Successfully reported this slideshow.
Selasa, 8 Januari 2013 (25 Safar 1434)                                          ...
2    Berita Harian    Selasa, 8 Januari 2013                                    ...
DALAM NEGERI                                             Berita Harian    ...
Bh combined
Bh combined
Bh combined
Bh combined
Bh combined
Bh combined
Bh combined
Bh combined
Bh combined
Bh combined
Bh combined
Bh combined
Bh combined
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bh combined

3,044 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bh combined

 1. 1. Selasa, 8 Januari 2013 (25 Safar 1434) http://cyberita.asia1.com.sg MICA (P) 041/11/2012 50 senMenteri arah Anak didik Iskandar Mirza ikut jejak ke Maktab Berklee Oleh AZAHAR MOHD Sekitar 43.75 peratus memperolehi URA semak azahar@sph.com.sg PADA usia semuda 17 tahun, pene- rima Anugerah Jauhari, Encik Iskandar 40-45 markah dengan enam pelajar mem- perolehi markah tertinggi sebanyak 44 dan 45 markah. Menurut Sota, Cik Amni Musfirahdasar jual EC Mirza Ismail, berjaya mengejar cita-cita merupakan pelajar unik kerana selain lu- selepas diterima mengikuti pengajian ber- lusan muzik dari Sota, Cik Amni merupa- prestij di Maktab Muzik Berklee, Boston, kan pelajar diploma dwibahasa yang Amerika Syarikat. mengambil Kesusasteraan Inggeris dan Kini anak didiknya, Cik Amni Mus- Kesusasteraan Melayu di peringkat lebih firah Abdul Rashid, 18 tahun, akan tinggi dalam IBDP.Pemaju kaut keuntungan mengikut jejaknya selepas menamatkan Cik Amni Musfirah pernah mengada- pengajian di Sekolah Kesenian Singapura kan konsert Amni: This Is My Onlybesar dengan menjual (Sota) semalam. Chance di Teater The Singapore Air- lines, Maktab Seni LaSalle tahun lalu. Be-kawasan yang tidak Cik Amni Musfirah antara sekitar 80 pelajar perintis yang menduduki dan lu- liau menyusur jalan kenangan muz- ikal-muzikal Singapura, yang dipentas-dikenakan bayaran lus Program Diploma International Baca- laureate (IBDP) dari Sota semalam. kan sepanjang 25 tahun lamanya dalam konsert itu.pembangunan Anak sulung dalam keluarga empat beradik itu akan meneruskan pengajian Beliau juga pernah membuat persem- di Berklee, akhir tahun ini. bahan di acara gilang-gemilang, Child Oleh SHAMSUL JANGARODIN da harga yang rendah, Aid Asia di Tokyo pada 2011, menyertai shamj@sph.com.sg Menurut Cik Amni Musfirah, beliau satu daripadanya dilapor- konsert amal Sinaran Hati di saluran bersyukur kerana selama pengajiannya Suria, pembukaan Sukan Belia Asia kan pada harga $470 bagi MENTERI Pemban- di Sota, beliau diberi kesempatan menim- 2009, menyertai Konsert Bintang Hati – setiap kaki persegi,gunan Negara, Encik manakala unit EC bersaiz ba pelbagai ilmu, diberi pendedahan Malam Kenangan Zubir Said tahun laluKhaw Boon Wan, telah normal dijual pada harga tampil membuat pelbagai persembahan dan membuat persembahan di Anugerahmengarahkan Penguasa dan menggarap bakat dengan bekerja- Jauhari 2011. $770 bagi setiap kaki per- sama dengan pemuzik, komposer dan ju- MENGEJAR CITA-CITA: Cik Amni Musfirah akan mengejar cita-citanya meneruskan pengajianPembangunan Semula segi. Ketika ditanya mengenai cita-citanya,Bandar (URA) menye- ga penggubah lagu terkemuka setempat. di Berklee, akhir tahun ini. – Foto THE STRAITS TIMES Siasatannya kemudian Cik Amni Musfirah berkata beliau masihmak dan