KERJA KURSUS GEOGRAFI
TINGKATAN 3
2008
NORMAH BT DALI
SMK TUN ABDUL RAZAK
36200 SELEKOH, PERAK
TAJUK 1
Kepentingan jaringan sistem
pengangkutan di
kampung____________dan
perbandingan dengan negara
__________.
(a) Jenis-jenis sistem pengangkutan
(b) Faktor yang mempengaruhi jaringan
sistem pengangkutan
(c) Kepentingan jaringan sis...
CONTOH MUKA DEPAN
LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KERJA KURSUS GEOGRAFI
PENILAIAN MENENGAH REN...
Senarai Kandungan (1m)
Isi kandungan Halaman
Penghargaan 1
Pendahuluan 2
Objektif kajian 3
Kawasan Kajian 4-7
Kaedah kajia...
Penghargaan (2m)
Saya bersyukur kepada tuhan kerana
dapat menyiapkan kajian ini. Justeru
itu saya mengucapkan terima kasih...
Pendahuluan (2m)
Saya telah memilih Kampung Selekoh
sebagai kawasan kajian saya dan
negara Kanada sebagai perbandingan.
Ka...
Objektif Kajian (2m)
1. Mengenalpasti jenis-jenis sistem pengangkutan di
Kampung Selekoh dan negara Kanada
2. Mengenalpast...
Kawasan Kajian (2m)
Kampung selekoh terletak dalam
Daerah Hilir Perak. Luas kawasannya
dianggarkan ________persegi.
Jarak ...
Peta Daerah Hilir Perak (1m)
Peta Kawasan Kg Selekoh
(4m)
• Perincian peta: (2m)
• Tajuk
• Arah mata angin
• Bingkai peta
• Petunjuk
• Lain-lain(2m)
• ...
Peta Negara Kanada (1m)
Kaedah Kajian (2m)
1. Pemerhatian:
Saya telah melihat keadaan Kg Selekoh.
Perkara yang saya perhatikan ialah
………………………………....
3. Soal-selidik:
Saya telah menjalankan soal –selidik
terhadap ………………..orang responden
melalui borang soal selidik yang te...
Dapatan Kajian (25m)
1.0 Jenis-jenis sistem pengangkutan (2m)
Jenis-jenis sistem pengangkutan yang
terdapat di Kampung Sel...
2.0 Faktor-faktor yang
mempengaruhi jaringan sistem
pengangkutan
Bentuk muka bumi
•Tanah rata
Kegiatan ekonomi
• ………………………...
a. Bentuk muka bumi
Bentuk muka bumi yang …………………
menyebabkan banyak jalan raya di
bina di Kampung Selekoh.Tanah
…………… yan...
b. Kegiatan ekonomi
Rata-rata penduduk di kampung ini
terlibat dalam bidang ……………. Ada
yang bekerja sebagai pekebun kelapa...
c. Kemajuan teknologi
………………………………………………………………………
d. Keselesaan pengguna
………………………………………………………………………
e. Governan
………………………...
3.0 Kepentingan jaringan
sistem pengangkutan
Terdapat beberapa kepentingan
jaringan sistem pengangkutan di
Kampung Selekoh...
Jadual 1: Kepentingan jaringan sistem
pengangkutan di Kampung Selekoh
Sumber: Ketua Kampung Selekoh
Kepentingan jaringan s...
Carta Pai
Tajuk: Kepentingan jaringan sistem
pengangkutan di kampung Selekoh
di Kampung Selekoh.
ketersampaian
Perkembanga...
3.0 Kepentingan jaringan sistem
pengangkutan di Kampung Selekoh
dan Negara Kanada (4m)
a. Ketersampaian
Jalan raya sangat ...
b. Mengangkut barangan dan bahan
mentah
Penduduk di sini sangat memerlukan jalan
raya untuk …………………………………dari estet
atau k...
4.0 Kesan-kesan perkembangan
jaringan sistem pengangkutan
terhadap alam sekitar (4m)
Kesan-kesan perkembangan jaringan sis...
