Tugasan 1 ekspresi

4,006 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,006
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
182
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tugasan 1 ekspresi

 1. 1. TUGASAN 1 – KAE3013 EKSPRESI KREATIVITI KANAK-KANAK KUMPULAN UPSI-A03 ( A112PJJ ) PENSYARAH PROFESOR DATO DR AMINAH BINTI AYOB NAMA NO. ID NO. TELEFON 1
 2. 2. NURHAFIZAH BINTI AJLAN D20102040807 019-7166070 801204-14-5448 019-5173776 ISI KANDUNGANBil Topik Halaman 2
 3. 3. 1.0 Pengenalan 3-4 1.1 Konsep Seni Kreatif2.0 Konsep Seni Tarian 4-53.0 Jenis-jenis Tarian di Malaysia 5-94.0 Seni Tarian mempengaruhi perkembangan kanak-kanak berdasarkan 9-12 beberapa aspek: 4.1 Emosi 4.2 Kognitif 4.3 Fizikal 4.4 Keyakinan Diri 4.5 Kreativiti5.0 Seni Tarian sebagai seni pergerakan dalam konteks pendidikan Seni 12-14 Muzik6.0 Kepentingan Seni Tarian dalam proses Pengajaran dan Pembelajaran 14-187.0 Pendidikan Seni Tarian sebagai usaha mengekalkan budaya di 18-21 Malaysia ke arah pembentukan masyarakat yang bersatu padu8.0 Kesimpulan 21-22 Bibliografi 23 Lampiran 24 FORUM 25-331.0 Pengenalan 1.1 Konsep Seni Kreatif Menurut Kamus Dewan Seni didefinisikan sebagai karya (sajak, lukisan, muzik, dll) yangdicipta dengan bakat (kecekapan), hasil daripada sesuatu ciptaan. Manakala kesenianbermaksud perihal seni, yang berkaitan dengan seni, keindahan (kehalusan). Secara umumnya,seni adalah berkaitan dengan hal-hal mengenai keindahan atau estetika yang merangkumiaspek-aspek jasmani dan rohani individu dan juga masyarakat. Seni disifatkan sebagai suatukegiatan atau proses penciptaan yang memerlukan kemahiran serta pengetahuan yang nyata(Martin, 1986 : 12). Hauser dalam tulisannya, berpendapat bahawa seni adalah komunikasi(1959). Dari perspektif pendidikan dapatlah dikaitkan bahawa bidang-bidang pendidikan jugamemerlukan estetika seni untuk diketengahkan bagi memudahkan penyampaian sesuatu 3
 4. 4. maksud agar lebih menarik dan mudah difahami. Maka dengan itu lahirlah apa yang dikatakanSeni Dalam Pendidikan. Seni dalam pendidikan merupakan gabungan tiga komponen utama iaitu seni, muzik danpergerakan. Seni menekankan unsur warna, muzik menekankan penggunaan iramamanakala gerakan lebih kepada penggunaan ruang. Unsur warna, irama danpergerakan digabungkan untuk menghasilkan satu suasana pengajaran danpembelajaran yang menarik. Seni pergerakan yang cukup sinonim dengan kesenianmasyarakat di Malaysia ialah seni tarian. Seni tarian dikatakan dapat merangsang deria danminda pelajar, di samping membantu pelajar meningkatkan pemahaman dan menjadikanpengajaran dan pembelajaran lebih berkesan. Kanak-kanak akan meneroka warna, irama danpergerakan untuk mendapat pengalaman baharu yang akan meningkatkan kreativitimereka. Hal ini akan mendorong guru dan pelajar lebih kreatif. Seni Dalam Pendidikanmemberi peluang kepada guru-guru untuk mengesan kepekaaan deria kanak-kanakdengan irama, warna dan ruang melalui penerokaan, pengalaman dan ekspresi. Seni DalamPendidikan dilaksanakan di sekolah rendah dengan menghubungkaitkan mata pelajaran PSVdengan mata pelajaran lain. Seni kreatif dalam pendidikan memainkan peranan penting ke arah perkembangan kanakmelalui peningkatan daya persepsi, estetika dan kreativitinya. Matlamatnya ialah untukmelahirkan individu yang berbudaya dengan mengamalkan pertimbangan kesenian, berjiwakreatif, inovatif, inventif dan mempunyai jati diri yang tinggi. Penggabungan tiga jenis seni yangterdiri seni visual, seni muzik dan seni pergerakan akan membantu pembentukan insan yangholistik. Peri pentingnya Seni Dalam Pendidikan akan menjadikan mata pelajaran yangdipelajari oleh murid di sekolah menjadi lebih seronok. Selain itu, Seni Dalam Pendidikan dapatmembantu guru itu sendiri untuk memahami diri sendiri. Kemudian ia juga membantuperkembangan intelek terutamanya dari aspek menyelesaikan masalah. Selain itu, ia jugamemotivasikan guru untuk menjadi lebih kreatif, inovatif, peka, berpersonaliti yang seimbang,berketrampilan dan professional. Kemudian ia juga membantu perkembangan insan secaraseimbang dan menyeluruh. Ini adalah selari dengan matlamat Falsafah Pendidikan Negarayang menentukan arah haluan, asas dan sumber inspirasi kepada semua usaha dan rancangandalam bidang pendidikan.2.0 Konsep Seni Tarian 4
 5. 5. Konsep seni tarian dalam pendidikan adalah dikaitakan dengan seni gerak. Secaraumumnya, seni gerak mengandungi segala gerakan tubuh badan yang mempunyai unsur –unsur keindahan. Malahan, seni ini dapat dilihat pada gerakan tangan, kaki , badan , mata dananggota badan yang lain. Seni gerak orang melayu dapat dibahagikan kepada dua jenis iaituseni tari dan seni drama. Seorang ahli sejarah tarian dan muzik Jerman bernama C. Sachstelah memberikan definisi seni tari sebagai gerakan yang berirama. Seni tari adalahpengucapan jiwa manusia melalui gerak – geri berirama yang indah. Dalam kebudayaan melayu terdapat berbagai-bagai jenis tarian, sama ada tarian asliataupun tarian yang telah dipengaruhi oleh unsur-unsur moden. Menurut Jaafar Mampak,tarian melayu asli terbahagi kepada dua jenis. Pertama, tarian yang bercorak lemah lembutseperti tarian mak inang dan siti payung. Kedua, tarian rancak yang merupakan hasildaripada pengaruh tarian Portugis seperti tarian Ronggeng, Serampang Laut danSingapura Dua. Seni tari boleh dikategorikan dalam berbagai – bagai jenis. Antarapembahagian yang boleh dibuat terhadap seni tari melayu adalah seperti berikut :a. Tarian – tarian yang bercorak seni tari istana yang dipersembahkan pada waktu perkahwinan , pertabalan , istiadat menyembah dan sebagainya. Tarian – tarian ini termasuklah tarian siti payung , mak inang , asyik , gamelan dan sebagainya.b. Tarian – tarian yang memperlihatkan wujudnya pengaruh Arab dan Parsi seperti tarian rodat , hadrah dan sebagainya.c. Tarian rakyat seperti dondang sayang , ronggeng , joget dan sebagainya.d. Tarian yang khusus ditarikan oleh kaum lelaki sahaja seperti tarian kuda kepang , tarian labi – labi, tarian berdayung dan sebagainya. Ironinya, kesenian ini menjadi tunjang kepada kebudayaan masyarakat Melayu sejakturun temurun lagi. Dengan adanya kesenian seperti ini identiti masyarakat Melayu lebihterserlah dan dikenali ramai. Kementerian Kebudayaan dan Kesenian telah mengambil pebagaiinisiatif bagi memantapkan dan memperkembangkan lagi kebudayaan masyarakat Melayu.Kesenian bangsa Melayu telah diakui dunia sebagai unik dan menarik. Kepelbagaian warisanbudaya dan kaum di Malaysia paling ketara dilihat pada jenis-jenis muzik dan tarian yangterdapat di sini. Tarian kaum Melayu, Orang Asli serta beberapa suku kaum penduduk di Sabahdan Sarawak benar-benar eksotik dan menawan. Setelah sekian lama kaum Cina, India dan 5
 6. 6. Portugis menetap di Malaysia, tarian-tarian tradisi negara asal mereka juga menjadi sebahagiandaripada warisan dan budaya Malaysia.3.0 Jenis-jenis Tarian di Malaysia a. Mak Yong MelayuTarian Mak Yong yang berasal dari Patani di selatan Thailand dicipta untuk hiburan kerabatDiRaja wanita, permaisuri serta puteri sewaktu ketiadaan kerabat diraja lelaki. Tarian inimenggabungkan drama romantis, serta tarian dan nyanyian tradisional dengan gaya yangmenawan, yang mengisahkan zaman kegemilangan kesultanan Melayu. b. Kuda KepangTarian Kuda Kepang dibawa ke Negeri Johor oleh pendatang dari Jawa. Para penarimenggunakan kuda kepang untuk menggambarkan kisah kejayaan perjuangan suci Islam,diiringi paluan gendang, gong dan angklung. c. ZapinPengaruh Islam ke atas tarian tradisional Malaysia boleh dilihat dengan ketara dalam tarianZapin, sebuah tarian yang terkenal di negeri Johor. Tarian ini, yang diperkenalkan oleh paramubaligh dari Timur Tengah, pada mulanya digunakan dalam amalan berzikir yang bertujuanmenyebarkan pengetahuan mengenai sejarah tamadun Islam. d. JogetTarian yang paling terkenal di Malaysia ini adalah sebuah tarian yang meriah, dengan rentakyang agak laju. Tarian ini, yang dipersembahkan oleh pasangan penari dengan gerak-geripantas yang disulami pelbagai usikan, berasal dari tarian tradisi Portugis yang diperkenalkan diMelaka sewaktu era perdagangan rempah di situ. e. Tarian Lilin 6
