Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4                  BAB 1 : PENGENALAN KEPADA EKONOMIAKTIVITI 1 : MA...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 2 : MASALAH ASAS EKONOMI1.  Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan jeni...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 3 : SISTEM EKONOMI1.    Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan jenis ...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4          BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDUAKTIVITI 1...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 2 : JENIS-JENIS PENDAPATAN INDIVIDU3.  Murid-murid diminta membuat kaji s...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 3 : SUMBER PENDAPATAN INDIVIDU1.  Jalankan suatu kaji selidik tentang sum...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 4 : PENGIRAAN CARUMAN KWSPMurid-murid dikehendaki mengumpul risalah dan me...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 5 : CUKAI PENDAPATAN PERSEORANGANMurid dikehendaki mengumpul maklumat dari...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4                       BAB 3 : ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNAAKTI...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 2 : KONSEP PERMINTAAN/KELUK PERMINTAAN/PENENTU PERMINTAAN1.  Jadual di ba...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4   (b) Huraikan sifat-sifat keluk permintaan yang dilukiskan dalam (a)      ...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 3 : PENGIRAAN KEANJALAN HARGA PERMINTAAN/ JENIS KEANJALAN HARGA PERMINTAAN...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 43.  Keluk di bawah menunjukkan harga dan kuantiti diminta untuk suatu barang.   ...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 4 : JENIS KEANJALAN HARGA PERMINTAAN DAN STRATEGI HARGA1.  Jadual di bawa...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4             Barang      Peratus perubahan    Peratus perubaha...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4                   BAB 4 : FIRMA SEBAGAI PENGELUARAKTIVITI 1 : IN...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4   Jawab soalan-soalan yang berikut berdasarkan jadual di atas.   (a) Apakah ja...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 2 : KOS PENGELUARAN1.  Bincangkan secara berkumpulan untuk kes yang berik...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 3 : PENAWARANBahagikan kelas anda kepada empat kumpulan, iaitu(a) Kumpulan...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4(d) Kumpulkan barang-barang yang mempunyai keanjalan harga penawaran mengikut jadua...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4                       BAB 5 : PASARANAKTIVITI 1 : PERMINTAAN...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 42.  Fungsi permintaan dan fungsi penawaran bagi suatu barang ialah Qd = 250 – 4P d...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 2 : PASARAN BURUH1.  Bahagikan kelas anda kepada lima kumpulan untuk meng...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 43.  Berdasarkan maklumat yang diberi di bawah, anda dikehendaki melengkapkan berik...
EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 3 : ALIRAN PUSINGAN PENDAPATAN1.  Bahagikan kelas kepada 3 kumpulan dan g...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ekonomi Asas (buku aktiviti) tingkatan 4

40,828 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Ekonomi Asas (buku aktiviti) tingkatan 4

