Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç  (CDIAP)<br />
<ul><li>Definició i objectius
Quants CDIAP trobem a Catalunya?
Funcions i metodologia
Funcions i metodologia
A qui va dirigit ?
Amb quins professionals compte?
De qui depenen?</li></ul>ÍNDEX<br />
DEFINICIÓ<br />L’Atenció Precoç és el conjunt d’intervencions diagnòstiques i terapèutiques adreçades als infants que pres...
QUANTS CDIAP HI HA A CATALUNYA?<br /><ul><li>En l'actualitat es disposa de vuitanta-cinc CDIAP a tot el territori català.<...
Atenció terapèutica: basada en una intervenció global, que té en compte el problema que pugui presentar el nen, així com l...
FUNCIONS I METODOLOGIA<br />Atenció indirecta<br />Comprèn actuacions relacionades amb:<br /><ul><li>Treball en la comunit...
Formació continuada: seminari mensual amb professional extern a l'Hospital sobre temes relacionats amb la millora de la qu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

El centre de desenvolupament infantil i atenció precoç

2,724 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

El centre de desenvolupament infantil i atenció precoç

 1. 1. Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç  (CDIAP)<br />
 2. 2. <ul><li>Definició i objectius
 3. 3. Quants CDIAP trobem a Catalunya?
 4. 4. Funcions i metodologia
 5. 5. Funcions i metodologia
 6. 6. A qui va dirigit ?
 7. 7. Amb quins professionals compte?
 8. 8. De qui depenen?</li></ul>ÍNDEX<br />
 9. 9. DEFINICIÓ<br />L’Atenció Precoç és el conjunt d’intervencions diagnòstiques i terapèutiques adreçades als infants que presenten retard o trastorn del desenvolupament psíquic, motriu o sensorial de qualsevol etiologia i que es poden produir en la primera infància quan la plasticitat del sistema nerviós i de les estructures cerebrals és encara molt gran.<br />OBJETIUS<br />L’objectiu d’aquest servei és que els infants rebin, seguint un model bio-psico-social, tots aquells elements que puguin facilitar el desenvolupamentnnnn de les seves potencialitats evolutives i el seu benestar. <br />Aquests centres de desenvolupament infantil i d'atenció precoç garanteixen l'atenció pública a tot Catalunya.<br />
 10. 10. QUANTS CDIAP HI HA A CATALUNYA?<br /><ul><li>En l'actualitat es disposa de vuitanta-cinc CDIAP a tot el territori català.</li></li></ul><li>FUNCIONS I METODOLOGIA<br />Les funcions que té assignades es divideixen en:<br />Atenció directa <br />Comprèn les actuacions que es realitzen directament amb el nen i la seva família i són les següents: <br /><ul><li>Atenció diagnòstica: Diagnòstic neurològic, psicològic i social. Requereix fer una primera valoració diagnòstica que orienti sobre quin és el problema del nen, si necessita atenció i si és així de quin tipus. El diagnòstic és evolutiu i requereix, sovint, la participació de diferents professionals. La valoració diagnòstica inicial és la primera relació que l'equip estableix amb els pares i el nen/a.
 11. 11. Atenció terapèutica: basada en una intervenció global, que té en compte el problema que pugui presentar el nen, així com les necessitats pròpies de la seva edat, d'afecte, joc, relació, i el fet de formar part d'una família amb unes característiques i necessitats pròpies. L'atenció terapèutica ofereix possibilitats diferents, depenent del tipus de necessitats que presenta el nen i/o la seva família. </li></ul>Les modalitats són les següents:<br /> -De tractament individual i/o de grup. <br /> -De seguiment amb assessorament de la família. <br /> -De seguiment evolutiu.<br />
