QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan             FOLIO – MODEL TGFU    ...
ISI KANDUNGANBil  Topik                                Halaman1.0  Pengenalan      ...
1.0 PengenalanModel ini telah diperkenalkan oleh James Torpe, iaitu seorang atlet Amerika Syarikat. Modelinimenyatakan bah...
itu, setiap guru PJK hendaklah memastikan persaingan ini dijalankan dengan sihat danmenjalankan permainan yang dapat menge...
permainan, bilangan pemain dan lain-lain. Pelajar- pelajar perlu memahami bentuk permainanuntuk mengenal pasti masalah yan...
mudah untuk dihubungkaitkan dengan dokumen standard pembelajaran tersebut yang manaTGFU ini secara tidak langsung meningka...
Penerapan nilai : Jujur dan bekerjasama  KBKK : Membanding/membeza  Pengabungjalinan : Tunjang kemahiran-koordinasi  ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tgfu final

5,458 views

Published on

2 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,458
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
372
Comments
2
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tgfu final

 1. 1. QGU3013 - Kurikulum Kontemporari Dalam Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan FOLIO – MODEL TGFU NAMA Nurhafizah Binti Ajlan D20102040807 801204145448 KUMPULAN UPSI 01 PENSYARAH Puan Nur Haziyanti Binti Mohamad Khalid 1
 2. 2. ISI KANDUNGANBil Topik Halaman1.0 Pengenalan 32.0 Definisi TGFU 3-43.0 Perkembangan TGFU 4-5 3.1 Bentuk Permainan 3.2 Hargai Permainan 3.3 Kesedaran Taktikal 3.4 Membuat Keputusan 3.5 Perlaksanaan Kemahiran4.0 Kepentingan TGFU 55.0 Membandingkan dan membezakan antara pengajaran secara tradisional 6 dengan kaedah TGFU 5.1 Ciri-ciri Pendekatan Tradisional6.0 Contoh RPH berdasarkan Model TGFU 77.0 Kesimpulan 78.0 Rujukan 7 2
 3. 3. 1.0 PengenalanModel ini telah diperkenalkan oleh James Torpe, iaitu seorang atlet Amerika Syarikat. Modelinimenyatakan bahawa teknik pengajaran dalam pendidikan jasmani untuk mengajar ataumelatih seseorang individu dalam teknik dan kemahiran permainan tidak menyumbang kepadakejayaan,menambah pengetahuan mahupun meningkatkan kemahiran. Model ini bertujuanuntuk membaiki model kurikulum bagi pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani sediaada. Malahan, Teori Bunker dan Thorp telah berfungsi untuk mewujudkan guru atau jurulatihbukan sahaja mementingkan kemahiran pada kanak-kanak malah memberi ruang kepadakanak-kanak untuk terus meneroka dan mengekalkan minat mereka sendiri dengan seronokdan ia menghasilkan faedah yang baik.Almy (1984, Fagen) menyatakan kanak-kanak bermain dengan diarah oleh diri mereka sendiritanpa mengambil-kira tujuan bermain. Semasa bermain, mereka, bebas dari segala peraturan.Apa yang penting, melalui permainan, kanak-kanak mendapat tingkah laku yang baru. Kanak-kanak melibatkan diri dalam permainan secara aktif. Apa yang dikemukakan oleh Almybersesuaian dengan pandangan Rubin, Fein, dan Vendenberg (1983). Mereka berpendapatbahawa, dalam sesuatu permainan,kanak-kanak haruslah diberi kesedaran tentang “Mengapa”dan “Bila” sesuatu kemahiran perlu diaplikasikan dan bila pendekatan ini patut ditunjukkandalam sesuatu permainan tertentu. Dengan itu, kanak-kanak akan memberi respons yang lebihbaik dan peka jika mereka tahu bagaimana sesuatu teknik atau kemahiran harus dilakukan.2.0 Definisi TGfUIroninya, TGfU merupakan suatu pengajaran permainan untuk kefahaman yang dapat menarikminat dan perhatian kanak-kanak di dalam atau di luar bilik darjah supaya mereka tidak berasabosan. (rujuk kepada buku