Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

İslamda Kadın Rolu

1,418 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

İslamda Kadın Rolu

 1. 1. 1 İSLAM’DA KADIN ROLÜ
 2. 2. İslam’ın kadına verdiği hak ve hukuklar hususunda Hiç kimse inkar edemez. İslam toplumundaki kadının rolü erkeğin rolundan asla geri değildir. 2
 3. 3. Kadının değeri ve rolü ikinci planda görülmesinin kaynağı asla İslam olamaz, olsa olsa bunun kaynağı İslam’dan uzaklaşan müslümaların örf, adet ve töre kullarıdır. 3
 4. 4. . Tahrim-11 4
 5. 5. Allah, iman edenlere , Firavun’un karısını örnek gösterdi. Hani o, “Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap. Beni Firavun’dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar!” demişti. Tahrim-11 5
 6. 6. Tahrim-12 6
 7. 7. Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem’i de (inananlara) örnek gösterdi. O Rabbine gönülden bağlı olanlardandı. Tahrim-12 7
 8. 8. Görüyoruz ki Allah (C.C.) iman edenlerden örnek verirken bir peygamber bir sahabi veya salih bir adam değil iki salihe kadını örnek vermiştir. Firavun’un eşi Asiye ve Hz.Meryem. Bu da Allah (C.C.) tarafından kadına verilen en büyük şereftir. 8
 9. 9. Kadın toplumun yarısıdır. Diğer yarısını terbiye edip yetiştirmektedir.. Kadın sağlam olduğu zaman toplum da onun gibi sağlam olur. 9
 10. 10. Kadın annedir, kızkardeştir, eştir ve kız çocuğudur. kadın sevgi kaynağıdır. Allah kadınları erkeklerin huzur bulmaları için yaratmıştır. 10
 11. 11. Rum-21 11
 12. 12. Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de O’nun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Rum-21 12
 13. 13. Efendimiz kadınlar için tavsiyede bulunmuş ve şöyle buyurmuş : 13
 14. 14. kadınlarınız için Allah’tan korkun. çünkü onlar sizin yardımcılarınızdır. Kadınlarınıza karşı hayırlı olmayı birbirinize tavsiye edin." (Müslim, Radâ 62; Tirmizî, 14
 15. 15. Bu da peygamber Efendimiz’in kadınlara ne kadar değer verdiğini göstermektedir. 15
 16. 16. Daha önce değer verilmeyen kadınlara Kuran’da Rical adlı bir sure yokken Allah bir sureye Nisa adını vererek kadınları şereflendirdi. 16
 17. 17. İslâm ümmetinin tarihine baktığımız zaman tarihe damgasını vuran çok değerli kadın müslümanlara rastlıyoruz. 17
 18. 18. Babamız Adem aleyhisselama huzur bulsun diye Allah Havva annemizi yarattı. İkisi birlikte dünyaya mümin nesiller getirdiler, yeryüzünü imar ettiler ve imanın tohumlarını ektiler. 18
 19. 19. Herkes Hazreti İbrahimi yalanlarken eşi Sara iman ve tevhid üzerine sabrederek eşi Hz. İbrahim ‘e destek verdi ve yanında yer aldı. 19
 20. 20. İslam dinini yaymak için eşi Hz.İbrahim’le hicret etti. Çocuk sahibi olmamasına rağmen Allah’ın takdirine sabretti. Bu sabrın mükafatı olarak Allah ona 90 yaşında iken Hz. İshak’ı lütfetti. Torununu Hz. Yakub’u da görmek nasib oldu. 20
 21. 21. Hz. İsmail’in annesi Hz.Hacer Hz. İbrahim ile zamanında suyu ve ekini olmayan Mekke’ye hicret etti. 21
 22. 22. Hz.İbrahim onları orada bırakınca Hz.Hacer Hz.İbrahim’e : “Bu emir Allah’tan mı geldi?” sorusuna “Evet” diye cevap verince, “Öyleyse Allah bizi darda bırakmaz” diyerek Allah’a sonsuz teslimiyetini ortaya koymuştur. 22
 23. 23. 23 Bugün Müslümanların Safa ve Merve Arasında yaptıkları Sa’i Hz.Hacer’in çocuğuna su aramak için gösterdiği çabanın sembolüdür. Bu hatirası dünya var oldukça devam edecektir. Allah (CC) Hz. Hacer’in sabır ve sebatına mükafat olarak Zemzemi de lütfetti.
