Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
CATABOLISME
Al nostre cos:
65% Aigua
18% proteïnes
12% lípids
5% sals minerals
0,3% glúcids
1. Introducció
1.1. BIOMOLÈCULES
Per què?
Músculs (llisos i estriats), tendons i part dels
ossos són de proteïnesproteïnes.
Les cèl.lules contenen molta ai...
Quines biomolècules fem servir com a font
d’energia?
GlúcidsGlúcids i proteïnes: 4,3 Kcal/g
Lípids (Triglicèrids)Lípids (T...
Els glúcids
En la seva oxidació no generen gaires
residus.
Les cèl.lules del Sistema NerviósSistema Nerviós tan sols
poden...
Els lípids
Els triglicèrids són la reserva energètica
més important de plantes (llavors) i animals
(Teixit adipós)
Al ser ...
1.2 CATABOLISME
Procès metabòlic que té coma finalitat:
Obtenció d’ energia a través de l’oxidacióoxidació de
biomolècules...
Com s’obtè a questa
energia?
Mitjançant una sèrie de reaccions redoxreaccions redox
encadenades.
Aquestes reaccions s’ agr...
Exemple de la respiració cel.lular
de la glucosa
Balanç total
Actor principal: Coenzim
NAD+
El coenzim NAD+ s’ encarrega d’”agafar” els electrons i
protons dels substrats que es van ox...
Ha de quedar molt clar que:
El catabolisme és un procès metabòlic on es
produeixen un seguit de reaccions químiques mitjan...
TIPUS DETIPUS DE
CATABOLISMECATABOLISME
RespiracióRespiració;; Hi intervé
la cadena
transportadora
d’electrons.
-Aeròbia (...
CATABOLISME PER RESPIRACIÓ
catabolismecatabolisme
de glúcids de lípids de proteïnes d’àcids nucleics
Re
**ESQUEMA GENERAL DEL METABOLISME: Vies Metabòliques
2. CATABOLISME DE GLÚCIDS
• PER RESPIRACIÓ
1.-GLICÒLISI (Citoplasma)
2.-RESPIRACIÓ
1.-CICLE DE KREBS (Matriu mitocondrial)...
Respiració Aeròbica
La Glicòlisi
•ÉS LA PRIMERA FASE DEL CATABOLISME DE GLÚCIDS
•TÉ LLOC AL CITOPLASMA
•ÉS ANAERÒBICA (Comú a respiració i fer...
Que hi passa?En aquesta via una molècula de glucosa
s’escindeix en dos molècules d’ àcid
pirúvic. S’alliberen dos mlècules...
Balanç:
glucosa + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+
---> 2 piruvats + 2 ATP + 2 (NADH + H+
)
Primera etapa de la
respiració
Cicle de Krebs
Què és el Cicle de
Krebs?
•El cicle de Krebs és una via metabòlica en què el
piruvat (recorda: 2 piruvats per a cada gluco...
Mitocondri
En la glicòlisi hem obtingut Piruvat, aquesta molècula no
pot travessar la membrana mitocondrial per difusió, ha
de ser in...
Balanç global del Cicle
Glicòlisi
Cicle de
Krebs
Segona etapa de la
Respiració
Cadena respiratòria
La cadena transportadora d’ electrons:
fosforilació oxidativa.
Hipòtesis quimiosmòticaHipòtesis quimiosmòtica
1. L’ATP sintetasa és un gran complex
proteïc amb canals per protons que
pe...
Balanç energètic del catabolisme per
respiració de la glucosa
Videos
Cadena respiratòria
CATABOLISME dels Lípids
Els lípids són una reserva energètica molt important ja
que tenen un elevat poder calòric
El mecanisme més important d’ ob...
Triglicèrid Glicerina + 3 Acids grassos
Fosfolípid 2AG + Glicerina + 1 Compost
alcohòlic + H3PO4
La glicerina s’ integra en la glicòlisi (2a
fase) i després s’ oxida completament
en el cicle de krebs
Els AG han d’ entra...
