Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

bab 7 pelaburan

4,219 views

Published on

Published in: Education
 • tq for this info dear,.
  i can listening for exam tomorrow
  tq a lot
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

bab 7 pelaburan

 1. 1. BAB 7 PelaburanPelaburan ialah _______________________________________________________________________pada masa ini dengan harapan untuk mendapatkanpulangan pada masa hadapan.
 2. 2. Pelabur Spekulator1. Membeli _______ utk mdapatkan 1. membeli syer pada ____________ pulangan dlm bentuk __________ ______________ dan jual pada _____________ ________________________ untuk mendapatkan keuntungan.2. Beli syer untuk ________________ 2. Membeli dan menjual syer dlm jangka masa ______________ utk __________________________ dgn mendapatkan keuntungan harapan prestasi syarikat daripada ______________________ berkembang & harga syernya naik. ___________________________3. Penglibatan __________________ 3. Penglibatan ___________________ mencergaskan pasaran saham melemahkan pasaran saham akan mengukuhkan harga kerana harga saham ___________ pasaran. ___________ dgn tidak menentu.4. Pelabur sentiasa berhati-hati 4. Spekulator sentiasa membuat melakukan ____________ sesuatu harga_____________________ syer. dan memperolehi Tindakannya dipengaruhi_______________ ______________________. Sikapnya
 3. 3. AKAUN HARTA SAHAM UNIT Sejenis pelaburan SIMPANAN TANAH • pelaburan yang AMANAH AMANAH •Contoh : • wang dari TETAP / dibuat oleh Sy. pembelian Bhd untuk ____ _____________ AKAUN seperti _______ _____________ • diuruskan oleh PELABURAN _____________ dalam bentuk _____________ _____________ _____________ _____________•melabur di _____________ • tujuan Syarikat • sesuai untuk ____________ • mendapat _____________ ____________ Bhd terbitkan pulangan dalam saham ialah • risiko kerugian•pelaburan bentuk _______ utk __________ _____________ tanpa _______ • Pelaburan Unit•keuntungan _____________ _____________ Amanah terdiri ____________ dan __________ bagi drpd ________• menyimpan ______________ kembangkan _____________ untuk ______ syarikat. _____________ tertentu _____________
 4. 4. SAHAM SAHAM YANG SAHAM TIDAK SENARAIKAN DISENARAIKAN saham yang saham syarikat tidakdiurusniagakan di diurusniagakan______________ di _ ____________ _____________ _
 5. 5. PERBEZAAN DI ANTARA SYER BIASA DENGAN SYER KEUTAMAAN SYER BIASA SYER KEUTAMAAN1. kadar dividen sentiasa _______ 1. kadar dividen _____________ oleh syarikat setiap tahun. mengikut keuntungan syarikat.2. pemegang syer menerima 2. pemegang syer dibayar dividen setelah _____________ dividen ___________________ _________________ menerima daripada _________________ dividen mereka.3. pelabur __________ mengundi 3. pelabur ___________________ untuk memilih Lembaga mengundi. Pengarah di dalam Mesyuarat Agung Tahunan.4. ____________________ untuk 4. diberi ___________ menuntut menuntut balik modal jika balik modal jika syarikat syarikat dibubarkan. dibubarkan.
 6. 6. SYER KEUTAMAAN DIBAHAGI KEPADA 4 JENISKUMALATIF - dibayar _____________ dan _______________ jika syarikat rugi pada tahun kewangan lepasPENYERTAAN - kadar dividen __________________ dan dividen tambahan dibayar ________________________ dividen kepada pemegang syer biasa.BOLEH TEBUS - harga syer _____________________ semasa syer itu diterbitkan. - syer ini boleh __________________ oleh syarikat pada jumlah harga tertentu selepas suatu tempoh masaBOLEH TUKAR - syer yang __________________________ kepada ________________________________________ - pemegang syer akan _______________________
 7. 7. CONTOH PENGIRAAN PULANGAN DARIPADA BIDANG PELABURAN Kes Puan Salmi memiliki 5000 8% syer keutamaan bernilai RM 2.00 seunit. 5000 syer biasa bernilai RM 1.00, dan RM 3000 debentur pada kadar faedah 6% dalam Syarikat ABC Bhd. Bagi tahun berakhir 31 Disember 2003, syarikatitu telah mengistiharkan pembayaran dividen 12 % terhadap syer biasa.Kirakan jumlah pendapatan Puan Salmi daripada pelaburannya pada tahun 2003.
 8. 8. CARA PENGIRAAN :i). Pendapatan dari syer keutamaan. 5000 x RM 2.00 x 0.08 =ii) Pendapatan dari syer biasa. 5000 x RM 1.00 x 0.12 =iii) Pendapatan dari Debentur. RM 3000 x 0.06 =iv) Jumlah Pendapatan. RM 800.00 + RM 600.00 + RM 180.00 =
 9. 9. PERANAN BURSA SAHAM KUALA LUMPUR (BSKL).
 10. 10. FAKTOR – FAKTORYANG MEMPENGARUHI HARGA SAHAM
 11. 11. CARA MEMBELI DAN MENJUAL SAHAM1.Bagi saham yang tidak disenaraikan di BSKL ialah melalui _______ ___________________2. Bagi menjual saham tersenarai di BSKL seperti berikut : i. penjual hubungi broker untuk memberitahu butir-butir saham yang hendak dijual ii. Broker menghantar maklumat tersebut di bilik padanan di _____________________________ iii). Tawaran tersebut dipadankan dengan senarai pembeli sedia ada. *** Jika wujud ______________________ antara pembeli dengan penjual maka urusniaga berlaku.
 12. 12. PANDUAN AM MELABUR1. Pelabur perlu mendapat ___________________________ tentang bidang pelaburan yang ingin diceburi2. Pastikan _________________________ boleh diperolehi samada melalui ________________________________ ke atas modal3. Mengambilkira _______________ dalam pelaburan. Jika pelabur kurang mahir, boleh melabur dalam pelaburan yang kurang risiko dan sebaliknya.4. ___________ sedia ada. Sekiranya pelabur bermodal kecil sesuai melabur dalam pelaburan berisiko rendah seperti ____________ ___________________________________________________5. Kecairan ialah sesuatu aset mudah ditukar kebentuk wang tunai. Contoh : aset mudah cair – simpanan di bank. aset tidak mudah cair – harta tanah.

×