 12. 12. FUNCIONS I METODOLOGIA<br />Atenció indirecta<br />Comprèn actuacions relacionades amb:<br /><ul><li>Treball en la comunitat: en el treball comunitari prioritzem la coordinació amb els professionals de les Escoles Bressol i Parvularis dels Centres en què estan escolaritzats els nens atesos, així com la coordinació amb els especialistes, especialment en el moment de la derivació dels pacients a altres Serveis.</li></ul>Així mateix, es realitzen tasques de prevenció, detecció i coordinació amb: Centres d'Atenció Primària (CAPs), Centres Escolars, Serveis Socials de Base, equips especialitzats,...<br /><ul><li>Treball Intern de l'Equip: reunions de posada en comú del diagnòstic i curs evolutiu dels infants atesos, supervisió de casos amb professional extern a l'Hospital, sessions clíniques, sessions de treball per especialitats, informatització de les dades de la població atesa.
 13. 13. Formació continuada: seminari mensual amb professional extern a l'Hospital sobre temes relacionats amb la millora de la qualitat assistencial. Assistència a cursos i congressos relacionats amb el desenvolupament normal i patològic durant les primeres etapes de la vida.</li></li></ul><li>A QUI VA DIRIGIT ?<br />El servei està adreçat a tots aquells infants de 0 a 4 anys amb dificultats en el seu desenvolupament, ja siguin:<br /><ul><li> discapacitats motrius, sensorials, cognitives
 14. 14. trastorns de la personalitat o de conducta
 15. 15. com dificultats transitòries en els hàbits del son
 16. 16. alimentació
 17. 17. control d'esfínters, etc.,
 18. 18. així com a les seves famílies i professionals relacionats amb ells. </li></ul>En casos molt exepcionals es pot prolongar el període d'atenció fins els 6 anys.    <br />   <br />
 19. 19. AMB QUINS PROFESSIONALS COMPTE?<br />El servei, de caràcter interdisciplinari, està configurat per professionals de la: <br /><ul><li> psicologia
 20. 20. pedagogia
 21. 21. logopèdia
 22. 22. fisioteràpia
 23. 23. treball social
 24. 24. neuropediatria</li></ul>Els quals s'ocupen de l'avaluació, diagnòstic i intervenció dels infants i dels seus contexts de desenvolupament (família, llar d'infants, escola, .etc.).   <br />
 25. 25. DE QUI DEPENEN ELS CDIAP?<br />Formen part de Depenen de<br /> La Generalitat de Catalunya<br /> La xarxa pública (Departament d’Acció Social i<br /> Ciutadania)<br />CDIAP<br />Ciutadania)<br />
 26. 26. COM POT INFLUIR UN CDIAP EN ELS DIFERENTS MODELS D’ ESCOLARITZACIÓ ?<br />Integració total:<br />En aquest sistema d’inclusió els hi aporta el suport i els recursos necessaris per tal de que el nen pugui romandre tota la jornada en l’aula ordinària.<br />Integració parcial:<br />El paper d’aquest servei en el sistema es vincula amb l’aportació dels docents especialitzats per tal de donar suport al nen quan està en l’aula especial de reforç. <br />Integració combinada:<br />Amb aquest sistema, on es combina l'assistència de l’alumne entre l’escola ordinària i especial, el paper del CDIAP esta implicat amb la coordinació dels centres i les possibles complicacions, tant del professionals com del nen. <br />
 27. 27. COM HAURÍA AJUDAT LA INTERVENCIÓ D’UN CDIAP EN L’EVOLUCIÓ D’EN CARLES?<br />En el cas d’en Carles, creiem que necessitaria l’ajut del psicòleg, sobretot per tal de tractar els problemes sorgits del sentiment d'incomprensió i ansietat, conjuntament el pedagog i el neuropediatra per poder realitzar un diagnòstic eficaç i fer un seguiment per què en Carles es pugi adaptar als companys i al ritme de classe de l’escola ordinària.<br />
 28. 28. CONCLUSIONS<br />
 29. 29. BIBLIOGRAFIA<br />www.xtec.<br />www.gencat.cat/benestar/apreco/apreco5.htm<br />www.aspanias.org/CDIAP.php <br />

×