PENGENALAN Tamadun Mesir Purbaterletak di tebing sungai ygterdiri daripada 2 batangsungai iaitu Sg.Nil Biru danSg.Nil Put...
 Tamadun Mesir Purbaberkembang daripadapetempatan awal ZamanNeolitik iaitu antara tahun10000 SM hingga 5000SM.Pada sekita...
 Proses pembentukan tamadun ini berlaku secaraevolusi di mana terbentuknya petempatan kecil ygkemudiannya berkembang menj...
♥ Kehidupan di Bandar♥ Kehidupan Berorganisasi♥ Sistem Pemerintahan♥ Pembentukan Empayar♥ Pengkhususan Pekerjaan♥ Sistem K...
☺ Bandar merupakan tempat kediaman raja Mesir Purba ygdikenali sbg Firaun.Di bandar,terdapat bebrapa kediamanfiraun,pusat ...
♣ Pemerintah teringgi ditamadun Mesir Purba digelarFiraun yg berkuasa mutlakserta dianggap suci.♣ Perkataan Firaun berasal...
♫ Sistem pemerintahan MesirPurba diterajui oleh raja,iaituFiraun dan dibantu olehgolongan bangsawan utkmenjalankan urusanp...
 Pembentukan empayar pd zaman kerajaan Mesir Purba berlaku antaratahun 1570-1085 SM dlm tempoh pemerintahan 13 firaun yg ...
 Perkembangan ekonomi yg pesat telah mewujudkanpengkhususan pekerjaan seperti pembuat barangtembikar,penenun,pembuat pera...
Sistem kepercayaandlm tamadun MesirPurba amat komplekskerana orang MesirPurba percaya kpdkonsep banyakTuhan(politeisme).Te...
Sistem TulisanSistem tulisan di tamadunMesir Purba dikenali sbghieroglif,iaitu sistem tulisan ygberasaskan kombinasi gamba...
SENI BINA Penasihat FiraunDjoser,iaitu Imhotepmerupakan orang yg mula-mula sekali memberikanidea utk pembinaan Piramid. ...
 Pokok Papyrus yg banyak tumbuh di tebing Sg.Nil membolehkanmasyarakat Mesir Purba menggunakannya utk menciptakertas.Penc...
 Pendidikan di Mesir Purba amat penting dan merekayg berpendidikan amat dihormati oleh masyarakatMesir Purba.Pendidikan d...
 Masyarakat Mesir Purba merupakan masyarakat yg mahir dlm bidangperubatan khususnya dlm menghasilkan pelbagai jenis ubat-...
Slide show prepared by: Nurhidayatul AsmaPresented by: ♥ Siti Rohana Che Hat♥ Siti Rohani Che Hat♥ Izan Natasha Abd Karim♥...
Sejarah Bab 1 *TAMADUN MESIR PURBA*
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sejarah Bab 1 *TAMADUN MESIR PURBA*

18,811 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Sejarah Bab 1 *TAMADUN MESIR PURBA*

 1. 1. PENGENALAN Tamadun Mesir Purbaterletak di tebing sungai ygterdiri daripada 2 batangsungai iaitu Sg.Nil Biru danSg.Nil Putih. Sg.Nil Biru bermula daritanah tinggi di Ethopia danSg.Nil Putih dari TasikVictoria di Uganda.PanjangSg.Nil ialah 1354 km dariutara Mesir ke LautMediteranean. Tamadun Mesir dianggapsbg “Anugerah daripadaSg.Nil kerana tanpa Sg.Niltidak akan wujud tamadunMesir Purba. Limpahan air dari Sg.Nilmembentuk 1 dataran lanaryg subur dan sesuai utkaktiviti pertanian dan