 1. 1. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4 BAB 1 : PENGENALAN KEPADA EKONOMIAKTIVITI 1 : MASALAH EKONOMI/JENIS BARANG1. Katakan anda mempunyai RM300 dan ingin membuat perkara-perkara berikut: Perkara Harga [RM] Melancong ke Pulau Tioman 300 Membeli radio 300 Membeli basikal 300 Membayar kursus komputer 300 Daripada senarai di atas, anda dikehendaki (a) Menyusun pilihan daripada yang terbaik kepada yang seterusnya Pilihan Perkara 1 2 3 4 (b) Membincangkan kos lepas yang terlibat daripada pilihan yang terbaik. ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________2. Huraikan ciri-ciri barang di bawah dari sudut ekonomi: Ciri-ciri /barang Air sungai Air mineral Tali air 1
 2. 2. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 2 : MASALAH ASAS EKONOMI1. Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan jenis masalah asas ekonomi yang berkaitan. Pernyataan Masalah asas ekonomi (a) Sebuah kilang makanan dan minuman telah merancang untuk mengeluarkan jus rambutan dalam tin untuk pengeluaran pada tahun depan (b) Negara A yang mempunyai tingkat teknologi yang tinggi telah memutuskan untuk mengeluarkan kain dengan kaedah automasi. (c) Bagi membantu keluarga miskin, kerajaan telah memutuskan untuk memberi buku teks secara percuma kepada murid-murid yang ibu bapanya berpendapatan kurang daripada RM1 500 sebulan. (d) Syarikat Perumahan Jaya telah merancang untuk membina 100 unit rumah teres setingkat, 20 unit rumah teres dua tingkat dan 10 unit rumah kedai teres dua tingkat untuk projek perumahan fasa 1. (e) Sektor swasta mengeluarkan barangan swasta dan kerajaan mengeluarkan barangan awam.2. Muhamad Azwan ialah seorang pengurus di sebuah kilang baju. Untuk mencapai sasaran jualan sebanyak RM10 000, penolongnya telah mencadangkan dua pilihan seperti jadual yang berikut: Pilihan 1 Pilihan 2 Masalah asas ekonomi Jenis baju Kanak-kanak Dewasa Harga sehelai RM25 RM20 Kos sehelai - Buruh RM5 RM10 - Mesin RM8 RM12 Pasaran Jangkaan jualan Jangkaan jualan - Tempatan 300 helai 200 helai - Antarabangsa 500 helai 300 helai Berdasarkan jadual di atas, anda dikehendaki (a) Melengkapkan kolum masalah asas ekonomi. (b) Memberikan cadangan dan alasan anda kepada Muhamad Azwan tentang pilihan yang harus dibuat. ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 2
 3. 3. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 3 : SISTEM EKONOMI1. Berdasarkan pernyataan berikut, nyatakan jenis sistem ekonomi yang berkaitan. Pernyataan Sistem ekonomi (a) Dalam sistem ini pengguna adalah ‘raja’, iaitu pengguna mempunyai kuasa keagungannya. (b) Terdapat kerjasama antara pihak kerajaan dan swasta dalam pengeluaran barangan. (c) Corak agihan adalah berdasarkan kuasa beli. Tiada subsidi atau bantuan akan diberikan kepada mereka yang memerlukan bantuan. (d) Pemilikan sumber-sumber ekonomi adalah milikan mutlak Maha Kuasa. (e) Pengguna tidak mempunyai pilihan langsung dalam sistem ekonomi ini. (f) Motif untung wujud dalam sistem ini, namum unsur riba adalah tidak dibenarkan sekali. (g) Individu tidak mempunyai daya usaha yang tinggi kerana motif untung tidak wujud dalam sistem ini.2. Dalam teks kotak dibawah, terdapat 20 istilah, rangkai kata,atau perkataan yang berkaitan dengan topik sistem ekonomi. Cuba anda cari. N P Q R S O O T H E A E I O U T I N S I S T E N M O M P O I N T E N S I F O B U R U H O U S E D A K P A E N P I N T S Q U I R R E L D O G G E D C T A Q K V K E B A J I K A N O M A S Y A R A K A T A P R S A U A S U D A H G K A J I A N W I N T E R D I S I K A I N T E O S I F O M O K A V P U E L O N T I M S S R J I S U R H U H O M I N T A R A K D N A T U I A A A N S U K A N K O M A N N M E L I N C L H M M U J U T A M T N M A M P U U T E M V A Y A I O K U P I H I R E E A B L E D E L V G I E D I O S M A O A N I V I T R P A P T I T U D D D B A U C U E N A S B D I N E A E H B T N C I U N D A U N P B D S N A E A O G R J N D A R A B I C G A S I N E U E K N R O O U I E N D I R R O K C P I L I H A N N S E K A R K R R L I A L A A G U I D A R B E P G G I U T N G E L U A R P I N J O A L I M O E B I E I R N I D U R D L D I A G G A N S I R A B A F S L L E T N A T A A U I B T W O N O A A E N N T R A U A I U K G A J D P R A A N A G C O R T C E A T U A H M N U G R A A A I R N C W E E M A I H T N R S R S P G N E H A L A L A S E A L L U N N O P T N I T A A A S R U N O K L J M N M O S T I R I C I D O B Y C N A E K A B H U K U M T I S L A M O N N I D O A T N N D M R I G U N A S E B E A L U M R G S A H M C A M P U R 0 T A N G A N G T K O P E N G G U N A 3
