Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soalan Sejarah Tahun 5 PKSR 1

4,346 views

Published on

Soalan Sejarah Tahun 5 untuk PKSR 1

Published in: Education

Soalan Sejarah Tahun 5 PKSR 1

 1. 1. SK CONVENT SENTUL (1), JALAN TANAH LAPANG,SENTUL, 51000 KUALA LUMPUR PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH PKSR 1 TAHUN 2015 SEJARAH TAHUN 5 MASA : 1 JAM NAMA : _________________________________ KELAS : ___________ Arahan : 1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian iaitu Bahagian A dan B.Bahagian A terdiri daripada 30 soalan objektif yang diikuti dengan empat pilihan jawapan iaitu A, B, C dan D. Pilih hanya satu jawapan yang betul dan hitamkan pada ruang jawapan yang disediakan. 2. Bahagian B terdiri daripada soalan subjektif. Anda dikehendaki menjawab semua soalan pada bahagian ini. UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA BAHAGIAN A SOALAN OBJEKTIF / 60 markah BAHAGIAN B SOALAN SUBJEKTIF / 40 markah MARKAH KESELURUHAN /100 markah [ Sulit ] Sejarah Tahun 5 / PKSR 1 2015
 2. 2. BAHAGIAN A ( 30 Markah ) Kertas soalan ini mengandungi pilihan jawapan A, B,C dan D.Pilih jawapan yang paling tepat.Kemudian, hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 1. “Daulat “ berasal dari perkataan Arab yang bermaksud ______________________. A Negara berdaulat B Kerajaan atau negeri C Daulat Tuanku D Kerajaan berdaulat 2. _____________ merupakan ketua kerajaan yang berkuasa ke atas rakyat dan kerajaannya. A Rakyat B Perdana Menteri C Institusi Raja D Sultan 3. Soalan 3 berdasarkan pernyataan di bawah Apakah institusi yang dimaksudkan oleh pernyataan di atas ? A Institusi raja B Institusi Kehakiman C Institusi Teknologi Mara D Institusi Kesultanan Melayu Melaka Ia merupakan sebuah institusi yang memartabatkan sultan dan raja sebagai ketua negeri 1
 3. 3. 4. Soalan 4 berdasarkan rajah di bawah Apakah berdasarkan rajah di atas ? A konsep warisan C Konsep undang-undang B konsep derhaka D Konsep Daulat x Ia dianggap lambang kekuasaan raja terhadap kerajaan dan kawasan pemerintahannya x 5. Kisah waadat atau perjanjian antara Demang Lebar Daun dan Sang Sapurba adalah bersumber daripada ________________ A Sejarah Melayu C Kamus Dewan B Kitab Sulalatul Salatin D Hikayat Hang Tuah 6. Dua syarat yang terkandung dalam waadat antara Demang Lebar Daun dan Sang Sapurba ialah _______________________ dan _________________________________. I Rakyat perlu taat sepenuhnya kepada raja. II Raja hendaklah berkuasa mutlak III Rakyat boleh menderhaka kepada raja IV Raja hendaklah mentadbir dengan sempurna A I dan II C II dan IV B I dan IV D II dan III 2
 4. 4. 3 7. Undang –undang tubuh ialah _______________________________. A Perlembagaan persekutuan C Akta Tubuh negara B Perlembagaan negeri D Undang-undang kerajaan 8. Soalan 8 berdasarkan jadual di bawah Apakah P berdasarkan jadual di atas ? A Sultan C Raja B Yang DiPertua Negeri D Yang DiPertuan Agong Negeri Gelaran Perlis P Kedah Sultan Negeri Sembilan Yang DiPertuan Besar 9. Manakah antara berikut cara kita menghargai institusi raja ? I Memastikan keamanan negara II Meraikan hari keputeraan Sultan III Melantik Sultan sebagai Caunselor Universiti IV Memberikan gelaran kepada sultan A I dan II C I , II dan IV B II dan III D II , III dan IV
