Resum: Com Parlar bé en públic   Capítols: 1-2-3-4-5-6       -GRAU INFANTIL. Facultat de Psicologia, Ciències   ...
CAPÍTOL 1, La importància de la comunicació oralQuè sentén per saber comunicar oralment?  Saber fer una síntesi oral dun...
2. LADRENALINA: Qui diu que no està nerviós quan té una presentació oral menteix, ja que  tothom quan fa una exposició es...
4 PREGUNTES BÀSIQUES: Per què,, qui, què i comQuintilià deia que hi havia 5 frases en la preparació dun discurs:1-.Invenci...
CAPÍTOL 2, Com parlar bé en públicIMPROVISACIONS I NATURALITATLa naturalitat és essencial i tots en tenimUn bon discurs or...
IMPORTÀNCIA DE LA VEU-La veu en un orador és molt important i ens diu molt de lorador.-Hi ha 4 aspectes de la veu que lora...
a) Frases enunciatives: comencem amb to greu, pugem i tornem a baixar, hi ha pauses quecorresponen a comes i punts.b) Fras...
Tenim el sistema de respiració diafragmàtica que és una respiració més profunda i completa.Consisteix a inspirar laire i i...
-Característiques bàsiques del llenguatge oral:    -Frases curtes, senzilles i contundents i separades    -Escurça...
HUMOR: Els bons comunicadors no han de ser totalment seriosos, un bon comunicador és elque estableix contacte amb el públi...
PARLAR BÉ AMB CATALÀ  Cal dominar la llengua amb que ens expressem.  Correcció lingüística afecta a la seva imatge i c...
Postura dequilibri és la més senzill, còmoda i natural i proporciona molta seguretat.-Cal estar dret.-Peus separats i alin...
Consells generals-Mostrar les mans al públic-Evitar gestos que indiquen nervis i inseguretat    Mantenir la mà dabant ...
CAPÍTOL 5, Tipus de mitjans audiovisuals: La informació visualAquest capítol i trobarem els mitjans audiovisuals i de supo...
INFORMACIÓ NO ESTADÍSTICA: ESQUEMESLa informació esta representada amb forma gràfica, es tracta desquema, relació de conce...
MÈTODE PER A PREPARAR UN GUIÓÉs molt personal la forma amb que selabora el guió,però sempre té 2 etapes1.- Aproximació i e...
3.-EL CUBProcés per analitzar i fer valoracions sobre qualsevol tema.-Descriu-ho: Com el veus, escoltes, toques, tastes o ...
TÈCNIQUES PER VALORAR I SINTETITZARSíntesi:1.- Donar una visió de conjunt2.- Trobar una estructura, es tracta de resumir i...
BIBLIOGRAFIARubio, J i Puigpelat, F. (2000). COM PARLAR BÉ EN PÚBLIC. Edicions 62, s.a: labutxaca
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Com parlar bé amb public

661 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Com parlar bé amb public

 1. 1. Resum: Com Parlar bé en públic Capítols: 1-2-3-4-5-6 -GRAU INFANTIL. Facultat de Psicologia, Ciències de lEducació i de lEsport Blanquerna (FPCEE). Universitat Ramon Llull -Cognoms i nom: Teixidó Franch, Núria -Assignatura: COED -Professor: Rosa Soler -Data: 28/10/2011 -Curs: 1er (1J, Grup B) -Torn: Matí
 2. 2. CAPÍTOL 1, La importància de la comunicació oralQuè sentén per saber comunicar oralment? Saber fer una síntesi oral dun tema Arguments per defensar una proposta Conèixer tècniques per la persuasió Saber valorar Parlar amb precisió, brevetat... Pensar amb claredat perquè és la base de parlar amb claredat Trobar solucions als problemes Saber "comprar, vendre i negociar" Saber transmetreParlar bé amb públic té una part de "predisposició natural" i una altra part més important latècnica. Hi ha diverses tècniques per tal de millorar parlar amb públic: Discursos corrent Davant dun mirall et poses a fer exercicis de declamacióA lantiguitat , la retòrica era una de les peces clau en leducació. En lèpoca dels romans és vancrear diversos manuals doratòria "Retòrica dAristótil", "Lorador, de Ciceró" i "InstitucióOratòria, de Quintilia".El desenvolupament de la retòrica va finalitzar amb la formació a les escoles durant lImperiRomà.Els Romans sabien que dominar la paraula és dominar el pensament i amb el pensament ésdomina la societat. Aquesta tradició és va acabar amb lEdat mitjana fins al S.XX a EEUU ambCale Carnegie.1ERA DIFICULTAT: EL CONTROL DELS NERVIS1. EFECTE MELIC: Lorador mentre parlaa és "mira el melic": analitza i controla les seves sensacions, a conseqüéncia de lautocontrol obsessiu,lorador és conscient de qualsevol símptoma que reveli el seu nerviosisme.