 2. 2.  Tamadun Mesir Purbaberkembang daripadapetempatan awal ZamanNeolitik iaitu antara tahun10000 SM hingga 5000SM.Pada sekitar tahun 3500SM,wilayah di persekitarandelta dan di bahagiantengah Mesir telahberkembang menjadi pusattamadun awal. Zaman kegemilangankerajaan Mesir Purbaberlaku pd zaman KerajaanEmpayar,tetap mengalamikemerosotan dankeruntuhan apabiladikuasai oleh pemerintahasing seperti RajaLibya(1100-947 SM),Kush(730-670 SM),Assyria(663-609 SM),Parsi(525ZAMAN TEMPOHKerajaan Awal 3100-2200 SMKerajaanPertengahan2040-1745 SMKerajaan Empayar 1570-1085 SMKeruntuhan 1085-322 SM
 3. 3.  Proses pembentukan tamadun ini berlaku secaraevolusi di mana terbentuknya petempatan kecil ygkemudiannya berkembang menjadiperkampungan.Gabungan perkampungan inimembentuk beberapa buah bandar dan akhirnyamembentuk daerah atau nome. Kesemua nome disatukan dan salah sebuah bandarnyamenjadi pusat pentadbiran utama dlm tamadun MesirPurba ialah Thinis, Memphis dan Thebes. Proses pembentukan tamadun Mesir Purba berlakusejak Zaman Logam (5000 SM).Penggunaan alatanlogam membolehkan mereka membina sistempengairan dan perparitan utk aktivitipertanian.Keupayaan mereka mengawal banir danpembinaan terusan telah berjaya membentuk 1 deltalanar yg subur dan sesuai utk mendirikan petempatan
 4. 4. ♥ Kehidupan di Bandar♥ Kehidupan Berorganisasi♥ Sistem Pemerintahan♥ Pembentukan Empayar♥ Pengkhususan Pekerjaan♥ Sistem Kepercayaan dan Keagamaan♥ Sistem Tulisan
 5. 5. ☺ Bandar merupakan tempat kediaman raja Mesir Purba ygdikenali sbg Firaun.Di bandar,terdapat bebrapa kediamanfiraun,pusat pentadbiran,pusatkeagamaan,pelabuhan,dan pusat tumpuan penduduk.☺ Pembentukan bandar di Mesir bermula apabila FiraunMenes (3200 SM) berjaya menyatukan kesemua nomemenjadi sebuah kerajaan dan mengasaskan pusatpentadbirannya di bandar Thinis yg terletak di bahagiantengah Sg.Nil.☺ Pusat pentadbirannya telah berpindah ke bandarMemphis dan pd Zaman Kerajaan Pertengahan,pusatpentadbiran ini telah berpindah ke bandar Thebes.☺ Selain itu,terdapat beberapa buah bandar penting pentingyg lain seperti Heliopolis,Fayoum,dan Abydos.
 6. 6. ♣ Pemerintah teringgi ditamadun Mesir Purba digelarFiraun yg berkuasa mutlakserta dianggap suci.♣ Perkataan Firaun berasaldaripada perkataanYunani,iaitu pharaoh ygbermaksud rumah ygagung.Istilah rumah yg agungbermakna pihak tersebutberkuasa mengenakan cukaiterhadap tanah danharta.Rumah yg agung jugamerujuk kpd istana dan raja ygmemerintah,iaitu Firaun.♣ Firaun merupakan ketuapendeta,pemilik tanah,ketuahakim,dan ketuapahlawan.Jawatan firaundiwarisi secara turun temurun.♣ Pd zaman kerajaan lama,firaundianggap sbg jelmaan TuhanHourus.Tetapi semasapemerintahan dinasti ke-3 dan ke-4,firaun digelar sbg Raja Mataharikerana dipercayai firaun adalahanak Tuhan Matahari,iaitu Amon-Re.♣ Firaun juga berkuasa dlm halpentadbiran tanah,menetapkancukai,berkuasa menentukan danmenetapkan masa utk memulkanpenanaman,serta mengawal sistempengairan dari Sg.Nil.♣ Golongan ke-2 terdiri daripadagolonganpembesar,rahib,bangsawan,jurutulis dan tuan tanah.♣ Golongan ke-3 terdiri daripadarakyat bebas yg terdiri daripadapetani,pedagang danartisan.Hamba berada di tingkatpaling bawah dlm susunan lapismasyarakat.