 24. 24. Hz.Musa’nın annesi Allah’ın emrine uyarak Hz.Musa’yı denize bırakmış. Bu sabır , iman ve sonsuz tevekkülünden dolayı Firavun’un sarayında onu çocuğuna kavuşturdu. 24
 25. 25. Firavun’un eşi Asiye dünya nimetlerini bir kenara bırakarak Firavun’un aksine Allah’a iman edip bütün sıkıntıları göğüsleyerek Firavun’un zulmünden ve küfründen Allah’a sığındı. ve Allah tarafından ebedileştirilen şu duayı yapmış: 25
 26. 26. “Rabbim! Bana katında, cennette bir ev yap. Beni Firavun’dan ve onun yaptığı işlerden koru ve beni zalimler topluluğundan kurtar!” demişti. Tahrim-11 26
 27. 27. 27 Haya ve İffet abidesi olan Hz.Musa’nın eşi Hz.Musa fakir malı-mülkü olmadığı halde ama güçlü, güvenilir ve imanlı olduğundan dolayı onunla evlendi.
 28. 28. Kasas-26 28 Allah bu durumunu bize şöyle haber verdi:
 29. 29. “Babacığım, onu ücretle tut. Çünkü tuttuğun ücretlilerin en hayırlısı , güçlü ve güvenilir olandır. Kasas-26 29
 30. 30. Hz.Eyüb’ün eşi ise sabırların en güzel örneklerinden birini göstermektedir. Hz.Eyüp’ün çok sıkıntılı günlerinde bile onun yanından ayrılmayarak sabır ve azimle eşine hizmet etti. 30
 31. 31. Mescitlere hizmet etsin diye doğacak çocuğunu can-ı gönülden Allah’a adayacağını söyleyen İmran’ın eşine de Allah bu halisane niyetinden dolayı ona Hz. Meryem’i lütf ett. 31
 32. 32. hazreti Meryem dünya hatunlarının en hayirlisidr. Allah,onun iffetinden, temizliğinden ve ibadetinden dolayı yeryüzündeki kadınlara örnek olarak takdim etmektedir. Onun eşi olmadan Hz.İsa’yı ihsan eyledi. 32
 33. 33. Efendimizin ümmetinde bu dine sahip çıkıp yeryüzüne yayan ve Allah yolunda mücadele ve mücahede eden kadın örnekleri sayılmayacak kadar çoktur .. 33
 34. 34. Bu örnek kadınların başında Hz.Hatice gelmektedir. Tertemiz, iffetli, asil, varlıklı ve yüksek zekaya sahip olan Hz.Hatice ticaret ile uğraşıyordu. 34
 35. 35. Cahiliye döneminde bile putlara tapmamış. El-emin yani güvenilir ne anlama geldiğini bilen Hz.Hatice validemiz Efendimizin çok fakir olmasına rağmen onu eş olarak seçti. 35
 36. 36. Efendimizi ilk destekleyen ve İslamı ilk kabul eden kişi oldu. İslam davasını yayılmasında büyük rol oynadı. 36
 37. 37. Onun sayesinda birçok kadın müslüman oldu. Mekke’deki Efendimizin en zor günlerinde Sabırla, azimle ve sebatla yanında yer aldı ve en büyük destekçisi oldu. 37
 38. 38. Hz.Hatice Ölüm döşeğindeyken Cebrail Aleyhisselam Resulullah'a (s.a.v) geldi ve şöyle buyurdu : "Hatice'ye Allah'ın selamı vardır. cennette kendisi için, içerisinde ne gürültü ne de yorgunluk bulunan İnciden bir köşk müjdele” 38