 3. 3. 2. LADRENALINA: Qui diu que no està nerviós quan té una presentació oral menteix, ja que tothom quan fa una exposició està nerviós encara que tinguis molta experiència j que les situacions extraordinàries o de risc provoquen ladrenalina. És important que lorador accepti que està nerviós i procura mantenir els nervis sota control. Ladrenalina provoca que lorador estigui nerviós (negatiu) però alhora provoca que el cervell funcioni més de pressa (positiu). Si lorador controla els nervis, ladrenalina farà que la seva ment funcioni amb més eficàcia i agilitat, sovint apareixen noves imatges, idees, formes dexplicar quan estem en un auditori que a casa no than aparegut.3. BONA PREPARACIÓ:El que va millor per vèncer la por i els nervis és tenir una presentació ben estructurada i pensada, un bon guió . Una bona preparació ens ajudarà a tenir més confiança.4. EXPERIÈNCIA I PRÀCTICA: MÉS AUTOCONFIANÇA: Per parlar bé amb públic és necessari tenir 2 conceptes claus, aquests criteris són tècnica i pràctica. La pràctica i progressos permetran guanyar autoconfiança i per tant ajudaran que lorador no estigui tant nerviós.5. TRUCS PER CONTROLAR ELS NERVIS -Els nervis redueixen sí lorador saixeca i fa unes passes. -Aclarir la gola i beure aigua -Respirar profundament i lentament -Somriure, la rialla relaxa a lemissor i receptor -El neguit és un problema més freqüent dabans de la presentació 8expectatives de lesdeveniment) -Fer una visualització al públic per captar alguna mirada agradable -Dominar molt bé el principi i final -Parlar a poc a poc -Arribar al lloc abans per familiaritzar-te6. I SI EM QUEDO EN BLANC? -Reconèixer-ho obertament -Repetir el darrer que sha dit amb daltres paraules -Formular una pregunta
 4. 4. 4 PREGUNTES BÀSIQUES: Per què,, qui, què i comQuintilià deia que hi havia 5 frases en la preparació dun discurs:1-.Invenció: Recerca de les idees i arguments2-. Disposició: Ordenació de les idees3-. Elocució: Tria de recursos retòrics4-. Memòria: Memorització de lesquema del discurs5-.Accció: La manera de dir el discurs (veu, expressió corporal...)Actualment diem que sha de respondre a 4 preguntes1-. PER QUÈ? (Objectiu)Definir lobjectiu:-Transmetrel al públic des del principi-Lorador té clar el fil conductor del discurs2 Objectius bàsics:-Informar-Convèncer2-. A QUI? El públic, l InterlocutorEl Públic és el receptor del discurs i lobjectiu de lorador és comunicar-hi i influir-hi-Cal estudiar-lo, analitzar-lo i conduir-lo.3-. QUÈ? El guióLa gran pregunta és: Que ha de dir (el guió del discurs)-Sha de fer una recerca exhaustiva didees i arguments i donar-li una estructura coherent.-Estructura planificada: Planificar amb antelació lordre i la connexió Parts interconnectades Les parts interconnectades ens han de dur a lobjectiu final4-. COM? Els mitjans-La veu i el llenguatge corporal-Recursos lingüístics-Mitjans de suport i audiovisuals
 5. 5. CAPÍTOL 2, Com parlar bé en públicIMPROVISACIONS I NATURALITATLa naturalitat és essencial i tots en tenimUn bon discurs oral no ha de ser llegit per 2 motius.1-. Lorador que llegeix no té en compte el factor QUI, no té relació amb el públic ja que llegiràel que té escrit sense veure sí li interessa o no al públic.