Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pac 4 aula 5 uoc lopd grup 8

1,178 views

Published on

treball uoc - dret - assignatura TIC , Aula 5,grup 8, pac4

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pac 4 aula 5 uoc lopd grup 8

 1. 1. [email_address] “La Protecció de dades” UOC 1r Semestre, curs 2008-2009 Us i Aplicació de les Tic Grup 8 Aula 5 Núria Moyano Hidalgo. Núria Toldrà Sifres. Mireia Torrebadella Sendrós.
 2. 2. INDEX <ul><li>La Llei de Protecció de Dades (LOPD) </li></ul><ul><li>La Premsa Digital. </li></ul><ul><li>La Protecció de dades en la sanitat: </li></ul><ul><ul><ul><li>Drets dels pacients. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La targeta sanitària. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dificultats en l’aplicació de LOPD en l’àmbit sanitari. </li></ul></ul></ul><ul><li>Jurisprudència </li></ul><ul><li>Conclusions </li></ul><ul><li>Preguntes </li></ul>
 3. 3. <ul><li>La LOPD (Llei 15/99) està regida per uns principis , reconeguts a la Resolució 45/95 de la ONU i a la Carta de Drets Fonamental de la unió Europea (2000), sobre la utilització de dades de caràcter personal ( qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus concernent a persones físiques identificades o identificables ): </li></ul><ul><ul><li>Licitud i lleialtat en l’obtenció de les dades, Exactitud de les dades, </li></ul></ul><ul><ul><li>Finalitat del tractament de les dades, La no discriminació </li></ul></ul><ul><ul><li>Accés de la persona interessada a les seves dades, De seguretat </li></ul></ul><ul><ul><li>La facultat d’establir excepcions De control i sancions </li></ul></ul><ul><ul><li>De flux de dades a través de les fronteres </li></ul></ul><ul><ul><li>Obligacions : inscripció de fitxers en el Registre General de l’AEPD; dades que han d’acomplir l’establert al Títol II (recull els principis anteriors); Document de Seguretat (tres nivells de seguretat). </li></ul></ul><ul><ul><li>Dret de l’usuari a accedir, rectificar i cancel·lar les dades de caràcter personal. I a prestar el seu consentiment en la seva obtenció i tractament (amb excepcions). </li></ul></ul><ul><ul><li>Organismes amb potestat sancionadora en l’incompliment de la LOPD: </li></ul></ul><ul><ul><li>Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ( www.agpd.es ) </li></ul></ul><ul><ul><li>Agència Catalana de Protecció de Dades (ACPD) ( www.apd.cat ) </li></ul></ul>LA LOPD :
 4. 4. LA PREMSA DIGITAL: <ul><li>Normativa: </li></ul><ul><li>No hi ha una normativa específica. </li></ul><ul><li>LOPD. </li></ul><ul><li>Codi Deontològic del Col·legi de periodistes de Catalunya. </li></ul><ul><li>Tractament de les dades en la premsa digital: </li></ul><ul><li>No es poden publicar dades personals sense el consentiment del interessat. </li></ul><ul><li>Tots els diaris digitals, intenten complir amb la LOPD, així ho reflexa el seu “avís legal”. </li></ul><ul><li>A la pràctica, es vulnera el Dret que tenim els ciutadans que no es publiquin dades personals. </li></ul><ul><li>Facilitat d’obtenció de dades a Internet i l’aplicació de la LOPD en la premsa digital i públic en general. </li></ul><ul><li>-Avui en dia és molt fàcil trobar qualsevol tipus d’informació, de qualsevol persona per Internet. </li></ul><ul><li>-Només cal posar les dades que volem buscar en qualsevol cercador, com per exemple el google, i podem saber moltes dades que estan protegides per la LOPD. </li></ul><ul><li>-És més, moltes pàgines web informen sobre la LOPD, i hi pots trobar dades personals, que no han estat facilitades per la persona interessada, i no ha autoritzat la publicació d’aquestes dades. </li></ul>
 5. 5. LA PROTECCIO DE DADES EN LA SANITAT <ul><li>La Llei 21/2000, la Llei 14/86 i la llei 41/2002, son les reguladores dels drets d'informació concernent </li></ul><ul><li>la salut, drets del pacient, i la documentació clínica. </li></ul><ul><li>Alguns dels drets dels pacients son: </li></ul><ul><ul><ul><li>Dret a decidir qui pot estar present durant els actes sanitaris </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dret a la confidencialitat de la informació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dret a accedir a les dades personals obtingudes en l'atenció sanitària </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dret que se li demani el seu consentiment, abans de la realització i difusió de registres iconogràfics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Els Deures de facilitar, de forma lleial i certa, les dades d’identificació i les referents al seu estat físic o sobre la seva salut, que siguin necessàries per al procés assistencial o per raons d’interès general degudament motivades </li></ul></ul></ul><ul><li>Tots els centres públics han de fer complir i respectar aquestes lleis i drets dels Pacients, i totes les normatives especifiques . </li></ul><ul><li>Els centres privats no tenen una normativa reguladora especifica. </li></ul>