Els AG abans d’ entrar al mitocondri, s’ activen al
citoplasmacitoplasma i es converteixen en Acil CoA:
R-CHR-CH22-CH-CH22...
Rendiment energètic del catabolisme dels àcids grassos:
8 acetil co A x 12 ATP/c krebs,
cadena respiratòria
96 ATP
7 FADH2 X 2 14 ATP
7 (NADH + H+) X 3 21 ATP
TOTAL 131 ATP
Als 131 ATP hem de restar 2 molècules
d’ATP (AMP+PP) necessàries per
activar l’ àcid gras per a entrar al
mitocondri.
Ens ...
catabolisme de
les proteïnes
Les proteïnes no tenen funció energètica, però en
casos de necessitat poden entrar al cicle de krebs
i a la cadena respira...
1. Separació de grups Amino:
Processsos del catabolisme de proteïnes:
Transaminació: El grup amino de l’ aminoàci es
transfereix a una altra molècula (alfa cetoàcid). Es
catalitzat per les tra...
1. Incorporació dels productes resultants al cicle
de Krebs.
1. Eliminació dels grups amino:
•Animals amoniotèlics: Invert...
catabolisme dels Àcidscatabolisme dels Àcids
nucleicsnucleics
Són degradats a nucleòtids en el tub digestiu dels
animals, gràcies a les nucleasses.
Posteriorment els nucleòtids són tre...
Catabolisme per
fermentació
Procès metabòlic on No intervè la cadenaNo intervè la cadena
respiratòriarespiratòria
Característiques:
• Anaeròbic
• Acep...
Qui fa la fermentació
Llevats ( pa, cervesa, vi). F. Alcohòlica
Bacteris (Iogurt). F. Làctica, butírica i pútrida
Músculs ...
Fermentació
alcohòlica
GLICÒLISI
Cal saber que....
La formació de vinagre (àcid acètic) a partir del vi, no
es produeix per fermentació sino per oxidació d...
Fermentació Làctica
GLICÒLISI
Fermentació butírica
Descomposició de substàncies glucídiques vegetals.
Dóna lloc a substàncies que fan pudor. Ho fan uns
...
Fermentació Pútrida
Les substàncies que es degraden són de natura
proteica. Els productes obtinguts són pudents.
Fermentació vs Respiració
La fermentació és un procés catabòlic menys eficient
que la respiració en termes d’obtenció d’en...
Història
La fermentació natural precedeix la història humana fins
que els humans en controlaren el procés. La primera
evid...
4.L’evolució del
catabolisme
Formació del Planeta Terra: 4600 milions d’anys (ma).
Bacteris: 3800 ma
• Eren fermentadors
•...
DE QUINES VIES
METABÒLIQUES ES TRACTA ?
Catabolisme copy
Catabolisme copy
Catabolisme copy
Catabolisme copy
Catabolisme copy
Catabolisme copy
Catabolisme copy
Catabolisme copy
Catabolisme copy
Catabolisme copy
Catabolisme copy
Catabolisme copy
Catabolisme copy
Catabolisme copy
Catabolisme copy
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Catabolisme copy

1,381 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Catabolisme copy

 1. 1. CATABOLISME
 2. 2. Al nostre cos: 65% Aigua 18% proteïnes 12% lípids 5% sals minerals 0,3% glúcids 1. Introducció 1.1. BIOMOLÈCULES
 3. 3. Per què? Músculs (llisos i estriats), tendons i part dels ossos són de proteïnesproteïnes. Les cèl.lules contenen molta aiguaaigua i els espais intercel.lulars també
 4. 4. Quines biomolècules fem servir com a font d’energia? GlúcidsGlúcids i proteïnes: 4,3 Kcal/g Lípids (Triglicèrids)Lípids (Triglicèrids): 9,5 Kcal/g
 5. 5. Els glúcids En la seva oxidació no generen gaires residus. Les cèl.lules del Sistema NerviósSistema Nerviós tan sols poden utilitzar glucosa com a font d’Energia.