 7. 7. Sebuah tarian yang dipersembahkan oleh penari wanita sambil menatang lilin di dalam piringkecil di atas telapak tangan mereka, dan memaparkan gerak-geri yang penuh dengankelembutan. f. SilatSalah satu tradisi Melayu paling tua yang juga merupakan sejenis seni mempertahankan diri,Silat juga adalah suatu seni yang boleh dipersembahkan dalam bentuk tarian. Denganpergerakan badan yang penuh aksi serta bunga langkah, persembahan silat sememangnyamenarik dan mengasyikkan. g. Tarian SingaTarian ini, yang lazimnya dipersembahkan ketika perayaan hari Tahun Baru Cina, adalahmerupakan persembahan yang penuh bertenaga dan menghiburkan. Menurut lagenda, singaadalah satu-satunya haiwan yang boleh menghalang Nian – sejenis haiwan dongeng yangselalu menyerang negara China dan mengorbankan manusia pada hari sebelum Tahun BaruCina. Tarian naga adalah sebuah tarian bersemangat yang sentiasa diiringi paluan gendangtagu Cina, dan simbal, serta memerlukan keberanian dan penataan gerak tarian yang tepatdiantara penari-penarinya. h. Tarian NagaNaga adalah sejenis haiwan dongeng yang melambangkan kuasa luarbiasa, kebaikan,kesuburan, kewaspadaan serta kehormatan dalam budaya Cina. Tarian Naga lazimnyadipersembahkan ketika sambutan Tahun Baru Cina, dan dipercayai membawa tuah dankekayaan bagi tahun yang baru. Tarian ini selalunya memerlukan seramai 60 orang bagimempertunjukkan persembahan yang penuh kepakaran, keanggunan serta penataan geraktarian yang tepat. i. India Bharata NatyamTarian klasik India ini bagaikan sebuah puisi dalam gerak tari. Tarian yang dramatik danbersemangat ini berdasarkan kisah epik India purba, dan memaparkan lebih dari 100 geraktarian dan gaya badan. Memandangkan tarian ini memakan masa yang lama untuk dikuasai,terdapat sesetengah penari kanak-kanak yang mula berlatih pada umur semuda lima tahun. 7
 8. 8. j. BhangraBanghra memaparkan tarian serta muzik masyarakat Sikh. Pada mulanya Banghra adalahsebuah tarian menyambut musim menuai, tetapi kini ianya memainkan peranan dalam pelbagaisambutan kemasyarakatan termasuk majlis perkahwinan dan sambutan Tahun Baru. Tarian inilazimnya adalah berdasarkan tema-tema romantis, di mana nyanyian serta tarian yang diiringipaluan dholo, iaitu sejenis gendang bermuka dua, menjadikan tarian Banghra sangatmenghiburkan. k. Sabah & Sarawak NgajatNgajat adalah sejenis tarian pahlawan tradisional suku kaum Iban di Sarawak. Tarian inilazimnya dipersembahkan ketika perayaan Gawai Kenyalang. Pada masa dahulu, pemburukepala dari suku kaum ini, yang dikatakan antara yang paling bengis di Sarawak, diraikandengan perayaan Gawai Kenyalang. Pahlawan lelaki mempertunjukkan pergerakan yangtangkas di sepanjang persembahan tarian ini, sambil memakai topi tradisional yang panjangdan memegang sebuah perisai panjang yang berukir. l. Datun JuludTarian Kenyalang adalah sebuah tarian tradisional suku kaum Kenyah di Sarawak. Tarian inidicipta oleh seorang putera Kenyah bernama Nyik Selong bagi menggambarkan kegembiraanserta kesyukuran. Pada masa dahulu tarian ini dipersembahkan sewaktu perayaankemasyarakatan bagi menyambut kepulangan para pahlawan dari berburu, atau sewaktuperayaan tahunan yang menandakan tamatnya musim menuai. Tarian ini diiringi bunyi alatmuzik sape dan dipersembahkan oleh seorang penari wanita, menggunakan kipas tangananggun yang diperbuat daripada bulu burung kenyalang yang melambangkan sayap burungsuci tersebut. m. SumazauSumazau adalah sebuah tarian kaum Kadazan yang lazimnya dipersembahkan sewaktu acara-acara keagamaan dan kemasyarakatan. Ia dipersembahkan sebagai tanda kesyukuran atashasil tuaian padi yang banyak, untuk menghindar roh jahat, dan untuk mengubati penyakit.Penari lelaki dan perempuan mempersembahkan tarian yang mengasyikkan ini dengan gerak-geri yang perlalan serta pergerakan yang menggambarkan burung yang sedang terbang. 8
 9. 9. n. Tarian BuluhTarian Buluh, satu lagi tarian tradisional yang popular serta menghiburkan, menggunakansepasang buluh panjang yang dipegang mendatar pada paras buku lali. Kedua-dua buluhtersebut diketuk antara satu sama lain dengan rentak yang pantas. Penari perlu tangkasbergerak sambil melompat di antara kedua-dua batang buluh tersebut tanpa tersepit. o. Orang AsliTarian Orang Asli Semenanjung Malaysia mempunyai kaitan rapat dengan kepercayaankerohanian mereka. Tarian ini lazimnya digunakan oleh pawang dalam upacara menghubungidunia roh. Tarian tersebut termasuklah tarian Genggulang kaum Mah Meri, tarian Berjeromkaum Jah-Hut, serta Sewang oleh kaum Semai dan Temiar. p. Portugis FarapeiraFarapeira adalah sebuah tarian pantas yang menghiburkan, seringkali diiringi alat muzik sepertgitar dan tamborin, dan dipersembahkan oleh pasangan penari yang memakai pakaiantradisional Portugis. q. BranyoTarian Branyo, yang lebih perlahan dan bersopan daripada tarian Farapeira, lebih diminatiwarga Portugis yang sudah berumur. Penari lelaki yang berpakaian ala koboi dan penariperempuan yang berpakaian baju kebaya tradisional dengan sarong batik, menari denganperlahan mengikut rentak gendang serta biola.4.0 Seni Tarian mempengaruhi perkembangan kanak-kanak berdasarkan beberapa aspek iaitu: 4.1 Emosi 9
 10. 10. Ternyata pendedahan seni tarian dalam pendidikan muzik memberi peluang kepadakanak-kanak untuk meluahkan perasaan dan emosi yang tidak menyenangkan. Dalam konteksperkembangan muzik, mendengar serta terlibat dalam aktiviti dapat menenangkan perasaankanak-kanak. Hal ini demikian kerana seni tarian dapat membantu perkembangan sosial emosikanak-kanak secara umumnya emosi bermaksud perasaan. Hal ini demikian kerana kanak-kanak mempunyai perasaan yang tinggi dan halus manakala sosial pula bermaksud pergaulankanak-kanak dengan orang lain. Dalam pada itu, seni tarian dapat membantu perkembangansosial emosi kanak-kanak di mana mereka dapat meluahkan perasaan gembira atau seronokmelalui aktiviti seni tarian. Mereka merasa dihargai apabila guru menyelitkan nama-namamereka sebagai penari cilik dalam pelbagai jenis tarian di Malaysia. Pembelajaran akan lebihberkesan sekiranya mereka terlibat secara langsung dalam aktiviti pengajaran danpembelajaran di mana guru boleh mengadakan aktiviti dalam kumpulan yang melibatkan semuakanak-kanak, melalui aktiviti ini mereka akan menyanyi dan menari bersama rakan-rakan yanglain. Selain itu aktiviti ini juga membolehkan kanak-kanak meluahkan perasaan takut, gembira,sedih, cemas, dan sebagainya. Signifikasinya, lagu-lagu yang diperdengarkan juga dapat membantu perkembangansosial emosi kanak-kanak. Sebagai contoh Lagu pop atau rancak boleh meningkatkansemangat kanak-kanak, menjadikan mereka gembira dan bertenaga apabila mereka menarimengikut irama muzik. Sebaliknya, muzik klasikal membantu mengekalkan perhatian dantumpuan kanak-kanak menjadikan mereka tenang dan patuh. Bagi kanak-kanak yang aktifbermain muzik secara berkumpulan pula dapat memperkembangkan kemahiran berinteraksisecara sosial. Justifikasinya, keyakinan diri pula diperkembangkan apabila seseorang kanak-kanak berjaya menari sebuah tarian. 4.2 Kognitif Selain itu, seni muzik tarian juga dapat membantu perkembangan kognitif kanak-kanak.Dalam konteks ini, kemahiran kognitif merupakan kebolehan individu untuk berfikir, berdikari,memberi pendapat memahami dan mengingati perkara-perkara yang berlaku di persekitaranmasing-masing. Menurut teori perkembangan kognitif Jean Piaget proses pemikiran manusiaberubah secara menyeluruh bermula selepas lahir sehingga mencapai kematangan. Setiapindividu akan mencuba menghadapi perubahan-perubahan yang berlaku di persekitaranmereka. Kajian dijalankan turut mencadangkan bahawa menari mengikut rentak iramamempunyai faedah kognitif, walaupun tahap ukurannya belum ditentukan. Apabila guru 10