Kaedah Mengajar Pendidikan Jasmani yang ditulis oleh Mohd SofianOmar Fauzee). Teaching Games for Understanding merupakan suatu konsep pengajaran danpembelajaran yang dihasilkan oleh David Bunker dan Rod Thorpe pada tahun 1982 di UniversitiLoughboroungh. Amnya, TGFU ini adalah lebih berfokus terhadap pemahaman yang meyeluruhpada setiap permainan. Hal ini demikian kerana murid-murid dapat memahami sesuatu prinsipatau konsep dalam permainan tertentu. Malah, TGFU juga menekankan kepada peningkatantahap aktiviti fizikal. Dalam konteks ini, waktu Pendidikan Jasmani dan Kesihatan di dalamsekolah rendah dan sekolah menengah hendaklah selalu menjalankan TGFU supaya pelajar-pelajar dapat berseronok dalam aktiviti fizikal. TGFU juga menjadikan kelas PendidikanJasmani sebagai tempat yang sesuai untuk persaingan, motivasi serta bersuka ria. Di samping 3
 4. 4. itu, setiap guru PJK hendaklah memastikan persaingan ini dijalankan dengan sihat danmenjalankan permainan yang dapat mengeratkan hubungan persahabatan dan kerjasamaantara pelajar. Justifikasinya, melalui TGFU, pelajar bukan sahaja melibatkan aktif untukmencapai markah yang tinggi dan menjadikan pemenang, maka juga adalah penting untukpelajar untuk belajar membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan pintas dan serta mertadalam proses permainan. TGFU adalah lebih bebas dan tidak mempunyai terlalu banyakperaturan. Ini disebabkan TGFU lebih mengutamakan pengajaran dan pembelajaran denganseronok.3.0 Perkembangan TGFUTGFU merangkumi 4 kategori iaitu : i- Sasaran ( Target ) Menempatkan objek/sasaran dengan tepat dan berfokus. ii- Striking Permainan yang melibatkan striking dengan fielding yang man pasukan striking akan berusaha untuk menang manakala pasukn fielding pula berusaha untuk mempertahankan pasukannya. iii- Jaring/dinding Dijalankan antara jaring atau atas dinding. Dikehemdaki bermain dengan memnipulasikan satu objek dan menghantar objek ke pihak lawan. iv- Serangan/Invasion Ianya bersifat berpasukan. Mengumpul mata dengan memasuki ke kawasan pihak lawan.3.1 Bentuk PermainanBentuk permainan dalam model kurikulum Bunker & Thorpe (1982) ialah permainan mini yangmenyerupai permainan sebenarnya. Bentuk permainan itu melibatkan ruang permainan, alatan 4
 5. 5. permainan, bilangan pemain dan lain-lain. Pelajar- pelajar perlu memahami bentuk permainanuntuk mengenal pasti masalah yang perlu diselesaikan.sesuai untuk semua peringkat umur.3.2 Hargai PermainanPelajar diperlukan memahami peraturan permainan yang diubahsuaikan dari permainan asal.Kemudian,mereka akan menghayati bahawa pengubahsuaian peraturan akan mengubah taktikyang akan digunakan.Misalnya, apabila peraturan diubah agar saiz gol dibesarkan, makapenjagaan gol adalah lebih susah dan taktik pertahanan juga perlu diubah.3.3 Kesedaran TaktikalPelajar menggunakan peraturan permainan untuk menambah faedah kepada pasukan sendirisambil mengurangkan prinsip-prinsip permainan seperti:3.4 Membuat keputusanSemasa permainan dijalankan, pelajar-pelajar sentiasa menilai situasi, menjangkakemungkinan dan membuat keputusanmemilih tindakan yang sesuai mengikut situasi tentang:apa yang perlu dilakukan bila melakukannya bagaimana melakukannya Cara membuatkeputusan dalam masa yang singkat secara tepat dan pantas adalah sukar. Dalam pendekatanini perbezaan antara keputusan yang dibuat berdasarkan apa yang hendak dilakukan danbagaimana yang hendak dilakukan.3.5 Perlaksanaan KemahiranSetelah pelajar-pelajar mengenal pasti apa yang perlu dibuat dan bila perlu