Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gens

55 views

Published on

Breu descripció de com són els gens en eucariotes i procariotes

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gens

  1. 1. ◼Segment d’ADN o ARN , amb informació per a una cladena polipeptídica o per a un ARN ◼Eucariotes: Exons (amb informació), Introns ( segments sense informació). Sembla ser que els introns malgrat no codificar per proteïnes estan implicats en la regulació de l’expressió de determinats gens
  2. 2. ◼Fragments repetits (10-50%): Es situen als telòmers i centròmers. (article envelliment) ◼DNA moderadament repetit (20%): Gens que codifiquen histones, RNAr, RNAt i seqüències amb funció desconeguda. ◼DNA no repetitiu(70%): Gens que es transcriuen i també DNA espaiador (introns). Pseudogens: gens inservibles
  3. 3. ◼Procariotes: Una seqüència de DNA pot donar lloc a proteïnes diferents (varia el punt d’inici) ◼Eucariotes: Un sol producte de seqüències diferents.
  4. 4. DNA Escombraria: Aquí tens un Tdr que parla sobre aquest tema.

×