Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rpt matematik ting 1 2014 hidayah 1

4,452 views

Published on

Saya kongsikan rpt tingkatan 1 matematik untuk tahun 2014. Saya ambil dari sekolah lain dan saya cuma edit tahun dan tarikh serta bersesuaian dengan takwim sekolah saya.

Published in: Education
 • Login to see the comments

Rpt matematik ting 1 2014 hidayah 1

 1. 1. SEKOLAH AGAMA MENENGAH TINGGI TENGKU AMPUAN RAHIMAH,SG.MANGGIS. 42700 BANTING RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 2014 MATEMATIK TINGKATAN 1 BULAN TARIKH JANUARI 1 02/1 – 03/1 2 06/1 – 10/1 TAJUK PBS CATATAN MINGGU ORIENTASI BAB 1 : NOMBOR BULAT 1.1 Memahami konsep nombor bulat (i) Membilang, membaca dan menulis nombor bulat. (ii) Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. (iii) Membundarkan nombor bulat 1.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah (i) Menambah nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. (iii) Menolak nombor bulat. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat 3 13/1 – 17/1 1.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah (i) Mendarab dua atau lebih nombor bulat. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban nombor bulat. (iii) Membahagi suatu nombor bulat dengan suatu nombor bulat yang lebih kecil. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan pembahagian nombor bulat. 4 20/1 – 24/1 1.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan , pendaraban, pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan B1D1E1 B2D1E1 *PENGENALAN PETA I-THINK B3D1E1 B3D1E2 *13/1 MAULIDUR RASUL *17/1 THAIPUSAM
 2. 2. masalah (i) Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung. 5 27/1 – 31/1 BAB 2 : URUTAN DAN POLA NOMBOR 2.1 Mengenal dan melanjutkan urutan dan pola nombor yang terbentuk dengan membilang secara menaik dan secara menurun dalam selang pelbagai saiz (i) Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. (ii) Melanjutkan urutan nombor. (iii) Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. (iv) Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi. B4D1E1 B2D2E1 *PENCERAPAN PDP B3D2E1 2.2 Mengenal nombor genap dan nombor ganjil dan membuat penyataan umum berkenaan dengan nombor tersebut. (i) Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan nombor ganjil. (ii) Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil. FEBRUARI 6 03/2 – 07/2 7 10/2 – 14/2 *31/1 TAHUN BARU CINA B2D2E2 2.3 Memahami ciri-ciri nombor perdana (i) Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana. (ii) Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana. (iii) Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100 *Peta Buih Berganda (perbezaan antara no genap dan ganjil). B2D2E3 2.4 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat (i) Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat. B3D2E2 *PENCERAPAN PDP
 3. 3. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. 8 17/2 – 21/2 9 24/2 – 28/2 MAC 2.5 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat. (i) Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor. (ii) Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. (iii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain. 2.6 Memahami dan menggunakan pengetahuan gandaan bagi nombor bulat. (i) Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain. 10 03/3 – 07/3 11 10/3 – 14/3 12 17/3 – 21/3 2.7 Memahami ciri-ciri dan menggunakan pengetahuan tentang gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) suatu nombor bulat. (i) Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. (ii) Menentukan sama ada satu nombor adalah Gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. (iii) Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi B3D2E3 *PENCERAPAN PDP *PENCERAPAN PDP B2D2E4 *SEMAKAN BUKU LATIHAN B4D2E1 B4D2E2 UJIAN PRESTASI 1 2.8 Memahami dan menggunakan pengetahuan faktor sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) suatu nombor bulat. (i) Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat. (ii) Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi. *UJIAN SEGAK 1 B4D2E3 B4D2E4