 11. 11. mengajar mengenai muzik dan memperdengarkan lagu kepada kanak-kanak maka kanak-kanak akan belajar mengenai konsep muzik seperti pic, rima dan rentak. Bermula dari sini,kanak-kanak akan belajar teknik pergerakan tarian mengikut sesuatu irama. Memang tidak dapat dinafikan bahawa terdapat sesetengah murid-murid sekolah belajartarian atas alasan untuk menghilangkan kebosanan mereka semasa belajar. Menurut mereka,dengan belajar menggunakan muzik mereka mudah untuk menghafal dan mudah untukmemahami serta melakukan gerakan tarian berdasarkan kreativiti mereka. Ini dapatmeningkatkan kemahiran berfikir mereka untuk mencipta sesuatu tarian yang menarik. Memangtidak dapat dinafikan bahawa dengan pendedahan media elektronik yang tersebar luarmenghasilkan daya kreativiti kepada kanak-kanak untuk mencipta tarian mengikut irama yangditiru daripada media-media elektronik. 4.3 Fizikal Memang tidak dapat dinafikan bahawa seni tarian adalah amat penting dalamperkembangan pergerakan kanak - kanak. Signifikasinya seni tarian memberikan rangsangankepada kanak - kanak untuk mereka bergerak secara langsung mahupun tidak langsung. Kanak- kanak akan bertindak balas apabila mereka mendengar muzik. Kanak - kanak bertindak balasdengan bunyi - bunyian seawal ketika di dalam kandungan ibu lagi. Ada kajian yangmenunjukkan kanak - kanak yang telah didedahkan dengan bunyian ketika dalam kandunganlagi menunjukkan perkembangan mental dan fizikal yang baik. Terdapat pelbagai jenis muzikyang sesuai yang mana dapat membantu dalam perkembangan pergerakan kanak - kanak.Kesesuaian muzik untuk bayi dan kanak-kanak adalah tidak terhad, asalkan muzik tersebuttidak terlalu kuat atau menyakitkan telinga bayi. Seni tarian juga turut dijadikan seni senamanuntuk generasi masa kini. Melalui senaman seni tari menjadikan pertumbuhan fizikal seseorangkanak-kanak semakin sihat dan berkembang dengan baik. 4.4 Keyakinan diri Seni tarian turut dapat merangsang keyakinan dan harga diri kanak-kanak kerana senitarian merupakan faktor penting untuk perkembangan dan pembesaran kanak-kanak. Jenis senitarian yang dipelajari serta yang didedahkan kepada anak-anak wajar diberikan perhatian olehibu bapa kerana kanak-kanak lazimnya akan menerima apa sahaja yang mereka dengar.Sementelahan pula, setiap murid sekolah sememangnya aktif dalam menyertai seni tarian pada 11
 12. 12. masa kini. Setiap persembahan tarian sama ada di sekolah, di peringkat institusi, di peringkatjabatan dan juga di peringkat negara dimonopoli oleh kanak-kanak. Melalui penyertaan ini,menjadikan kanak-kanak ini lebih berani dan berkeyakinan berhadapan dengan audien. Ibubapa menjadi tunjang utama dengan memberi sokongan positif kepada anak-anak yangmenyertai seni tarian. 4.5 Kreativiti Seni tarian juga dapat membina daya kreativiti pada kanak-kanak. Daya kreativiti dibinaapabila kanak-kanak digalakkan mencipta irama gerak tari sendiri. Seni tarian juga membantuperkembangan fizikal kanak-kanak perkembangan fizikal ialah perubahan fizikal, kadarpertumbuhan bahagian-bahagian badan, fungsi anggota badan dan perawakan manusia. Apayang penting, muzik memberi kesan kepada perkembangan fizikal kanak-kanak malah muzikmembantu kanak-kanak menghasilkan pergerakan malah guru boleh melakukan aktiviti menarisecara bebas mengikut alunan muzik. Kanak-kanak akan berasa seronok. Melalui aktivitimenari ini akan menggalakkan perkembangan moto kasar kanak-kanak. Aktiviti muzik danpergerakan dapat mendorong kanak-kanak mengubah suai seni kata lagu dan pergerakankreatif mengikut ciptaan sendiri.5.0 Seni Tarian dalam Seni Pergerakan dalam konteks Pendidikan Seni muzik Seni tarian adalah elemen penting dalam pendidikan seni muzik. Matlamat seni tarianbertujuan melahirkan murid yang mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang asas tentangtarian, mempunyai kemahiran minimun dalam penghasilan pergerakan dalam tarian, berpotensidalam aspek kreativiti dan inovasi, dapat menghargai dan menikmati estetika muzik serta dapatmengamalkan nilai murni. Oleh sebab muzik merupakan medium bagi meluahkan perasaan,fikiran dan imaginasi, mata pelajaran ini sangat berperanan dalam usaha membina kreativitimurid. Sukatan pelajaran yang disediakan dengan mengambil kira peluang murid melibatkandiri dalam aktiviti penerokaan dan penemuan, improvisasi dan mereka cipta. Oleh yangdemikian, usaha-usaha untuk melancarkan proses pengajaran perlulah ditumpukan ke arahmemberi peluang murid melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti pembelajaran yangmenggembirakan serta memberi pengetahuan dan pengalaman dengan berkesan. Ironinya, murid dapat melibatkan diri dengan cara mendengar, memerhati, melakukan,mencipta dan membuat refleksi samaada secara individu atau berkumpulan. Dalam hal yangdemikian, guru sangat berperanan dalam menentukan tahap keberkesanan pengajaran dan 12
 13. 13. pembelajaran yang dilaksanakan. Sementelahan, guru adalah pemudah cara, penggalak danpembimbing dalam proses pembelajaran. Apa yang lebih penting apabila peranan ini dapatdilaksanakan dengan berkesan oleh guru yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran bukansahaja dalam bidang tarian tetapi juga mempunyai pengetahuan, kemahiran, dedikasi daninovasi dalam menguruskan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik. Ini adalahpenting agar murid dapat menguasai sepenuhnya pengajaran dan pembelajaran muzikkhususnya seni tari. Justeru, dalam melaksanakan pengajaran seni tarian adalah menjadi keperluan bagiguru Pendidikan Muzik mempertingkatkan profesionalisme mereka dalam pengetahuan muzikdan metodologi mata pelajaran yang merangkumi segala elemen seperti pergerakan, senitarian, dan seni suara dari semasa ke semasa. Komunikasi berkesan adalah antara faktorpenting dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik sekolah rendah. Hal inidemikian kerana murid digalakkan berinteraksi sesama mereka, dengan guru dan bahanpembelajaran. Malahan, ini juga memerlukan pengurusan interaksi di bilik darjah yangterancang, teratur dan terkawal. Selain itu, murid diberi tugasan dan latihan yang mencukupidan terdiri daripada jenis bercapah dan mencabar. Bagi memperoleh kesan penyampaian yangoptimum, guru harus mempelbagaikan teknik penyampaian mereka. Bagi mencapai tujuan ituguru harus meneroka potensi perkakasan pengajaran dan pembelajaran seperti KemahiranBerfikir Secara Kritis dan Kreatif, Teori Pelbagai Kecerdasan, Pembelajaran Masteri,Belajar Untuk Belajar, Kajian Masa Depan, Pembelajaran Kontekstual, Pembelajaran AksesKendiri, Konstruktivisme dalam Pengajaran dan Pembelajaran, dan penggunaan TeknologiMaklumat dan Komunikasi dalam pembelajaran. Di peringkat sekolah rendah, pendedahan kepada sifat dan tabii bunyi perlu lebihbanyak dilakukan melalui aktiviti amali berbanding dengan pendedahan secara formal.Sungguhpun demikian, ini tidak bermakna penyampaian pengetahuan dan kefahaman tentangkonsep dan idea asas muzik tarian diabaikan. Pengetahuan ini adalah penting untuk mengolahdan mencipta seni tarian secara kreatif, bermakna dan berseni. Pengetahuan konsep senitarian, kemahiran teknik dan nilai estetik diperkembangkan melalui pengalaman muzikal yangterdiri daripada aktiviti menari dan pergerakan yang kreatif dan menarik. Ternyata bidang-bidang aktiviti ini merupakan arena untuk murid memahami konsep muzik dan membinakemahiran muzikal dalam konteks yang autentik. Dengan cara yang demikian, ilmupengetahuan dapat diperkenalkan dan kefahaman diperkukuhkan dalam suasana yangtidak formal. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran boleh dipelbagaikan dalam sesuatu 13