memperbetul- mendedahkan tindakan “Selain ibu bapa, salah satu inspirasi belum pasti.kan dasar membenarkan bagi saya ialah penggubah dan penyusun di Berklee kelak merupakan satu pe- mentara ibunya, Cik Karmilah Khamis, pemaju yang memanfaat- “Saya masih mencari dalam diri sayapemaju hartanah menjual lagu, Iskandar Mirza Ismail yang mem- ngalaman baru – sesuatu yang akan saya 42 tahun pula seorang guru. apakah yang saya inginkan. Walaupun kan ‘kekurangan’ dasarunit-unit kondominium itu. bantu “mencungkil” bakat saya pada nanti-nantikan,” jelasnya lagi. Menurut Sota semalam, kesemua 80 saya suka bernyanyi dan membuat per-eksekutif (EC) yang terla- Malah, Encik Khaw ju- usia 14 tahun. Bapanya, Encik Abdul Rashid Ah- pelajar yang menduduki IBDP telah lu- sembahan, saya juga bercita-cita inginlu besar. ga prihatin kerana lang- “Pengajian saya selama empat tahun mad, 50 tahun, adalah pengurus hotel se- lus. menjadi penggubah lagu,” jelasnya lagi. Menulis di blognya, En- kah tersebut semakin ber-cik Khaw berkata bebera- leluasa dan ia boleh “men-pa pemaju hartanah telahmeraih manfaat daripadadasar yang membolehkanmereka menjual ka- jejas ruang teres bumbung bagi penggunaan awam”. “Langkah pemaju men- Oh! Bangau sorot jual ruang-ruang percumawasan-kawasan yang bagi mendapatkan keun-tidak dikenakan bayaran tungan tambahan bagi diripembangunan, dengan mereka bukan satu kesala-menawarkan unit-unityang besar kepada pembe-li, dan sekali gus mengaup han di bawah undang-un- dang URA kini. “Tetapi, dengan se- cabaran,keuntungan besar. Ini dilakukan denganmenawarkan teres bum- makin banyak pemaju ber- buat demikian, dengan ter- es bumbung privet dan semangatbung di unit-unit ditingkat paling atas dan ka-wasan berpagar privet(PES) di unit-unit di PES yang semakin besar, ruang awam dalam pem- bangunan itu yang mem- beri manfaat kepada se- Melayutingkat satu, yang kede- mua penduduk akan se- Oleh HANIM MOHD SALEH hanim@sph.com.sgdua kawasan tambahan makin berkurangan,” ka-itu tidak dikira dalam ka- ta Encik Khaw.wasan lantai kasar (GFA). Sesetengah pembeli KISAH masyarakat Melayu Sebagai contoh, suite unit-unit besar itu mu- yang sejak zaman nelayan danpresident di projek Ci- ngkin akan berasa petani dulu sering dicabar de-tyLife@Tampines yang kecewa apabila mereka ngan pelbagai tuntutan hidupberharga lebih $2 juta mendapati ruang-ruang tetapi terus bangkit sebagaidilengkapkan dengan ter- terbuka yang telah mere- masyarakat yang bersemangates bumbung seluas 1,600 ka beli itu tidak diboleh waja akan disorot apabila 120kaki persegi, atau sebesar ditutup atau dipagar, satu penari daripada enam kumpu-sebuah unit flat eksekutif masalah yang menurut En- lan tari Melayu ulung tempatanLembaga Perumahan dan cik Khaw boleh timbul di berkumpul dalam satu pemen-Pembangunan (HDB). masa hadapan. tasan teater mega minggu Pemaju tidak dikena- EC dibangunkan pe- depan.kan bayaran pemban- merintah khusus bagi Pementasan berbilang mediagunan ke atas kawasan ter- golongan sandwic yang yang diberi nama Oh! Bangau –es bumbung ini. tidak layak membeli flat Menambat Arus, Menentang Ba- Di bawah peraturan HDB kerana berpendapa- dai itu akan berlangsung di Teat-URA kini, pemaju digalak tan melebihi kriteria gaji er Esplanade pada 18 dan 19membangunkan ruang ter- maksimum tetapi har- Januari ini, 8 malam.buka di atas bumbung tanah privet di luar