 4. 4. (iii) Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi. 22/3 - 30/3 13 31/3 – 4/4 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 BAB 3 : PECAHAN 3.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan sebagai nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan. (i) Menyebut suatu pecahan. (ii) Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan. (iii) Mewakilkan suatu pecahan dengan gambarajah. (iv) Menulis pecahan berdasarkan gambarajah yang diberi. B2D3E1 *Peta Titi(menyatakan pecahan setara) 3.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan setara (i) Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. (iii) Menentukan sama ada dua pecahan yang beri adalah setara. (iii) Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi. (iv) Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. (v) Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah. APRIL 14 7/4 – 11/4 3.3 Memahami konsep nombor bercampur dan perwakilannya. (i) Mengenal nombor bercampur. (ii) Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambarajah. (iv) Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambarajah yang diberi. (v) Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis B1D1E2 3.4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar. (i) Mengenal pecahan wajar dan pecahan B2D3E2 *Peta Buih Bergandapenyelesaian penambahan dan penolakan pecahan
 5. 5. tak wajar daripada pecahan yang diberi. (ii) Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. (iii) Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. 3.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan pecahan untuk menyelesaikan masalah. (i) Melakukan penambahan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. c) Nombor bulat dan pecahan. d) Pecahan dan nombor bercampur. e) Nombor bercampur. B3D3E1 (ii) Melakukan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. c) Nombor bulat dan pecahan. d) Pecahan dan nombor bercampur. e) Nombor bercampur. (iii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan. 15 14/4 – 18/4 3.6 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. (i) Mendarab: a) Nombor bulat dengan pecahan atau nombor bercampur. b) Pecahan dengan nombor bulat. c) Pecahan dengan pecahan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan 16 21/4 – 25/4 3.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakkan, pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan,penolakan,pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk *Peta Buih – konsep pendaraban dan pembahagian pecahan
 6. 6. penggunaan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. 17 28/4 – 2/5 18 5/5 - 9/5 BAB 4 : PERPULUHAN 4.1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. 4.2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap digit dalam perpuluhan. (i) Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan. (ii) Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi. (iii) Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. (iv) Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan. 4.3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah (i) Menambah perpuluhan. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan Penambahan perpuluhan. (iii) Menolak perpuluhan. (v) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan 4.4 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah (i) Mendarab dua atau lebih perpuluhan. (ii) Menyelesaikan masalah yang B2D4E1 *1/5/14 Hari Pekerja *Peta TitiHubungan antara perpuluhan dan pecahan B2D4E2 B2D4E3 B3D4E1
 7. 7. melibatkan pendaraban perpuluhan. (iii) Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. b) Perpuluhan dengan perpuluhan. c) Perpuluhan dengan pecahan. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan Pembahagian perpuluhan. MEI/JUN 19 12/5 – 16/5 20 13/5 – 17/5 28/5 – 15/6 22 16/6 – 20/6 JUN/JULAI 23 23/6 – 27/6 24 1/7 – 4/7 *13/5 HARI WESAK PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN 4.5 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. (i) Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian perpuluhan, termasuk penggunaan tanda kurung. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan, penolakan, pendaraban dan pembahagian perpuluhan, termasuk penggunaan tanda kurung. BAB 5: PERATUSAN 5.1 Memahami konsep peratusan dan hubungan antara peratusan dengan pecahan atau perpuluhan (i) Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 100 bahagian. (ii) Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu juga sebaliknya. 5.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan (i) Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. (ii) Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. (iv) Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya. (v) Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . B3D4E2 B4D3E1 B5D1E1 B2D5E1 B2D5E2 B4D4E1 *Peta Titihubungan antara peratusan dan pecahan