 14. 14. penyampaian dengan cara menggabungjalinkan aktiviti menyanyi, bermain alat muzik dangerakan. Signifikasinya, proses pengajaran akan menjadi lebih seronok. Ini disebabkanpengintegrasian tiga aktiviti dalam pendidikan seni muzik iaitu seni tarian, seni pergerakan danseni bunyi sudah pastinya akan dapat menarik minat murid. Menurut Russel (1968),matlamatguru sekolah rendah dalam pengajaran dan pembelajaran ialah untuk membentuk kanak-kanakdengan kemahiran memerhati, sensitif terhadap pergerakan, bunyi, bentuk, tekstura dan irama.Murid-murid akan mengambil bahagian dalam pembelajaran yang melibatkan berbagai-bagaikemahiran yang disediakan oleh guru. Di samping itu juga mereka dapat melahirkan idea dankreativiti mereka dengan bebas.Sebagai contoh, semasa mengajar sesuatu pengajaran yangpertama iaitu lagu ‘burung’, kanak-kanak akan membuat pergerakan seperti burung semasamenyanyi lagu tersebut. Dalam melakukan aktiviti tersebut, kita akan dapat melihat berbagaigaya yang dipersembahkan oleh murid, samada seperti terbang, berjalan, melompat, makanatau sebagainya. Akhirnya, murid dapat menari sebagai seekor burung dengan kreativitimereka sendiri.6.0 Kepentingan Seni Tarian dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran Tarian dapat didefinisikan sebagai satu seni tari pergerakan badan, kaki dan tanganmengikut rentak muzik yang dimainkan. Tarian yang dipersembahkan dari setiap kaummempunyai asal usul dan tujuan tersendiri. Dalam konteks seni tarian sebagai seni pergerakan,sudah pastinya mempengaruhi perkembangan kanak-kanak dari segi intelek, sahsiah, dansosial murid. John Dewey (1919), menyatakan pendidikan adalah satu proses untukmengembangkan kecerdasan manusia. Justeru, sekolah seharusnya memberi kanak-kanakkebebasan untuk perkembangan fizikal, emosi dan intelektual iaitu kebebasan untuk melatihkecerdasan dalam pelbagai bidang kesenian misalnya seni tarian. Seni tarian merupakan salahsatu elemen penting dalam seni muzik dan seni pergerakan. Keberkesanan fungsi matapelajaran seni visual iaitu seni muzik dan seni pergerakan boleh diperhebatkan denganmenjadikannya sebagai medium untuk pengajaran secara penerokaan, pengembangankreativiti, proses-proses berfikir secara kritis dan kreatif dalam penyelesaian masalah danmerangsang pembinaan keyakinan diri dan imej kendiri yang utuh. Dengan adanya prosespembelajaran Seni Dalam Pendidikan misalnya seni tarian akan menjadikan murid lebih mudahuntuk menerima kemahiran pembelajaran yang diajar oleh guru selari dengan perkembangandiri mereka. Walaupun seni tarian bukanlah subjek utama di dalam sistem pendidikan di 14
 15. 15. Malaysia, namun demikian seni tarian menjadi pilihan murid untuk menunjukkan bakat cilikmereka. Melalui tarian yang diceburi melalui pendidikan muzik dan kokurikulum sudah pastinyadapat membantu mereka mengembangkan bakat dalam bidang kesenian dan kebudayaanMalaysia. Seni tarian berkait rapat dengan irama muzik. Justeru, irama dan pergerakan bergerakseiring malah menjadikan seni muzik lebih menarik. Irama merujuk kepada sesuatu bunyiatau rentak berulang. Biasanya irama boleh dinikmati apabila kita mendengarmuzik dan melakukan gerakan mengikut irama muzik. Dalam kehidupan, kita seringtemui pelbagai irama. Contohnya, bunyi tapak kasut orang berjalan, bunyi degupanjantung, bunyi kereta api dan sebagainya. Kanak-kanak juga selalu menghasilkan irama dalampermainan mereka seperti bertepuk, berkawad, mengetuk meja dan sebagainya.Dalam Pendidikan Seni Visual, irama dikaitkan dengan susunan sesuatu corakyang berulang-ulang, susunan sekata yang menampakkan pergerakan. Kanak-kanakmula memahami dan mempelajari sesuatu kemahiran dalam irama semasa merekamenjalankan aktiviti seperti melompat, bergerak ke kiri dan ke kanan, dan menari denganlenggok mereka mengikut irama yang dimainkan. Dalam konteks ini, irama dapat merangsang minda kanak-kanak untuk memberikanlebih tumpuan terhadap aktiviti tarian yang dijalankan, dapat menarik minat kanak-kanak untukmenyertai aktiviti dengan bersemangat dan meningkatkan potensi dan keseronokan mereka.Kanak-kanak berasa seronok melakukan aktiviti seperti menari dan melompatsambil mengikut irama muzik. Mereka akan meneroka pergerakan-pergerakan yang lebihkreatif apabila mereka bertindak balas dengan irama yang dimainkan. Penggunaan iramadalam pengajaran dan pembelajaran juga dapat menarik minat kanak-kanak untukmenyertai aktiviti yang dijalankan. Pelajar lebih aktif melakukan aktiviti yang dirancang olehguru. Pelajar juga berpeluang mencipta aktiviti dan pergerakan sendiri. Biasanya kanak-kanakboleh memberikan reaksi secara spontan apabila dirangsang oleh sesuatu irama muzik. Iramabeleh dihasilkan dengan menggunakan alat muzik, alat audio dan juga dihasilkan sendiri olehguru dan pelajar melalui tepukan, hentakan kaki, mengetuk meja dan sebagainya. Irama bolehdiaplikasikan dalam semua bidang mata pelajaran. Dalam kontek ini, iramabiasanya dimainkan untuk mengiringi nyanyian dan juga tarian. 15
 16. 16. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, irama digunakan untuk membangkitkanmod situasi tertentu. Berkenaan seni dalam pendidikan, pelajar digalakkan menghasilkansendiri irama dan pergerakan. Pelajar boleh menghasilkan alat muzik dengan menggunakanbotol mineral yang disi dengan batu kecil. Pelajar boleh mencipta pergerakan yang sesuaidengan irama yang dimainkan. Kreativiti akan dapat ditingkatkan apabila mereka menghasilkanirama dan pergerakan melalui alat yang digunakan. Penggunaan ruang secara terancangadalah sangat perlu supaya semua pelajar dapat menyertai aktiviti yang dijalankandengan lancar. Ruang kosong yang terdapat di bahagian hadapan dan belakangkelas perlu disusun dengan baik bagi memudahkan guru dan pelajar menjalankan aktivitiseni tarian dengan seronok dan selamat. Susunan perabut termasuk kerusi dan meja perlubersesuaian dengan suasana dan corak pembelajaran. Dalam pada itu, guru boleh menggunakan ruang di luar bilik darjah untukmenjalankan aktiviti yang dirancangkan. Aspek keselamatan perlu diutamakansemasa menjalankan aktiviti sama ada di dalam mahupun di luar kelas. Ruang yangsecukupnya akan membantu pelajar merancang aktiviti seperti pergarakan dansebagainya dengan lebih kreatif. Malahan, pelajar dapat mencuba berbagai-bagaipergerakan yang mereka fikir sesuai dengan irama dan juga mengikut lirik sesebuah lagu.Malahan, menurut ahli psikologi kognitif dan ahli teori konstruktivisme, kanak-kanak tidakmemperoleh sesuatu ilmu pengetahuan melalui cara yang pasif sebalikna mereka membinapengetahuan secara aktif. Ternyata pembelajaran seni muzik yang menekankan aspek tarian adalah merupakansatu pembelajaran yang aktif dan bersesuaian dalam membina pengetahuan murid-murid.Sememangnya, seni tarian memainkan peranan penting dalam menjadikan proses pengajarandan pembelajaran di dalam kelas lebih menarik dan bersesuaian dalam membina pengetahuanpelajar. Murid yang terlibat dalam pembelajaran seni tarian sudah pastinya berada dalamsuasana keriangan dan keseronokan dan mereka bebas daripada tekanan emosi dan membinakecekalan dalam dalam menghadapi persaingan dan cabaran. Ironinya, individu yangmempunyai keyakinan diri yang tinggi dapat melakukan aktiviti tanpa rasa segan atau bimbangmengenai pandangan orang lain terhadap dirinya. Memang tidak dapat dinafikan, murid-muridyang sering tampil ke hadapan untuk melakukan persembahan merupakan murid yangmempunyai motivasi tinggi dan berpandangan jauh. 16
 17. 17. Oleh sebab itu, setiap aktiviti yang dilakukan perlulah ada keyakinan supaya dapatmenjamin keberkesanannya. Ternyata, pembelajaran seni tarian dapat meningkatkan danmembuka ruang ke arah pembinaan daya kreativiti kanak-kanak. Selain itu, melalui aktiviti inikanak-kanak diberikan peluang untuk meneroka dan bereksperimentasi dengan pelbagaigerakan tarian. Kanak-kanak sememangnya suka untuk mencuba sesuatu yang kreatifmisalnya cuba menghasilkan bunyi-bunyian menggunakan alat muzik berdasarkan kreativitimereka. Sikap bekerjasama dalam kumpulan juga dapat dipupuk melalui pembelajaran tariankhususnya dalam mengadakan persembahan peringkat sekolah dan peringkat negeri.Kebiasaannya seni tarian melibatkan gerakan berkumpulan. Justeru setiap ahli kumpulanberperanan untuk menjadikan persembahan lebih menarik dengan gerakan yang sama, cantikserta mengikut irama. Menurut Powell (1995), kaedah pengajaran yang melibatkan kumpulan akanmendedahkan pelajar kepada sikap individu, idea, pengalaman dan kepercayaanyang berfungsi untuk mencapai objektif secara kolektif atau bersama. Di samping itumelalui pengajaran berkumpulan ini akan dapat mempertingkatkan kefahaman terhadapsesuatu tugasan yang diberi, pembentukan kerjasama yang dinamik yang bernilai semasakehidupan sebenar serta menghubungkan jalinan komunikasi antara ahli kumpulan yangberlainan bangsa, agama ataupun jantina. Percampuran ini secara tidak langsung dapatmewujudkan perpaduan dalam kalangan pelajar yang berlainan kaum. Justeru, persembahanmuzik yang diadakan sempena sambutan-sambutan penting peringkat sekolah jelasmenunjukkan toleransi sesama ahli dalam kumpulan untuk menjayakan sesuatu persembahanRujukan laman web). Realitinya, apabila semua murid berpeluang menyertai aktiviti-aktiviti yang sesuaidengan minat dan kebolehan mereka, maka terbentuklah satu situasi ideal yang dapatmemenuhi kedua-dua matlamat sosial iaitu rasa ketermilikan dan keinginan diterima sebagaianggota kelompok. Dalam konteks ini, murid-murid mahukan diri mereka diterima sebagaianggota kelompok dan pada masa yang sama mereka memerlukan kasih sayang danperhatian. Dalam kegiatan Seni Visual khususnya seni tarian, keperluan untuk mendapat kasihsayang dan perhatian sekurang-kurangnya dipenuhi melalui pujian dan galakan yang diberisebaik sahaja mereka mempersembahkan bakat mereka yang menarik dalam bidang tarian.Dalam hal ini, mereka merasakan segala hasil usaha mereka dihargai oleh guru dan ini dapatmeningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Apa yang lebih penting ialah apabila wujudnya 17
