Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jornada sobre periodisme i territori - Vilanova Digital #neixunnoudiari

760 views

Published on

Aquesta presentació fa referència a la ponència que vaig dur a terme el 16 de Juny de 2012 a la Jornada sobre periodisme i territori duta a terme pel diari digital Vilanova Digital. La jornada es va celebrar en motiu del projecte de creació d'un nou diari

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jornada sobre periodisme i territori - Vilanova Digital #neixunnoudiari

 1. 1. Jornada  sobre  periodisme  i  territori   Les  empreses  a  Internet   Núria  Escalona   Vilanova  i  la  Geltrú,  16  de  Juny  de  2012  
 2. 2. L’any  1989  Berners-­‐Lee  inventa  l’hipertext...  1993  -­‐  Usenet   2010  -­‐  Facebook  
 3. 3. Del  mercat  de  la  informació  a  la  sociedat  augmentada   Font:  BAEKDAL,  T.  Where  is  everyone?  [market  of  informa3on]  [material  gràfic]  [en  línia]  Dinamarca:  Baekdal,  27  d’abril  del  2009.  hSp://www.baekdal.com/ analysis/market-­‐of-­‐informaVon    
 4. 4. Els  nostres  cercles  ja  no  són  el  que  eren...     La  plaça   Societat  augmentada  
 5. 5. Internet  i  les  xarxes  socials  ens  han  portat  a...  Fuente:  h>p://youtu.be/UR625YzZBgs  
 6. 6. On  el  paradigma  comunicaVu  ha  canviat    i...    1.0   Webmaster  /  marques   Internautes   Community  Manager   2.0   Internautes   Internautes  organizats   Generadors  de  conGngut     en    XARXES  SOCIALES  DIGITALS  
 7. 7. Web   corporaVva   Promocions   E-­‐mailing  Esdeveniments   SEO/SEM   Internet,   què   fem?   Mobile   Display  Banners   Etc...   ETC…   Social  Media   Això  són  idees  i  accions,  però...  
 8. 8. ...sense   una   ruta   és   didcil   que   arribem   al  nostre  dese   SOCIAL MEDIA MAP Overdrive Interactive Social Media Map The stuff we think you should care about Social Networks Tools/ROI Tracking Social Bookmarking URL Shorteners Reviews/Travel facebook.com socialeye.com digg.com bit.ly yelp.com plus.google.com tweetdeck.com stumbleupon.com tinyurl.com tripadvisor.com hi5.com ubersocial.com reddit.com shorturl.com citysearch.com myspace.com cotweet.com del.icio.us is.gd insiderpages.com ning.com hootsuite.com fark.com snipurl.com urbanspooon.com bebo.com radian6.com sphinn.com ow.ly google.com/places friendster.com telligent.com mister-wong.com tr.im lonelyplanet.com orkut.com socialmedia.alterian.com buzzient.com Social Q&A klout.com Formspring Social Search Social Wikis International Social Sites Quora technorati.com wikipedia.com odnoklassniki.ru Conferences Yahoo Answers alltop.com answers.yahoo.com hyves.nl sxsw.com Wiki.answers.com blogsearch.google.com wikia.com mixi.jp searchenginestrategies.com Aardvark search.twitter.com quora.com wretch.cc searchmarketingexpo.com Askville.amazon.com socialmention.com Wiki.com vk.com web2expo.com Allexperts.com bing.com/social twiki.org iwiw.hu blogworldexpo.com Answerbag.com google.com/realtime cloob.com socialmediaconference.com Aolanswers.com web2summit.com Blurtit.com Lifecasting Social Couponing ustream.tv Music Social groupon.com justin.tv pandora.com Microblogging livingsocial.com livestream.com last.fm twitter.com opentable.com blogtv.com listen.grooveshark.com tumblr.com eversave.com stickam.com ilike.com friendfeed.com homerun.com blip.fm ping.fm buywithme.com slacker.com brightkite.com socialbuy.com Websites Tools thesixtyone.com plurk.com identi.ca Blogging Overdrive Interactive is an online Social Gaming blogger.com marketing services firm that zynga.com