 5. 5. 10. Soalan 10 berdasarkan gambar di bawah Istana Negara Malaysia Berdasarkan gambar di atas, istana merupakan ________________________ ? A Kediaman tetap raja dan permaisuri B Tempat tinggal golongan bangsawan C Tempat raja beristirehat D Kediaman rasmi raja bagi sesebuah negara 11. Soalan 11 berdasarkan jadual di bawah Berdasarkan jadual di bawah, pasangan manakah yang SALAH ? Negara Gelaran ketua negara Malaysia Yang Dipertuan Agong Arab Saudi Raja Thailand Maharaja Kemboja Raja A B C D 4
 6. 6. 5 12. Penyebaran Agama Islam ke India dan China telah di bawa oleh pedagang yang datang dari _______________________________. A Kepulauan Melayu C Terengganu B Kedah Tua D Arab dan Parsi 13. Manakah antara berikut menunjukkan bukti kedatangan Islam ke Tanah Melayu ? I Undang-undang Tubuh Negeri II Batu Bersurat, Kuala Berang, Terengganu III Hukum Kanun Melaka IV Istana Negara Malaysia A I dan II C I , II dan IV B II dan III D II , III dan IV 14. Kesenian Islam di negara kita dapat dilihat melalui ciri-ciri berikut KECUALI _______________________________. A Seni Visual C Seni Khat B Seni bina D Seni Muzik 15. Apakah kedudukan Agama Islam dalam perlembagaan? A agama Persekutuan B agama Perpaduan C agama Pertama D agama Utama
 7. 7. 6 16. Soalan 16 berdasarkan pernyataan di bawah Pernyataan di atas merujuk kepada __________________________________. A seni bina Islam C Seni Khat B Seni visual D Seni muzik • Merupakan tulisan jawi yang ditulis dengan gaya menarik dan indah. • Banyak digunakan pada reka bentuk grafik, corak dan ukiran barang perhiasan 17. Mimbar ialah ___________________________________________________. A Tempat menyampaikan khutbah dalam masjid B Tempat imam mendirikan solat C Ruang mengambil wudhu dalam masjid D Tempat beristirehat dalam masjid 18. Hukum Kanun Melaka ialah perundangan yang berteraskan agama _________. A Buddha C Islam B Kristian D Hindu 19. Sejarawan membuktikan kedatangan Islam ke Tanah Melayu melalui penemuan bukti _________ dan penulisan. A Lisan C surat khabar B rakaman D arkeologi
 8. 8. Soalan 20 dan 21 berdasarkan pantun di bawah 20. “Aku “ dalam pantun di atas merujuk kepada ______________________. A Bahasa Inggeris C Bahasa Melayu B Bahasa Antarabangsa D Bahasa Arab 7 Aku bertakhta di bumi Melaka, Berkembang menjadi Lingua Franca, Pentingnya aku dalam negara, Ilmu dan perundangan aku diguna ( Petikan pantun dalam buku teks Sejarah Tahun 5, halaman 25) 21. Apakah maksud Lingua Franca yang terdapat dalam pantun tersebut? A Bahasa komunikasi dan isyarat antara pedagang B Bahasa pertuturan masyarakat C Bahasa perantaraan dan perhubungan antara masyarakat yang berlainan bahasa D Ucapan terima kasih kepada masyarakat berbilang kaum 22. Bahasa Melayu moden telah menerima pengaruh daripada beberapa bahasa asing seperti berikut KECUALI A Sanskrit C Portugis B Arab D Peranchis
