Haid,istihadhah dan nifas

6,098 views

Published on

presentation agama

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,098
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
232
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Haid,istihadhah dan nifas

 1. 1. PENJELASAN MENGENAIDARAH HAID
 2. 2. Maksud HaidIstilahHaidh dari segi bahasa bererti mengalirsyara’berarti darah yang keluar dari rahimperempuan atas jalan adat pada umur balighdiwaktu yang tertentu.
 3. 3. Warna-warna darah haidPada mazhab Syafie danjumhurulamakwarnanyaadalah hitam,merah,keemasan, kuningdan keruhSifat darah1. Pekat2. Panas3. Keluarperlahan4. Berbau busuk
 4. 4. Umur haidhDisisi jumhur ulamak ialah 9 tahunberdasarkan kebiasaan keranaketiadaanDarah Sebelum 9 TahunDarah yang keluar sebelum umur 9tahun adalah darah fasad danbukannya darah istihadhah dan jikatidak sampai 15 hari genap 9 tahunmaka boleh dikira haidh.Umur Putus HaidhTidak ada ketentuan dalam umurpenghabisan keluar haidh cuma sekitar60 tahun dengan lebih atau kurangdaripada itu.
 5. 5. Tempoh Keluar Darah HaidTempoh biasa adalah 6 atau 7 hari.Tempoh terpanjang bagi haidh adalah 15 haridan malamnyaTempoh minimum bagi masa suci adalah 15hari dan malamnyaTidak ada had bagi tempoh maksimum masasuci antara dua haidh
 6. 6. Darah Ketika HamilMenurut fuqahak Syafi’iyyah dan Malikiyyah darah yangdilihat semasa hamil adalah haidhHaidh Berselang Dengan SuciPendapat Pertama :Hari bersih dikira sebagai haidh dengan 3 syarat :1. Hari bersih dicelah hari haidh2. Tempoh bersih tidak lebih 15 hari3. Darah kedua yang keluar mencapai sehari semalam
 7. 7. Pendapat Kedua :Berdasarkan talfiq yaitu hari bersih bukan dikira harihaidh. Masalah ini hanya berkait dengansembayang,puasa dan seumpamanya tidak termasukbilangan iddahDarah Sebelum BersalinDarah yang keluar ketika sakit hendakm bersalin adalahdarah fasad dan yang keluar semasa sedang bersalinadalah darah tolaq dan jika keluar lebih sehari semalamsebelum bersalin dan terputus dari masa bersalin adalahdarah haidhBerhenti DarahMenurut jumhur ulamak yaitu Syafi’e, Hanafi dan Malikidengan ketiadaan warna darah dan warna kuning dankeruh dibahagian dalam faraj bukan dibahagian luarsekalipun masih ada cairan keputihan seperti susu.Warna kuning atau keruh yang terasing dari haidh tidak