 18. 18. perhubungan yang mesra dan erat dengan guru yang pastinya akan mewujudkan suasana yangharmonis di dalam kelas. Apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenali aspekpengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segikeindahan dan fungsi. Murid terlibat dalam kajian perbandingan dan menyatakan apa yangdilihat dari aspek seni melalui hasil kerja. Pernyataan tentang hasil kerja pula boleh dibuatdalam pelbagai cara seperti lisan, cerita, tarian, lakonan, nyanyian, karangan, dan puisi. Muriddiperkenalkan kepada tokoh-tokoh seni dan menghargai sumbangan mereka. Dalam aktivitipendidikan seni visual, persembahan oleh kanak-kanak perlu mendapat kredit yang sewajarnyadaripada guru. Ternyata, apresiasi seni visual memberi pengalaman kepada murid mengenaliaspek pengetahuan seni visual dan kegunaannya dalam pelbagai kegiatan kehidupan dari segikeindahan dan fungsi. Signifikasinya, Pendidikan seni gerakan tarian sejak dari peringkat kanak-kanak secaratidak langsung akan mudah melahirkan masyarakat yang bukan sahaja celik muzik tariantetapi juga tahap apresiasi mereka yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan muzik padaperingkat kanak-kanak juga akan mendedahkan mereka dengan pelbagai genre danperkembangan muzik yang amat luas cabang genre serta daya kreativitinya. Seni tarianseharusnya dibincangkan secara lebih intelek bagi mengupas segala macam nilai pemikirandan kreativiti dalam penghasilannya. Oleh yang demikian ia juga boleh diadaptasi ke dalampelbagai lagi bidang yang merangkumi kerjaya dan cabang-cabang kehidupan yang lain.Kalaulah pendekatan ini dipandang serius, kita yakin generasi sekarang yang banyakdidedahkan dengan seni tarian pelbagai kaum akan menjadi lebih progresif pada masa depan.7.0 Pendidikan Seni tarian sebagai usaha mengekalkan budaya di Malaysia ke arah pembentukan masyarakat yang bersatu padu Iberahim Hassan (2000), telah banyak menulis tentang Kurikulum Pendidikan Seni dalambuku yang berjudul Pendidikan Seni dan Muzik. Matlamat dan kepentingan Pendidikan Senijelas digubah untuk melahirkan individu yang berbudaya, iaitu sekurang-kurangnya dapatmengurus kehidupan harian dengan sempurna dan menjadi penghayati seni, seterusnya dapatmenyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Melalui aktiviti-aktiviti seni, seseorang pelajar bukan sahaja dididik dan dibimbing dalam kesempurnaan dari 18
 19. 19. segi JERIS tetapi juga dilatih memperolehi keyakinan diri dalam berkomunikasi melalui seni,memahami warisan bangsa dan identiti bangsa. Schiller, (1967) (dalam Abu Talib Putih, 2001) memikirkan seni sebagai penyalurkesinambungan kemanusian. Seni berupaya menghubung satu generasi ke satu generasi yanglain. Seni diperlukan dalam tugas mempersiapkan ahli baru menghadapi hidup dalam usahamencari erti tentang diri, penglibatan, hala tuju masyarakat. Seni dapat menyediakan benihcabaran yang membawa perubahan seperti menuntut kita melihat sesuatu yang lama dari sudutpandangan atau perspektif yang baru. Begitu juga dalam soal perpaduan masyarakat di negarakita, ia perlu satu perubahan paradigma tentang budaya Malaysia. Seni tarian misalnyamerupakan salah satu elemen penting yang menyumbang ke arah pembentukan masyarakatyang bersatu padu. Hal ini demikian kerana seni tarian di Malaysia melibatkan semua jeniskaum di Malaysia. Malahan, setiap kaum di Malaysia berpeluang untuk menyertai tarian bukandari kaum atau etnik mereka. Inilah yang dikatakan sebagai masyarakat majmuk yang bersatupadu. Dalam konteks ini, seni adalah nadi dalam hayat perjalanan ke arah melengkapkan sifatkemanusiaan kita walaupun sekadar sebagai penghayat seni tetapi perkembangan minda danrohaniah turut dibina dengan sempurna. Pendidikan seni tarian misalnya berfaedah kepadapelajar kerana ia memupuk ke arah pembentukan peribadi yang lengkap, yang beransurmembina berbagai bentuk literasi bagi menajamkan intuisi, takulan, imaginasi dan kemahirandalam berekspresi dan berkomunikasi. Dalam konteks ini, melajar dibimbing dengan pelbagaicara, membuat persepsi, menyatakan pemikiran dan menyelesaikan masalah antara rakansekelas atau kerja kursus yang diberi. Malah, seni tarian dapat membantu pelajar memahami pengalaman manusia, dari yanglampau hingga masa kini. Belajar untuk menyesuai dan menghormati orang lain dari segi caraberfikir, cara bekerja dan berekspresi yang berbeza. Pendekatan kemanusiaan seperti yangdicadangkan oleh Micheal (1983) dan Feldman (1970) (dalam Iberahim Hassan, 2001)membolehkan pelajar mengenali dirinya dan hubungan dengan masyarakat dan kehidupannya.MacFee, (1993) (dalam Iberahim Hassan, 2000) menyatakan bahawa objektif seni muzik tarianbersandar kepada fungsi seni dalam masyarakat yang perlu disemai kepada pelajar iaitu: a. Seni muzik tarian untuk memperkayakan kualiti sesuatu perayaan atau upacara ritual bagi sesuatu peristiwa. b. Berfungsi sebagai indeks untuk membezakan sesuatu identiti. 19
 20. 20. c. Seni muzik tarian sebagai alat komunikasi yang merakam, menyimpan dan menjana idea. d. Seni muzik tarian berperanan untuk menstabilkan sesuatu budaya dalam menghadapi arus perubahan. e. Seni muzik tarian sebagai alat untuk perkembangan sesuatu budaya. Ironinya, seni muzik tarian dijadikan wacana dalam usaha mengekalkan kebudayaanpelbagai kaum dan perpaduan di Malaysia. Pendidikan di peringkat rendah perlu diberipendedahan kepada kebudayaan Melayu melalui muzik tarian, drama, teater, puisi dansebagainya. Justeru, sekolah sepatutnya memperbanyakkan aktiviti-aktiviti kebudayaan supayadapat meransang minat para murid terhadap budaya Melayu. Ini merupakan salah satu carauntuk meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan mereka. Dalam menjayakanmatlamat ini, terdapat beberapa langkah yang boleh dijalankan di sekolah seperti mengadakanpertandingan tarian, pertandingan berpuisi, mengadakan lawatan ke pentas-pentaspersembahan tarian terutamya tarian klasik melayu lama, tarian kaum lain dan jugapersemahan drama tari untuk melihat persembahan tarian. Ironinya, tarian citrawarna yangdipersembahkan dalam sambutan-sambutan peringkat Malaysia membuktikan dengan jelasbahawa penduduk Malaysia hidup bersatu padu dan harmoni. Begitu juga dalam menjayakangagasan 1Malaysia, pendidikan seni muzik tarian menjadi pemangkin ke arahmerealisasikannya. Murid di sekolah dilatih agar mampu mereka cipta dalam menghasilkan karya-karyayang kreatif, membuat persembahan yang menarik serta dapat menikmati muzik ke arahmembantu pembentukan insane yang mempunyai emosi seimbang, kreatif, inovatif dan inventif.Hal ini demikian kerana wujudnya pelbagai aktiviti bersama seperti pancaragam, dikir barat,kumpulan tarian asli, koir dan sebagainya dapat melahirkan perasaan cinta akan bangsa danbudaya. Sehubungan itu, secara tidak langsung aktiviti sebegini dapat memupuk semangatkerjasama antara satu sama lain lalu mengekalkan teras-teras perpaduan dalam gagasan1Malaysia. Seterusnya, penerapan nilai-nilai murni seperti saling menghormati, perasaanrendah diri, kesederhanaan dan berbudi bahasa dapat dibentuk dalam diri murid. Secaraumumnya, murid perlu sedar tentang peri pentingnya elemen seperti tarian dan muzik dalammemperkukuhkan seni warisan kebudayaan di Malaysia agar terus terpelihara. 20