 6. 6. LA PROTECCIO DE DADES EN LA SANITAT <ul><li>Dintre de la sanitat publica, a Catalunya tenim la targeta del Catsalut que ens permeten l’accés tant a les prestacions de sanitat publica, com als medicaments finançats per el servei català de la salut garantitzant la confidencialitat. La tarja te un CODIG de identificació personal i una banda magnètica que incorpora de forma codificada les dades del anvers. </li></ul><ul><li>La problemàtica d’aquesta targeta es que si surts de Catalunya, com no porta el numero de social social, hi ha moltes comunitats que contra el que diu la llei, estan posant problemes i no s'està donant un correcta servei; la solució que ens plantegen es o anar amb el numero apuntat o dur la targeta europea, per a sortir de Catalunya. </li></ul><ul><li>La targeta Europea serveix per anar a qualsevol país membre de la unió Europea i poder ser ates. </li></ul>
 7. 7. LA PROTECCIO DE DADES EN LA SANITAT <ul><li>Dificultats en l’aplicació de LOPD en l’àmbit sanitari : </li></ul><ul><li>El tractament de les dades dels pacients en les consultes a Internet: </li></ul><ul><ul><ul><li>Els metges poden accedir a veure resultats per Internet dels pacients en els laboratoris dels hospitals amb el seu codi d'accés, però alhora poden veure el de tots pacients. No trenca això amb la política de privacitat i de protecció de dades? </li></ul></ul></ul><ul><li>l’entrega de la informació clínica a la policia judicial i a les forces de seguretat: </li></ul><ul><ul><ul><li>En les accions judicial, on es requereix informació d’un expedient privat, com va ser el cas de citar a declarar a dones que s’havien practicat avortaments, o en els casos de divorcis on es demana informes mèdics dels nen.On acaba el dret a la privacitat i comença el deure amb la justícia? </li></ul></ul></ul><ul><li>l’econòmic o burocràtic alhora de implantar la LOPD en l’àmbit sanitari: </li></ul><ul><ul><ul><li>L’elevat cost: donat la sensibilitat de les dades, es necessari un correcte encriptament de les mateixes. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cancel·lació: la LOPD obliga a cancel·lar les dades passat un temps, situació contradictòria amb la sanitat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Accés a l’historial mèdic: la LOPD defensa el dret del pacient a conèixer l'historial mèdic, mentre la sanitat diu que es contraproduent. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Consentiment informat: La LOPD obliga a demanar el consentiment escrit exprés o inequívoc per cada un dels actes de la consulta, cosa no aplicable a la realitat si no es vol crear un col·lapse. </li></ul></ul></ul>
 8. 8. JURISPRUDENCIA Hi ha moltes sentències dictades per fer complir la Llei Orgànica de Protecció de Dades: Jutjats de Primera Instància. Audiències Nacionals. Tribunals Superiors de Justícia. Tribunal Suprem. Tribunal Constitucional Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees.
 9. 9. CONCLUSIONS <ul><li>Desprès d’haver analitzat la llei, i vista la seva aplicació tant en el món d’Internet, en especial a la premsa digital, com en el món de la sanitat, així com els criteris d’interpretació de la mateixa a algunes sentències, creiem que, a la LOPD encara li queden molts camps on actuar i regular, doncs hi ha bastants buits a solucionar per tenir una protecció real de les dades de caràcter personal. </li></ul><ul><li>Tot i que ja no és una llei tant jove, no està sent fins ara, que comença a ser coneguda de forma general, per tant hi una major difusió en el coneixement dels drets i obligacions de tothom, el qual facilita el seu compliment. </li></ul>
 10. 10. PREGUNTES <ul><li>És realment necessària una llei de protecció de dades? </li></ul><ul><li>Genera més avantatges o més problemes? </li></ul><ul><li>Està ben aplicada la llei? </li></ul>

×