 8. 8. Larangan Keatas Perempuan HaidhSolatMasalahi- Jika suci pada masa yang sempat serakaat sembahyang makawajib ditunaikan solat tersebut dengan tiada khilafii- Jika tidak sempat masa serakaat sembahyang maka qaul yangasah wajib ia qadha sembahyang tersebut bersama sembahyangsebelumnya yang harus jamakiii- Jika datang haidh dalam waktu solat yang belum ditunaikanmaka wajib diqadha jika sempat masa sekurang-kurang solat dantidak wajib qadha jika tidak sempat masa sekurang-kurang solatmenurut pendapat yang sahihiv- Pendapat yang mewajibkan perempuan haidh berwuduk danbertasbih pada waktu-waktu solat adalah dhaif
 9. 9. PuasaHaram dan tidak sah mengerjakan puasa Ramadhan denganijma’ .Wajib menqadha puasa Ramadhan dengan ijma’Masalahi- Batal puasa dengan keluar darah haidh sekalipun sekejapsebelum terbenam matahari dan wajib qadhaii- Wajib berpuasa jika berhenti darah sekejap sebelum terbitfajar sekalipun tidak sempat mandiiii- Puasa yang telah dikerjakan sekerat jalan diberi pahalaiv- Meninggalkan puasa kerana mematuhi larangan syara’ jugadiberi pahala
 10. 10. TawafHaram dan tidak sah mengerjakan tawaf fardhu (ifadhah) atausunat dengan ittifaq ulamakMasalahPerempuan haidh yang belum mengerjakan tawaf rukun dan tidakmampu untuk menunggu sehingga hari sucinya harus memilihsalah satu pendapat-pendapat berikut :-i- Menggunakan ubat untuk menghentikan darah kemudian mandidan tawafii- Bertaqlid kepada mazhab Hanafi yang berkata dengansah tawaf perempuan yang tidak putus darah haidhii- Bertaqlid kepada pendapat Imam Malik yang berkatajika telah ia kerjakan tawaf Qudum dan Sa’i selepasnya makagugur kewajipan tawaf rukun.
 11. 11. Membaca Quran dan SentuhnyaHaram disisi jumhur ulamak jika diniatkan membaca Quransekalipun satu kalimah atau satu hurufTidak haram melihat Quran atau membaca didalam hatiHarus atas yang haidh melakukan ibadah seperti berzikir,membaca tahlil, tahmid, tasbih, berdoa dan membaca kitab-kitabselain Al-Quran seperti hadith, fiqh dan seumpamanyaMasalahJika perempuan yang haidh takut hilang hafalan maka harusdilakukan perkara berikut :i- Membacanya didalam hati tanpa melafazkan menurut pendapatjumhur ulamakii- Jika tidak berhasil dengan membaca didalam hati maka harus iataqlid pendapat mazhab Maliki yang mengharuskan yang haidhmembaca Quran.
 12. 12. Berhenti Dalam MasjidTalaqHaram atas suami menceraikan isteri yang sedang haidhtetapi cerai tersebut adalah berlaku