KESAN POSITIF KESAN NEGATIF
Mengurangkan kesesakan lalu
lintas
Kemalangan
Membantu mengawal alam sekitar Pencemaran
Memban...
Huraian
• a. Mengurangkan kesesakan lalu lintas
Pembinaan jalan raya yang baik di Kg.
Selekoh telah mengurang……..
Manakala...
b. Pencemaran
Walau bagaimanapun,………
Manakala di Kanada ……….
5.0 Langkah-langkah
penyelesaian (4m)
• Berikut adalah langkah-langkah
penyelesaian kesan daripada
perkembangan sistem pen...
b. Penggunaan alat catalytic converter
……………………………………………………………………
Manakala di Thailand………
c. NGV (Neutral Gas Vehicle)
………...
Rumusan (2m)
Rumusan mesti dikaitkan dengan objektif
kajian serta penerapan nilai dan unsur
patriotisme.
• Secara keseluru...
Lampiran (2m)
Lampiran mesti ada 3.
1. Surat pengenalan diri murid
2. Surat kebenaran membuat kajian
3. Surat makluman kep...
Rujukan (2m)
Buku Ilmiah
Shamsudin ibrahim , 1994. tumbuhan
Pantai. Malaysia: Penerbit Fajar Bakti Sdn.
Bhd.
Akhbar
Utusan...
Lampiran 1:BORANG SOAL SELIDIK
1. Nama:________________
2. Jantina Lelaki ( ) Perempuan ( )
3. Umur: kurang daripada 20 ta...
LAMPIRAN 2: Surat kebenaran
Ibu Bapa
Abdul Rahim Bin Osman,
Lot 3583,
Kampung Batu 23,
36200 Selekoh,
Perak.
_____________...
Lampiran 3: Surat Pengenalan Diri
Murid
Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Abdul Razak,
36200 Selekoh,
Perak. Telefon: 05-648...
RUJUKAN (2M)
• Jessica Lau(2004),Penilaian Topikal
Masteri KBSM Geografi Tingkatan 2. Vital
Star.
• Khau Ah Seng ,Habibah ...
KEGIATAN EKONOMI
• 15. PENILAIAN UMUM (1M)
• Susunan mengikut format, kemas dan
teliti.
Tamat
Terima kasih
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

hahaha

649 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

hahaha

 1. 1. KERJA KURSUS GEOGRAFI TINGKATAN 3 2008 NORMAH BT DALI SMK TUN ABDUL RAZAK 36200 SELEKOH, PERAK
 2. 2. TAJUK 1 Kepentingan jaringan sistem pengangkutan di kampung____________dan perbandingan dengan negara __________.
 3. 3. (a) Jenis-jenis sistem pengangkutan (b) Faktor yang mempengaruhi jaringan sistem pengangkutan (c) Kepentingan jaringan sistem pengangkutan (d) Kesan-kesan perkembangan jaringan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar (e) Langkah-langkah penyelesaian * Penerapan nilai dan unsur patriotisme dalam dapatan kajian
 4. 4. CONTOH MUKA DEPAN LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA KERJA KURSUS GEOGRAFI PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 GEOGRAFI 23/2 NAMA CALON NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN NAMA SEKOLAH GURU PENILAI TANDA TANGAN GRED TARIKH TAJUK:
 5. 5. Senarai Kandungan (1m) Isi kandungan Halaman Penghargaan 1 Pendahuluan 2 Objektif kajian 3 Kawasan Kajian 4-7 Kaedah kajian 8 Dapatan Kajian 9-15 Rumusan 16 Lampiran Rujukan 17-20 21
 6. 6. Penghargaan (2m) Saya bersyukur kepada tuhan kerana dapat menyiapkan kajian ini. Justeru itu saya mengucapkan terima kasih kepada guru geografi saya Pn Normah bt Dali, kepada ibu bapa saya dan kepada rakan-rakan yang sentiasa memberikan kerjasama kepada saya. Tidak lupa juga kepada ketua kampung Sungai Tiang Tn Hj Ali B. Nordin kerana banyak memberikan maklumat kepada saya.