jan- PELBAGAI GAYA: Bermacam gaya mendapatkan maklumat, daripada media cetak ke gajet elektronik, antara pergerakan kreatif yang terdapat dalamdan tingkat satu projek gkauan mereka. pementasan Oh! Bangau – Menambat Arus, Menentang Badai. Latihan sedang giat dijalan oleh para penari. – Foto HANIM MOHD SALLEHmereka untuk dinikmati Pembeli EC dikenakan ̈ Laporan lain 8para penduduk, baik bagi beberapa syarat, terma- Pengarah Artistik projek, En- tempatan kerana keenam-enam ASB; dan Encik Norlie Ismial, satu setengah jam yang padatkegunaan peribadi mahu- suk berpendapatan bulan- Ia merupakan projek anjuran cik Osman Abdul Hamid, berka- kumpulan yang mengambil ba- ketua Majlis Pusat Kirana Seni. dengan permainan visual danpun awam. an tidak melebihi $12,000 Jawatankuasa Kumpulan Penari ta pementasan itu bertujuan hagian dipimpin mereka yang Lebih daripada sekadar tari- berbilang media itu akan di- Komen Encik Khaw dan tidak memiliki har- Melayu Singapura yang ditubuh- berasal daripada kumpulan an, Oh! Bangau juga memberi hidupkan dengan muzik gubah- tanah privet. mengangkat sebuah teater tariitu menyusuli kemarahan kan Majlis Seni Kebangsaan yang dapat menunjukkan pelopor penggerak seni tari Mel- gambaran akan pementasan kes- an khas, pimpinan Dzul Rabullorang awam ekoran lang- (NAC) pada 2010, dengan ker- ayu sejak zaman ’50-an dulu,” enian Melayu sejak dulu lagi, Jalil. Tokoh teater ulung, Encik perkembangan seni tari Melayukah sesetengah pemaju jasama Esplanade Teater Di Pesi- kata Encik Osman. yang merangkumi pelbagai as- Nadiputra, diundang sebagaihartanah melancarkan SOLAT siran. Acara diselaraskan oleh di Singapura. Selain Encik Osman (kini pen- pek kesenian lain yang sukar dip- pencerita.unit-unit EC yang besar “Ia sekali gus memberi gam- Subuh ......................5.47 Era Dance Theatre Ltd. garah artistik Era Dance The- isahkan seperti muzik, puisi, se- Daripada 120 penari yangdan mahal – satu dari- baran bahawa seni tradisional atre), para guru tari yang terli- ni silat dan kehadiran pencerita. mengambil bahagian, sepertiga Syuruk .....................7.10 Enam kumpulan yang me-padanya bernilai lebih $2 ngambil bahagian ialah Sriwana, Melayu Singapura masih giat bat ialah Cik Fauziah Hanum “Ciri-ciri tradisional seni teat- merupakan penari profesionaljuta – yang segera dibeli Zuhur .......................1.13 berkembang kreatif dan bertena- Perkumpulan Seni, Majlis Pusat Yusoff, Presiden Sriwana; Encik er Melayu seperti silat, muzik, sepenuh masa sementara yangoleh mereka yang disyaki Asar ........................4.37 ga di sebalik pelbagai pemban- Kirana Seni, Persadaku Aka- Mohd Kamel Ridzuan dari Per- tari dan puisi ini akan disampai- lain, termasuk mahasiswa penga-bukan daripada golongan Maghrib ...................7.13 gunan dan perubahan hidup. demi Seni Budaya (ASB) Kelab kumpulan Seni; Encik Azmi Ju- kan dalam suasana kontempora- jian tinggi, purata mempunyaisandwic atau golongan Isyak .........................8.28 Masyarakat Fuchun, Kumpulan “Ia juga menjadi kayu ukur hari, pemimpin Azpirasi; Encik ri,” ujar beliau. lebih lima tahun pengalamanberpendapatan per-tengahan. Azpirasi dan Teater Tari Era. tahap pencapaian kumpulan Rizman Kassim dari Persadaku Dalam hal ini, pementasan menari. Encik Khaw pada awal-nya hairan mengapasesetengah pemaju men-jual unit EC saiz besar pa- MASIH MENANTI: Pelabur saham emas Virgin belum dapat dividen yang dijanjikan – Muka 4
