Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

INSTRUMENTS ELECTRÒFONS

3,707 views

Published on

Powerpoint destinat a parlar amb alumnes de 1r ESO dels instruments electròfons.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

INSTRUMENTS ELECTRÒFONS

  1. 1. ELS INSTRUMENTS<br />ELECTRÒFONS <br />CLASSIFICACIÓ I DEFINICIÓ <br />DELS INSTRUMENTS ELECTRÒFONS.<br />NÚRIA SANCHEZ<br />
  2. 2. LES FAMÍLIES D’INSTRUMENTS<br />La primera pregunta que ens hem de formular és: On s’inicia el so? Quin és l’element que vibra?<br />ELS INSTRUMENTS EN QUE EL SO ES PRODUEIX, EL MODIFICA O S’AMPLIFICA MITJANÇANT L’ELECTRICITAT SÓN ELECTRÒFONS.<br />
  3. 3. INSTRUMENTS ELECTRÒFONS<br />Hi ha dos tipus d’electròfon .<br />

×