 7. 7. Pendahuluan (2m) Saya telah memilih Kampung Selekoh sebagai kawasan kajian saya dan negara Kanada sebagai perbandingan. Kampung ini dipilih untuk kajian kerana ia merupakan kawasan tempat tinggal saya. Untuk makluman semua, saya telah menjalankan kajian ini selama 1 bulan bersama 3 orang ahli kumpulan saya .
 8. 8. Objektif Kajian (2m) 1. Mengenalpasti jenis-jenis sistem pengangkutan di Kampung Selekoh dan negara Kanada 2. Mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem pengangkutan di Kampung Selekoh dan negara Kanada 3. Mengenalpasti kepentingan jaringan sistem pengangkutan di Kampung Selekoh dan negara Kanada 4. Mengenalpasti langkah kesan-kesan perkembangan jaringan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar Kampung Selekoh 5. Menanamkan semangat cintakan tanah air dalam kalangan penduduk Kampung Selekoh 6. Mencadangkan tiga langkah penyelesaian untuk mengurangkan kesan perkembangan jaringan sistem pengangkutan di Kampung Selekoh
 9. 9. Kawasan Kajian (2m) Kampung selekoh terletak dalam Daerah Hilir Perak. Luas kawasannya dianggarkan ________persegi. Jarak dari Pekan Bagan datoh ialah ____km.Manakala jarak Kampung Selekoh dengan Teluk Intan ialah ______km. Berdasarkan maklumat daripada Ketua Kampung selekoh, jumlah penduduk kampung Selekoh ialah seramai _______.
 10. 10. Peta Daerah Hilir Perak (1m)
 11. 11. Peta Kawasan Kg Selekoh (4m) • Perincian peta: (2m) • Tajuk • Arah mata angin • Bingkai peta • Petunjuk • Lain-lain(2m) • Lakaran,simbol, • Lokasi dan sempadan
 12. 12. Peta Negara Kanada (1m)
 13. 13. Kaedah Kajian (2m) 1. Pemerhatian: Saya telah melihat keadaan Kg Selekoh. Perkara yang saya perhatikan ialah ………………………………. 2. Temu bual: Saya telah menemu bual ibu bapa saya dan juga ketua kampung untuk mendapatkan maklumat tentang ………………………
 14. 14. 3. Soal-selidik: Saya telah menjalankan soal –selidik terhadap ………………..orang responden melalui borang soal selidik yang telah dilampirkan. 4. Rujukan: Saya telah merujuk internet, ketua kampung dan……………………………..untuk mendapatkan maklumat.
 15. 15. Dapatan Kajian (25m) 1.0 Jenis-jenis sistem pengangkutan (2m) Jenis-jenis sistem pengangkutan yang terdapat di Kampung Selekoh ialah jalan raya. Jalan raya ini berfungsi menghubungkan Kampung selekoh dengan pekan terdekat iaitu ………………………dan dengan bandar ………………….. Ia juga sering digunakan oleh penduduk untuk…………………………… dan……………………………..
 16. 16. 2.0 Faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan sistem pengangkutan Bentuk muka bumi •Tanah rata Kegiatan ekonomi • …………………………. Kemajuan teknologi • …………………. Keselesaan pengguna • ……………………………….. Governan •…………………….. Dasar Pembangunan Negara (DPN) • ………………………….
 17. 17. a. Bentuk muka bumi Bentuk muka bumi yang ………………… menyebabkan banyak jalan raya di bina di Kampung Selekoh.Tanah …………… yang rata membolehkan jalan raya dibina dengan …………. Dan kurang berisiko untuk …………….
 18. 18. b. Kegiatan ekonomi Rata-rata penduduk di kampung ini terlibat dalam bidang ……………. Ada yang bekerja sebagai pekebun kelapa, pekerja …………..dan sebagainya. Oleh sebab itu, jalan raya sangat diperlukan untuk mengangkut ……………………. ke kilang berdekatan atau …………………… Sebagai penduduk kampung Selekoh, saya rasa bersyukur dan bangga kerana mempunyai jalan raya yang……………….