 2. 2. 2 Berita Harian Selasa, 8 Januari 2013 DALAM NEGERI Pekerja pembersihan jadi ‘mata-mata’ polis Oleh NUR DHUHA ESOOF nurdhuha@sph.com.sg LEBIH ramai pekerja dan penye- lia pembersihan di kawasan peru- mahan kini mempunyai tugas ‘tambahan’ iaitu menjadi mata dan telinga masyarakat di samping me- lakukan tugas harian mereka. Sambil mencuci blok atau me- nyapu sampah, seramai 161 peker- ja pembersihan daripada lima maj- lis bandaran di kawasan timur Sin- gapura ‘dikerahkan’ agar memban- tu polis mengesan perbuatan jena- yah di estet-estet perumahan. Semalam, mereka mengikuti Bengkel Latihan Workers-on- Watch. Di bengkel itu mereka mempela- jari cara mengenal pasti individu atau kegiatan mencurigakan di es- tet-estet perumahan. Latihan satu jam di Kelab Ma- syarakat Tampines West itu juga mengajar kemahiran asas melawanMANFAAT JAGAAN BERMUTU: Encik Tan (kanan), salah seorang pesakit yang menghadiri pusat Spice di Rumah Warga Tua api dan cara mengenal pasti rokokLing Kwang, melakukan senaman sebagai sebahagian rutin hariannya sementara keluarganya keluar bekerja pada siang hari. – tanpa cukai. BERSAMA KURANGKAN JENAYAH: Pekerja pembersihan, Encik Masud Rana (kiri),Foto TUKIMAN WARJI Bengkel latihan itu dianjurkan dan rakannya, Encik Suman Sarker (dua dari kanan), bekerjasama dengan pegawai Divisyen Polis Bedok dengan soko- ngan Pasukan Pertahanan Awam polis seperti Inspektor Balai Kanan (SSI) Neo Chin Hock (dua dari kiri), dan Pegawai Penglibatan Masyarakat, Staf Sarjan Kevin Pestana, untuk membasmi Pusat sepadukan jagaan Singapura (SCDF), Majlis Pencegah- an Jenayah Kebangsaan (NCPC) jenayah di estet-estet perumahan. – Foto TUKIMAN WARJI dan Kastam Singapura. Ia adalah sebahagian daripada bersihan di Tampines, Encik Masud Menurut satu kenyataan Polis, Program Keselamatan dan Keaman- Rana, latihan itu membolehkannya seorang pekerja pembersihan yang warga tua di rumah an Masyarakat (CSSP) yang meru- pakan usaha bersama pihak-pihak berkuasa dan masyarakat dalam menjadikan estet-estet perumahan memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan memastikan ke- selamatan penduduk di kawasan tersebut. mengikuti latihan Workers-on- Watch pada 2010 berjaya memban- tu mematahkan percubaan menge- dar rokok tanpa cukai pada tahun yang sama. dan pusat penjagaan lebih selamat. “Sambil saya melakukan tugas Bengkel itu pertama kali dilan- seperti menyapu sampah atau men- Pekerja pembersihan daripada carkan di kawasan undi Changi- cuci blok, saya akan memantau Majlis Bandaran Tampines itu telah Simei pada 2008. menghubungi polis setelah mene- keadaan sekeliling. Oleh kerana mui beberapa karton rokok tanpa Sejauh ini tiga sesi latihan telah saya sudah bekerja di sini selama tu- cukai di dalam bilik pam di sebuah yang ditubuhkan Agensi Kesihatan TTSH akan mengunjungi Pusat diadakan bagi 271 pekerja pember- juh tahun, saya kenal kebanyakanPusat Spice baru Bersepadu (AIC) pada 2010. Spice di Rumah Warga Tua Ling sihan daripada Majlis Bandaran penduduk di sini. blok di Tampines Street 33. Pekerja itu berupaya mengenali Kwang dua kali seminggu untuk me-yang pertama Namun, berbeza daripada dua pu- sat Spice yang lain – Pusat Berbilang mantau kesihatan pesakit. East Coast, Majlis Bandaran Tam- pines, Majlis Bandaran Marine