 4. 4. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4 BAB 2 : PENDAPATAN DAN PENGGUNAAN PENDAPATAN INDIVIDUAKTIVITI 1 : PEMILIHAN PEKERJAAN/FAKTOR PEMILIHAN PEKERJAANBahagikan kelas anda kepada tiga kumpulan dan sediakan kertas soal selidik untuk menemu duga murid-muridsetingkatan anda mengikut format yang berikut:Jenis pekerjaan yang diminati mengikut keutamaan:(1) ________________________________(2) ________________________________(3) ________________________________Tiga faktor yang diambil kira semasa pemilihan pekerjaan [tandakan / dalam kotak berkenaan dibawah] Upah wang Faedah sampingan Minat Suasana tempat kerja Kelayakan akademik dan kemahiran Jarak Prospek pekerjaan Keadaan ekonomi semasa Waktu bekerja Pengaruh keluarga Faktor-faktor lain Nyatakan :_________________________________________________________________________Kemudian, tentukan jenis pekerjaan yang amat diminati dan faktor pemilihan pekerjaan yang palingdiutamakan oleh murid-murid tingkatan 4. 4
 5. 5. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 2 : JENIS-JENIS PENDAPATAN INDIVIDU3. Murid-murid diminta membuat kaji selidik tentang jenis-jenis pendapatan yang diterima oleh penjaga murid di kelas anda. Anda dikehendaki mengira bilangan penjaga murid yang diterima setiap jenis pendapatan dengan (a) Mengisikan jadual yang berikut dalam ruangan bilangan penjaga murid dan (b) Hitungkan peratus bilangan penjaga murid yang menerima setiap jenis pendapatan. Jenis Pendapatan Bilangan penjaga murid Peratus bilangan penjaga murid Upah Faedah Sewa Untung Dividen Bayaran pindahan Jumlah 1004. Jadual yang berikut menunjukkan upah wang yang diterima oleh Ranjit, Abdullah, Chan dan Rahimah pada tahun 2001 dan 2002. Tahun Upah wang yang diterima (RM) Ranjit Abdullah Chan Rahimah 2001 1 000 1 100 1 300 2 400 2002 1 100 1 200 1 500 2 500 Jika harga purata barang pada tahun 2001 dan 2002 ialah RM50 dan RM55 masing-masing. (a) Hitungkan pendapatan benar masing-masing. (b) Kenal pastikan pendapatan benar siapa yang mengalami keadaan berikut: Bertambah Menurun Tetap 5
 6. 6. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 3 : SUMBER PENDAPATAN INDIVIDU1. Jalankan suatu kaji selidik tentang sumber-sumber pendapatan yang diterima oleh penjaga murid-murid di kelas anda. Anda dikehendaki mencari jumlah penjaga yang menerima pendapatan daripad setiap sumber. (a) Lengkapkan jadual di bawah Sumber pendapatan Bilangan Bekerja sendiri Bekerja dengan orang lain Punca pendapatan lain Jumlah (b) Kenal pasti sumber pendapatan yang manakah paling tinggi bilangannya dan terangkan sebab- sebabnya. ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________2. Encik Nordin membuat suatu kajian tentang pendapatan isi rumah di Bandar Gajah. Hasil kajian tersebut adalah seperti dalam jadual di bawah: Pekerjaan Peratus Pesara 5 Kakitangan kerajaan 10 Bekerja di kilang baju 30 Mengusahakan tanah sendiri 50 Jurujual di pasar raya 2 Peniaga 3 Berdasarkan kajian di atas, berapa peratuskah penduduk bandar itu bekerja dengan orang lain? 6