membuatnya,mereka adalah rela dan bersedia untuk belajar bagaimana melakukan kemahiran denganberkesan. Semua kemahiran itu dipelajari mengikut kesesuaian dalam konteks permainan.4.0 Kepentingan TGFUSecara amnya, TGFU merupakan satu pendekatan yang lebih sistematik dan berkesan bagimempermudahan kefahaman pelajar terhadap pembelajaran Pendidikan Jasmani danKesihatan dan memberi ruang buat pelajar untuk mengetengahkan bakat, kemahiran yangdimiliki selari dengan item atau kemahiran yang terdapat di dalam dokumen standardpembelajaran Pendidikan Jasmani yang telah disediakan. Permainan yang dilaksanakan juga 5
 6. 6. mudah untuk dihubungkaitkan dengan dokumen standard pembelajaran tersebut yang manaTGFU ini secara tidak langsung meningkatkan daya kreativiti pelajar.5.0 Membandingkan dan membezakan antara pengajaran secara tradisional dengankaedah TGFUAmnya, pengajaran secara tradisional sudah semakin dilupakan ekoran kehadiran kaedah yangdianggap baru, lebih kreatif, inovatif dan seronok untuk dilaksanakan dengan tujuanpenambahbaikan kepada pengajaran secara tradisional sebelum ini. Kaedah TGFU bersifatlebih mudah difahami kerana pelajar mengalamai sendiri dengan mempraktikkan setiappergerakan yang diperlukan. Namun, di dalam kaedah tradisional, kebanyakan pelajar berasamalu dan takut untuk melakukan sesuatu pergerakan kerana takut didenda oleh guru.Berbanding dengan TGFU, konsep ‘permainan’ yang berunsurkan keseronokan amat menarikminat pelajar untuk mencuba dalam memenuhi objektif pembelajaran Pendidikan Jasmani danKesihatan.6.0 Contoh RPH berdasarkan Model TGFU Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani Tunjang : Kemahiran Asas Tajuk : Manipulasi Alatan ( bola kertas ) Kemahiran : Menuju sasaran. Tarikh : 25 April 2012 Masa : 7.45-8.45 pagi Tahun : 4 Melor Bil. Murid : 24 murid Obektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran,90 peratus murid dapat; Psikomotor : Melakukan aktiviti sekurang-kurangnya 4 daripada 5 jatuhan tin pada jarak 3 meter Kognitif : Menyatakan taktik yang penting dalam permainan yang dimainkan. Afektif :Memupuk keyakinan diri, kerjasama dan bertanggungjawab. Pengalaman sedia ada : Murid biasa bermain dengan permainan baling tin 6
 7. 7. Penerapan nilai : Jujur dan bekerjasama KBKK : Membanding/membeza Pengabungjalinan : Tunjang kemahiran-koordinasi Kesepaduan : Sains-kordinasi dan ketepatan mata semasa menuju sasaran. Alatan : 2 biji bola kertas , 6 buah tin susu, 1 wisel, 6 skital.7.0 KESIMPULANKesimpulannya, guru-guru merupakan medium utama yang terbaik bagi mendedahkan kepadapara pelajar kepada aktiviti-aktiviti permainan yang variasi yang mereka memahami tentangpergerakan-pergerakan yang tepat dan organisasi sesebuah permainan yang dijalankan disekolah. Selan daripada itu, TGFU dapat dapat dikaitkan dengan ilmu pengetahuan yangterdapat di dalam dokumen standard pembelajaran yang telah disediakan oleh KementerianPelajaran Malaysia dalam mencapai target atau sasara sasaran yang ingin dicapai. Ini kerana,melalui kaedah perminan, matlamat pembelajaran lebih mudah dicapai dan difahai oleh pelajarkerana secara fitrahnya, kanak-kanak suka akan aktiviti-aktiviti yang berbentuk permainan yangmelibatkan pergerakan lokomotor mahu pun bukan lokomotor.8.0 RUJUKANChildren’s Affective Experiences in TGFU Game Environments.Abdul Hafidz Bin Haji Omar, Husain Bin Ayob & Zalawati Biti Sufian ( 2003 ). Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan Tahun 2 Sekolah Kebangsaan Buku Teks. Malaysia : Dewan Bahasa Dan Pustaka. 7

×