Pa- “Jadi, apabila saya melihat ada orang yang mencurigakan, saya rokok-rokok itu sebagai barangan tanpa cukai kerana pegawai Kas-ditubuhkan Khidmat Bedok Salvation Army ser- ta Pusat Pemulihan dan Penjagaan Khidmat menyeluruh Spice menyepadukan khidmat penjagaan rade, Majlis Bandaran Pasir Ris- Punggol dan Majlis Bandaran Moul- akan laporkan kepada penyelia saya yang kemudian akan memberi- tam Singapura telah mengajarnya cara mengenal pasti rokok-rokokdalam rumah Harian Tembusu di Jurong West – pusat Spice yang baru itu juga meru- di pusat penjagaan dan di rumah ba- gi warga tua yang lemah, bergan- mein-Kallang. Menurut seorang pekerja pem- tahu polis,” kata warga Bangladesh berusia 38 tahun itu. tanpa cukai itu dalam bengkel lati- han yang diikutinya.rawatan pakan yang pertama ditubuhkan dalam rumah rawatan. tung pada keperluan masing-masing. Lebih 100 warga tua berusia an- Semasa berucap di majlis pelanca- tara 50-an hingga 90-an tahun telah Oleh ERVINA MOHD JAMIL ervinamj@sph.com.sg ran rumah itu semalam, Dr Faishal meraih manfaat daripada Spice se- MAJLIS PENASIHAT PRESIDEN berkata khidmat baru itu memboleh- jauh ini dan mereka antara lain menghidap penyakit angin ahmar WARGA tua di kawasan tengahSingapura yang memerlukan penja-gaan sebuah rumah rawatan, tetapi kan Rumah Warga Tua Ling Kwang memanfaatkan kepakaran dan sum- ber mereka dalam mengurus sebuah serta demensia. Difahamkan, AIC juga dijangka menubuhkan satu atau dua lagi pu- Po’ad dilantik semula sebagai anggota rumah rawatan dan pada masa yang MANTAN rakan kongsi kanan di sya- rintah dan badan-badan utama berkaitaningin tetap berada di pangkuan kelu- sat Spice tahun ini. sama menawarkan penjagaan ber- rikat besar antarabangsa Deloitte & Tou- pemerintah, serta pelantikan kakitanganarga, kini boleh memanfaatkan satu Pusat Spice di Rumah Warga Tua teraskan masyarakat yang bermutu che, Encik Encik Po’ad Shaik Abu Bakar utama perkhidmatan awam dan badan-perkhidmatan baru. Ling Kwang ketika ini boleh menem- menerusi Spice. Mattar, telah dilantik semula oleh Presi- badan utama berkaitan pemerintah. Mereka boleh mendapatkan ja- patkan sehingga 30 pesakit dan kini “Aturan seperti itu juga memberi ia hanya menempatkan tiga pesakit. den Tony Tan Keng Yam sebagai anggota Sementara itu, Presiden Tony Tan ju-gaan profesional pada siang hari, ter- penghuni Rumah Warga Tua Ling Majlis Penasihat Presiden (CPA) bagi tem- ga telah melantik Encik Lee Tzu Yang se-masuk pemulihan di sebuah pusat Antara mereka adalah Encik Tan Kwang pilihan untuk kembali hidup Ah Kiat, 60 tahun, seorang pesakit poh empat tahun bermula 2 Januari lalu. bagai anggota CPA, atas nasihat Hakimpenjagaan bersepadu baru di Rumah bersama masyarakat sambil terus Encik Po’ad pertama kali dilantik Besar.Warga Tua Ling Kwang, di Se- Parkinson yang telah ke pusat terse- mendapatkan penjagaan yang sama but sejak Khamis lalu. menganggotai CPA pada 2 Januari 2007 Encik Lee memulakan khidmatnya se-rangoon Garden Way, sebelum pu- menerusi Spice, yang sejajar dengan oleh Presiden S R Nathan ketika itu. lama enam tahun kelmarin. “Keluarga saya tak perlu risau la-lang ke rumah pada sebelah petang. strategi meningkat tua dalam sekita- Sebagai anggota CPA, Encik Po’ad Mantan Hakim Besar, Encik Yong gi semasa mereka di tempat kerja Pusat tersebut dirasmikan pagi se- ran mereka,” kata Dr