 21. 21. Dalam pada itu, konsep kebudayaan kebangsaan juga mempunyai perkaitan dengankonsep gagasan 1Malaysia. Ternyata, kedua-dua konsep ini mempunyai hala tuju yang samadalam melahirkan generasi yang bersatu padu. Kerajaan Malaysia mengenalpasti budaya dankesenian sebagai elemen sama penting dengan perkembangan ekonomi. Maka, KebudayaanKebangsaan telah dirangka pada tahun 1971 yang bertujuan menjalankan program kebudayaanyang mengembangkan identiti kebangsaan, mempromosi integrasi kebangsaan dankeharmonian pelbagai kaum dan budaya Melayu sebagai asas budaya kebangsaan. Dato SeriDr. Abdul Shukur Abduulah mengatakan kepentingan seni visual dapat menyumbangkanpertumbuhan ekonomi, sosial dan pendidikan di nagara. Melalui pendidikan seni visual, kitaakan bergerak ke arah mencapai satu warisan bangsa yang unggul. Musa Hitam dalam ucapan di Perasmian Himpunan Tetap Balai Seni Lukis Negara pada29hb Januari 1985 pernah mengata: “Kesenian mencerminkan kematangan perasaan danpemikiran sesuatu bangsa atau masyarakat” keesahan kenyataan ini tidak dapat dipastikantetapi apa yang boleh dipastinya ialah sesuatu bangsa atau masyarakat yang tidak mempunyaikesenian diibaratkan sebagai golongan orang-orang yang kurang sempurna hidupnya.Masyarakat yang sebegini adalah masyarakat yang kurang lengkap, kehidupan mereka takubah seperti lagu tanpa irama.” Jelaslah bahawa kedudukan fungsi dan peranan PendidikanSeni Visual khususnya seni tarian di sekolah dalam menangani Wawasan 2020 khasnya dalamcabaran pertama yang berkait dengan perpaduan haruslah dilihat dengan keperihatinan yangserius terutama oleh golongan intelektual pendidikan juga oleh masyarakat keseluruhannya. Dalam usaha untuk memupuk penghayatan dan cintakan budaya dalam kalangangenerasi muda, pelbagai program dan aktiviti kebudayaan seperti kelab kebudayaan terusdianjur di sekolah rendah dan menengah. Misalnya, dalam tempoh Rancangan 2001-2005,sejumlah 220 Kumpulan Tunas Budaya baru dengan 10,200 pelajar telah ditubuhkan di sekolahrendah dan 77 Kelab Kesenian Sekolah dengan 2,860 pelajar di sekolah menengah. Bantuandalam bentuk latihan, khidmat nasihat dan kostum serta peralatan juga disediakan. Pelajar yangterlibat dalam aktiviti ini diberi peluang untuk membuat persembahan dalam majlis rasmidiperingkat negeri dan daerah sebagai usaha untuk menyebar kesedaran dan penghayatanbudaya dan seni tarian dalam kalangan lebih ramai rakyat Malaysia. Malahan, bagi menyokongindustri pelancongan dan memberi peluang kepada rakyat Malaysia meningkatkan penghayatanterhadap seni tarian dan budaya masyarakat Malaysia, usaha terus diambil oleh Kerajaan dansektor swasta untuk membangunkan infrastruktur hiburan bertaraf dunia bagi pementasanpertunjukkan bertaraf antarabangsa. 21
 22. 22. Istana Budaya yang dilengkapi dengan peralatan moden dan terkini terus menjaditempat penting untuk pementasan seni persembahan dan pelbagai pertunjukan kebudayaan.Dalam tempoh Rancangan, sebanyak 96 persembahan dipentaskan di Istana Budaya meliputimuzikal, konsert dan tarian yang berjaya menarik lebih daripada 403,400 penonton. Sektorswasta juga turut menyumbang kepada kepelbagaian seni persembahan dengan penubuhanPusat Seni Persembahan Kuala Lumpur pada tahun 2005. Justifikasi, segala usaha yangdilakukan selain untuk mengekalkan seni tarian dan kebudayaan rakyat Malaysia ternyatamemberi impak postif ke arah perpaduan kaum.8.0 Kesimpulan Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa pendidik merupakan agen yang pentingsekali dalam usaha merancang pengajaran dan pembelajaran yang menjurus ke arahperpaduan. Sebagai seorang pendidik, ilmu kandungan kurikulum harus dikuasai dandilaksanakan. Tuntasnya, pendidikan seni pada masa kini adalah satu mata pelajaran yangsangat penting sepertimana subjek-subjek lain terutama sekali di dalam dunia yang semakinmencabar pada masa kini. Seni tarian misalnya diaplikasikan dalam setiap bidang ilmu danbidang kerja. Sepertimana yang dikatakan oleh Walter Gropius, seni tarian seharusnyamemberi faedah dan berfungsi kepada kehidupan seharian dan masyarakat. Bukan sekadaruntuk menyatakan hasrat diri´. Maksudnya antara fungsi seni adalah memberi manfaat kepadamanusia iaitu dengan menggabungkan seni halus (tradisional) dengan seni gunaan untukkehidupan seharian. Ilmu dalam bidang seni yang dipelajari dapat membantu pelajar dalamhidup mereka iaitu dengan mengaplikasikannya dalam hidup mereka. Perkembangan dunia kian semakin pesat. Bidang pendidikan perlu sentiasa membuat“enviromental scanning” bagi mengenalpasti keperluan-keperluan negara semasa. Sebagaicontoh kompleks sekolah wawasan pertama di USJ15 Subang Jaya merupakan sekolahwawasan pertama bagi mengeratkan lagi perpaduan kaum di negara kita. Perluasanpelaksanaan konsep sekolah wawasan ke seluruh negara pada abad ke-21 akan dapatmemastikan perpaduan kaum yang terdapat di negara terjamin. 22
 23. 23. BIBLIOGRAFI --------. (1998). Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Abu Bakar Nordin Dan Ikhsan Othman. (2003). Falsafah Pendidikan Dan Kurikulum. Perak: Quantum Books.Iberahim Hassan. (2001). Pendidikan Seni Di Malaysia: Antara Harapan Dan Kenyataan dalam Seminar Pedagogi Pendidikan Seni Visual. Tanjong Malim, UPSI 23
 24. 24. Pusat Perkembangan Kurikulum, (1990). Falsafah Pendidikan Negara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan PustakaMubin Md Nor SMK Raja Chulan Ipoh. Pendidikan Muzik Dalam Penyuburan Perpaduan Kaum di Malaysia. Persidangan Pendidikan Muzik Malaysia 2005 (MusEd’05)Laman Web http://www.scribd.com/doc/73549397/PENDIDIKAN-MUZIK-DALAM-PENYUBURAN- PERPADUAN-KAUM-DI MALAYSIA http://liriksemualagu.blogspot.com http://publicweb.unimap.edu.my/~makum/images/kertas%20kerja%20-20fiesta%20muzika %202008.pdf http://www.scribd.com/ari670727/d/29042430-Muzik-Pelbagai-Budaya-Dan-Pendidikan- Muzik-Di-MalaysiaLAMPIRAN 24
 25. 25. TARIAN GAMELAN TARIAN ZAPIN TARIAN NGAJAT IBAN25
 26. 26. FORUM Da FulTi te ltl Message po Nae st me edFo Selamat Pagi....Saya berasa tertarik akan kenyataan cikgu bahawa daya kreatif anak-anak 23 Nurru boleh ditanamkan dengan cara mengetahui perbezaan antara kreativiti dengan kepintaran.... M hafim Saya memang amat bersetuju kerana kreativiti merupakan sesuatu yang ada pada semua ar zah 1 individu tetapi kepintaran pula hanya ada pada yang tertentu sahaja...Namun, berbalik 20 Bin(5 kepada persoalan kepada kanak-kanak yang kreatif lebih mudah dijaga berbanding yng 12 tima kurang kreatif. Adakah tahap kreativiti kanak-kanak itu benar-benar membuktikan bahawa 02 Ajlark mereka lebih mudah dijaga...Bolehkah cikgu kongsikan contoh atau situasi yang dapat :2 nah menjelaskan kepada saya agar saya dapat gambaran yang jelas terhadap pernyataan 2: ) tersebut...Bertukar-tukar pengalaman atau idea kerana tidak mustahil kita akan turut 08 mempunyai pengalaman yang sama dihadapi di sekolah.... A MFo Selamat Pagi...Saya amat bersetuju bahawa kreativiti merupakan suatu yang boleh dipelajari 23 Nurru dan ditanam kepada individu...Ini kerana, Calvin W Taylor ada menjelaskan bahawa bukan M hafim semua kanak-kanak dikurniakan bakat yang sama. Perbezaan akan wujud bergantung ar zah kepada ransangan yang diterima oleh kanak-kanak itu sendiri. Sebagai contoh, teknik 1 20 Bin penyoalan yang bijak sememangnya merupakan satu ransangan yang terbaik bagi(5 12 ti perkembangan kreativiti mereka.ma 02 Ajlark :3 n Berbalik kepada usaha mempertingkatkan kreativiti kanak-kanak pula, pelbagai aktiviti yangah baik dapat dilaksanakan. Sebagai contoh, teori Lowenfeld yang memperkenalkan beberapa 7: ) langkah yang dapat membantu menggalakkan kanak-kanak berfikir secara kreatif seperti 32 aktiviti seni yang melibatkan pancaindera secara menyeluruh dalam menjayakan A keseluruhan aktiviti yang dijalankan. Kita semua tahu bahawa kreatif ialah sesuatu benda M yang baru dan asli yang terhasil daripada pemikiran kreatif dan bukanlah bersifat peniruan kepada sesuatu yang lain.Fo Selamat Pagi cikgu....saya juga bersetuju bahawa kreativiti turut boleh dipupuk terhadap 23 Nurru kanak-kanak..Saya juga bersetuju bahawa kreativiti dapat dipertingkatkan melalui bermain.. M hafim Di sini saya ingin juga meminta cikgu akan beberapa cadangan kepada permasalahan saya ar zah 1 iaitu....Selain bermain, adakah mana-mana aktiviti lain yang menampakkan keberhasilan 20 Bin(5 kepada peningkatan daya kreativiti kanak-kanak khususnya kanak-kanak di sekilah 12 tima rendah....Terima kasih atas perkongsian idea cikgu... 02 Ajlark :4 nah 4: ) 29 A MFo Selamat Pagi..saya sememangnya amat bersetuju bahawa kreativiti merupakan satu bakat terpendam 23 Nurru yang dianugerahkan kepada semua insan yang mana mempunyai keunikan tersendiri. Setiap individu M hafim mempunya daya kreativiti yang berbeza-beza. Namun, di sini terdapat beberapa isu atau kemusykilan ar zah 1 yang ingin saya ajukan kepada cikgu mahu pun mana-mana rakan seperjuangan . Persoalannya, 20 Bin 26