-Un bon orador improvisa i sadapta al públic2-.El codi escrit és molt més complex que el codi oral, lorador a de portar un petit guió que elpermeti actuar davant les necessitats del públic.EL GUIÓ I LA MEMÒRIAUn orador per poder improvisar necessita 2 condicions1-.Coneixement per dominar el tema2-.Memòria, ha de tenir molt clar el que dirà (esquema) i dir-ho amb el màxim convenciment inaturalitat.No hem de memoritzar paraula per paraula, sinó un esquema o idees principals."Feedback": LA MIRADAEl feedback és la reacció del públic en el discurs de lorador.L Instrument bàsic és la mirada, a través de la mirada obtenim informació i també dominem5 fases per el procés comunicatiu1.- Lemissor té unes idees que vol transmetre Missatge Emissor Receptor2.- Lemissor les expressa amb un missatge3.- El receptor rep el missatge Feedback4.- Lemissor capta la reacció del públic mitjançant el feedback5.- Lemissor segueix transmeten les idees sense deixar el feedback
 6. 6. IMPORTÀNCIA DE LA VEU-La veu en un orador és molt important i ens diu molt de lorador.-Hi ha 4 aspectes de la veu que lorador ha de tenir present. Volum: és un factor per captar latenció Velocitat Articulació Actitud1-. La intensitat o volumÉs necessari parlar amb un bon volum de veu ja que és un gran factor per captar latenció. Laveu és un punt molt important.-Modificar el volum de veu és un bon sistema per fer més variat el discur, cridar latenció oposar èmfasi.-Pujar el volum de veu quan ens trobem un concepte important2-. VelocitatLorador ha de saber regular la velocitat a mesura que succeeix el discurs. No és bo parlar lent(avorreix) ni ràpid (no sentén).3-. Vocalització i articulacióUna pronúncia insuficient dels fonemes provoca la pèrdua de claredat del missatge, aixòprovoca que el públic el valori menys i resti credibilitat4-. ActitudCal adequar el discurs al context hi ha la situació en què es pronuncia.-El tractament, el registre del llenguatge, la manera de fer al·lusions personals, les anècdotes ol humor, depenen del context. La veu pot ser més amable o més seca segons lentorn.ENTONACIÓLentonació es lla corba melòdica que descriu la veu alhora de pronuncià paraules, frases ioracions.Al gràfic i trobem 2 eixos en un eix la gravetat (agut o greu) i en laltre eix el temps Gravetat TempsPodem fer diverses classificacions:
 7. 7. a) Frases enunciatives: comencem amb to greu, pugem i tornem a baixar, hi ha pauses quecorresponen a comes i punts.b) Frases interrogatives: Comencen amb un to greu i acaben amb agutc) Frases exclamatives: Tenen un to uniforme 1-.Cal entendre el que es diu per poder entonar bé. 2-.Varietat: fer servir frases interrogatives, exclamatives..., la-Trucs per extreure la monotonia del to és un gran error freqüent. Els canvis de to provoquen màxima entonació que el text sigui més interessant i crida més latenció. 3-.Remarcar amb la veu les paraules claus per 2 objectiu: -Trencar la monotonia del to. -Perquè el públic tingui les idees claresRESPIRACIÓLES PAUSES (ajuden molt a lorador)El problema dofec de molts oradors és causat a que no respecten les pauses i treuen aireconstantment i arriba el punt que no els queda aire. La manca de respiració va vinculada al nerviosismeUn bon orador farà les pauses marcades i nombroses, respirarà bé i estarà relaxat, en canvi unmal orador i novell estarà nerviós, utilitzarà frases llargues, tindrà una manca de pauses itindrà una ma,a respiració. Per poder trencar aquest cercle cal construir frases curtes.RESPIRACIÓ DIAFRAGMÀTICALa respiració més freqüent és la dagafar aire per la boca o pel nas i portar-lo fins als pulmons.