B2B Social Podcast wordpress.com helps companies create genuine and lasting connections with imvu.com linkedin.com apple.com/itunes tumblr.com their target audiences and habbo.com scribd.com librivox.org disqus.com customers using Social Media smallworlds.com docstoc.com podcastalley.com typepad.com Marketing, Search Engine secondlife.com slideshare.net podfeed.net livejournal.com Marketing and Online Media. kaneva.com plaxo.com podcast.com posterous.com Please feel free to visit us at activeworlds.com xing.com digitalpodcast.com www.OverdriveInteractive.com ecademy.com odeo.com or call 617-254-5000. Take Action: Video overdriveinteractive.com youtube.com Photo Sites Mobile/LBS facebook.com/overdriveinteractive dailymotion.com photobucket.com foursquare.com twitter.com/ovrdrv metacafe.com flickr.com gowalla.com vimeo.com webshots.com scvngr.com video.yahoo.com imageshack.us facebook.com/places bing.com/videos multiply.com where.com video.aol.com picasa.google.com whrrl.com Download The Map | A clickable, expanded version of this map can be found here: fotolog.com dopplr.com OverdriveInteractive.com/social-media-map
 9. 9. Punts  clau  de  la  ruta   a.  Planificar   Creació  d’un  pla  de  projecte  sobre  la  idea   b.  Analitzar   que  tenim.  Detallant  l’horiztzó  a  tres   mesos,  revisable  a  curt  termini,  amb     c.  Definir   objetcVus,  estratègies,  tasquess,  dates,   d.  Implementar   responsables,  etc.  Ens  servirà  com  a   document  inicial  a  completar  amb  la  resta   e.  Llançar   de  fases.   f.  Crèixer      
 10. 10. Punts  clau  de  la  ruta   Analiztar  per  poder  fixar  objecVus:   a.  Planificar   -­‐  nàlisi  intern  fins  a  l’actualitat   A b.  Analitzar   -­‐  nàlisi  2.0  extern.  Què  es  diu  de  nosaltres   A c.  Definir   a  la  xarxa?     -­‐  nàlisi  del  context  (tendències,   A d.  Implementar   competència,  marc  legal  i  altres  iniciaVves.     e.  Llançar   f.  Crèixer                                                INFORME      
 11. 11. Punts  clau  de  la  ruta   Estratègia  a  llarg  termini    i  tàcVca  anucal  detallada,   donant  respostes  a  preguntes  com:   a.  Planificar   b.  Analitzar   -­‐  Quina  idenVtat  digital  volem  construir?     -­‐ Quina  comunitat  desitgem  construir?  (target)     c.  Definir   -­‐ En  quines  plataformes  Vndrem  presència?     -­‐ Com  es  vincularà  amb  la  resta  de  l’organització?     d.  Implementar   -­‐ Quines  eines  farem  servir?     -­‐ Quins  plans  editorials  s’implementaran?     e.  Llançar   -­‐ Quines  accions  es  duran  a  terme?     f.  Crèixer   -­‐ Amb  quins  indicadors  mesurarem?        
 12. 12. Punts  clau  de  la  ruta   Aquesta  fase  recull  tasques  per  la  posada  en  marxa  del   projecte:   a.  Planificar   -­‐ Document  on  guarar  tots  els  usuaris  i  contrasenyes.       b.  Analitzar   -­‐ Habilitar  els  serveis  de  share.     -­‐ Definir  les  ruVnes  de  cada  plataforma     c.  Definir   (blogs,microblogging,  social  networking,  forums   externs...).   -­‐  ecopilació  de  fonts  d’interes  i  eines  de   R d.  Implementar   producVvitat.   -­‐ Monitorizació  i  medició.     e.  Llançar   -­‐ Revisió  del  SMO  (Social  Media  OpVmitzaVon).       -­‐ Formació.     f.  Crèixer   -­‐ Implementar  workflows  de  comunicació  interna.        
 13. 13. Punts  clau  de  la  ruta   En  aquesta  fase  s’han  d’iniciar  les  accions   a.  Planificar   relacionades  amb  el  llançament  públic  del   projecte:   b.  Analitzar    -­‐  Alta  en  directoris.   c.  Definir    -­‐  Escriure  i  publicar  notes  de  llançament,   d.  Implementar   relacions  públiques.   e.  Llançar   f.  Crèixer      