 39. 39. Bu da Hz. Hatice’nin Allah nezdindeki makamını ve derecesini göstermektedir. Sadakatından ve ihlaslı olmasından dolayı Efendimiz hep Hz. Hatice’nin özellik ve meziyetlerinden söz ederdi. 39
 40. 40. Hz.Aişe yaşça küçük olmasına rağmen zeka ve feraset sahibi idi. Efendimizin hal ve hareketlerini yakından takip ederdi. 40
 41. 41. Efendimizin vefatından sonra birçok hadis rivayet etti. Efendimizin sünnetini öğrenmemize vesile oldu. Ondan dolayı “ümmetin fekihi” unvanına layık oldu. 41
 42. 42. Efendimiz bu hususta Hz.Aişe için şöyle buyurmuş: dininizin yarısını Bu Humeyra'dan (Aişe'den) alın " 42
 43. 43. Efendimizin eşi Ümmü Seleme Mekke müşrikleriyle yapılan Hüdeybiye anlaşmasında önemli bir rol oynadı. 43
 44. 44. Efendimizi örnek olarak öne sürerek Hüdeybiye antlaşmasından dolayı Sahabelerin içine düştüğü hoşnutsuzluk ve sıkıntıyı akıllıca çözmüş oldu. 44
 45. 45. Hz.Hafsa nafile orucunu tutmakla ve gece namazını kılmakla tanınırdı. Hz.Ebubekir’in zamanında biraraya getirilen İlk Kur’an nushası kendi evinde mühafaza etti. Böylece Kur’an’ın bekçisi lakabına nail oldu. 45
 46. 46. Kureyş reisi Ebu Sufayan’ın kızı olan Hz.Ümmü Habibe inancının uğruna ailesini terk ederek Habeşistan’a hicret eden gruba katıldı. 46
 47. 47. Yahudilerin başkanı Hüyey bin Ahtab’ın kızı Hz.Safiye İslamından dolayı babasından gördüğü baskıya sabretti. Allah da ihlasından ve imanından dolayı onu Efendimizle evlenmesiyle şereflendirdi. 47
 48. 48. Hz.Ömer’in İslam’a girmesine kız kardeşi Fatima Bint El-Hattab oldu. Hz.Osman’ın İslam’a girmesine İslamını gizleyen halesi oldu 48
 49. 49. İslam’da ilk şehit düşen ve Peygamber tarafından Cennetle müjdelenen Ammar Bin Yasir’in annesi Hz.sümeyye idi. 49
 50. 50. Hz.Nesibe Bint Kaab ( Ümmü Ümare) özellikle Uhud gazvesinde Efendimizi koruyarak müşriklere karşı yiğitçe şavaştı. 50
 51. 51. Milhan’ın kızı Ümmü Süleym kendisiyle evlenmek isteyen Ebu Talha’ya : Benim mehrim senin müslüman olmandır. diyerek tarihe en yüksek mehir sahibi olarak girmiş oldu.. Ümmü Süleym çok akıllı idi çünkü: 51
 52. 52. Bildiğiniz gibi Efendimiz bir hadiste şöyle buyurmaktadır: Allah'a yemin ederim ki, Allah’u Teâlâ'nın, senin sayende bir tek kişiye hidayet verip doğru yola iletmesi, senin için, kızıl develerin olmasından ve bunları tasadduk etmenden çok daha hayırlıdır." 52
 53. 53. Efendimizin halesi Safiye Bint Abdulmuttalip çocuğu Zübeyir Bin Avvam cihat üzerine yetiştirdi. 53
 54. 54. Hz.Safiye Handak gazvesinde gizlice Müslümanların evlerine sızmak isteyen bir Yahudi’nin kellesini uçurarak Medine’deki müslümanların evilerini Yahudilerin saldırısından korumayı başardı. 54
