Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ULASAN BUKU Tajuk: Action Research Penulis: Patrick J.M Costello Terbitan: Continuum books
Apakah maksud Kajian Tindakan? <ul><li>Suatu terma, proses, persoalan, dan pendekatan, yang mana ianya adalah fleksible da...
Mengapa guru melakukan Kajian Tindakan? <ul><li>Guru sebagai pengamal reflektif. </li></ul><ul><ul><li>Kajian ke atas cara...
Bila guru melakukan Kajian Tindakan? <ul><li>Apabila melihat tiada sebarang perubahan yang berlaku dalam bilik darjah. </l...
Dimana guru melakukan Kajian Tindakan? <ul><li>Kelas –Sekolah atau Universiti </li></ul>
Bagaimana guru melakukan Kajian Tindakan? <ul><li>Guru melakukan kajian tindakan dengan </li></ul><ul><ul><li>menentukan ...
Samb. <ul><li>MODEL REKA BENTUK KAJIAN TINDAKAN </li></ul><ul><li>Model 1: Asas Model Kajian Tindakan Kurt Lewin </li></...
Samb. <ul><li>Model 2: Model Rangkakerja Michael Bassey’s-1998 </li></ul><ul><li>Peringkat 1: Mendefinisikan persoalan...
Samb. <ul><li>Model 3: Model Kajian Tindakan Denscombe </li></ul><ul><ul><li>Amalan profesional </li></ul></ul><ul><ul><l...
Samb. <ul><li>PROSEDUR KAJIAN TINDAKAN </li></ul><ul><li>Mengenalpasti masalah, isu dan situasi yang hendak di kaji </li><...
Samb. <ul><li>PENGUMPULAN & ANALISIS DATA </li></ul><ul><li>Pengumpulan data dibuat melalui: </li></ul><ul><ul><li>Borang ...
TERIMA KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ulasan Buku Action Research

1,950 views

Published on

Published in: Business, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ulasan Buku Action Research