 7. 7. ♫ Sistem pemerintahan MesirPurba diterajui oleh raja,iaituFiraun dan dibantu olehgolongan bangsawan utkmenjalankan urusanpentadbiran,menjagakeamanan,mengurus,danmengagihkan penghasilanmakanan dlm negara.♫ Golongan bangsawanmerupakan pembesar yg terdiridaripada pegawai,penasihat,dangabenor yg mentadbir wilayahyg ditakluki.Rahib pulabertanggungjawab berkaitan halkeagamaan.♫ Urusan pentadbiran negara turutdibantu oleh jurutulis yg terdiridaripada orang awam yg dilantikutk menulis rekod kerajaan.♫ Kedudukan wanita dlmtamadun Mesir Purba amatdipandang tinggi malahanmereka diiktirah sbgpemimpin.Pd zamanEmpayar,seorang wanitatelah dilantik menjadiFiraun,aiatu FiraunHatshepsut.♫ Pd zaman pemerintahanbeliau,banyak pembaharuandilaksanakan sepertipembinaan terusan dankawasan pdg pasirdijadikan kawasanpertanian yg subur.♫ Pembaharuan dan kejayaanbeliau telah meletakkanFiraun Hatshepsutsetanding dgn
 8. 8.  Pembentukan empayar pd zaman kerajaan Mesir Purba berlaku antaratahun 1570-1085 SM dlm tempoh pemerintahan 13 firaun yg penting. Zaman Empayar Mesir Purba ini dimanefestasikan dgn penaklukan danpenguasaan Mesir ke atas wilayah-wilayah lain di Afrika dan Asia. Proses penaklukan ke atas wilayah-wilayah bermula pd zamanpemerintahan Firaun Tutmose I yg berjaya menyatu semula kawasan diAsia Barat dan menghapuskan pemberontakan yg menentang kerajaanpusat. Era kegemilangan empayar Mesir Purba ialah semasa pemerintahanFiraun Tutmose III yg berjaya meluaskan empayar Mesir dan menguasaiperdagangan di wilayah-wilayah Laut Mediterranean serta Laut Merah danmenjadikan Mesir pusat perdagangan yg penting. Kapal-kapal dagang berlabuh di pelabuhan Mesir Purba sepertiThebes,Memphis,Fayoum dan Heliopolis.Kemewahan serta kegemilanganMesir pd zaman Empayar berterusan sehingga zaman pemerintahanRameses III apabla Mesir Purba mula mengalami zaman kemerosotan. Kejayaan Empayar Mesir Purba meluaskan jajahan takluk menyebabkantamadun Mesir Purba mendapat banyak sumber kekayaan sama adamelalui cukai,ufti atau hadiah daripada negeri-negeri berhampiran Empayar Mesir Purba pd zaman kegemilangannya merangkumi kawasanyg amat luas termasuklah Wilayah Nubia di selatan Mesir hingga ke utaraserta barat dan wilayah di sebelah Asia termasuklah Palestin hingga ke
 9. 9.  Perkembangan ekonomi yg pesat telah mewujudkanpengkhususan pekerjaan seperti pembuat barangtembikar,penenun,pembuat peralatanharian,petani,peniaga,artisan dan sebagainya. Eksport utama tamadun Mesir Purba ialah tekstil dankertas,manakala kegiatan ekonomi lain termasuklahperlombongan emas di Nubia.Kepesatan dlm ekonomi telahmembolehkan perniagaan import dan eksport dialankan. Pengangkutan air merupakan pengangkutan utama.Sg.Nil yglebar dan dalam membolehkan kapal-kapal dagang menyusuridan berlabuh di pelabuhan utama sepertiThebes,Memphis,Heliopolis,dan Fayoum. Sistem pemerintahan yg teratur dan sistematik berjaya menarikpedagang-pedagamg dari Laut Mediterrenean dan Laut Merah utksinggah di pelabuhan Mesir Purba. Firaun memonopoli perdagangan menghantar misi ke beberapabuah tempat antaranya Nubia dan Libya.Pelabuhan entrepotMesir ialah Byblos.
 10. 10. Sistem kepercayaandlm tamadun MesirPurba amat komplekskerana orang MesirPurba percaya kpdkonsep banyakTuhan(politeisme).Terdapat banyak Tuhanyg mereka sembah ygdikaitkan dgn unsuralam semula jadiseperti Re (TuhanMatahari) , Ra-Atum(Tuhan Langit) danAmun(Tuhan Angin).Masyarakat Mesir Purba percaya kpdkehidupan selepas mati dan mayat ygdisimpan perlu dijaga dgn baik.Mayatdisertakan dgn bekalan yg akandigunakan utk keperluan kehidupanselepas mati.Mayat diawet menjadi mumia supayatidak reput dan dibekalkan dgnbekalan kubur seperti baranganmakanan, kelengkapanharian,perhiasan,dansebagainya.Contohnya,makamTutankhamun II dibekalkan dgnperhiasan emas lebih daripada 11 kg.Bekalan kubur yg banyak danberharga memperlihatkan status dandarjat mayat yg dikebumikan.
 11. 11. Sistem TulisanSistem tulisan di tamadunMesir Purba dikenali sbghieroglif,iaitu sistem tulisan ygberasaskan kombinasi gambardan simbol yg berdasarkanbunyi.Sistem tulisan digunakan utkmencatat aktiviti pertanian danpengutipan cukai.Tulisan juga digunakan utktujuan keagamaan,amalanritual,epik,mantera,lagu-lagusuci,dan sebagainya.Hieroglif merupakan tulisanawal Mesir Purba berbentuktulisan bergambar.Tulisan iniberkembang menjadi tulisanhierartik,iaitu tulisanberangkai.Pd tahun 700 SM,tulisan hieratik berkembang keTulisan hieroglif ini ditulis pdbatu,kayu,dan batang pokok papyrusyg dileperkan.Dgn menggunakantulisan hieroglif,cerdik pandai MesirPurba berjaya menghasilkan teksberhubung dgnfalsafah,ekonomi,matematik danundang-undang.TulisanhieroglifAbjad r n h
 12. 12. SENI BINA Penasihat FiraunDjoser,iaitu Imhotepmerupakan orang yg mula-mula sekali memberikanidea utk pembinaan Piramid. Beliau merupakan seorangarkitek yg pertama membinapiramid di Sakkara dgnketinggian 200 kaki. Piramid di Giza terletak dikawasan seluas 5.3 hektardan tingginya ialah 146.6meter.Ia menggunakan 2juta blok batu dan 100 ribuorang hamba utkmembinanya.
