Kaedah penyelidikan jurnal tn man

1,265 views

Published on

upm

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kaedah penyelidikan jurnal tn man

 1. 1. FORMAT PENULISAN ARTIKEL JURNAL1.Tajuk2.Nama pengarang3.Abstrak4.Kata kunci
 2. 2. 5. Teks -Pengenalan - Kaedah dan bahan - Hasil/ keputusan - Perbincangan - Kesimpulan - Penghargaan - Rujukan - Alamat Pengarang
 3. 3. TAJUKTajuk perlulah ringkas dan tepat yang menerangkan tentang kandungan dan bidang penyelidikan.
 4. 4. Nama pengarang yang terlibat dalam penyelidikan
 5. 5. ABSTRAKRingkasan kandungan teks yang ditulis diantara 150 hingga 200 perkataan.Abstrak perlu mengandungi tujuan dantumpuan kajian, bahan dan kaedahyang digunakan,penemuan atau hasilutama penyelidikan dan kesimpulanyang penting dan utama
 6. 6. Perkataan pendek,terminologiatau kata kunci dalam pemboleh ubah dan objektif kajian.
 7. 7. TEKS1. PENGENALAN - Menerangkan tujuan dan kaedah penyelidikan secara umum dan khusus. - Sebab dan kenapa kaedah tersebut dipilih. - Menjelaskan tentang sampel kajian yang dipilih. - Hasil penyelidikan. - Menerangkan istilah dan kependekan yang digunakan
 8. 8. 2. KAEDAH DAN BAHAN- Menerangkan reka bentuk kajian.- Bahan yang digunakan dengan menyatakan spesifikasi teknikal dan kuantiti serta sumbernya atau kaedah penyediaan nama- nama genetik atau nama kimia. Perlu dinyatakan dengan tepat supaya ahli sains yang lain dapat merujuk kepada bahan kimia yang sama apabila mengulangi ujikaji yang sama.
 9. 9. 3.HASIL/KEPUTUSAN - Ringkas dan jelas.- Laporan yang mewakili data. - Jadual dan rajah perlu dinomborkan.- Elakkan data yang berulang.
 10. 10. 4. PERBINCANGAN- Pengarang menerangkan tujuan,hasil dan kesannya kepada kajian masa hadapan.- Menunjukkan bagaimana hasil kajian bertepatan atau tidak dengan hasil kajian yang telah diterbitkan sebelumnya.- Membincangkan implikasi dari hasil kajian.
 11. 11. 5. RUMUSAN- Merumuskan dengan menulis kata kunciterpenting dari dapatan kajian. - Menyatakan tentangpentingnya hasil kajian
 12. 12. 6. PENGHARGAAN- Pengarang mengucapkan ucapan terima kasih kepada pihak terlibat seperti jabatan, orang perseorangan,firma, pemilik tempat kajian dan sebagainya. Penghargaan ini hendaklah ditulis tidak lebih daripada 50 patah perkataan.
 13. 13. 7. RUJUKAN- Senarai rujukan dari buku teks dan jurnal.- Senarai rujukan dari bahan penyelidikan.- Senarai rujukan dari website, akhbar, artikel dan sebagainya.- Bukti-bukti asli seperti gambar fosil dan sebagainya.
 14. 14. 8. ALAMAT PENGARANG- Alamat tempat kerja. - Alamat e-mel.

×