 7. 7. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 4 : PENGIRAAN CARUMAN KWSPMurid-murid dikehendaki mengumpul risalah dan mengambil data tentang kadar caruman dan kadar dividendaripada KWSP. Kemudian, bincang dalam kumpulan untuk membantu Encik Zakaria menyelesaikanmasalahnya. Gaji bulanan Encik Zakaria pada tahun 2003 adalah RM2 000. Daripada jumlah pendapatan itu,Encik Zakaria dan majikannya mencarum kepada KWSP.(a) Berapakah jumlah caruman yang akan dikreditkan ke dalam akaun KWSP Encik Zakaria pada tahun 2003 berdasarkan data-data yang dikumpul?(b) Andaikan Encik Zakaria hanya mencarum kepada KWSP pada tahun 2003 dan KWSP membahagikan kadar dividen yang sama pada akhir setiap tahun. Berapakah baki akaun KWSP pada akhir (i) Tahun 2004 (ii) Tahun 2014 berdasarkan data-data yang sama. 7
 8. 8. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 5 : CUKAI PENDAPATAN PERSEORANGANMurid dikehendaki mengumpul maklumat daripada penjaga masing-masing bagi melengkapkan BorangTaksiran Cukai. Selepas melengkapkan borang tersebut, hitungkan cukai pendapatan penjaga anda agar murid-murid lebih memahami proses pengiraan cukai.AKTIVITI 6 : BELANJAWAN PERIBADI1. Murid-murid diminta mengumpulkan maklumat daripada ahli keluarga masing-masing tentang pendapatan dan perbelanjaan sebulan dan kemudian menyediakan satu belanjawan peribadi keluarga dalam bentuk jadual. Anda digalakkan menggunakan bantuan lembaran hamparan.2. Bincangkan secara berkumpulan tentang kes yang berikut: Encik Bakar seorang pegawai bank. Isterinya suri rumah tangga dan dua orang anaknya masih belajar di sekolah rendah. Pendapatan boleh guna Encik Bakar dalam satu bulan ialah RM3 000. Senaraikan jenis-jenis perbelanjaan yang harus dibuat oleh keluarga Encik Bakar untuk satu bulan dan kemudian sediakan belanjawan peribadi Encik Bakar.AKTIVITI 7 : TABUNGAN, PINJAMAN DAN PELABURAN1. Melalui enjin pencarian (search engine) atau risalah-risalah institusi kewangan, anda diminta untuk mendapatkan maklumat tentang tabungan, pinjaman, dan pelaburan.2. Anda digalakkan agar bekerjasama dalam kumpulan bagi menyenaraikan kebaikan dan keburukan bagi (i) Tabungan Kebaikan Keburukan (ii) Pinjaman Kebaikan Keburukan (iii) Pelaburan pada masa lampau berbanding dengan masa kini Kebaikan Keburukan 8
 9. 9. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4 BAB 3 : ISI RUMAH SEBAGAI PENGGUNAAKTIVITI 1 : ISI RUMAH /OBJEKTIF PENGGUNAAN ISI RUMAH1. Jalankan suatu kaji selidik tentang bilangan ahli dalam setiap isi rumah murid dalam kelas anda. Anda dikehendaki mengira bilangan dan peratus setiap kategori isi rumah dengan mengisikan jadual yang berikut: Bilangan ahli isi rumah Bilangan isi rumah Peratusan Kurang daripada 3 3 4 5 6 7 Lebih daripada 72. (a) Terangkan ciri-ciri isi rumah. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (b) Objektif penggunaan isi rumah ialah mencapai kepuasan yang maksimum. Bagaimanakah isi rumah dapat mencapai kepuasan maksimum? --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Anda mempunyai RM1 yang boleh digunakan untuk membeli nasi lemak atau minuman. Apakah barang yang hendak dibeli jika anda diberi pilihan selepas menjalani latihan sukan? Berikan juga sebab-sebb anda membuat pilihan itu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9
 10. 10. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 2 : KONSEP PERMINTAAN/KELUK PERMINTAAN/PENENTU PERMINTAAN1. Jadual di bawah menunjukkan harga dan kuantiti diminta untuk udang. Harga (RM) Kuantiti diminta (kg) 3 40 6 32 9 24 12 16 15 8 Berdasarkan maklumat di atas, (a) Lukiskan keluk permintaan untuk udang 10