Faishal. apabila saya berada di pusat ini,” bersama lima anggota lain majlis tersebut Pung How, yang dilantik sebagai anggotamalam oleh Setiausaha Parlimen Pusat Spice yang baru itu juga ujarnya, yang juga menerima subsidi berperanan menasihati Presiden dalam CPA pada 6 Januari 2007, pula mengun-(Pengangkutan merangkap Kesiha- akan bekerjasama dengan beberapa sehingga 80 peratus bagi khidmat di melaksanakan kuasa penjagaan dan budi durkan diri pada Sabtu lalu.tan), Profesor Madya Muhammad pihak, termasuk Hospital Ang Mo pusat itu dan pengangkutan ulang- bicara. CPA kini dipengerusikan Encik J Y Pil-Faishal Ibrahim. Kio-Thye Hua Kwan, Hospital alik dari rumah ke pusat tersebut. Di bawah Perlembagaan, adalah men- lay. Ia merupakan pusat ketiga Pro- Masyarakat Ren Ci dan Hospital Tan ENCIK PO’AD: Pertama jadi kewajipan Presiden mendapatkan Anggota lain majlis itu ialah Encik S. Ini bermakna beliau kini perlugram Singapura bagi Penjagaan Ber- Tock Seng (TTSH). membayar sekitar $16 pada setiap kali dilantik menganggotai nasihat CPA sebelum beliau mengenakan Dhanabalan, Encik Goh Joon Seng dansepadu untuk Warga Tua (Spice) Contohnya, doktor daripada hari beliau datang ke pusat Spice itu. CPA pada 2 Januari 2007. kuasa vetonya ke atas belanjawan peme- Encik Bobby Chin Yoke Choong. Dua diberkas berkaitan sindiket jual emas palsu Oleh NURUL’ AIN RAZALI suspek di kawasan Geylang, polis nrazali@sph.com.sg menemui 98 jongkong emas, tiga patung Buddha, beberapa helai POLIS telah memberkas dua wang kertas China yang tidak lagi lelaki berumur 41 tahun dan 45 diedarkan, syiling, selembar wasi- tahun kerana disyaki terlibat at yang dipercayai palsu, buku- dalam sindiket asing menjual buku terbitan pertubuhan suku emas palsu kepada warga tua. kaum Cina Singapura dan telefon Lebih 10 warga tua berusia bimbit. 60-an tahun ke atas hampir ditipu Pemeriksaan ke atas suspek se- dengan muslihat menggalakkan lanjutnya menemukan tujuh lagi mereka membeli jongkong emas, jongkong emas dan satu patung patung Buddha emas dan wang Buddha. tunai, oleh kededua lelaki yang di- Kedua-dua suspek difaham- percayai berasal dari China itu. kan berada di Singapura dengan Menurut Komander Divisyen menggunakan Pas Kunjungan So- Polis Bedok, Timbalan Penolong sial (SVP). Pesuruhjaya Polis (DAC) How Mereka dipercayai terlibat da- Kwang Hwee, polis menangkap lam sindiket sama yang ditum- dua suspek itu dekat Pusat Per- EMAS PALSU: Antara lain, polis berjaya merampas jongkong-jongkong emas paskan polis sekitar Disember tukaran Bas Bishan sekitar 4 pe- palsu kelmarin, yang dipercayai ingin dijual kepada warga tua di sini. – Foto 2011 dengan empat lelaki diber- tang kelmarin. ZAOBAO kas. Mangsa ditipu sejumlah Polis dibantu seorang lelaki $110,000 – jumlah tertinggi da- berumur 70 tahun yang hampir kan jenayah itu ialah dengan tersebut serta khazanah lain. lam sejarah kes sedemikian. menjadi mangsa mereka. menghubungi ‘bakal’ mangsa dan Selang beberapa hari, suspek Suspek-suspek itu akan didak- Perincian kes itu didedahkan mendakwa mereka bersaudara. akan menemui mangsa dan me- wa di mahkamah hari ini. dalam satu sidang di divisyen po- Seterusnya, mereka berpura- nunjukkan secebis emas tulen de- Jika sabit kesalahan, mereka lis tersebut semalam. pura menjadi pekerja tapak bi- mi ‘membuktikan’ kebenaran me- boleh dikenakan hukuman pen- Menurut