 8. 8. Tenim el sistema de respiració diafragmàtica que és una respiració més profunda i completa.Consisteix a inspirar laire i introduir-lo fins lestomac. -No és força la gola -Sevita lofec i cansament -la veu és més atractivaEL SILENCIEls silencis podem pensar que són símbols de debilitat però són el contrari, són símptomes defortalesa.3 virtuts 1.- Dóna entendre que lorador no està nerviós. 2.- Per met respirar millor. 3.- És un element més dentonació que permet articular i remarcar les coses importants. 1.- Anunciar un missatge principal.Serveix 2.- Per assolir un missatge- 3.- Per separar diverses parts del discurs. 4.- Recuperar latenció.CAPÍTOL 3, El llenguatge oralEl llenguatge oral acostuma a no sé tant complex com lescrit.-Claredat, Precisió, Brevetat: "Es millor una paraula curta que una llarga: si pots dir-ho amb una paraula, no ho diguis amb dues" Quim Monzó
 9. 9. -Característiques bàsiques del llenguatge oral: -Frases curtes, senzilles i contundents i separades -Escurçar el numero de paraules -Evitar llenguatge abstracte i imprecís -Claredat, precisió i brevetatCLAREDAT (és distingir bé)Molts cops lorador no té clar el que vol dir i per tant ho transmet malament als altres. 1.- construir frases curtes i simples2 trucs per la claredat 2.- Ordre gramatical lògic ( Subjecte + V +Predicat)LA PRECISIÓLa precisió i la concreció són elements que proporcionen credibilitat -Donar dades i explicar casos i històries.LA BREVETATExplicar sintèticament.TÈCNIQUES BÀSIQUESEXPLICAR AMB EXEMPLES O COMPARAR: La gent entén millor una idea mitjançant unaimatge o un exemple que si és deixa el terreny lliure, el concepte abstracte soblidaANALOGIA I COMPARACIÓ: És tracta de buscar una analogia o comparació de dues cosesdiferents.PARÀBOLA O ANÈCDOTA: Similar a lanalogia, però ara és compara una estructura narrativa(il·lustrar una idea abstracta amb una narració)CITACIÓ O REFRANY: És una forma per exemplificar, utilitzant citacions famoses o refranysper il·lustrar idees -Frases breus que el públic reté amb facilitat -Són un reforç per lorador.
 10. 10. HUMOR: Els bons comunicadors no han de ser totalment seriosos, un bon comunicador és elque estableix contacte amb el públic i l humor és una característica important (trencabarreres, genera identificació i confiança i relaxa i fa més receptiu lauditori)FIGURES RETÒRIQUESshan dutilitzar amb naturalitat i amb mesura-Paradoxa: Construir una frase que inclou una contradicció.-Eufemisme: No dir clarament allò a què ens referim.-Antítesi: Definir una cosa per oposició a una altra.-Ironia:-Onomatopeia: Reproduir sons-Asíndeton: Suprimir connexions gramaticals duna frase per donar més força.-Pregunta retòrica:-Clímax: Fer ascendir una idea-Circumloqui: No entrar directes a un tema sinó temptejar.-Hipèrbole: Exageració-Minimització: Treure importància a alguna cosa.-Personificació:-Sinècdoque:-Suspens:-Anticipació "Flashforward":-Recordatori "Flashback":Explicació:Repetició: Consisteix a insistir sobre una paraula o frase important