 11. 11. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4 (b) Huraikan sifat-sifat keluk permintaan yang dilukiskan dalam (a) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Berdasarkan pernyataan tentang permintaan kereta Proton Waja yang berikut, nyatakan sama ada permintaan kereta Proton Waja akan ‘meningkat’ atau ‘menurun’. Pernyataan Jawapan (a) Disebabkan oleh penurunan kadar pertukaran Yen, harga kereta Proton Waja juga akan menurun. (b) Disebabkan oleh penurunan kos pengeluaran, harga jualan kereta Honda diturunkan sebanyak 20% (c) Pendapatan per kapita rakyat Malaysia telah meningkat daripada RM10 500 pada tahun 2001 kepada RM11 200 pada tahun 2002 (d) Harga sebuah Proton Waja akan meningkat sebanyak 10% tiga bulan kemudian. (e) Perayaan Tahun Baru Cina dan Hari Raya Aidilfitri akan diadakan serentak dua bulan kemudian. 11
 12. 12. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 3 : PENGIRAAN KEANJALAN HARGA PERMINTAAN/ JENIS KEANJALAN HARGA PERMINTAAN1. Jadual di bawah menunjukkan tindak balas kuantiti diminta terhadap perubahan dalam harga untuk 6 jenis barang. Anda dikehendaki melengkapkan ruangan kosong untuk jadual di bawah: Jenis barang Peratus perubahan Peratus perubahan Keanjalan harga kuantiti [Ed] Epal 10 20 Beras 20 5 Petrol 30 2 Kereta 15 4 Baju 20 5 Kasut 15 32. Jadual di bawah menunjukkan harga dan kuantiti yang diminta untuk ikan. Harga (RM) Kuantiti diminta (Kg) 10 50 12 40 14 32 16 28 18 23 Berdasarkan maklumat di atas, hitungkan dan tentukan jenis keanjalan untuk setiap keadaan yang berikut: (a) Harga berubah daripada RM10 kepada RM12 (b) Harga berubah daripada RM12 kepada RM16 (c) Harga berubah daripada RM18 kepada RM14 12
 13. 13. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 43. Keluk di bawah menunjukkan harga dan kuantiti diminta untuk suatu barang. Berdasarkan keluk di atas, hitungkan keanjalan harga permintaan jika: (a) Harga berubah daripada RM5 kepada RM8 (b) Harga berubah daripada RM10 kepada RM8 13
 14. 14. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 4 : JENIS KEANJALAN HARGA PERMINTAAN DAN STRATEGI HARGA1. Jadual di bawah menunjukkan harga dan kuantiti diminta untuk barang A, barang B, barang C dan barang D. Harga Kuantiti diminta untuk [RM] Barang A Barang B Barang C Barang D 5.00 10 10 10 10 6.50 10 8 6 7 Berdasarkan jadual di atas, jawab soalan-soalan berikut: (a) Hitungkan keanjalan harga permintaan untuk empat jenis barang di atas, jika harga berubah daripada RM5.00 kepada RM6.50 (b) Barang yang manakah mempunyai keanjalan harga permintaan seperti berikut: (i) Anjal ____________________ (ii) Tidak anjal ____________________ (iii) Anjal satu ____________________ (c) Antara barang di atas, yang manakah merupakan (i) Barang mewah? ____________________ (ii) Barang mesti? ____________________ 14
 15. 15. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4 Barang Peratus perubahan Peratus perubahan harga kuantiti Beras 10 2 Jam tangan 20 150 Gula 30 30 Kereta 15 602. Berdasarkan jadual di atas, murid-murid dikehendaki berbincang secara berkumpulan untuk menjawab soalan-soalan di bawah. (a) Hitungkan keanjalan harga permintaan untuk setiap jenis barang. (b) Jika seorang penjual bertujuan untuk memaksimumkan keuntungan, apakah strategi harga yang perlu diambil terhadap barang berikut: (i) Beras ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ (ii) Jam tangan ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ (iii) Gula ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ 15
 16. 16. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4 BAB 4 : FIRMA SEBAGAI PENGELUARAKTIVITI 1 : INPUT/ JANGKA MASA PENGELUARAN/ FUNGSI PENGELUARAN1. Bincangkan kes yang berikut secara berkumpulan. Encik Jaya mempunyai sebuah kilang yang ingin digunakan untuk mengeluarkan kemeja-T dan seluar panjang. Kedua-dua produk akan dieksport ke pasaran Eropah. (a) Senaraikan tiga jenis input tetap dan input berubah yang diperlukan oleh Encik Jaya untuk pengeluaran tersebut. Input tetap Input berubah (b) Terangkan jawapan (a) bagi setiap jenis input untuk menyokong jawapan anda. ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________2. Jadual yang berikut menunjukkan jadual pengeluaran sebuah firma. Input tetap (unit) Input berubah (unit) Jumlah keluaran (unit) 20 1 5 20 2 12 20 3 20 20 4 30 20 6 48 20 9 72 16