 6. 6. Els lípids Els triglicèrids són la reserva energètica més important de plantes (llavors) i animals (Teixit adipós) Al ser molècules molt reduïdes, en la seva oxidació fins a CO2 alliberen molta energia. Al ser molècules hidròfobes, poden contenir molta energia en poc volum.
 7. 7. 1.2 CATABOLISME Procès metabòlic que té coma finalitat: Obtenció d’ energia a través de l’oxidacióoxidació de biomolècules L’ energia alliberada en aquest procés s’ emmagatzema en forma d’ ATPATP Similar en organismes autòtrofs i heteròtrofs
 8. 8. Com s’obtè a questa energia? Mitjançant una sèrie de reaccions redoxreaccions redox encadenades. Aquestes reaccions s’ agrupen en diferents vies metabòliquesvies metabòliques. Cada reacció és catalizada per un enzimenzim.
 9. 9. Exemple de la respiració cel.lular de la glucosa Balanç total
 10. 10. Actor principal: Coenzim NAD+ El coenzim NAD+ s’ encarrega d’”agafar” els electrons i protons dels substrats que es van oxidant. El NADH (reduit)NADH (reduit) servirà per a sintetitzar ATP en el cas del metabolisme per respiració. El NADH tornarà al seu estat oxidat cedint finalment els electrons a una molècula inorgànica (respiració) o a una molècula orgànica (fermentació)
 11. 11. Ha de quedar molt clar que: El catabolisme és un procès metabòlic on es produeixen un seguit de reaccions químiques mitjançant les quals, macromolècules reduïdes s’oxiden en altres de més petites. Aquestes reaccions s’agrupen en diferents Vies metabòliques. En cada via partim d’un substrat que es va transformant en diferents metabòlits intermedis fins que obenim el/els producte/s. Aquests processos alliberen energia en forma d’ATP o de poder reductor (NADH). Són per tant reaccions exergòniques.
 12. 12. TIPUS DETIPUS DE CATABOLISMECATABOLISME RespiracióRespiració;; Hi intervé la cadena transportadora d’electrons. -Aeròbia (O2) -Anaeròbia (molècula : Nitrat, sulfat) FermentacióFermentació:: No hi intervé la cadena transportadora d’electrons.
 13. 13. CATABOLISME PER RESPIRACIÓ catabolismecatabolisme de glúcids de lípids de proteïnes d’àcids nucleics
 14. 14. Re **ESQUEMA GENERAL DEL METABOLISME: Vies Metabòliques
 15. 15. 2. CATABOLISME DE GLÚCIDS • PER RESPIRACIÓ 1.-GLICÒLISI (Citoplasma) 2.-RESPIRACIÓ 1.-CICLE DE KREBS (Matriu mitocondrial) 2.-CADENA RESPIRATÒRIA (membrana interna crestes mitocondrials) • PER FERMENTACIÓ 1.-GLICÒLISI (Citoplasma) 2.-FERMENTACIÓ (Citolasma)
 16. 16. Respiració Aeròbica
 17. 17. La Glicòlisi •ÉS LA PRIMERA FASE DEL CATABOLISME DE GLÚCIDS •TÉ LLOC AL CITOPLASMA •ÉS ANAERÒBICA (Comú a respiració i fermentació) LA FAN TOTESTOTES LES CÈL.LULES VIVES: PROCARIOTES I EUCARIOTES
 18. 18. Que hi passa?En aquesta via una molècula de glucosa s’escindeix en dos molècules d’ àcid pirúvic. S’alliberen dos mlècules d’ ATP ( Fosforilació produida pel substrat) iFosforilació produida pel substrat) i es generen 2 NADH glucosa + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi → 2 piruvat + 2 NADH + 2 ATP + 2H+ + H2O
 19. 19. Balanç: glucosa + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ ---> 2 piruvats + 2 ATP + 2 (NADH + H+ )
 20. 20. Primera etapa de la respiració Cicle de Krebs
 21. 21. Què és el Cicle de Krebs? •El cicle de Krebs és una via metabòlica en què el piruvat (recorda: 2 piruvats per a cada glucosa) obtingut de la glicòlisi, prèviament transformat en Acetil-CoA, és oxidat fins a CO2. •Durant aquest procès obtindrem NADH i FADH2. Obtindrem també una molècula de GTP ( similar a l’ ATP) •Es realitza en la matriu mitocondrial
 22. 22. Mitocondri
 23. 23. En la glicòlisi hem obtingut Piruvat, aquesta molècula no pot travessar la membrana mitocondrial per difusió, ha de ser introduit per una proteina mitjançant transport actiu. Un cop dins el mitocondre, el piruvat és oxidat fins Acetil CoA
 24. 24. Balanç global del Cicle Glicòlisi Cicle de Krebs
 25. 25. Segona etapa de la Respiració Cadena respiratòria
 26. 26. La cadena transportadora d’ electrons: fosforilació oxidativa.