 13. 13.  Pokok Papyrus yg banyak tumbuh di tebing Sg.Nil membolehkanmasyarakat Mesir Purba menggunakannya utk menciptakertas.Penciptaan kertas membolehkan masyarakat Mesir merekodsegala catatan tentang pentadbiran,percukaian,pertanian dankeagamaan. Penciptaan kertas membolehkan segala rekod-rekod warisanketamadunan Mesir purba disimpan dgn selamat dan tidak lagibergantung kpd catatan daripada kepingan batu. Masyarakat Mesir Purba juga sgt mahir dlm bidang astronomi danmatematik.Kemahiran ini mereka gunakan utk memperbaiki kehidupanmereka. Pengetahuan dlm bidang astronomi dan matematik membolehkanmasyarakat Mesir Purba mencipta kalendar yg mengandungi 365 hariberdasarkan 12 bulan dlm setahun. Dlm aspek pertanian,mereka tidak hanya mengharapkan air hujan atauair sungai tetapi mencipta 1 sistem pengairan yg dipanggil syaduf utkmembolehkan air dari Sg.Nil dialirkan ke terusan.Pemerintah MesirPurba berjaya mencipta sistem pengairan yg menukarkan kawasan pdgpasir menjadi kawasan pertanian. Penciptaan kalendar merupakan sumbangan penting kpd ketamadunandunia.Orang Mesir Purba membahagikan setahun kpd 12 bulan dansetiap bulan mengandungi 30 hari dan baki lima hari itu dikhaskan utk
 14. 14.  Pendidikan di Mesir Purba amat penting dan merekayg berpendidikan amat dihormati oleh masyarakatMesir Purba.Pendidikan di Mesir purba bertujuan utkmelahirkan para pegawai terutama golongan jurutulisyg mahir serta pekerja professional sepertiarkitek,jurutera,artisan,tentera dan pemuzik. Ilmu yg diajar merangkumi ilmu dlm bidangsains,matematik dan geometri. Pendidikan di Mesir Purba dikendalikanj oleh rumahberhala dan memberi penekanan sejak peringkatrendah. Kepentingan pendidikan di Mesir Purba telahmelahirkan masyarakat Mesir Purba yg bolehmenguruskan hal-ehwal pertanian ,pengawalan airSg.Nil, pembinaan bangunan dan piramid.
 15. 15.  Masyarakat Mesir Purba merupakan masyarakat yg mahir dlm bidangperubatan khususnya dlm menghasilkan pelbagai jenis ubat-ubatan danmengawet mayat menjadi Mumia. Kemajuan dlm bidang perubatan berkembang selaras dgn kepercayaanorang Mesir Purba.Dokumen Perubatan Mesir Purba telah ditemui di dlmmakam Firaun Khufu pd tahun 1600 SM.Catatan perubatan yg tertua initelah disalin beberapa kali oleh para jurutulis diraja sejak zamanberzaman. Pengawetan mayat diperkenalkan dgn membuang bahagian-bahagiantertentu dlm tubuh supaya mayat tersebut tahan lama dan tidakreput.Pengetahuan mereka dlm pengawetan mayat menjadi mumia amatmengagumkan dunia sains perubatan hingga ke hari ini. Mereka merupakan pakar bedah pertama menggunakan api utkmembersihkan peralatan sebelum digunakan Pengamal perubatan mendapat penghormatan yg tinggi dlm masyarakatMesir Purba kerana perkhidmatan yg diberi kpd firaun dan masyarakat. Pengetahuan dlm bidang perubatan,pembedahan.kimia dan fizik telahmemberi sumbangan besar kps perkembangan ilmu perubatan. Orang Yunani yg terkenal sbg pengamal perubatan mempelajari dan
 16. 16. Slide show prepared by: Nurhidayatul AsmaPresented by: ♥ Siti Rohana Che Hat♥ Siti Rohani Che Hat♥ Izan Natasha Abd Karim♥ Nurhidayatul Asma Noor Din

×