 17. 17. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4 Jawab soalan-soalan yang berikut berdasarkan jadual di atas. (a) Apakah jangka masa pengeluaran firma ini? ___________________________________________________________________________________ (b) Hitungkan keluaran purata pada input berubah: (i) 2 unit (ii) 6 unit (c) Hitungkan keluaran sut untuk input berubah: (i) Ke-3 (ii) Ke-9 Selepas menjawab soalan ini, bandingkan jawapan anda dengan murid-murid lain.3. Lengkapkan jadual di bawah. Buruh (orang) 0 1 2 3 4 5 6 7 Keluaran sut (Kg) - 4 6 5 3 1 0 -1 Jumlah keluaran (Kg) 17
 18. 18. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 2 : KOS PENGELUARAN1. Bincangkan secara berkumpulan untuk kes yang berikut: Syarikat ABC ialah sebuah kilang perabot yang mempunyai modal dibayar RM10 juta. Syarikat ini juga meminjam daripada Maybank Berhad sebanyak RM2 juta yang dikenakan faedah 5% setahun sebagai modal kerja. Kilang perabot syarikat ini disewa daripada Syarikat Sempurna Berhad. Syarikat ini juga menggunakan bahan mentah tempatan dan jentera yang diimport daripada Jerman. Syarikat ini mempunyai 2 orang kerani dan 50 orang operator kilang. Untuk melindungi daripada risiko kebakaran, syarikat ini menginsuranskan premisnya dengan syarikat insurans. Setiap bulan syarikat ini membayar bil elektrik lebih kurang RM20 000. Berdasarkan kes di atas, senaraikan kos tetap dan kos berubah bagi Syarikat ABC. Kos tetap Kos berubah2. Jadual di bawah menunjukkan kos pengeluaran sebuah firma: Output Jumlah kos Kos tetap Kos berubah Kos purata Kos sut (unit) (RM) (RM) (RM) (RM) (RM) 0 100 1 120 2 150 3 190 4 225 5 255 Jawab soalan-soalan yang berikut berdasarkan jadual di atas. (a) Lengkapkan kolum untuk kos tetap, kos berubah, kos purata, dan kos sut. (b) Pada output yang berapakah kos sut adalah minimum? (c) Kos yang manakah semakin menurun apabila output meningkat? Anda boleh membincangkan jawapan yang diperoleh dengan rakan sekelas selepas mencuba soalan- soalan tersebut. 18
 19. 19. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 3 : PENAWARANBahagikan kelas anda kepada empat kumpulan, iaitu(a) Kumpulan A sebagai penjual roti(b) Kumpulan B sebagai penjual buah-buahan(c) Kumpulan C sebagai penjual telefon bimbit(d) Kumpulan D sebagai penjual keretaAnda perlu memainkan peranan sebagai penjual dan membuat keputusan tentang kuantiti barang yang akandijual pada pelbagai tingkat harga tertentu.AKTIVITI 4 : KEANJALAN HARGA PENAWARANMurid-murid dikehendaki berbincang secara berkumpulan untuk menyelesaikan masalah-masalah yangberikut: (a) Berikan definasi keanjalan harga penawaran. ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ (b) Senaraikan dua barang atau perkhidmatan yang mempunyai keanjalan harga penawaran: Anjal Tidak anjal 1. 1. 2. 2. Barang Peratus perubahan Peratus perubahan harga kuantiti Kasut 0.5 20 Terung 20 15 Jam 30 90 Buah durian 15 10 Kereta 30 30 (c) Berdasarkan jadual di atas, hitungkan keanjalan harga penawaran bagi barang-barang yang diberikan. 19
 20. 20. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4(d) Kumpulkan barang-barang yang mempunyai keanjalan harga penawaran mengikut jadual dibawah: Keanjalan Barang Anjal Tidak anjal Anjal uniti 20
