggal. Murid menjahit butang, cangkuk dan palang pada pakaian. Aras 2 Menyatakan maksud kelim Kelim adalah cantuman dua atau lebih kepingan fabrik yang dijahit dengan jahitan tangan atau mesin Mengenal pasti bahagian pakaian yang meretas pada kelim Kelim biasanya terdapat di bahagian rusuk, bahu dan tepi seluar atau kain sarung Murid mengenal pasti bahagian pakaian yang merentas Memilih mata jahitan untuk membaiki kelim yang meretas Murid memilih mata jahitan asas yang sesuai untuk membaiki kelim yang meretas. 10
 22. 22. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Mempamerkan contoh mata jahitan untuk membaiki kelim yang merentas. Menjahit kelim yang meretas pada Tunjuk cara menjahit kelim yang meretas pada pakaian rusuk, bahu, tepi seluar atau sarung menggunakan mata jahitan jelujur halus atau jahit kia. Murid menjahit kelim yang meretas pada rusuk, bahu, tepi seluar atau sarung. Kelepet adalah penyudah tepi yang dibuat untuk Menyatakan maksud kelepet mengemas tepi lurus atau tepi melengkung pada pakaian atau artikel. Kelepet biasanya terdapat di hujung kaki seluar, hujung lengan, bawah blaus dan tepi artikel. Mengenal pasti bahagian kelepet yang meretas pada pakaian Murid mengenal pasti bahagian kelepet yang merentas Murid memilih mata jahitan yang sesuai untuk membaiki kelepet yang meretas Memilih mata jahitan untuk Mempamerkan contoh jahitan yang biasa membaiki kelepet yang meretas digunakan untuk membaiki kelepet seperti pada pakaian silang pangkah dan sembat susup Menjahit kelepet yang meretas Tunjuk cara menjahit kelepet yang meretas pada pakaian menggunakan mata jahitan silang pengkah dan sembat susup Murid menjahit kelepet yang meretas 11
 23. 23. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 1.7 Ikan Hiasan ( Cadangan peruntukan masa ialah 8 minggu ) Aras 1 a. Pengenalan Mengenal dan melabel bahagian luar Murid menyebut dan melabelkan bahagian luar ikan ikan hiasan. Mempamerkan beberapa spesies ikan hiasan menggunakan gambar foto atau spesimen sebenar. Menyenarai spesies ikan hiasan Beberapa spesies ikan hiasan tropika yang tropika biasa dipelihara dan mudah didapati ialah Guppy, Swordtail, Discus, Angerfish, Tiger Barb, Molly, Gourami, Ikan pelaga, Cichlid, Oscar, Kaloi, Kelisa, Belida, Tetra, Mas, dan Koi Kap. Aras 2 Menyatakan sebab dan tujuan Ikan hiasan ialah ikan yang dipelihara dalam memelihara ikan hiasan. bekas atau kolam untuk mengindahkan ruang, memberi ketenangan dan menghayati alam akuatik. Aras 3 Menyenaraikan beberapa ciri Ciri istimewa pada ikan hiasan ialah pada istimewa pada ikan hiasan warna, sisik, saiz, pergerakan, bentuk badan, sirip, cara makan, jantina dan cara pembiakan. 12
 24. 24. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Aras 1 Memilih ikan hiasan untuk dipelihara Faktor pemilihan ikan hiasan untuk dipelihara; - kesesuaian bekas - habitat dan sifat ikan - mudah dipelihara - boleh bercampur dengan jenis ikan lain (untuk pemilihan campuran) - tahan terhadap perubahan mutu air - tahan terhadap serangan penyakit Teknik memasukan ikan hiasan ke dalam bekas/kolam - letakkan beg ikan hiasan ke dalam akuarium/kolam selama 20 hingga 30 minit - masukkan sedikit air akuarium/kolam ke dalam beg plastik - biarkan ikan keluar bersama air daripada beg plastik b. Penyediaan bekas Aras 2 Mengenal dan memilih tumbuhan Pemilihan aksesori bergantung kepada spesis akuatik atau tiruan ikan yang hendak dipelihara. Aksesori akuarium asas ialah pam, dan penapis. Menanam tumbuhan akuartik dalam Aksesori tambahan ; batu, pasir, tumbuhan akurium akuatik, kayu buruk, poster, model dan lampu akuarium 13