 9. 9. 8 23. Surat sultan Kelantan kepada Wright William Duff ( 1900-1901) menunjukkan bahawa Bahasa Melayu berperanan sebagai bahasa _________________ antara kerajaan Melayu dan Kerajaan luar. A perdagangan C ilmu B perundangan D perhubungan 24. Apakah kandungan surat yang dihantar oleh Sultan Mohamad Jewa kepada pedagang British? A Sultan minta pedagang British membayar gantirugi. B Pedagang British enggan beri kerjasama kepada Sultan. C Sultan bersetuju bekerjasama dengan pedagang British. D Pedagang British meminta bantuan Sultan. Soalan 25 berdasarkan logo di bawah Logo Dewan Bahasa dan Pustaka 25. Apakah tujuan penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka ? A Menjadikan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar B Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan C Memperkenalkan Bahasa Melayu kepada pelancong luar D Menghormati Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu.
 10. 10. 9 26. Berikut ialah taburan penutur utama Bahasa Melayu di dunia KECUALI _________. A Malaysia C Singapura B Indonesia D China 27. Bahasa Melayu berperanan sebagai Bahasa persuratan dapat dilihat melalui penghasilan karya seperti ____________________. A Tuhfat Al Nafis C Batu Bersurat Terengganu B Hukum Kanun Melaka D Undang-undang Tubuh Negeri Soalan 28 berdasarkan jadual di bawah 28. Perkataan Bahasa Melayu di atas telah mendapat pengaruh daripada _________ ? A Bahasa Sanskrit B Bahasa Inggeris C Bahasa Portugis D Bahasa Arab Stamp Setem Taxi Teksi class kelas
 11. 11. 10 29. Bahasa Melayu berasal dari rumpun __________________ A Austronesia C Australia B Indonesia D Sumatera 30. Kedatangan Islam ke Tanah Melayu telah memperkasakan perbendaharaan kata Bahasa Melayu melalui pengaruh dari ____________________. A Bahasa Portugis C Bahasa Inggeris B Bahasa Arab D Bahasa Sanskrit ( 60 markah )
 12. 12. BAHAGIAN B ( 40 Markah ) Arahan : Bahagian B merupakan soalan berbentuk Subjektif. Anda dikehendaki menjawab semua soalan dalam ruang jawapan yang disediakan. Negeri Gelaran a. Perlis b. Kedah c. Selangor d. Negeri Sembilan e. Johor Pengaruh bahasa asing Bahasa Melayu moden a. Laatje b. Balkon c. Alamario d. Sapato e. Ayyaa Sepatu Almari Balkoni LaciAyah 1. Berikan gelaran bagi ketua negeri yang mengekalkan institusi raja di bawah sultan Yang Dipertuan Besar raja 2. Berdasarkan pengaruh bahasa asing berikut, pilih bahasa Melayu moden yang betul. ( 10 markah ) ( 10 markah ) 11
 13. 13. 3. Tuliskan BETUL atau SALAH bagi pernyataan di bawah. a. Bahasa Melayu digunakan dalam Hukum Kanun Melaka. b. Gitar merupakan salah satu alat yang digunakan dalam seni muzik Islam. c. Derhaka bermaksud ingkar kepada perintah raja. d. Brunei ialah antara negara di Asia yang mengamalkan institusi raja. e. Sultan mempunyai kuasa mutlak pada zaman Pemerintahan kerajaan Melayu Awal ( 10 markah ) 4. Kelaskan pernyataan di bawah mengikut kategori yang betul. Payung negara Simbol kedaulatan Ketua Agama Islam Lapangan Terbang Sultan Azlan Shah Lambang perpaduan Universiti Pendidikan Sultan Idris Hospital Tengku Ampuan Rahimah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim Ketua negara Bangunan Sultan Abdul Samad 12
 14. 14. Institusi Raja Di Malaysia Kedudukan dan Peranan Institusi Raja Penghormatan kepada Institusi Raja a) b) c) d) e) a) b) c) d) e) 13 ( 10 markah ) Kertas Soalan Tamat Disediakan oleh, ……………………………. PN.SAMSIAH BT ABU YAMIN Guru Sejarah Tahun 5 Disahkan oleh, ……………………………………… PN.ZAHARAH BT ZAKARIA GPK Tadbir dan Kurikulum

×