 21. 21. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4 BAB 5 : PASARANAKTIVITI 1 : PERMINTAAN PASARAN/PENAWARAN PASARAN1. Jadual di bawah menunjukkan permintaan dua orang individu dan penawaran dua buah firma. Harga Kuantiti diminta Kuantiti ditawarkan [RM] Individu A Individu B Firma X Firma Y 2 9 11 3 1 4 7 9 5 3 6 5 7 7 5 8 3 5 9 7 10 1 3 11 9 (a) Tentukan permintaan pasaran dan penawaran pasaran. Harga Kuantiti diminta Permintaan [RM] Individu A Individu B Pasaran 2 9 11 4 7 9 6 5 7 8 3 5 10 1 3 Harga Kuantiti ditawarkan Penawaran [RM] Firma X Firma Y Pasaran 2 3 1 4 5 3 6 7 5 8 9 7 10 11 9 (b) Lukis keluk permintaan pasaran dan keluk penawaran pasaran pada kertas graf. (c) Labelkan: (i) Titik keseimbangan (E) (ii) Harga keseimbangan (P) (iii) Kuantiti keseimbangan (Q) (d) Bagaimanakah keadaan pasaran apabila harga berada pada RM2 dan RM8 masing-masing? ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ 21
 22. 22. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 42. Fungsi permintaan dan fungsi penawaran bagi suatu barang ialah Qd = 250 – 4P dan Qs = 200 + 6P masing- masing, di mana Qd = kuantiti diminta, Qs = kuantiti ditawarkan,dan P = harga. (a) Lengkapkan jadual di bawah: P (RM) Qd (unit) Qs (unit) 3 4 5 6 7 (b) Berapakah harga dan kuantiti keseimbangan? (c) Hitungkan jumlah lebihan permintaan atau lebihan penawaran pada tingkat harga RM4 dan RM6. 22
 23. 23. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 2 : PASARAN BURUH1. Bahagikan kelas anda kepada lima kumpulan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi upah dan kuantiti keseimbangan pasaran buruh seperti disenaraikan berikut: (a) Kesatuan sekerja (b) Taraf pendidikan (c) Jantina (d) Pengalaman (e) Jenis pekerjaan2. Jadual di bawah menunjukkan permintaan pasaran buruh dan penawaran pasaran buruh pada pelbagai tingkat upah. Upah sehari Kuantiti buruh (orang) (RM) Diminta Ditawarkan 10 25 5 20 20 10 30 15 15 40 10 20 50 5 25 Berdasarkan jadual di atas, (a) Lukis keluk permintaan pasaran buruh dan keluk penawaran pasaran buruh pada kertas graf. (b) Tandakan titik keseimbangan pasaaran (E), kuantiti buruh keseimbangan (Q), dan upah keseimbangan (W) pada kertas graf yang sama. (c) Bagaimanakah keadaan pasaran apabila tingkat upah berada pada RM10 dan RM50 masing-masing? ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ 23
 24. 24. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 43. Berdasarkan maklumat yang diberi di bawah, anda dikehendaki melengkapkan berikut: Upah Permintaan Penawaran Keadaan Tindak balas Implikasi Sejam buruh buruh pasaran upah (RM) DLDL SLSL DLDL > SLSL Upah naik DLDL naik SLSL turun (orang) (orang) DLDL < SLSL Upah turun DLDL turun SLSL naik DLDL = SLSL Upah tetap DLDL tetap SLSL tetap 2 0 4 10 4 6 8 8 4 10 Maklumat : (a) Pada tingkat upah RM2 sejam, lebihan permintaan buruh adalah sebanyak 14 orang. (b) Pada tingkat upah RM6 sejam, keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran. (c) Pada tingkat upah RM8 sejam, kuantiti buruh yang diminta kurang daripada kuantiti buruh yang ditawarkan sebanyak 6 orang. (d) Pada tingkat upah RM10 sejam, tiada buruh diminta dan terdapat lebihan penawaran sebanyak 14 orang. 24
 25. 25. EKONOMI ASAS /BUKU AKTIVITI/TINGKATAN 4AKTIVITI 3 : ALIRAN PUSINGAN PENDAPATAN1. Bahagikan kelas kepada 3 kumpulan dan guru dikehendaki menyediakan label-label berikut dalam bilangan yang ditetapkan: Pasaran barangan (2) TBMU (2) Sektor isi rumah (3) Pasaran faktor (3) Pendapatan (2) Hasil (2) Sektor firma (3) USFU (2) Barang dan perkhidmatan (4) Faktor-faktor pengeluaran (2) Perbelanjaan penggunaan (2) Seterusnya, guru dikehendaki meletakkan rajah aliran pusingan pendapatan yang kosong di tiga stesen dan murid dikehendaki melengkapkan rajah tersebut. Setiap stesen harus menggambarkan satu aliran, iaitu Stesen 1 : Aliran fizikal Stesen 2 : Aliran wang Stesen 3 : Aliran fizikal dan aliran wang2. Lukis rajah aliran pusingan pendapatan dengan merujuk pendapatan dan perbelanjaan keluarga anda. 25

×