 25. 25. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Memilih akuarium/ bekas dan Panduan menyedia dan menghias akuarium aksesori - letakkan akuarium di lokasi pilihan, pastikan ada pendawaian elektrik dan bekalan air. Menyedia dan menghias akuarium - membersih dan bilas bahan hiasan seperti kayu, pasir dan batu. Memasukkan ikan hiasan ke dalam - letakkan arang diaktifkan dan gegelang bio di akuarium/bekas dasar akuarium - masukkan batu, pasir dan kayu buruk - tanamkan tumbuhan akuatik/tiruan - masukkan penapis dalaman dan lekatkan pada dinding tangki akuarium - masukkan air yang telah dinyah klorin ke dalam akuarium - hidukan penapisan dalaman dan nyalakan lampu - masukkan ikan 14
 26. 26. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN c. Pengurusan Aras 1 Mengenal dan memilih jenis makanan Mempamerkan contoh makanan ikan hiasan ikan hiasan Jenis makanan ikan hiasan yang terdapat dalam pasaran iaitu makanan hidup (plankton, rumpair, Moina, Artemia, Udang gantung, ikan peacock, larva, serangga, dan cacing). Mengenal pasti jenis makanan yang Makanan kering (kepingan/emping, pallet, sesuai mengikut spesis ikan tablet) dan makanan ramuan khas( mengikut jenis ikan). Menyatakan kekerapan dan memberi Ikan hiasan diberi makan 3 kali sehari ( pagi, makanan ikan hiasan tengah hari, lewat petang) dengan kadar yang disyorkan. 15
 27. 27. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Mengenal pasti kandungan mutu air. Mengukur kualiti air seperti nilai pH, Amonia, Oksigen terlarut dan Karbon dioksida. Melakukan kerja pembersihan bekas, Pelbagaikan jenis makanan, elakkan memberi menukar air dan menyuci penapis makanan yang berlebihan dan tercemar. Mengenal pasti simpton penyakit Mengasingkan ikan berpenyakit dan biasa pada ikan hiasan mengamalkan langkah kebersihan Mencegah dan merawat penyakit ikan Aktiviti pencegahan dan rawatan penyakit ikan hiasan seperti memasukkan garam atau larutan berubat. Lihat lampiran – penyakit biasa ikan hiasan dan rawatan. Aras 2 Menjaga tumbuhan akuatik dalam Peralatan untuk bekalan karbon dioksida akurium khusus untuk penggunaan di dalam akuarium adalah seperti; Memberi bekalan karbon dioksida tangki silinder gas karbon dioksida, alat kepada tumbuhan akuatik dalam penyukat tekanan dan alat mengawal akuarium pengeluaran karbon dioksida. Nota: Murid memelihara ikan hiasan dalam kumpulan. Memadai dengan 2-3 kumpulan untuk satu kelas. Menyediakan jadual kerja penjagaan dan 16
 28. 28. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN penyelenggaraan sepanjang tahun untuk pelajar. Panduan menteranak Ikan Hiasan boleh didapati daripada Pusat Penyelidikan Perikanan Air Tawar, Jabatan Perikanan Malaysia. 17
 29. 29. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 2. Perniagaan dan keusahawanan 2.2 Merancang dan Menyediakan Jualan ( Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu ) a. Membuat rancangan jualan Aras 1 Mengenal pasti cara menghasilkan Menetapkan cara menghasilkan barang jualan barang yang akan dijual Menentukan barang jualan Membuat rancangan jualan dan jadual kerja Merancang cara menjual Cara menjual: Berjaja, bergerai, berkedai Membuat rancangan jualan Sediakan borang rancangan jualan Menyediakan jadual kerja b. Menyediakan barang jualan Aras 1 Menghasilkan barang yang hendak Membuat barang jualan dijual Contoh : beg kertas, penanda buku, popia, rojak buah dan air minuman 18
 30. 30. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN Aras 2 Mengubah suai barang yang hendak Menghasilkan dan mengubahsuai barang dijual Contoh : pisang pisang goreng, roti sandwic 19
 31. 31. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 2.3 Mempromosi Jualan ( Cadangan peruntukan masa 2 minggu ) a. Promosi melalui Aras 1 poster Mengenal pasti maklumat yang perlu Maklumat yang perlu ada dalam poster ialah ada dalam poster barangan, tempat, tarikh, masa dan harga Mengenal pasti ciri poster yang baik Ciri poster yang baik : Reka bentuk yang menarik dan kreatif dari segi pemilihan perkataan, warna dan saiz huruf yang sesuai Aras 2 Menghasilkan poster untuk Membuat poster berpandukan barang yang mempromosi barang dihasilkan dan tempat poster dipamerkan 20
