Tajuk 1 : SEJARAH PERSEKOLAHAN DI MALAYSIA (selepas merdeka)

4,299 views

Published on

Subjek : Falsafah & Etika guru

Published in: Education, Technology
2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,299
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tajuk 1 : SEJARAH PERSEKOLAHAN DI MALAYSIA (selepas merdeka)

 1. 1.  Sekolah menengah inggeris dan cina telahdiubah menjadi sekolah menengah jeniskebangsaan. Bahasa pengantar bagi sekolah-sekolahtersebut adalah bahasa Inggeris. Bahasa ibunda diajar sebagai satu matapelajaran. Bahasa kebangsaan adalah mata pelajaranwajib di sekolah-sekolah berkenaan.
 2. 2. Peringkat pertama terlaksananya LaporanRazak.Peringkat kedua terbentuknya Laporan RahmanTalib yang merupakan semakan Laporan Razak.
 3. 3. Laporan Razak (1956) Laporan Rahman Talib (1960)Sukatan pelajaran yang sama bagi semuasekolahUmur persekolahan sehingga usia 16tahunKenaikan darjah secara automatik hinggatingkatan 3Penubuhan pusat latihan guru Penubuhan sekolah menengah lanjutanbagi murid-murid yang gagal Peperiksaanmasuk sekolah menengah/mendapattempat di sekolah menengah akademikMenerbitkan buku teks yang seragambagi semua sekolah kebangsaanPeperiksaan awam hanya menggunakanbahasa rasmi (Melayu dan Inggeris)sahajaBahasa kebangsaan dijadikan matapelajaran wajib di semua sekolahBantuan kewangan diberi kepadasekolah-sekolah aliran Melayu danInggeris sahajaSemua sekolah kebangsaan dan sekolahjenis kebangsaan perlu menyediakantempat untuk belajar kepada semuaPendidikan secara percuma bagi sekolahkebangsaan (menengah/rendah)Sekolah menengah teknik dan vokasionaldidirikan bagi melatih murid-muriddalam bidang teknik
 4. 4.  Pada tahun 1965, sistem pendidikan menengah rendahyang menyeluruh dikenali sebagai sistem aneka jurusan telahdiperkenalkan. Pada tahun 1964, pendidikan teknik dan vokasional telahmengalami perkembangan yang pesat dengan penubuhanBahagia Teknik dan Vokasional. Pada 1970, berlaku proses secara berperingkat untukmengubah semua sekolah jenis kebangsaan aliran Inggerismenjadi sekolah kebangsaan. Lima mata pelajaran daripada darjah satu hingga tiga diajardengan menggunakan bahasa Melayu.
 5. 5.  Sekolah Lanjutan untuk murid yanggagal peperiksaan persekolahan biasadidirikan. Penekanan diberi terhadappenggunaan Bahasa Kebangsaan padasemua tahap persekolahan. Sistem Pendidikan Aneka Jurusandiperkenalkan pada tahun 1965. Kenaikan secara automatik dari sekolahrendah ke sekolah menengah.
 6. 6.  Usaha memupuk integrasi kaum. Memperbaiki ketidakseimbanganpendidikan antara kawasan luar bandardan bandar. Meningkatkan lagi kemudahan latihanpendidikan. Menghasilkan guru-guru terlatih yangmencukupi. Sekolah menengah teknik dan vokasionaldidirikan untuk menyediakan peluangkepada murid-murid yang berpotensi danberbakat dalam bidang vokasional.
 7. 7.  Menyemai perpaduan nasional selepastragedi 13 Mei. Reformasi Pendidikan diperkenalkan bagitujuan menyemai perpaduan antara kaum. Keperluan terhadap pekerja mahir di bawahDasar Ekonomi Baru (DEB) Membanteras kemiskinan. Mengurangkan ketidakseimbangan ekonomidi kalangan pelbagai kaum. Menyediakan lebih banyak peluang pekerjaanbagi kaum bumiputera. Menghormati dan mengamalkan RukunNegara.
 8. 8. 1. Mengintegrasi nilai-nilai murni semasa prosespengajaran dan pembelajaran.2. Penguasaan dan pengaplikasi kemahiran-kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis.3. Menyusun semula kemahiran-kemahiran belajarbermula daripada yang asas kepada yang lebihkompleks mengikut tajuk pelajaran.4. Menyemak semula sukatan setiap mata pelajaran.5. Mengintegrasi penyelesaian masalah matematikdan perniagaan ke dalam pelbagai topik.6. Memisahkan mata pelajaran Alam dan Manusiamenjadi dua mata pelajaran berasingan iaitu Sainsdan Kajian Tempatan.
 9. 9. 1. Berdasarkan Laporan JawatankuasaKabinet (1979), Kementerian PelajaranMalaysia telah menetapkan pelaksanaanprogram Kurikulum Baru Sekolah Rendah(KBSR) pada 1983 dan Kurikulum BaruSekolah Menengah (KBSM) pada 1989.2. Selepas tahun 1988, KBSR telah disemak.3. Pada tahun-tahun 1990-an, PendidikanPrasekolah telah dilaksanakan.Kebanyakan kanak-kanak yang berusia 4hingga 6 tahun memasuki tadika sebelummereka memasuki sekolah rendah.
 10. 10.  Pada era sebelum merdeka, setiap kumpulan etnikmempunyai tujuan, model, kurikulum, buku teks, danguru serta sistem pendidikan tersendiri. Kebanyakan sekolah Melayu terletak di kawasan luarbandar, sekolah Cina di bandar dan sekolah Tamil diladang getah. Pihak Inggeris memberi bantuan kewangan kepadasekolah-sekolah Cina dan Inggeris sahaja. Selepas mencapai kemerdekaan, beberapa jawatankuasatelah dibentuk untuk membina dan menyelaraspendidikan formal di Malaya.
 11. 11.  Penyata Razak menjadi tonggak dan dasarpendidikan kebangsaan. Laporan Rahman Talib menyemak danmengemaskini Penyata Razak. Berdasarkan Penyata Rahman Talib, semuasekolah umum diubah menjadi SekolahKebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan. Sekolah umum menjadi Sekolah Kebangsaandengan bahasa Melayu menjadi bahasapengantar.
 12. 12.  Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan untukmenyemak semula sistem pendidikan negara agarbersesuaian dengan matlamat negara untukmembentuk masyarakat yang bersatupadu, berdisiplin dan berketrampilan tinggi. Kurikulum Baru Sekolah Rendah dan Menengah telahdiperkenalkan Akta Pendidikan 1961 telah diganti dengan AktaPendidikan 1996. Untuk menghadapi era globalisasi, PendidikanTerbuka, Pendidikan Jarak Jauh, TMK dan SekolahBestari diperkenalkan.

×