siasatan, modus ope- naan yang telah menemui sebuah reka. jara sehingga 10 tahun, didenda, randi atau cara mereka melaku- bekas mengandungi emas-emas Ketika menyerbu bilik hotel atau kedua-duanya sekali. Lelaki buta yang cabul remaja dihukum jel Keputusan SEORANG remaja yang mem- bantu seorang lelaki buta me- nyeberang jalan dicabul kehor- pendek, sedang dalam perjalan- an pulang sekitar 5 petang pada 17 September lalu apabila dia ter- an seorang rakan sekolahnya. Rakan itu pula meminta se- orang lagi rakannya menelefon GCE ‘O’ lusa matannya oleh lelaki tersebut lihat Ramli berdiri di persimpa- remaja tersebut dan berpura-pu- KEPUTUSAN peperiksaan dalam tandas kedai kopi berdeka- ngan Ang Mo Kio Avenue 4. ra menjadi ayahnya. Sijil Am Pelajaran (GCE) pering- tan. Dia menawarkan bantuan Ini menyebabkan Ramli kat ‘O’ akan diumumkan lusa. Ramli Salleh, 39 tahun, se- membantu Ramli menyeberang ‘melepaskan’ remaja tersebut. Kementerian Pendidikan ber- malam dijatuhi hukuman penjara jalan tersebut. Remaja itu dan ibunya mem- kata pelajar boleh mendapatkan enam bulan. Namun, Ramli memintanya buat laporan polis pada 10 ma- keputusan di sekolah masing- Dia mengaku bersalah me- agar membawanya ke sebuah lam hari yang sama. masing mulai 2 petang. nyentuh dan menggeselkan mu- tandas. Mahkamah juga diberitahu Calon persendirian pula kanya pada kawasan sulit remaja Di sana, Ramli menarik rema- Ramli menghidap penyakit ke- akan mendapat keputusan pe- berumur 14 tahun itu. ja itu masuk ke dalam bilik tan- lamin berjangkit (STD). periksaan mereka melalui pos Menurut dokumen mahka- das. Ramli boleh dikenakan huku- atau mereka boleh berkunjung mah, pelajar sekolah menengah Remaja itu sempat mengirim man denda atau penjara sehingga ke laman www.seab.gov.sg mu- itu, yang berkemeja-T dan seluar pesanan ringkas meminta bantu- dua tahun dan sebat. lai 2 petang lusa.
 3. 3. DALAM NEGERI Berita Harian Selasa, 8 Januari 2013 3 Pembantu rumah antara pelajar Rujukan teknikal demi keselamatan aktiviti menyelam secara riadah terbaik kursus dandan rambut SATU rujukan teknikal yang memasti- kan aktiviti menyelam secara rekreasi – satu kegiatan yang semakin popular di kalangan penduduk Singapura – dapat di- diri mereka dan individu di bawah ja- gaan mereka. Menyusuli pembentukan TR 32:2012, Persekutuan Selam Singapura (SUF) lakukan dengan lebih selamat dilancar- akan melancarkan program pensijilan Di- kan semalam. veSafer pada April tahun ini sebagai pen- Dipanggil ‘Rujukan Teknikal (TR) ba- tauliahan kepada pengendali menyelam gi Menyelam secara Rekreasi’ atau ‘TR yang menitikberatkan piawaian kesela- 32:2012’, ia dilancarkan bersama Majlis matan bagi aktiviti menyelam secara re- Piawaian Singapura dan Majlis Keselama- kreasi di Singapura. tan Air Kebangsaan (NWSC). Pengerusi NWSC, Dr Teo Ho Pin, NWSC dan Pertubuhan Pembangu- menjelaskan meskipun insiden melibat- nan Piawai-SMF (SMF-SDO) dalam satu kan aktiviti menyelam secara rekreasi kenyataan semalam mendedahkan ruju- sedikit, ia boleh dicegah dengan memaha- kan itu antara lain mengenal pasti pera- mi dan melaksanakan keperluan kesela- nan dan tanggungjawab peserta terlibat matan dengan lebih baik. “Kegiatan menyelam secara riadah ki- dalam aktiviti menyelam secara rekreasi, an menjadi sukan popular. Jawatankua- termasuk hal keselamatan yang perlu di- sa Keselamatan