 19. 19. c. Kemajuan teknologi ……………………………………………………………………… d. Keselesaan pengguna ……………………………………………………………………… e. Governan ……………………………………………………………………… f. Dasar Pembangunan Negara (DPN) ………………………………………………………………………
 20. 20. 3.0 Kepentingan jaringan sistem pengangkutan Terdapat beberapa kepentingan jaringan sistem pengangkutan di Kampung Selekoh. Sila rujuk jadual 1
 21. 21. Jadual 1: Kepentingan jaringan sistem pengangkutan di Kampung Selekoh Sumber: Ketua Kampung Selekoh Kepentingan jaringan sistem pengangkutan Bilangan Peratus Ketersampaian Perkembangan ekonomi Mobiliti penduduk Jumlah 20 100 Mengangkut barangan dan bahan mentah Peningkatan taraf hidup Pelancongan
 22. 22. Carta Pai Tajuk: Kepentingan jaringan sistem pengangkutan di kampung Selekoh di Kampung Selekoh. ketersampaian Perkembangan ekonomi Mobiliti penduduk Peningkatan taraf hidup pelancongan Mengangkut barangan dan bahan mentah Petunjuk: 45% 25% 15% 12% 2% 1%
 23. 23. 3.0 Kepentingan jaringan sistem pengangkutan di Kampung Selekoh dan Negara Kanada (4m) a. Ketersampaian Jalan raya sangat penting di kampung Selekoh kerana ia memudahkan penduduk kampung ini untuk pergi ke …………………….. Dengan mudah dan cepat.Penduduk dapat ………………..dengan mudah antara satu sama lain. Keadaan ini dapat mengeratkan hubungan silaturrahim dalam kalangan penduduk.
 24. 24. b. Mengangkut barangan dan bahan mentah Penduduk di sini sangat memerlukan jalan raya untuk …………………………………dari estet atau kebun ke……………….. Justeru, jalan raya sangat penting bagi mereka untuk menjalankan urusan harian. Manakala di Kanada…… a……………………………. b……………………………
 25. 25. 4.0 Kesan-kesan perkembangan jaringan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar (4m) Kesan-kesan perkembangan jaringan sistem pengangkutan terhadap alam sekitar di Kampung Selekoh dan Negara Kanada ialah: Sila rujuk jadualdi sebelah.
 26. 26. KESAN POSITIF KESAN NEGATIF Mengurangkan kesesakan lalu lintas Kemalangan Membantu mengawal alam sekitar Pencemaran Membantu memelihara alam sekitar Kesesakan lalu-lintas Mewujudkan landskap yang menarik Kepupusan flora dan fauna Tanah runtuh
 27. 27. Huraian • a. Mengurangkan kesesakan lalu lintas Pembinaan jalan raya yang baik di Kg. Selekoh telah mengurang…….. Manakala di Kanada…….. Saya rasa sangat bertuah kerana menjadi penduduk Kg Selekoh.
 28. 28. b. Pencemaran Walau bagaimanapun,……… Manakala di Kanada ……….
 29. 29. 5.0 Langkah-langkah penyelesaian (4m) • Berikut adalah langkah-langkah penyelesaian kesan daripada perkembangan sistem pengangkutan di Kampung Selekoh: a. Petrol tanpa plumbum Bagi mengurangkan pengeluaran asap beracun, penduduk telah menggunakan………… Manakala di Kanada………..