 11. 11. PARLAR BÉ AMB CATALÀ Cal dominar la llengua amb que ens expressem. Correcció lingüística afecta a la seva imatge i credibilitat -Hi ha que veure---- Sha de veure -Apoiar ----- Donar suport -Plaç---- Termini -Destartalat ---- Tronat Dialèctica enrriqueix la llengua, per això no sha de renunciar al seu accentCAPÍTOL 4, El llenguatge corporalEl llenguatge corporal en la comunicació oral és molt important, ja que en la comunicació oral iintervé la mirada, moviment del cos, postura, la distància interpersonal, laparença, la manerade vestir.... Els científics ha arribat a la conclusió que un 65 % de la comunicació es realitza demanera no verbalCOMENÇAR AMB UN SOMRIURELactitud principal és molt important ja què Normalment quan fem una exposició no sabemcom és el públic per aquest motiu sempre sha de tenir una actitud agradable. Un cop ja ha fetel primer pas, és necessari 3 temes importants:1.-Posició del cos2.- Gesticulació3.- MiradaPOSICIÓ DEL COSLa posició que lorador utilitza ens proporciona diverses sensacions com per exemple autoritat,seguretat...Hi ha posicions que transmeten seguretat i daltres inseguretat
 12. 12. Postura dequilibri és la més senzill, còmoda i natural i proporciona molta seguretat.-Cal estar dret.-Peus separats i alineats amb les aixelles. El pes del cos ha de descansar sobre els peus.-Braços cal deixar-los penjar còmodament al costat del cos de manera natural. LOrador no pot estar permanentment amb aquesta posició, lorador a de gesticular i bellugar-se i un cop acabat de moures ha de tornar a la postura dequilibri per relaxar-se.Ensenyar el cos sencer: és una postura que transmet seguretat, sinceritat i tranquilitat. Encanvi un orador darrere la taula o faristol transmet inseguretat, por...Només hem de parlar asseguts si és inevitable.Moures de tant en tant: Lorador ha de saber combinar està quiet o bellugar-se. Un oradorimmòbil dóna l a sensació que no comunica i un orador que no para de bellugar-se transmetneguit.Evitar moviments cíclics ja què transmeten inseguretatEvitar els tics repetitius i no jugar amb objectesNo creuar els braçosLA GESTICULACIÓLa gesticulació dun orador ens proporciona la seva convicció, energia, sinceritat.... Lagesticulació trenca barreres i ajuda a comunicar amb el públic, i també ajuda a guanyarcredibilitat. La gesticulació engloba els moviments de braços i mans que ajuden assenyalaraspectes importants, explicar i mostrar coses més enllà de les paraules. Un gest és moltexpressiu.Quins gestos han de tenir 4 elements essencials:1.- Natural2.- No ha de semblar assajat (gest universal)3.- Ha destar dacord amb la personalitat individdual4.- No ha de ser exagerat
 13. 13. Consells generals-Mostrar les mans al públic-Evitar gestos que indiquen nervis i inseguretat Mantenir la mà dabant la boca Moure un llapis "Ballar" sobre la cadira Toccar-se el cabell Tocar-se lorella Jugar amb un clauer, rellotge... ...-Evitar fer moviments breus i ràpids, els moviments amplis són elegants.-No acabar els gestos de copMIRADASi lorador mira al públic mostra interés per ell i el públic li mostra simpatia. En canvi sí mira elsostre, terra, infinit... el públic sen adona i interpreta inseguretat, desinterès, antipatia oarrogancia3 etapes per un bon contacte visual:1.- Mirar a les persones de lauditori i no per sobre dels seus caps2.- Aprendre a mirar els elements del públic3.- saber escoltar el públic amb la mirada, és important conéixer a tot el públic i no nomésaquells que et tornen la mirada.CAL CONTROLAR EL COS: CONDUCTIVISMELa teoria conductivista diu que si es modifica una conducta, es pot modificar la causa daquellaconducta, (si estic nerviós davant del públic, com a conseqüència, tinc el tic de jugar amb elclauer, la solució proposada per la tècnica conductivista és que si em controlo i deixo de jugaramb el clauer, deixaré destar nerviós). La persona que modifica la seva conducta mitjançant un acte de voluntat. La millor manera dafrontar un problema és afrontar-ne els símptomes.
