Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kepelbagaian pelajar

157 views

Published on

  • Be the first to like this

Kepelbagaian pelajar

  1. 1. Kepelbagaian pelajar Kinestetik ( bodily kinesthetic intelligence / body smart )
  2. 2. Kinestetik( bodily kinesthetic intelligence )‘Body smart’Pergerakan dan kemahiran fizikal sepertikoordinasi, keseimbangan dan kelenturanbadanMenggunakan anggota badan untukmeluahkan perasaanAktiviti sesuai : tarian kreatif, aktiviti jasmani,latihan fizikal , permainan sukan
  3. 3. Aktiviti Subjek : Bahasa Malaysia Tahun Tiga Tajuk : Surat Kiriman Tidak Rasmi Aktiviti :Murid duduk mengelilingi guru dan melihat contoh surat kiriman tidak rasmiSetiap murid diberi peluang untuk memegang dan melihat sendiri surat tersebut.Murid mendengar guru membaca surat tersebut di hadapan murid secara ringkas sebagai pengenalan
  4. 4. Kemudian murid-murid dipecahkan kepada 3 kumpulan berdasarkan warna merah , biru dan hijauSetiap ahli kumpulan perlu bergerak di dalam kawasan kelas dan mencari kad yang mengandungi perenggan surat kiriman yang tidak tersusun mengikut warna kumpulan masing-masingSelepas semua kad dikumpulkan, murid perlu menyusun kad-kad tersebut menjadi sebuah surat kiriman tidak rasmi dengan format yang betul.Murid menyalin semula surat kiriman tidak rasmi yang telah lengkap di atas kertas mahjong.Setiap kumpulan membaca surat mereka di hadapan kelas.
  5. 5. Hasil pembelajaran:Murid dapat memahami format penulisan suratkiriman tidak rasmiMurid dapat bekerjasama di dalam satu kumpulanMurid dapat mendisiplinkan diri dengan mematuhiperaturan yang ditetapkan

×