 55. 55. Hz.Ebubekir’in kızı Hz.Esma Efendimiz ve babası Hz.Ebubekir’in içinde gizlendikleri Hira mağarasına her gün yemek götürerek Efendimizin hicretinde büyük rol oynadı. 55
 56. 56. Hz.Esma İbadetine çok düşkündü, Allah yolunda çok infak ederdi. Oğlunu Abdullah Bin Zübeyir’i cihad üzerine yetiştirdi. 56
 57. 57. Hz.Ali’nin eşi ve Efendimizin en çok sevdiği kızı Hz.Fatima‘nın ahlakı Efendimizin ahlakına çok benzerdi . Cennetin Efendileri olan Hz.Hasan ve Hz.Hüseyn’nın annesi idi. 57
 58. 58. İslam’da ilk hemşirelik ve doktorluk yapan Hz.Rüfeyde idi. gazvelere katılarak yaralı mücahitleri tedavi ediyordu. Efendimizin talimatı üzerine Handak gazvesinde yaralanan Hz.Saad Bin Muaz’ı bir çadırda tedavisini üstlendi. 58
 59. 59. Hz. Ömer mehirleri sınırlamak istediğinde bir kadın ona Kur’an’dan bir ayet okuyarak karşı çıktı. Hz. Ömer’in ona cevabı şöyle oldu: Kadın doğru söyledi Ömer ise yanlış yaptı. 59
 60. 60. Örtünme ayeti inince müslüman kadınlar Allah’ın emrine bağlılılklarını ve teslimiyetlerini ortaya koymak için elbiselerini keserek başörtü olarak kullandılar. 60
 61. 61. Verdiğimiz bu örneklerde hayatın her alanında kadınların büyük rollerini görebiliriz : 61
 62. 62. Allah’ın dinine davet etmekteki rolleri Allah yolunda cihattaki rolları. Devletin idaresindeki rolları. İlim alanındaki rolları. Salih amel ve İbadetteki rolları. 62
 63. 63. Temiz, imanlı, ilim ve irfana bağlı nesilleri yetiştirmedeki rolları. 63
 64. 64. Efendimize İlk iman eden kadındı. Efendimizden sonra Allah’a ilk secde eden yine kadındı. Allah yolunda ilk şehit düşen de kadındı. 64
 65. 65. İslam dinindeki kadının bu kadar önemli rollarından dolayı İslam düşmanları dinimizi, nesillerimizi , özümüzü ve ümmetimizi yok etmek için ilk önce kadınlarımızı bozmaya çalışıyorlar. 65
 66. 66. Ey müslüman kadın kardeşlerimiz ! Siz Peygamber’le birlikte olmak istemez misiniz? Siz Efendimizin eşleriyle birlikte olmak istemez misiniz? 66
 67. 67. Öyleyse Allah katındaki kadrınızı bilin. Allah’ın dinine sımsıkı sarılın. Ve Allah’ın dinini yüceltmeye çalışın. Çocuklarınızı İslam üzerinde yetiştirin. 67
 68. 68. Toplumu her türlü kötülüklerden Korumaya çalışın. Erkeklerin rolü vardır ama asıl rol kadınlarındır. 68
 69. 69. Tabii ki Müslüman kadın bütün bunları yaparken iffetinden, inancından ve ibadetinden taviz vermeden yalnız ve yalnız Allah’ın emirlerine uyarak ve O’nun rızasını gözeterek hareket edecektir. 69
 70. 70. Allah (C.C.) bizi bu güzide insanlarla birlikte haşretsin. Onları Cennette görmeyi nasip etsin. Rabbim annelerimizi eşlerimizi, kızlarımızı, bacılarımızı Hale ve teyzelerimizi verdiğimiz örnekler misalı temiz İffetli, ilim ve irfan sahibi eylesin. 70
 71. 71. 71

×