 27. 27. (5 bagaimana pula cara untuk kita sebagai guru untuk meransang kreativiti bagi murid-murid yang 12 tima dikategorikan sebagai murid-murid pemulihan khas? Adakah terdapatnya mana-mana strategi atau 01 Ajlark teknik meransang minda mereka bagi mempertingkatkan daya kreativiti mereka? Saya pernah :3 nah menggunakan teknik penyoalan kepada mereka namun, terdapat beberapa kelemahan iaitu murid- 7: ) murid tidak berjaya menjawab mengikut kehendak soalan. Atau mungkin soalan yang diajukan kurang 50 sesuai buat mereka.... A MFo Selamat Pagi diucapkan...Ya, sememangnya kemahiran berimaginasi merupakan suatu kemahiran yang 23 Nurru amat baik kerana ianya merupakan salah satu medium atau perantaraan bagi menghasilkan sesuatu. M hafim Sebagai contoh, aktiviti atau teknik imaginasi atau menggambar merupakan salah satu kemahiran yang ar zah 2 terdapat di dalam subjek Pendidikan Seni Visual yang mana memerlukan murid-murid membayangkan 20 Bin sesuatu sebelum meluah atau menzahirkan apa yang dibayangkan dalam bentuk lukisan.(5 12 tima 01 Ajla Contoh : Tajuk : Berkelah ( Murid-murid diminta untuk menghasilkan sebuah lukisan satu suasanark :4 n sebuah keluarga yang sedang berkelah di tepi laut atau pantai )....Di sini teknik berimaginasi atauah 7: menggambar digunakan bagi menghasilkan sebuah lukisan... Namun, kelemahan kemahiran ) berimaginasi atau menggambar ialah...tidak semua murid mampu menghasilkan lukisan berdasarkan 26 imaginasi...Ini kerana setiap murid mempunyai tahap kecerdasan yang berbeza-beza.. Tidak mustahil A terdapatnya beberapa orang murid yang tidak akan melukis apa-apa pun kerana kegagalan mereka M untuk berimaginasi.. Pada pendapat cikgu, bagaimanakah agaknya pendekatan yang agak sesuai atau mungkin berhasil bagi membolehkan murid-murid boleh berimaginasi. Harap dapat lah kiranya kita berkongsi pengalaman atau masalah ini. Terima kasih.Fo Selamat Pagi cikgu....saya amat tertarik akan kenyataan terhadap kesan negatif imaginasi 01 Nurru kepada kanak-kanak yang cikgu nyatakan itu tadi. Kenyataan itu ada menyebut bahawa daya Ap hafim imaginasi menjadikan kanak-kanak itu menjadi lebih lasak dalam perlakuan. Mereka juga r zah akan menjadi lebih hiperaktif dalam tingkahlaku. Saya tidak menafikan kebenaran akan 2 20 Bin kenyataan tersebut. Namun, pada pendapat cikgu, apakah cara-cara yang sesuai untuk(5 12 ti menangani masalah seperti ini. Sebagai contoh, murid A merupakan seorang murid yangma sentiasa berimaginasi di dalam kelas..sedangkan proses pembelajaran sedang berlangsung. 08 Ajlark Murid A sentiasa menghasilkan sesuatu yang lain daripada yang lain. Guru meminta murid- :3 nah murid melukis sebuah robot yang diminati..kesemua murid berjaya menghasilkan robot yang 7: ) sentiasa dipaparkan di kaca televisyen seperti Upin, Transformers. Tetapi, murid A 52 menghasilkan sebuah robot yang tidak wujud di mana-mana media massa.. A M Murid A merupakan seorang yang berimaginasi tinggi dan berfikiran kreatif dan kritis. Namun, kelemahannya ialah beliau seorang yang agak aktif bergerak ke sana ke mari di dalam kelas ( hiperaktif )..Pada pendapat atau cadangan cikgu, apakah tindakan yang sesuai untuk menangani murid seperti murid A tersebut.Fo Selamat Pagi ... Sebelum itu, saya amat tertarik akan kenyataan cikgu yang mana ada mengatakan 23 Nurru bahawa imaginasi dapat memberikan kepuasan diri seseorang..Saya amat bersetuju kerana bagi saya M hafim imaginasi merupakan salah satu motivasi yang bersifat abstrak kerana dengan membayangkan diri ar zah 2 melaksanakan sesuatu yang beroleh kejayaan merupakan satu cara yang terbaik untuk meningkatkan 20 Bin semangat diri biar pun ianya hanyalah imaginasi/khayalan atau erti kata lain bersifat angan-angan.(5 12 ti Mungkin pada sesetengah individu menganggap imaginasi merupakan suatu yang bersifat negatif atauma hipokrit . Namun, bagi saya tidaklah menjadi kesalahan jika ianya dapat memberi suntikan atau 02 Ajlark ransangan perkembangan daya kreativiti kanak-kanak kerana dunia kanak-kanak merupakan satu :0 nah dunia yang unik..dunia yang penuh imaginasi... 0: ) 56 Walau bagai mana pun, menurut kenyataan cikgu, imaginasi masih mempunyai kelemahan. Sebagai A contoh, ianya mungkin sedikit sebanyak mengganggu konsentrasi di dalam kelas... Namun, di sini, M saya ingin memberi pendapat bahawa, konsentrasi di dalam kelas mungkin terganggu bukan kerana daya imaginasi kanak-kanak itu kerana daya imaginasi boleh berlaku bila-bila masa dan di mana-mana jua kerana ianya suatu perkara yang di luar kawalan... Konsentrasi yang terganggu itu mungkin lebih berpunca kepada faktor-faktor lain seperti gangguan bunyi bising, gangguan tingkahlaku daripada rakan-rakan lain dan sebagainya yang menyumbang kepada gangguan penumpuan di dalam kelas. 27
 28. 28. Fo Saya amat bersetuju bahawa imaginasi merupakan salah satu permulaan kepada 01 Nurru pembelajaran...Sebagai contoh, bagi memulakan proses pembelajaran huruf..salah satu Ap hafim teknik imaginasi digunakan. Teknik itu disebut sebagai write in the air di mana kanak- r zah kanak diminta menutup mata masing-masing dan membayangkan rupa huruf yang disebut 2 20 Bin oleh guru. Kanak-kanak yang berjaya berimaginasi semestinya sudah boleh menulis huruf(5 12 ti tersebut di udara manakalna kanak-kanak yang masih belum berjaya, diminta membukama semula mata dan melihat gerakan jari yang dilakukan oleh guru di udara..Kanak-kanak 08 Ajlark tersebut meniru perbuatan yang dilakukan oleh guru dan kemudiannya diaplikasikan pada :1 nah penulisan menggunakan perkakasan menulis iaitu pensel dan seterusnya menulis di dalam 2: ) buku yang disediakan. 00 A Jadi, bagi saya, imaginasi yang terbimbing amat bagus di kalangan kanak-kanak sebagai M salah satu cara atau teknik yang menarik dan unik yang merupakan tarikan kepada kanak- kanak bagi memulakan sesuatu pembelajaran.Fo salam 1 malaysia... 07 Nurru Ap hafim menambah fakta... r zah 2 20 Bin(5 12 tima Antara kesan positif imaginasi ialah menghasilkan idea yang bernas. 07 Ajlark Imaginasi merupakan suatu perkara yang positif dalam kehidpan :1 nah 0: ) seseorang.Ia bermanfaat bukan sahaja dalam kehidupan 14 harian,tetapi juga dalam pekerjaan dan pembelajaran. Ia PM membantu kita membuat penilaian, keputusan danmenyelesaikan masalah dengan berkesan. Imaginasi juga merealisasikan impian yang kita harapkan.Lagi kuat imaginasi dan keinginan kita tetapkan, lagi besarlah peluang impian dan cita-cita itu untuk tercapai. Imaginasi yang positif merupakan satu tapak asas bagi ke arah cita-cita yang diimpikan. Iamemberikan ruang kepada setiap insan untuk membayangkan kehidupan masa akan datang. Ia jugamemberikan motivasi kepada seseorang itu untuk meneruskan kehidupannya. Selain itu, kita mestilah berusaha dengan gigih unutk merealisasikan imaginasi itu. Imaginasi adalah ditentukan oleh setiapindividu menerusi cara pelaksanaannya. Jika imaginasi yang positif, tanpa usaha ia sia-sia sahaja. Disamping itu, imaginasi yang positif memboleh seseorang itu berasa lega hati. Ini merupakan satu caraunutk mengurang tekanan diri kita.Fo Ya, saya amat bersetuju bahawa imaginasi dapat membantu meningkatkan daya kreativiti 01 Nurru kanak-kanak-kanak. Ini kerana, kanak-kanak yang mempunyai daya imaginasi yang tinggi Ap hafim akan lebih berkeyakinan, berani dan bersemangat tinggi dalam menghadapi cabaran masa r zah 2 depan..Ini kerana, terdapat pelbagai aktiviti mahu pun permainan yang memerlukan daya 20 Bin imaginasi yang tinggi dan kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis seperti permainan(5 12 ti LEGO yang memerlukan mereka untuk berimaginasi akan bentuk yang mahu merekama hasilkan. Mereka akan membayangkan akan bentuk yang ingin dihasilkan dan seterusnya 08 Ajla 28
