PERKAITAN ANTARA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN DENGAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH<br /> OLEH :<br />NUR FATEHA BT AB J...
MerujukkepadaKementerianPelajaran Malaysia, kurikulumkebangsaanmerupakansuatu program pendidikan yang melibatkanaktivitiku...
Di bawahkontekspendidikan Malaysia, kurikulummerupakansuaturancangan yang meliputisegalailmupengetahuansertakemahiran, nil...
Tujuan Kurikulum Sekolah Rendah ialah untuk membolehkan murid:<br />1.   Menguasai Bahasa Melayu dengan memuaskan.<br />2....
7.   Mengamalkan sikap dan perlakuan yang baik berpandukan nilai murni dan menjadikannya asas bagi amalan hidup.<br />8.  ...
Terdapattigakomponendalam KBSR. <br />Pertama, komponenkomunikasiiaitukemahiranasas (membaca, menulis, danmengira), bahasa...
KAITAN PSK DENGAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH<br />Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan merupakanmatapelajaran yang memainkan...
Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menekankanempatprinsippendidikan yang pentingiaitu<br />belajaruntukmengetahui (learn...
iv) belajaruntukmembentukperibadi (learning to be) - membolehkanmuridberkembangsecaramenyeluruhdarisegirohani, intelek, fi...
Kesimpulannya; <br />MatlamatPendidikanSivikdanKewarganegaraanbertujuanmemberikesedarankepadamuridtentangperanan, hakdanta...
Rujukan<br /> Ee Ah Meng. 1996. Pendidikan Di Malaysia 1: FalsafahPendidikan, Guru danSekolah, Shah Alam: PenerbitanFajarB...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perkaitan antara pendidikan sivik dan kewarganegaraan dengan kurikulum

1,653 views

Published on

Published in: Education, Travel
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,653
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
55
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perkaitan antara pendidikan sivik dan kewarganegaraan dengan kurikulum