 1. 1. ULASAN BUKU Tajuk: Action Research Penulis: Patrick J.M Costello Terbitan: Continuum books
 2. 2. Apakah maksud Kajian Tindakan? <ul><li>Suatu terma, proses, persoalan, dan pendekatan, yang mana ianya adalah fleksible dan berulang. </li></ul><ul><li>Ianya adalah praktikal dan memberi penekanan kepada penyelesaian masalah. </li></ul><ul><li>Dijalankan oleh individu, golongan professional dan para guru di mana melibatkan kajian yang sistematik serta mempunyai refleksi yang kritikal. </li></ul><ul><li>Tindakan yang di ambil adalah untuk memahami, menaksir, mengubah dan memperbaiki amalan dalam pendidikan. </li></ul><ul><li>Melibatkan pengumpulan dan penganalisisan data dari aspek pengajaran dan pembelajaran. </li></ul><ul><li>Refleksi secara kritikal dibuat untuk melihat tindakan yang di ambil dan merancang tindakan susulan di masa hadapan. </li></ul><ul><li>(sumber: m/s 5) </li></ul>
 3. 3. Mengapa guru melakukan Kajian Tindakan? <ul><li>Guru sebagai pengamal reflektif. </li></ul><ul><ul><li>Kajian ke atas cara amalan mereka sendiri. </li></ul></ul><ul><ul><li>Memperkembangkan teori pendidikan mereka sendiri hasil dari amalan. </li></ul></ul><ul><li>Guru adalah pengkaji. </li></ul><ul><ul><li>Mengkaji amalan pengajaran mereka dan membangunkan teori pendidikan mereka sendiri hasil dari amalan mereka </li></ul></ul><ul><li>Mengajar adalah profesion yang berasaskan kajian. </li></ul><ul><li>Akibat daripada masalah di dalam kajian pendidikan. </li></ul><ul><li>Kajian oleh guru dapat memberi penambahbaikan amalan di sekolah. </li></ul><ul><li>Tujuan kajian dapat memperkembangkan profesion perguruan secara berterusan. </li></ul><ul><li>(sumber: m/s 15) </li></ul>
 4. 4. Bila guru melakukan Kajian Tindakan? <ul><li>Apabila melihat tiada sebarang perubahan yang berlaku dalam bilik darjah. </li></ul>
 5. 5. Dimana guru melakukan Kajian Tindakan? <ul><li>Kelas –Sekolah atau Universiti </li></ul>
 6. 6. Bagaimana guru melakukan Kajian Tindakan? <ul><li>Guru melakukan kajian tindakan dengan </li></ul><ul><ul><li>menentukan fokus yang tertentu, </li></ul></ul><ul><ul><li>merancang untuk melaksanakan aktiviti atau campurtangan dalam sesuatu aktiviti, melaksanakan aktiviti tersebut, </li></ul></ul><ul><ul><li>memerhatikan dapatan hasil, dan </li></ul></ul><ul><ul><li>membuat refleksi keatas apa yang berlaku serta merancang aktiviti susulan sekiranya perlu. </li></ul></ul><ul><li>Langkah penyediaan proposal kajian tindakan: </li></ul><ul><ul><li>Tentatif tajuk </li></ul></ul><ul><ul><li>Matlamat kajian </li></ul></ul><ul><ul><li>Persoalan kajian yang boleh diambil </li></ul></ul><ul><ul><li>Setting kajian </li></ul></ul><ul><ul><li>Tempoh masa kajian </li></ul></ul><ul><ul><li>Metodologi kajian yang akan diguna pakai </li></ul></ul><ul><ul><li>Keputusan yang diharapkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Bibliografi </li></ul></ul>
 7. 7. Samb. <ul><li>MODEL REKA BENTUK KAJIAN TINDAKAN </li></ul><ul><li>Model 1: Asas Model Kajian Tindakan Kurt Lewin </li></ul><ul><ul><ul><li>Merancang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bertindak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Memerhati </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Refleksi </li></ul></ul></ul><ul><li>Guru melakukan kajian tindakan melalui menentukan fokus yang tertentu, merancang untuk melaksanakan aktiviti atau campurtangan dalam sesuatu aktiviti, melaksanakan aktiviti tersebut, memerhatikan dapatan hasil, dan membuat refleksi keatas apa yang berlaku serta merancang aktiviti susulan sekiranya perlu. (sumber: m/s 7) </li></ul>
 8. 8. Samb. <ul><li>Model 2: Model Rangkakerja Michael Bassey’s-1998 </li></ul><ul><li>Peringkat 1: Mendefinisikan persoalan </li></ul><ul><li>Peringkat 2: Menyatakan situasi pendidikan </li></ul><ul><li>Peringkat 3: Mengumpul dan menganilisi data </li></ul><ul><li>Peringkat 4: Menyemak data dan mencari perbezaan </li></ul><ul><li>Peringkat 5: Meneliti perbezaan yang ada dengan </li></ul><ul><li> memperkenalkan beberapa aspek untuk di ubah </li></ul><ul><li>Peringkat 6: Mengawasi perubahan </li></ul><ul><li>Peringkat 7: Menganalisis penilaian data dengan melibatkan </li></ul><ul><li> item yang diubah </li></ul><ul><li>Peringkat 8: Menyemak item yang diubah dan mengambil </li></ul><ul><li> keputusan mengenai tindakan selanjutnya. </li></ul><ul><li>  </li></ul>What is happening in this educational situation of ours now? What changes are we going to introduce? What happens when we make the changes?
 9. 9. Samb. <ul><li>Model 3: Model Kajian Tindakan Denscombe </li></ul><ul><ul><li>Amalan profesional </li></ul></ul><ul><ul><li>Refleksi kritikal </li></ul></ul><ul><ul><li>Kajian </li></ul></ul><ul><ul><li>Perancangan strategik </li></ul></ul><ul><ul><li>Tindakan </li></ul></ul>
 10. 10. Samb. <ul><li>PROSEDUR KAJIAN TINDAKAN </li></ul><ul><li>Mengenalpasti masalah, isu dan situasi yang hendak di kaji </li></ul><ul><li>Merancang kajian </li></ul><ul><li>Bertindak </li></ul><ul><li>Melakukan pemerhatian </li></ul>
 11. 11. Samb. <ul><li>PENGUMPULAN & ANALISIS DATA </li></ul><ul><li>Pengumpulan data dibuat melalui: </li></ul><ul><ul><li>Borang kaji selidik </li></ul></ul><ul><ul><li>Transkrip temubual </li></ul></ul><ul><ul><li>Rakaman audiotape/videotape </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemerhatian </li></ul></ul><ul><ul><li>Diari kajian atau jurnal </li></ul></ul><ul><li>(sumber: m/s 45 & 57) </li></ul><ul><li>Analisis data dibuat melalui: </li></ul><ul><ul><li>Menurut Macintyre (2000), terdapat 4 terma utama di dalam menganalisis data kajian tindakan iaitu- </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Themes (the consistent ideas which emerged) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Incidence (how often something occurred or the same feedback) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Patterns (the timing of the occurences – single/cluster) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Trends (the frequency of the patterns) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>(sumber: m/s 61) </li></ul></ul></ul></ul>
 12. 12. TERIMA KASIH

×