 29. 29. rk cuba menyusun bongkah-bongkah LEGO tersebut sehingga terhasilnya bentuk yang diingini. :2 nah 7: ) Selain daripada itu, imaginasi ini juga melibatkan proses peniruan dan pengalaman sedia ada 05 kanak-kanak itu sendiri. Sebagai contoh, bagi menghasilkan satu bentuk kereta A menggunakan bongkah LEGO tersebut, tidak mustahil kanak-kanak akan menggunakan M pengalaman mereka menaiki kereta mahu pun meniru bentuk kereta yang ada di rumah mereka sebagai garis panduan untuk menghasilkan sebuah binaan berbentuk kereta menggunakan bongkah-bongkah LEGO tersebut. Bersesuaian dengan teori Piaget yang mengatakan bahawa pemikiran simbolik merupakan perwakilan realiti melalui penggunaan konsep abstrak seperti kata-kata, gerakan dan nombor yang mana kebiasaannya mereka merujuk kepada objek konkrit, peristiwa dan perilaku dan proses peniruan turut wujud bagi pembangunan pemikiran simbolik tersebut.Fo Selamat Pagi cikgu...saya amat bersetuju bahawa kanak-kanak 23 Nurru M hafim yang kreatif merupakan kanak-kanak yang boleh menyelesaikan ar zah 3 masalah. Ini kerana, bagi pendapat saya, kanak-kanak yang kreatif 20 Bin(5 12 ti tidak mudah berputus asa untuk terus berfikir akan jalanma 02 Ajlark penyelesaian kepada mana-mana permasalahan yang dihadapi. :1 nah Sebagai contoh, Murid A dan B telah diberikan oleh guru beberapa 2: ) 46 soalan teka teki seperti memberikan sebuah rajah di mana seorang A kanak-kanak ingin menyeberangi sungai sedangkan ketika itu, M tiada satu pun jambatan di situ. Murid A dan B diminta untuk memikirkan cara bagaimana kanak-kanak itu berjaya menyeberangi sungai itu untuk sampai ke seberang... Murid A merupakan seorang yang kreatif dan sentiasa bersifat ingin mencuba dan ingin tahu manakal Murid B merupakan seorang yang lebih mudah putus asa, pendiam dan tidak berani memberi idea... Pada pendapat saya, setiap individu mempunyai tahap kreativiti yang berbeza mengikut diri masing-masing. Di sini, kemahiran menduga atau meneka amat diperlukan bagi menyelesaikan masalah yang telah diberi. Murid A mungkin akan memberikan pelbagai idea atau cara untuk kanak- kanak itu menyeberangi sungai manakala Murid B tidak mustahil hanya memberi satu atau sedikit idea berbanding Murid A. Di sini ingin saya berikan pendapat bahawa kanak-kanak yang kreatif lebih bersifat proaktif berbanding yang kurang kreatif dan kanak- kanak yang kreatif sentiasa bersifat ingin mencuba.Fo Selamat Pagi...Sememangnya saya amat bersetuju bahawa kanak-kanak yang kreatif 01 Nurru berupaya menyelesaikan masalah dengan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka ada. Ap hafim r zah 3 Ini kerana, menurut Maryland, kanak-kanak yang kreatif merupakan pelajar-pelajar yang 20 Bin(5 mempunyai bakat dalam bidang seperti kebolehan intelektual umum, bakat spesifik dalam 12 tima akademik atau pun seni kreatif. Kanak-kanak yang kreatif berkemampuan untuk menjana 09 Ajla idea yang diperolehi dan mengaplikasikan pengetahuan sedia ada, pengalaman dan idea-rk :0 n idea spontan yang diperolehi bagi menyelesaikan permasalahn yang dihadapi oleh mereka.ah 0: Tidak semua kanak-kanak mempunyai kemahiran menjana kerana ianya memerlukan ) pemikiran yang kritis yang memerlukan mereka berfikir dan berimaginasi yang tinggi akan 32 29
 30. 30. A kemungkinan yang akan berlaku ( jangkaan ). M Pemikiran yang kreatif ini juga amat berkait rapat dengan jenis aktiviti yang dilaksanakan kerana aktiviti yang mencabar dapat memupuk pemikiran yang kreatif dan kritis .Fo salam 1 malaysia... 07 Nurru Ap hafim menambah fakta... r zah 3 20 Bin(5 12 tima 07 Ajlarkah Kanakkanak kebanyakannya sangat berminat dengan aktiviti se :1 2: n ) ni dan kreatif. Aktivitiseni dan kreatif memberi peluang kepada k 22 PM anak-kanak untuk merealisasikan imaginasimereka di dalam pel bagai cara. Ini termasuklah aktiviti seni seperti melukis, mewarn a,kraf tangan muzik, nyanyian, drama, puisi, membentuk arca dan sebagainya. Kreativiti merupakan proses yang berterusan ia merujuk kepada keupayaan seseoranguntuk memproses maklumat yang mengha silkan sesuatu yang baru dan asli. Kreativitijuga boleh dilihat dari penggunaan imaginasi, penerokaan dan hubungan baru.Sement ara itu, estetika adalah sesuatu penglibatan individu dalam kead aan merasa,bertindak balas dan kepekaan kepada persekitaran s emula jadi persekitaran semula jadiserta persekitaran ciptaan manusia. Melibatkan diri dengan aktiviti seni memberip eluang kepada kanak-kanak meneroka dengan pelbagai bahan- bahan mewarna,melukis, bentuk, saiz, bunyi struktur dan fungsi sesuatu bahan. Malah aktiviti seni jugamembantu kanak-kanak menggunakan pengalaman deria mereka terutamanya ketikamerasa struktur, menghidu bahan dan mendengar bunyi.Fo salam 1 malaysia... 07 Nurru Ap hafim r zah 4 20 Bin 30
 31. 31. (5 12 tima menambah fakta.... 07 Ajlark :1 nah 9: ) Tiga kaedah utama untuk menguji kreativiti : 44 PM •. Kaedah Psikometrik Kaedah pengujian ini dijalankan menggunakan instrumen p engukuran sepertibanci, borang soal selidik dan statik untu k mengukur kreativiti secara saintifik.Kaedah ini biasanya d ilakukan dengan mengaitkan tiga aspek kreativiti manusiai aitu perlakuan, personaliti dan kognitif. •Kaedah Historiometrik Kaedah ini menggunakan maklumat dari dokumen- dokumen lamayangmengandungi ciriciri yang dimiliki oleh individu tokoh sejarah yang memiliki dayakreativiti yang tinggi dalam pelbagai bidang seperti Mozart,Newton, Monet dansebagainya. Maklumat ini digunakan sebagai crit eria pengukuran kreativiti. •Kaedah Biografi Kaedah biografi lebih kurang sama dengan kaedah historio metrik di manakajiandijalankan terhadap ciriciri kreativiti yang dimiliki oleh pencipta terkenal.Perbezaan adalah dari segi kaedah pengukuran di mana historiometrikmenggunak an kaedah saintifik dan secara empirikal. Manakala kaedah biografimenggunakan kajian kes yang lebih berben tuk naratif.Fo salam 1 malaysia... 10 Nurru Ap hafim saya bersetuju dengan pendapat cikgu... r zah 4 20 Bin(5 saya ingin menambah fakta... 12 tima 12 Ajlark disini :0 nah 5: ) 00 31
 32. 32. PMFo Selamat Pagi..Ya, saya setuju dengan penggunaan rekod anekdot mahu pun senarai semak 01 Nurru yang boleh dilakukan oleh guru mahu pun ibu dan bapa itu sendiri dalam menilai atau Ap hafim menggred kreativiti kanak-kanak tersebut. Senarai semak sebagai contoh, boleh digunakan r zah 4 sehari-hari dan ianya berkait kepada pemerhatian khusus yang dilakukan kepada kanak- 20 Bin kanak itu.(5 12 tima 08 Ajla sSebagai contoh, seorang guru Bahasa Inggeris membahagikan murid-murid kepada 3rk :4 n kumpulan. Setiap kumpulan diminta untuk menghasilkan sebuah gunung berapi buatanah 8: manusia dengan menggunakan bahan-bahan yang diedarkan oleh guru iaitu plastesin, kertas ) kotak, serbuk bikarbonat, warna air dan sebuah botol kecil. Ketiga-tiga kumpulan itu akan 47 berbincang dan cuba menghasilkan gunung berapi tersebut. A M Di sini, guru itu dapat memerhatikan perbezaan hasil kumpulan-kumpulan tersebut. Berkeungkinan besar perbezaan daripada segi warna gunung, larva dan bentuk gunung itu sendiri.. Ini membuktikan bahawa setiap kanak-kanak mempunyai kreativiti mereka tersendiri dan ianya berbeza-beza. Guru boleh mula menggunakan senarai semak yang telah diwujudkan bagi menilai tahap kreativiti sekaligus menggred murid-murid tersebut berdasarkan kreativiti mereka.Fo sekadar menambah fakta... 05 Nurru Ap hafim r zah 4 Kreativiti ialah semangat yang tidak boleh diajar tetapi 20 Bin(5 12 tima 11 Ajlark boleh disemai dandipupuk di kelas anda. Kreativiti adalah :1 nah 4: ) terbuka, segar, baru, original,tersendiri, unik dan merupa 51 PM kan naluri semulajadi kanakkanak. Kreativiti adalah kuasa yang dapat membantu kanak-kanak menge mbangkan potensisepenuhnya. Setiap kanakkanak menunjukkan kreativiti mereka dalam bentuk dan tahap berbeza seperti lukisan dan kraf, muzik , drama danlakonan. 32
 33. 33. 33

×