 27. 27. Hipòtesis quimiosmòticaHipòtesis quimiosmòtica 1. L’ATP sintetasa és un gran complex proteïc amb canals per protons que permeten la re-entrada dels mateixos. 2. La síntesis d’ATP es produeix com resultat de la corrent de protons fluint a través de la membrana: ADP + Pi ---> ATP 3. Els protons són transferits a través de la membrana, des de la matriu a l’espaci intermembrana, com a resultat del transport d’electrons que s’originen quan el NADH cedeix un hidrogen. La continuada producció d’aquests protons crea un gradient de protons.
 28. 28. Balanç energètic del catabolisme per respiració de la glucosa
 29. 29. Videos Cadena respiratòria
 30. 30. CATABOLISME dels Lípids
 31. 31. Els lípids són una reserva energètica molt important ja que tenen un elevat poder calòric El mecanisme més important d’ obtenció d’ energia dels lípids és a partir de l’ oxidació dels àcids grassos, procedents de la hidròlisi dels lípids saponificables: Triglicèrids i fosfolípids
 32. 32. Triglicèrid Glicerina + 3 Acids grassos Fosfolípid 2AG + Glicerina + 1 Compost alcohòlic + H3PO4
 33. 33. La glicerina s’ integra en la glicòlisi (2a fase) i després s’ oxida completament en el cicle de krebs Els AG han d’ entrar al mitocondri on segueixen un procès anomenat: B- Oxidació
 34. 34. Els AG abans d’ entrar al mitocondri, s’ activen al citoplasmacitoplasma i es converteixen en Acil CoA: R-CHR-CH22-CH-CH22-COOH R-CH-COOH R-CH22-CH-CH22-CO-S-CoA-CO-S-CoA En aquest procés es necessita una molècula d’ ATP, que s’ hidrolitza en AMP + PP • Un cop activats ja poden entrar dins la Matriu mitocondrialMatriu mitocondrial a través d’ un transportador orgànica través d’ un transportador orgànic: Carnitina
 35. 35. Rendiment energètic del catabolisme dels àcids grassos:
 36. 36. 8 acetil co A x 12 ATP/c krebs, cadena respiratòria 96 ATP 7 FADH2 X 2 14 ATP 7 (NADH + H+) X 3 21 ATP TOTAL 131 ATP
 37. 37. Als 131 ATP hem de restar 2 molècules d’ATP (AMP+PP) necessàries per activar l’ àcid gras per a entrar al mitocondri. Ens queden 129 ATP resultants de l’ oxidació de l’ àcid palmític
 38. 38. catabolisme de les proteïnes
 39. 39. Les proteïnes no tenen funció energètica, però en casos de necessitat poden entrar al cicle de krebs i a la cadena respiratoria (Dejunis perllongats) Estan formades per aminoàcids.