 30. 30. b. Penggunaan alat catalytic converter …………………………………………………………………… Manakala di Thailand……… c. NGV (Neutral Gas Vehicle) …………………………………………………………………… d. Penghijauan kampung …………………………………………………………………… e. Kempen ……………………………………………………………………… f. Kenderaan elektrik ………………………………………………………………………
 31. 31. Rumusan (2m) Rumusan mesti dikaitkan dengan objektif kajian serta penerapan nilai dan unsur patriotisme. • Secara keseluruhan didapati bahawa sistem pengangkutan utama bagi penduduk kampung Selekoh ialah…………………. Pembinaan jalan raya di Kg Selekoh telah memberi banyak faedah seperti…………. Namun penduduk harus sedar bahawa jalan raya juga boleh meninggalkan kesan negatif seperti pencemaran,…….dan sebagainya. Walau bagaimanapun,saya sangat bangga menjadi penduduk kampung selekoh kerana penduduknya saling bekerjasama dan …………
 32. 32. Lampiran (2m) Lampiran mesti ada 3. 1. Surat pengenalan diri murid 2. Surat kebenaran membuat kajian 3. Surat makluman kepada ibu bapa /penjaga 4. Surat kebenaran ibu bapa/penjaga 5. Borang temu bual 6. Borang soal selidik
 33. 33. Rujukan (2m) Buku Ilmiah Shamsudin ibrahim , 1994. tumbuhan Pantai. Malaysia: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. Akhbar Utusan malaysia, 17 Jun 1992, halaman 5. Internet http://www.geocities.com/theropic/cabana/ 2035/cameron2.html.com
 34. 34. Lampiran 1:BORANG SOAL SELIDIK 1. Nama:________________ 2. Jantina Lelaki ( ) Perempuan ( ) 3. Umur: kurang daripada 20 tahun ( ) 21 hingga 35 tahun ( ) 36 hingga 45 tahun ( ) lebih daripada 45 tahun ( ) 4. Bangsa: Melayu ( ) Cina ( ) India ( ) Lain-lain ( ) 5. Tempoh menetap di sini: ______ 6. Jenis pekerjaan: _____________ 7. Pendapatan sebulan: _____________ 8. Sebab memilih bidang tersebut: _____________ : __________________
 35. 35. LAMPIRAN 2: Surat kebenaran Ibu Bapa Abdul Rahim Bin Osman, Lot 3583, Kampung Batu 23, 36200 Selekoh, Perak. ________________________________ Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Abdul Razak, 36200 Selekoh, Perak. 01 April 2008 Tuan, Menjalankan Kerja Kursus Geografi (KKG) Merujuk kepada perkara di atas, saya _________________ membenarkan anak jagaan saya _____________ untuk menjalankan Kajian Geografi Tempatan bagi memenuhi Sukatan Pelajaran Geografi Tingkatan Empat. 2. Saya faham bahawa semasa menjalankan kajian ini, jika sesuatu yang tidak diingini berlaku kepada anak saya, saya tidak akan mengambil tindakan terhadap pihak sekolah. Sekian, terima kasih. Yang benar, …………….. ( )
 36. 36. Lampiran 3: Surat Pengenalan Diri Murid Sekolah Menengah Kebangsaan Tun Abdul Razak, 36200 Selekoh, Perak. Telefon: 05-6489235 ____________________________________________________________ Rujukan: SMTAR/05(1) Tarikh : 01 April 2008 KEPADA SESIAPA BERKENAAN Tuan, Kerja Kursus Geografi (KGT) Pembawa surat ini ______________no kad pengenalan __________ ialah seorang pelajar tingkatan_______ di SMK Tun Abdul Razak. Pelajar ini sedang membuat kajian luar ungtuk memenuhi syarat kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia bagi mata pelajaran Geografi KBSM. 2. Kerjasama dan bantuan tuan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA Saya yang menurut perintah, ………………………….. (PH RAHMAH BT HJ ABD. HAJI) Pengetua, SMK Tun Abdul Razak, 36200 Selekoh, Perak.
 37. 37. RUJUKAN (2M) • Jessica Lau(2004),Penilaian Topikal Masteri KBSM Geografi Tingkatan 2. Vital Star. • Khau Ah Seng ,Habibah Hj. Lateh,Tan Koh Lim (2004) Geografi Tingkatan 3 PTS Publications dan Distributors Sdn Bhd. • Kang Chai Yeong,Chong Yoon Choi,Chong Hui Ling, darmindar Singh (2005).Fokus U PMR Geografi. Pelangi.
 38. 38. KEGIATAN EKONOMI • 15. PENILAIAN UMUM (1M) • Susunan mengikut format, kemas dan teliti.
 39. 39. Tamat Terima kasih

×