Menyelam Rekreasi (RD- pastikan bagi sesetengah kegiatan menye- SC) khusus dibentuk dua tahun lalu un- lam. tuk meneliti bagi meningkatkan piaw- Ia juga menetapkan piawaian mini- iaan menyelam bagi industri menyelam mum yang perlu diambil pengendali secara riadah, demi penggemarnya dapat menyelam serta amalan terbaik bagi ke- menikmati sukan tersebut dalam cara tua dan jurulatih menyelam. yang selamat dan bertanggungjawab. Di samping itu, penggiat aktiviti “Semua pihak yang terlibat dalam menyelam juga boleh merujuk pada TR menjalankan kegiatan menyelam secara 32:2012 untuk memahami kriteria kese- riadah digalak supaya mengamalkan TR lamatan yang dijangkakan daripada pe- 32:2012 untuk meningkatkan keselama- ngendali menyelam dan kedai menjual tan dalam sesi-sesi latihan dan ekspedisi barangan menyelam. luar negara,” kata Dr Teo, yang juga Ini dijangka dapat menggalak mereka Mayor Majlis Pembangunan Masyarakat menjadi lebih bertanggungjawab ke atas (CDC) North West.RAIH KEMAHIRAN BARU: Cik Rintin Sholikati yang mendaftar mengikuti kursus dandanan rambut di Pusat Pembelajaran Mujahidah, Masjid Mujahidin,bercita-cita membuka salon sendiri apabila pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah. – Foto TUKIMAN WARJI Oleh NURUL ‘AIN RAZALI Cik Rintin, bersama lebih 400 pelajar pu- belajar dan ikut meminjam buku di perpusta- nrazali@sph.com.sg sat, diberikan sijil tamat kursus dan hadiah kaan. dalam satu acara penyampaian di kampus In- “Kami sangat bangga dan ghairah melihat PEMBANTU rumah asal Semarang, Jawa stitut Pembangunan Pengurusan Singapura beliau berjaya. Beliau meraih kemahiran yangTengah, Cik Rintin Sholikati, tidak mahu (MDIS) Queenstown pagi kelmarin. berguna. Kami juga berharap beliau dapat te-kekal sebagai seorang pembantu seumur “Apabila saya pulang, dengan keahlian ini, rus bekerja di Singapura dan sambung bekerjahidupnya. Sedang beliau berada jauh dari kampung saya bisa cari kerja atau buka usaha sendiri. untuk kami sekeluarga,” ujar Encik Koh, yangtercinta demi tugas, suaminya di sana turut Buka salon di kampung. Saya suka dengan de- menetap di kawasan Bukit Panjang.membanting tulang empat kerat sebagai pe- sain dan style (gaya). Saya ingin nanti pulang Diminta mengulas tentang kesungguhantani sawah padi. usaha bersama suami dan keluarga,” ujar Cik pembantu-pembantu itu, Duta Republik Indo- Justeru, ibu seorang anak lelaki berumur Rintin, yang sudah berada di Singapura sejak nesia, Encik Andri Hadi, menggalakkan peker-lapan tahun itu tidak teragak-agak mendaftar 2009. ja Indonesia terus bekerja dengan baik dandiri dalam kursus mendandan rambut tawaran Ketika ditemui, majikan Cik Rintin yang ju- kekalkan keyakinan dalam diri mereka.Pusat Pembelajaran Mujahidah, Masjid Muja- ga seorang pengurus, Encik Gary Koh, meluah- “Saya, mewakili Indonesia, ingin mengu-hidin, di Stirling Road. kan rasa bangga terhadap pencapaian pemban- capkan terima kasih kepada pemerintah di si- Siapa sangka Cik Rintin, 28 tahun, juga tunya itu. ni dan masjid kerana membantu warga kami.menjadi antara tiga pelajar terbaik kursus pe- Isterinya, Cik Jasmine Teo, pula memerha- Anda bukan sahaja membantu mereka, andaringkat pertengahan bidang itu. tikan bahawa Cik Rintin memang meminati juga membantu Indonesia,” ujar Encik Andri. CATS Recruit CLA/AUG06/g The first door to your world of opportunities

×