 8. 8. (vi) Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. 25 7/7 – 11/7 JULAI 26 14/7 – 18/7 BAB 6 : INTEGER 6.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan integer (i) Membaca dan menulis integer. (ii) Mewakilkan integer pada garis nombor. (iii) Membandingkan nilai dua integer. (iv) Menyusun integer dalam urutan. (vi) Menulis nombor positif atau nombor Negatif untuk mewakilkan kata huraian. 6.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah. (i) Menambah integer. (ii) Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. (iii) Menolak integer. (iv) Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer BAB 7 : UNGKAPAN ALGEBRA 7.1 Memahami konsep pembolehubah (i) Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah. (ii) Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi. 7.2 Memahami konsep sebutan algebra (i) Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah. (ii) Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. (iv) Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah. (v) Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi. 7.3 Memahami konsep ungkapan algebra (i) Mengenal ungkapan algebra. (ii) Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi. (iii) Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. 27 21/7 – 25/7 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PPMR 2014 B5D2E1 B1D1E3 B2D6E1 *15/7 NUZUL ALQURAN B5D3E1 B1D2E1 B2D7E1 B2D7E2 B3D5E1 *25/7 Penutupan Ihya’ Ramadhan
 9. 9. *Ujian Prestasi 2 Azhari (Tingkatan 1 & 2) 26/7 – 3/8 *CUTI HARI RAYA AIDILFITRI 28 PEPERIKSAAN PERCUBAAN PPMR 2014 4/8 – 8/8 *Ujian Prestasi 2 Azhari (Tingkatan 1 & 2) 29 *Mesyuarat post mortem Percubaan PPMR (14/8) PEPERIKSAAN PERCUBAAN PPMR 2014 11/8 – 15/8 *Ujian Prestasi 2 Azhari (Tingkatan 1 & 2) OGOS / SEPTEMBER 30 18/8 – 22/8 BAB 8 : UKURAN ASAS 8 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah (i) Mengukur panjang objek. (ii) Menukar unit metrik ukuran panjang (mm,cm, m dan km). (iii) Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. (v) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk Menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang. 8.1 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah. (i) Mengukur jisim objek. (ii) Menukar unit metrik jisim (mg, g, kg, tan). (iii) Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk Menyelesaikan masalah yang melibatkan Jisim. B1D3E1 *Peta Titi – Pertukaran unit B1D3E3 B2D8E1 B2D8E2 8.2 Memahami konsep masa dalam saat, minit, jam, hari, minggu, bulan dan tahun (i) Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu. (ii) Menukar unit ukuran masa (saat, minit, jam,hari, minggu, bulan dan tahun). (iii) Menganggar jangka masa suatu B2D8E3 peristiwa. (iv) Menggunakan operasi asas aritmetik untuk Menyelesaikan masalah yang melibatkan Masa. *Peta TitiPertukaran Unit
 10. 10. 31 25/8 – 29/8 32 2/9 – 5/9 33 8/9- 12/9 8.3 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. (i) Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. (ii) Membaca dan menulis waktu dalam system dua puluh empat jam. (iii) Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya. (iv) Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. (vi) Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu. BAB 9 : SUDUT DAN GARIS 9.1 Memahami konsep sudut (i) Mengenal sudut. (ii) Menanda dan melabel sudut. (iii) Mengukur sudut dengan protraktor. (iv) Melukis sudut dengan protraktor. (vi) Mengenal, membanding dan mengelaskan sudut sebagai tirus, tegak, cakah dan refleks. (vii) Melukis sudut tirus, tegak, cakah, dan refleks dengan protraktor. (viii) Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°. (ix) Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°.. *31/8/2014 HARI KEBANGSAAN B4D5E1 B1D4E1 B2D9E1 B3D6E1 B4D6E1 B4D6E2 9.2 Memahami konsep konsep garis selari dan garis serenjang (i) Mengenal pasti garis selari. (ii) Mengenal pasti garis serenjang. (iii) Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis B2D9E3 9.3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah. (i) Mengenal pasti garis bersilang. (ii) Menbertentangan bucu, pelengkap dan tentukan cirri sudut penggenap (iii) Menentukan nilai sudut pada suatu garis B2D9E2 B3D6E2
