Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aigües Salvatges

21,540 views

Published on

PPT realitzat pels alumnes de 4t d'ESO de l'IES Hug Roger III de Sort, dins l'assignatura de Biologia i Geologia

Published in: Technology, Travel

Aigües Salvatges

 1. 1. AIGÜES SALVATGES De: Iker Feliu i Jordi Ros
 2. 2. QUÈ SÓN? <ul><li>Les aigües salvatges es produeixen quan plou en una muntanya o es fon la neu. Se'n diu aigües salvatges quan l'aigua circula sense llera, el cabal no es fix i no estan canalitzades. També hi ha aigües salvatges canalitzades, com podrien ser els barrancs o els torrents. </li></ul>
 3. 3. COM EROSIONEN? <ul><li>Les aigües salvatges utilitzen la seva pròpia energia cinètica per erosionar i transportar materials. Aquests materials solen ser molt petits, de manera que no afecten als grans blocs, que resisteixen l’erosió. En la majoria dels casos les aigües salvatges erosionen la superfície creant canals. </li></ul>
 4. 4. COM MODIFIQUEN EL TERRENY? <ul><li>Aquestes aigües poden erosionar de maneres diferents, i segons com ho fagin deixa obres diferents, les quals reben diferents noms. </li></ul><ul><li>Exemples: xaragalls, rasclers, pilars coronats, etc. </li></ul>
 5. 5. Aigües salvatges no canalitzades
 6. 6. XARAGALLS <ul><li>Els xaragalls són uns solcs en forma de V que són formats per les aigües salvatges quan circulen sobre terrenys argilosos. Poden evolucionar fins a barrancs o torrents. </li></ul>
 7. 7. Desierto de Tabernas (Almeria)
 8. 8. Una rambla és un corrent d'aigua intermitent que depèn del règim de pluges . És una denominació que als Països Catalans només és d'ús habitual al País Valencià i al Matarranya , mentre que a la resta del domini lingüístic se'n diu normalment riera o torrent
 9. 9. RASCLERS <ul><li>Són deguts a l’erosió de l’aigua per damunt de les roques, depèn el tipus de roques són més marcats o menys. Acostumen a donar-se en roques calcàries. </li></ul>
 10. 10. PILARS CORONATS (Xemeneies de fades) <ul><li>L’aigua s'endú les partícules més petites i es queda el bloc gran a dalt, al llarg del temps el bloc gran pot caure. Acostuma a passar en gresos i conglomerats. </li></ul>
 11. 11. Capadòcia (Turquia) Göreme (Capadòcia)
 12. 12. Aigües salvatges canalitzades
 13. 13. BARRANCS <ul><li>Un barranc és producte de l’ erosió del sòl degut a l’aigua de les muntanyes o aigües subterrànies. Té un cabal variable </li></ul>Barranc de l´infern (Collegats)
 14. 14. TORRENT <ul><li>Un torrent és semblant a un barranc però té més cabal i té molt més desnivell, només hi ha aigua en èpoques de pluges o de desgel de neu. </li></ul>Parts d’un torrent
 15. 15. Con de dejecció de la Vall de Benasque generat per un torrent, que ha provocat la modificació del curs d’un riu

×