 1. 1. PERKAITAN ANTARA PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN DENGAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH<br /> OLEH :<br />NUR FATEHA BT AB JALIL<br />NAIKHALIK B MOHD YAACOB<br />PENSYARAH :<br />EN MOHAMED JEFFERI B HJ MAT LAZIM<br />
 2. 2. MerujukkepadaKementerianPelajaran Malaysia, kurikulumkebangsaanmerupakansuatu program pendidikan yang melibatkanaktivitikurikulumdankegiatankokurikulum yang merangkumisemuapengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsurkebudayaan,dankepercayaanuntukmembantuperkembanganseseorangmuriddengansepenuhnyadarisegijasmani, rohani, mental, danemosisertauntukmenanamdanmempertingkatkannilai moral yang diinginidanuntukmenyampaikanpengetahuan. (AktaPendidikan 1996: Peraturan-peraturan (KurikulumKebangsaan) Pendidikan 1997 (www.moe.gov.my). <br />
 3. 3. Di bawahkontekspendidikan Malaysia, kurikulummerupakansuaturancangan yang meliputisegalailmupengetahuansertakemahiran, nilai-nilaidannorma, unsurkebudayaandankepercayaanmasyarakat Malaysia. <br />Peranankurikulumpendidikandi Malaysia adalahbagimengembangkanpotensipelajar-pelajardarisegiintelek, jasmani, rohani, dansosialdenganseimbangdanmenyeluruh, membinasifat-sifat yang membawakearahperpaduannegarasertamenghasilkantenagarakyat yang mahirdanterlatihuntukkeperluannegara. <br />
 4. 4. Tujuan Kurikulum Sekolah Rendah ialah untuk membolehkan murid:<br />1.   Menguasai Bahasa Melayu dengan memuaskan.<br />2.   Menguasai kemahiran asas bertutur, membaca dan menulis.<br />3. Mempunyai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakan-nya dalam menyelesaikan masalah harian.<br />4.  Menguasai kemahiran belajar.<br />5. Bertutur, membaca, menulis dan memahami dalam bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.<br />6. Memperoleh ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha menambahkannya.<br />
 5. 5. 7.   Mengamalkan sikap dan perlakuan yang baik berpandukan nilai murni dan menjadikannya asas bagi amalan hidup.<br />8.   Mempunyai daya kepimpinan dan keyakinan diri.<br />9.   Mempunyai semangat patriotisme.<br />10. Mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar.<br />11. Mengembangkan bakat, kesenian dan kreativiti.<br />12. Menguasai kemahiran saintifik dan teknikal.<br />13. Memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional.<br />14. Menjaga kesihatan dan kecergasan diri.<br />15. Menguasai kemahiran serta membina minat dan sikapyang positif terhadap keusahawanan dan produktiviti.<br />16. Menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan memahami pengertian ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran bagi murid Islam.<br />
 6. 6. Terdapattigakomponendalam KBSR. <br />Pertama, komponenkomunikasiiaitukemahiranasas (membaca, menulis, danmengira), bahasa, danmatematik.<br />Kedua, manusiadanalamsekitarterdiridaripadakerohanian, nilaidansikap, kemanusiaandanalamsekitar, pendidikan agama Islam, pendidikan moral danalamdanmanusia. <br />Ketiga, perkembangandiriindividu yang terdiridaripadakeseniandanrekreasi, muzik, pendidikansenidanpendidikanjasmani, dankesihatan.<br />
 7. 7. KAITAN PSK DENGAN KURIKULUM SEKOLAH RENDAH<br />Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan merupakanmatapelajaran yang memainkanperananpentingdalamkurikulumkebangsaansekolahrendahbagimelahirkanmurid yang dapatmenunjukkanperasaanbangga dancintaakannegara. <br />PSK memberitumpuankepadaperkembangandirihubungandenganorang lain dan interaksidenganpersekitaran. Mata pelajaraninijugaadalahwahanabagimewujudkansemangatperpaduan dan apresiasipelbagaibudayamasyarakatnegaraini.<br />Kandunganmatapelajaraninimembolehkanmuridmemperolehpengetahuan, kemahiran dan nilai sivik bagimenghadapicabaranmasadepan.<br />
 8. 8. Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menekankanempatprinsippendidikan yang pentingiaitu<br />belajaruntukmengetahui (learning to know) -membolehkanmuridmenguasaiilmubagimembinaperasaan dan tingkahlaku sivik<br />belajaruntukbertindak (learning to do) –aplikasipengetahuan dan kemahirandalamkehidupanharianmurid yang dikembangkanmenerusiaktivitididalam dan diluarbilikdarjah. <br />belajaruntukhidupbersama (learning to live together) - merupakanasasdalammewujudkankeamanan dan keharmonian dalammasyarakatberbilangkaumdi Malaysia. Melaluiprinsipini, perpaduandalamkeluarga, komuniti dan masyarakatpelbagaikaumdapatdipupuk.<br />
 9. 9. iv) belajaruntukmembentukperibadi (learning to be) - membolehkanmuridberkembangsecaramenyeluruhdarisegirohani, intelek, fizikal, emosi dan sosial. <br />
 10. 10. Kesimpulannya; <br />MatlamatPendidikanSivikdanKewarganegaraanbertujuanmemberikesedarankepadamuridtentangperanan, hakdantanggungjawabmerekadalammasyarakatdannegarauntukmelahirkananggotamasyarakatdanwarganegara yang bersatupadu, patriotikdanbolehmenyumbangkearahkesejahteraanmasyarakat, negaradandunia.<br />Iniadalahselaridengantujuanpenggubalankurikulumsekolahrendah yang berlandaskanFalsafahPendidikan Negara.<br />Sememangnya, PendidikanSivikdanKewarganegaraanberkaitrapatdengankurikulumsekolahrendah. <br />
 11. 11. Rujukan<br /> Ee Ah Meng. 1996. Pendidikan Di Malaysia 1: FalsafahPendidikan, Guru danSekolah, Shah Alam: PenerbitanFajarBaktiSdn. Bhd.<br />http://psk-syafiq.blogspot.com/2009/03/kenali-budaya-malaysia.html<br />http://aj85553.multiply.com/journal/item/15/Kehendak-kehendak_kurikulum_kebangsaan_dan_perlaksanaannya_di_sekolah<br />

×