 11. 11. lurus apabila nilai sudut bersebelahan diberi. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. 13/9 – 21/9 SEPTEMBER 34 22/9 – 26/9 B4D6E3 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 *16/9 HARI MALAYSIA BAB 10 : POLIGON 10.1 Memahami konsep poligon (i) Mengenal poligon. (ii) Menamakan poligon (segitiga, segiempat, pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon). (iii) Menentukan bilangan sisi, bucu dan pepenjuru poligon yang diberi. (iv) Melakar poligon. *Peta Titihubungan antara nama piligon dan bil sisi B1D5E1 B2D10E1 B2D10E2 B3D7E1 B3D7E2 10.2 Memahami konsep simetri (i) Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk. (ii) Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. (iii) Melukis corak menggunakan konsep simetri. 35 09/9 – 13/9 B4D7E1 10.3 Mengenal pasti dan menggunakan cirri geometri sisi tiga untuk menyelesaikan masalah. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. (ii) Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. (iii) Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudut sudut pedalaman (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan segitiga.suatu segitiga ialah 180°. 10.4 Mengenal pasti dan menggunakan cirri geometri sisi empat untuk menyelesaikan masalah. (i) Menentukan dan melukis garis simetri bagi sisi empat yang diberi. *Peta Buih- ciri-ciri segitiga B4D7E2 B3D7E4
 12. 12. 36 7/10- 10/10 (ii) Melukis suatu sisi empat menggunakan protraktor dan pembaris. (iii) Menyatakan ciri geometri sisiempat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut. (iv) Menentukan bahawa hasil tambah sudutsudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º. (v) Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. BAB 11 : PERIMETER DAN LUAS 11.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelasaikan masalah. (i) Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. (ii) Menentukan perimeter kawasan yang lingkungi garis lurus. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. 11.2 Memahami konsep luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah (i) Menganggar luas suatu bentuk. (ii) Menentukan luas segiempat tepat. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas. OKTOBER 11.3 Memahami konsep luas segitiga, segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah. (i) Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga, segiempat selari dan trapezium. (ii) Menentukan luas segitiga, segiempat selari dan trapezium. (iii) Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga,segiempat tepat, segiempat selari atau trapezium. (iv) Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga, segiempat tepat, segiempat selari dan trapezium. 37 13/10-17/10 BAB 12 : PEPEJAL GEOMETRI 12.1 Memahami ciri geometri kubus dan kuboid. (i) Mengenal pasti pepejal geometri. (ii) Menyatakan ciri geometri kubus dan B5D4E1 B2D11E1 *Peta BulatanKonsep perimeter B3D8E1 B4D8E1 B3D8E2 B4D8E2 B1D6E1 B2D12E1 *Peta Bulatan- Ciriciri pepejal geometri
 13. 13. kuboid. (iii) Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama, b) Kertas kosong. (iv) Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yang diberi. b) Melipatkan bentangan yang diberi. 12.2 memahami konsep isipadu kuboid untuk menyelesaikan masalah. (i) Menganggar isi padu kuboid. (ii) Menentukan isi padu kuboid. (iii) Menyelesaikan masalah yang melibatkan isipadu kuboid. 38 20/10-24/10 39 27/10-31/10 NOVEMBER 40 3/11-7/11 41 10/11-15/11 42 17/11-21/11 22/11 /2014– 01/01/2015 Pembentangan (menyelesaikan masalah dalam suatu situasi) B3D9E1 B4D9E1 B4D10E1 B5D5E1 B6D1E1 ULANGKAJI MEREKOD PBS PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014 TINGKATAN 1,2.3 DAN 4 PENGURUSAN FAIL DAN REKOD PBS PENGURUSAN FAIL DAN REKOD PBS CUTI AKHIR TAHUN 2014-2015 *B6E1 tiada dalam tajuk tertentu , untuk capai B6 pelajar mestilah ada kriteria seperti dalam pernyataan B6 Disediakan oleh , Disemak oleh , …………………………………………………………… …………………………………………………………… (RAJA NURHIDAYAH BT RAJA AZAMAN) Guru Matapelajaran Tarikh : 16 Jan 2014 (PN.NOR AZAH AZAN BT MOHAMED) GKMP Sains dan Matematik Tarikh :……………………………………………….. Disahkan oleh , ……………………………………………………………………. Tarikh :………………………………………………………..

×