 40. 40. 1. Separació de grups Amino: Processsos del catabolisme de proteïnes:
 41. 41. Transaminació: El grup amino de l’ aminoàci es transfereix a una altra molècula (alfa cetoàcid). Es catalitzat per les transaminasses. Que es troben tant al citosol com als mitocondris de totes les cèl.lules especialment les hepàtiques.hepàtiques. Desaminació oxidativa:Desaminació oxidativa: Es separa el grup amino de l’Es separa el grup amino de l’ àcid glutàmic i s’alliberaàcid glutàmic i s’allibera amoníacamoníac al medi aquós.al medi aquós.
 42. 42. 1. Incorporació dels productes resultants al cicle de Krebs. 1. Eliminació dels grups amino: •Animals amoniotèlics: Invertebrats i peixos aigua dolça. •Animals urotèlics: UREA. Mamífers. Es produeix al fetge. •Animals uricotèlics: àcid úric. Aus, rèptils i insectes.
 43. 43. catabolisme dels Àcidscatabolisme dels Àcids nucleicsnucleics
 44. 44. Són degradats a nucleòtids en el tub digestiu dels animals, gràcies a les nucleasses. Posteriorment els nucleòtids són trencats en pentosa, bases nitrogenades i àcid fosfòric. Les pentoses segueixen la via dels glúcids, l’ àcid fosfòric s’ excreta com a ió fosfat i en part s’utilitza per a la síntesi d’ ATP i de nous nucleòtids. Les bases nitrogenades es degraden fins a urea, àcid úric i amoníac.
 45. 45. Catabolisme per fermentació
 46. 46. Procès metabòlic on No intervè la cadenaNo intervè la cadena respiratòriarespiratòria Característiques: • Anaeròbic • Aceptor finals d’electrons és un compost orgànic. • Només hi ha síntesi d’ATP al substrat Què és la fermentació
 47. 47. Qui fa la fermentació Llevats ( pa, cervesa, vi). F. Alcohòlica Bacteris (Iogurt). F. Làctica, butírica i pútrida Músculs dels animals quan no arriba prou oxigen a les cèl.lules (exercici intens en persones poc entrenades). F. Làctica
 48. 48. Fermentació alcohòlica GLICÒLISI
 49. 49. Cal saber que.... La formació de vinagre (àcid acètic) a partir del vi, no es produeix per fermentació sino per oxidació de l’ etanol del vi a àcid.
 50. 50. Fermentació Làctica GLICÒLISI
 51. 51. Fermentació butírica Descomposició de substàncies glucídiques vegetals. Dóna lloc a substàncies que fan pudor. Ho fan uns bacteris que duen a terme la descomposició dels vegetals morts al sòl
 52. 52. Fermentació Pútrida Les substàncies que es degraden són de natura proteica. Els productes obtinguts són pudents.
 53. 53. Fermentació vs Respiració La fermentació és un procés catabòlic menys eficient que la respiració en termes d’obtenció d’energia. Les nostres cèl.lules el continuen utilitzant quan ens manca oxigen.
 54. 54. Història La fermentació natural precedeix la història humana fins que els humans en controlaren el procés. La primera evidència de fer vi és a Geòrgia fa 8.000 anys. A les muntanyes Zagros de l'Iran, s'han troba gerres amb restes de vi de fa 7.000 anys. Hi ha evidències de la fermentació del pa a Egipte de fa uns 4.500 anys i de la fermentació de la llet a Babilònia de fa 5.000 anys. Louis Pasteur va ser el primer en estudiar científicament la fermentació (zimologia), quan l'any 1856 connectà el llevat amb la fermentació.
 55. 55. 4.L’evolució del catabolisme Formació del Planeta Terra: 4600 milions d’anys (ma). Bacteris: 3800 ma • Eren fermentadors • Després van aparèixer els fotosintetitzadors. • Fa 2600 ma els cianobacteris: Oxigen a l’atmosferaOxigen a l’atmosfera • Bacteris que feien la respiració Fa 1600 ma organismes unicel.lulars eucariotes
 56. 56. DE QUINES VIES METABÒLIQUES ES TRACTA ?

×