 14. 14. Punts  clau  de  la  ruta   Comença  l’acVvitat  i  la  millora  permanent:   a.  Planificar    -­‐  Community  management:     1)  Escoltar   b.  AnalVzar     2)  Conversar   c.  Definir     3)  Crear     4)  Millorar   d.  Implementar   -­‐ Dinamització:  tasques  de  creació  i  execució  de     noves  accions.     e.  Llançar    -­‐  Estratègia:    anàlisi  extern  constant,  revisió  de   medicions,  afinamient  de  plans  editorials,   f.  Crèixer   llançament  de  nous  projectes.        
 15. 15. A  més  de  la  ruta,    no  podem  perdre  de  vista  l’actualitat  i  les  oportunitats  que  ofereix...    ...per  això  parlarem  del  SoLoMo  
 16. 16. SoLoMo   Paraula  inventada  per  MaS  Cuts  de  Google   Social   -­‐  l  78%  dels  usuaris  de  xarxes  socials   E queden  influenciats  per  les   recomanacions  i  comentaris  d’altres   persones.   -­‐ Viralitat  i  word-­‐of-­‐mouth.    -­‐  ’auge  de  la  localització.   L -­‐  Augment  de  l’adopció  de  -­‐  l  30%  de  les  cerques  des  del   E Smartphones.  EEUU  en  un  any  mòbil  són  locals.   ha  duplicat  els  usuaris  i  Espanya  -­‐  /10  chekins  a  Foursquare  són   4 és  un  dels  països  amb  més  fora  dels  EEUU.   creixement  en  aquest  àmbit.   Local   Mòbil   Font:  Elaboració  pròpia  a  par3r  d’una  ponència  
 17. 17. En  localitzacions  dsiques...  ...Tenim  l’oportunitat  de  crear  engagement  vinculat  al  punt  de  venda  i  aconseguir  vendes.  
 18. 18. A  més,  l’ús  d’aquestes  eines  i  estratègies  suposen...   -­‐Fàcil  usabilitat   -­‐  aix  cost   B -­‐  elocitat  de  propagació   V -­‐  ntorn  colaboraVvu   E -­‐  rotagonisme  de  l’usuari   P
 19. 19. Però  perquè  tot  plegat  funcioni...   +  Comunicació   -­‐  Disposar  d’una  diferenciació   perdurable  en  el  temps.   -­‐Ser  rellevants  pels  segmements   als  que  ens  dirigim.   -­‐Ser  creïbles.     -­‐   -­‐   Experiència   +   Font:  Elaboració  pròpia  a  par3r  del  text  Alloza,  Á.,  “La  marca  experiencia,  un  ac3vo  estratégico  para  las  organizaciones”,  Inves3gación  y  marke3ng,   núm.  76,  pp.  14-­‐24.  
 20. 20. En  entorns  digitals  la  reputació  es  veu  afectada  per  ...   -­‐ L’alt  nombre  de  persones     (usuaris)  que  poden  comparVr  la   seva  opinió  sobre  nosaltres;   “La  reputació  no  es  forma  de   -­‐ La  velocitat  de  transmisió     manera  aïllada,  es  una   d’aquesta  opinió,  i   influència  dels  uns  als  altres”   Font:  Hassan  Masum;  Yi-­‐Cheng  Zhang  (2004,  5  de  julio).  “Manifiesto  for  the   Reputa3on  Society”.  First  Monday  (vol.  9,  núm.  7)   -­‐ La  permanència  a  la  xarxa.    
 21. 21. ¡I  recordeu!   “La  idenVtat  digital  es  fragmenta  en  milers  de  trocets  al   mateix  temps  que  la  tecnologia  es  capaç  de  reconstruir-­‐ nos   per   proyectar   al   mòn   qui   som:   es   la   idenVtat   de   dominio   públic.   La   nostra   reputació   es   desmembra   en   milers   de   fils   d’informació   que   es   recomposa   cada   instant  i  permet  que  la  resta  es  faci  una  idea  de  qui  som:   un   avatar,   un   formulari,   una   fotografia,   un   text   propi,   un   texto  alié,  un  vídeo.”   Fuente:  JULEN  ITURBE-­‐ORMAETXE,     Artesaniaenred.blogspot.com  
 22. 22. Núria  Escalona   nuriaescalona@gmail.com   TwiSer.com/nuriaescalona  Slideshare.net/nuriaescalona   Fb.com/escalonanuria  

×