 14. 14. CAPÍTOL 5, Tipus de mitjans audiovisuals: La informació visualAquest capítol i trobarem els mitjans audiovisuals i de suport. Aquests mitjans són mitjans desuport molt eficaços per donar suport a la paraula i al gest.NO SHA DABUSAR DELS MITJANS AUDIOVISUALS-Actualment utilitzem els mitjans audiovisuals per acompanyar presentacions. CAl remarcarque els Power Points , transparències... només són un suport. La base dels discursos éslorador i el seu guió.-NO llegir les transparències, són un petit suportMitjans audiovisuals que podem utilitzar:-Pissarra Avantatges:-Llibreta- pissarra -Permeten destacar paraules i conceptes (lorador pot anotar els continguts essencials)-Diapositives -Útils i importants per l informació estadística-Retroprojector de transparències-Pantalla ordinador-VídeoINFORMACIÓ ESTADÍSTICA-Gràfics de barres: Per comparar informació i presentarlevolució-Gràfics lineals: Mostren dades i identifiquen tendències aperíodes de temps. Són indicats per subratllar canvis enquantitats absolutes.-Gràfics circulars o formatgets:Expressa percentatges sobre untotal
 15. 15. INFORMACIÓ NO ESTADÍSTICA: ESQUEMESLa informació esta representada amb forma gràfica, es tracta desquema, relació de concepteso processos.LES EXPOSICIONS DE POWERPOINTEls PowerPoint actualment és el programa per excel·lència que sutilitza per les presentacionsamb públic.El problema de molts PowerPoint és que contenen molta informació, quan passa això, el públicha de:-Escoltar lorador, però no té temps de llegir la diapositiva-Llegir la diapositiva però no escolta a lorador.El PowerPoint ha de ser només un suport visual per a gràfics i per explicar idees principalsresumides.CAPÍTOL 6, Com prepara un discurs: El GuióQUÈ ÉS UN GUIÓ?És un conjunt didees (principals i secundàries) que volem transmetre al públic.3 aspectes-Conjunt didees, no paraules.-2 grups didees: Principals i secundàries-Les idees estan posades amb ordre segons la lógica o interés de lorador en destacar-ne uneso unes altres.
 16. 16. MÈTODE PER A PREPARAR UN GUIÓÉs molt personal la forma amb que selabora el guió,però sempre té 2 etapes1.- Aproximació i esquema general Defineix les pautes fonamentals.-Públic-Objectiu-Missatge principal-Mitjans2.-Recerca didees, estructuració i guió definitiuTÈCNIQUES PER BUSCAR IDEES: LA CREATIVITATLorador ha de dominar el tema de què vol parlarTÈCNIQUES LÒQUIQUES DE RECERCA1.-DOCUMENTACIÓ I EL CONEIXEMENT DEL TEMA-Llibres -Premsa-Biblioteques -Internet-bases de dades -Experiències2.- LESTRELLA DE LES 6W-Com -Quan -On-Què -Per què -Qui
 17. 17. 3.-EL CUBProcés per analitzar i fer valoracions sobre qualsevol tema.-Descriu-ho: Com el veus, escoltes, toques, tastes o ensumes?-Compara-ho: A què sassembla o de què es diferència?-Relaciona-ho: Amb què es relaciona?-Analitza-ho: Quantes parts té? Quines? Com funcionen?-Aplica-ho:Com sutilitza? Per a què serveix?-Argumenta-ho:Què pots dir-ne a favor i en contra?4.- ANÀLISI FDOA-F: punts forts-D: punts dèbils-O:oportunitats-A: amenacesTÉCNIQUES PER A ESTRUCTURAR: MAPES CONCEPTUALSMAPA CONCEPTUALPosem el tema principal al centre i, a partir dell és crea un arbre que és ramifica en totes lesdireccions.ESQUEMA LINEALÉs basa amb crear calaixos de diferents nivells i treballar verticalment. Podem numerar elsapartats (1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3...)Barcelona:-Característica 1-Característica 2
 18. 18. TÈCNIQUES PER VALORAR I SINTETITZARSíntesi:1.- Donar una visió de conjunt2.- Trobar una estructura, es tracta de resumir i interpretat (Identitat, Oposició iComplementarietat)3.- Formar una problemàtica (creació). És tracta dutilitzar les dues formes anteriors performular la problemàtica.Valoració:1.- Cal valorar el que és important per al públic, no per lorador.2.- Cal destacar allò que interessa més al públic.3.-Cal aprendre a ometre una idea, encara que ens sembli bona, si al públic no li interessa o nolha dentendre.
 19. 19. BIBLIOGRAFIARubio, J i Puigpelat, F. (2000). COM PARLAR BÉ EN PÚBLIC. Edicions 62, s.a: labutxaca

×