 32. 32. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 2.4 Mengurus Jualan ( Cadangan peruntukan masa 2 minggu ) b. Mendapatkan pesanan Aras 1 Aktiviti sumbangsaran cara mendapatkan Menyenaraikan cara untuk pesananContoh : cara mendapatkan pasaran mendapatkan pesanan melalui telefon, e-mel, borang pesanan dan majalah perniagaan Memilih cara yang sesuai untuk mendapatkan pesanan Cara mendapatkan pesanan hendaklah sesuai dengan barang, tempat, masa dan kemudahan Aras 2 yang ada Mendapatkan pesanan Mengambil bahagian dalam projek sebenar di sekolah seperti hari kantin dan sukan 21
 33. 33. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG / UNIT / TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN2.6 Mengurus Perbelanjaan Diri ( Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu ) a. Merekod pendapatan dan Aras 1 perbelanjaan Perbincangan mengenai sumber pendapatan Mengenal pasti sumber pendapatan Sumber pendapatan boleh diperoleh daripada pemberian wang saku, mengambil upah, menjual barang terpakai, menghasil dan Menyediakan rekod pendapatan menjual barang, mengubahsuai dan menambah dan perbelanjaan nilai serta menjual barang Membuat pilihan perbelanjaan b. Merancang Aras 1 perbelanjaan Membuat senarai belanjawan diri Menentukan cara berbelanja Merekod dalam borang yang disediakan Membuat belanjawan diri Cara menabung : Menyimpan dalam tabung Menentukan cara menabung Menyimpan dalam bank Latihan mengisi borang simpanan bank 22
 34. 34. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima PEMETAAN BIDANG / UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN DALAM SUKATAN PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 61. Reka Bentuk dan Teknologi 27 27 27 1.1 Keselamatan Dan Organisasi Bengkel 1 a. Peraturan keselamatan b. Organisasi bengkel 1.2 Kreativiti dan Reka Cipta 8 7 7 a. Pengenalan kreativiti b. Kajian reka bentuk dan kefungsian produk c. Penyelesaian masalah d. Penghasilan projek reka cipta e. Pendokumentasian 1.3 Reka Bentuk dan Penghasilan Projek 5 5 a. Mereka bentuk dan menghasilkan projek gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam b. Mereka bentuk dan menghasilkan projek berasaskan logam dan bahan kitar semula 1.4 Elektrik dan Elektronik 4 4 5 a. Penghasilan projek elektrik b. Penghasilan projek elektronik 1.5 Baik Pulih dan Penyenggaraan 1 1 5 a. Penyenggaraan alatan tangan b. Penyenggaraan bahagian bangunan c. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada mesin mudah 23
 35. 35. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 d. Penyenggaraan dan membaiki kerosakan pada perabot 1.6 Jahitan 2 2 a. Membaiki pakaian b. Penghasilan artikel 1.7 Tanaman Hiasan 8 a. Pengenalan b. Pemilihan biji benih c. Penanaman d. Penjagaan 1.8 Ikan Hiasan 8 a. Pengenalan b. Penyediaan bekas c. Pengurusan 1.9 Tanaman Sayuran 8 a. Penyediaan tapak b. Penanaman dan penjagaan c. Pemungutan hasil2. Perniagaan dan keusahawanan 8 8 8 2.1 Barang Jualan 2 a. Kumpulan sasaran b. Jenis barang yang sesuai dijual c. Sumber bekalan 2.2 Merancang dan Menyediakan Jualan 2 2 2 a. Membuat rancangan jualan b. Menyediakan barang jualan 2.3 Mempromosi Jualan 1 2 2 a. Promosi melalui pembungkusan b. Promosi melalui poster c. Promosi melalui katalog 2.4 Mengurus Jualan 1 2 1 a. Melayan pelanggan b. Mendapatkan pesanan 12
 36. 36. Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Tahun Lima BIDANG/ UNIT/ TAJUK PEMBELAJARAN TAHUN 4 TAHUN 5 TAHUN 6 c. Menyusun atur barang 2.5 Merekod Jualan 2 a. Merekod barang b. Merekod pendapatan dan perbelanjaan c. Mengira untung atau rugi 2.6 Mengurus Perbelanjaan Diri 2 a. Merekod pendapatan dan perbelanjaan b. Merancang perbelanjaan 2.7 Risiko Dalam Perniagaan 1 a. Risiko dan cara mengurangkannya 2.8 Sikap Pengguna Yang Bijak 2 a. Mendapatkan maklumat barang b. Etika perniagaan dan hak penggunaJUMLAH 35 35 35 13

×