Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

O sector primario

1,060 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

O sector primario

 1. 1. O sector primario <ul><li>Definición : o sector primario comprende as actividades que proporcionan produtos da natureza: agricultura, gandaría, pesca e explotación forestal </li></ul>
 2. 2. A actividade agrícola <ul><li>Historia da agricultura </li></ul><ul><li>A agricultura aparece no Neolítico fai uns 10000 anos </li></ul><ul><li>Fai 200 anos tivo lugar en Reino Unido a revolución agrícola que tivo dúas consecuencias: reducir a man de obra necesaria e mellorar os rendementos e en consecuencia a alimentación </li></ul><ul><li>Agricultura na actualidade </li></ul><ul><li>O peso da agricultura na economía nos países desenvolvidos é moi baixa pero os rendementos son altos. </li></ul><ul><li>Nos países subdesenvolvidos o 80% da poboación traballa no campo e os rendementos son moi baixos </li></ul>
 3. 3. Factores que condicionan a agricultura <ul><li>Factores físicos </li></ul><ul><li>Factores humanos </li></ul>
 4. 4. Factores físicos Factores físicos O relevo Son preferibles as chairas e vales O clima Non debe ser extremo O solo Rico en nutrientes
 5. 5. Factores humanos Factores humanos O volume de poboación aumentou O rendemento As técnicas agrícolas melloraron Destino da producción: -autoconsumo nos subdesenvolvidos -o mercado nos desenvolvidos -as políticas agrarias que impoñen Os gobernos
 6. 6. Elementos das paisaxes agrarias <ul><li>As leiras </li></ul><ul><li>O aproveitamento das leiras </li></ul><ul><li>Os sistemas de rega </li></ul><ul><li>A especie cultivada </li></ul><ul><li>O hábitat </li></ul>
 7. 7. Elementos das paisaxes agrarias: as leiras e o seu aproveitamento <ul><li>As leiras- é cada unha das partes cultivables do espacio agrario . Poden ser: </li></ul><ul><li>Campos abertos ou openfield, sen separacións ou cercas </li></ul><ul><li>Bocage ou campos pechados con cercas </li></ul><ul><li>Minifundios- parcelas pequenas </li></ul><ul><li>Latifundios ou leiras de gran superficie. </li></ul><ul><li>Segundo o aproveitamento a agricultura pode ser: </li></ul><ul><li>Extensiva- pouco aproveitamento e baixos rendementos </li></ul><ul><li>Intensiva- alta produtividade gracias ao emprego de moita man de obra ou ao emprego de técnicas modernas </li></ul>
 8. 8. Elementos das paisaxes agrarias: sistemas de rega e especies cultivadas <ul><li>Agricultura de secaño- a auga só provén das chuvias </li></ul><ul><li>Agricultura de regadío- sistemas arificiais de rega: aspersión, goteo, inundación… </li></ul><ul><li>As especies cultivadas . As principais son os cereais, plantas industriais, hortalizas </li></ul><ul><li>Se nun mesmo espacio se cultivan especies diferentes é un policultivo </li></ul><ul><li>Monocultivo é cando nun mesmo espacio só se cultiva unhas especie. </li></ul>
 9. 9. Elementos da paisaxe agraria : o hábitat <ul><li>Hábitat disperso, cando as casas están separadas unhas das outras e rodeadas das leiras,exemplo:Galicia. </li></ul><ul><li>Hábitat concentrado: tódalas casas están xuntas nun pobo e as terras arredor deste, exemplo: Castela. </li></ul>
 10. 10. Agricultura de mercado nos países desenvolvidos <ul><li>Agricultura destinada á venda para obter beneficios gracias a: </li></ul><ul><li>A especialización da producción: monocultivo </li></ul><ul><li>A mecanización </li></ul><ul><li>Aplicación de técnicas modernas de cultivo </li></ul><ul><li>Consecuencias da agricultura de mercado: </li></ul><ul><li>Prezos máis baixos grazas á alta produtividade </li></ul><ul><li>Comercialización máis áxil </li></ul><ul><li>Transportes especializados </li></ul><ul><li>Contaminación dos fertilizantes </li></ul>
 11. 11. Agricultura nos países subdesenvolvidos <ul><li>Existen dous tipos de agricultura: </li></ul><ul><li>A agricultura tradicional: de campesiños con escasos recursos e que cultivan para alimentarse. </li></ul><ul><li>Plantacións- pertencen a grandes multinacionais e os seus cultivos destínanse á exportación. </li></ul>
 12. 12. Agricultura tradicional <ul><li>Características: </li></ul><ul><li>Agricultura de subsistencia. </li></ul><ul><li>Predomina o policultivo. </li></ul><ul><li>Técnicas e ferramentas primitivas </li></ul><ul><li>Produtividade baixa </li></ul><ul><li>Forte dependencia do clima </li></ul>
 13. 13. Agricultura de plantación <ul><li>Explotacións agricolas de África, América do Sur, India e Sueste asiático.Características: </li></ul><ul><li>Agricultura de mercado destinada á exportación </li></ul><ul><li>Grandes propiedades de multinacionais </li></ul><ul><li>Esixen grandes investimentos de capital </li></ul><ul><li>Predomina o monocultivo. </li></ul><ul><li>Emprega abundante man de obra mal remunerada </li></ul><ul><li>Utiliza técnicas modernas e moita man de obra </li></ul><ul><li>Exemplos: plantacións de café, cana de azúcar, caucho. </li></ul><ul><li>Problemas: os beneficios son para as multinacionais, algúns países teñen que importar alimentos, se a plantación pecha, os traballadores quedan no paro. </li></ul>

×