 13. 13. Jima’ Isteri HaidhHaram dengan ijma’ sekalipun dengan berlapikFirman Allahertinya“Maka jauihilah akan isteri-isteri didalam masa haidhHaram jima’ ini berkekalan sekalipun setelah kering darah sebelummandi kerana firman Allah“ Dan jangan kamu hampiri mereka itu sebelum mereka suci. Makaapabila mereka telah bersuci maka datangilah mereka itu menurutapa yang diperintahkan akan kamu oleh Allah.”
 14. 14. ISTIHADHAH
 15. 15. ISTIHADHAH DARI SEGI SYARA’ : DARAH YANG MENGALIRBUKAN PADA WAKTUNYA YANG BIASA,DARIPADA HUJUNG URAT DI BAWAH RAHIMPEREMPUAN.
 16. 16. HUKUM ISTIHADHAHSECARA UMUM.. SAMA SEPERTI TEMPOH TIDAK ADA HAID,IAITU DIHUKUM KE ATASNYA SUCI WAJIB SOLAT, PUASA, BOLEH BERSETUBUHDAN HAL-HAL YANG BERKAITAN TETAPI…
 17. 17. HUKUM ISTIHADHAH PERKARA PERTAMA : WAJIB BERWUDHU’SETIAPKALI HENDAK SOLATSABDA NABI KEPADA FATHIMAH BINTI ABIHUBAISY R.A :“KEMUDIAN HENDAKLAH KAMU BERWUDHU’ PADASETIP KALI SOLAT”(SAHIH AL BUKHARI no 288)
 18. 18. HUKUM ISTIHADHAH PERKARA KEDUA : BASUH KESAN DARAH DANIKAT FARAJDENGAN CEBISAN KAIN SEBELUMBERWUDHU’SABDA NABI KEPADA HIMNAH R.A :“AKU AKAN TERANGKAN UNTUK KAMU (CARA MENGGUNAKAN) AL-KURSUF(KAPAS YANG DILETAKKAN DI FARAJ), SESUNGGUHNYA IA DAPATMENGHILANGKA DARAH “HIMNAH BERKATA : “IA (DARAH SAYA) LEBIH BANYAKDARI DEMIKIAN ITU”SABDA NABI : “MAKA HENDAKLAH KAMU MENGEKANGNYA (MENGIKATNYA)… “
 19. 19. PERLU DIINGAT, APA YANG KELUAR SELEPASITUTIDAK MEMUDARATKAN (TIDAK MEMBATALKANWUDHU’)HADIS RIWAYAT AHMAD DAN IBN MAJAH :“WAHAI RASULULLAH, SESUNGGUHNYA AKU SEORANGWANITA YANG MENGALAMI ISTIHADHAH SEHINGGA AKUTIDAK SUCI, APAKAH AKU PATUT MENINGGALKANSOLAT ?”MAKA SABDA NABI : “TIDAK, HENDAKLAH KAMU JAUHISOLAT PADA HARI-HARI HAIDMU (SAHAJA), KEMUDIANHENDAKLAH KAMU MANDI DAN BERWUDHU’ UNTUK SETIAPSOLAT KEMUDIAN DIRIKANLAH SOLAT WALAUPUN DARAHMENITIS JATUH KE TIKAR”
 20. 20. HUKUM ISTIHADHAH PERKARA KETIGA : BERKENAAN BERSETUBUH1. ISTIHADHAH MENJADI SATU KELAZIMAN BAGI PARAWANITA PADA ZAMAN NABI2. FIRMAN ALLAH S.W.T : OLEH SEBAB ITU HENDAKLAH KAMUMENJAUHKAN DIRI DARI PEREMPUAN (JANGAN BERSETUBUHDENGAN ISTERI KAMU) DALAM MASA DATANG DARAH HAIDITU. (lihat slide seterusnya)3. JIKA DIHARUSKAN SOLAT BAGI MUSTAHADHAH, MAKABERSETUBUH JUGA DIBENARKAN
 21. 21. HUKUM ISTIHADHAH‫ف ي‬ِ‫ي‬ ‫سءاء‬َ‫ ءا‬ ‫ن‬ِّ ‫ال‬ ‫ا‬ْ ‫لاو‬ُ‫او‬ ‫ز‬ِ‫ي‬ ‫ت‬َ‫ ءا‬ ‫ع‬ْ ‫فءا‬َ‫ ءا‬ ‫ذ ى‬ً‫ ى‬ ‫أ‬َ‫ ءا‬ ‫او‬َ‫ ءا‬ ‫ه‬ُ‫او‬ ‫ل‬ْ ‫ق‬ُ‫او‬ ‫ض‬ِ‫ي‬ ‫حضي‬ِ‫ي‬ ‫م‬َ‫ ءا‬ ‫ل‬ْ ‫ا‬ ‫ن‬ِ‫ي‬ ‫ع‬َ‫ ءا‬ ‫ك‬َ‫ ءا‬ ‫ن‬َ‫ ءا‬ ‫لاو‬ُ‫او‬ ‫أ‬َ‫ ءا‬ ‫س‬ْ ‫ي‬َ‫ ءا‬ ‫و‬َ‫ ءا‬‫ن‬ْ ‫م‬ِ‫ي‬ ‫ن‬َّ ‫ه‬ُ‫او‬ ‫تاو‬ُ‫او‬ ‫أ‬ْ ‫ف‬َ‫ ءا‬ ‫ن‬َ‫ ءا‬ ‫ر‬ْ ‫ه‬َّ ‫ط‬َ‫ ءا‬ ‫ت‬َ‫ ءا‬ ‫ذا‬َ‫ ءا‬ ‫إ‬ِ‫ي‬ ‫ف‬َ‫ ءا‬ ‫ن‬َ‫ ءا‬ ‫ر‬ْ ‫ه‬ُ‫او‬ ‫ط‬ْ ‫ي‬َ‫ ءا‬ ‫ى‬َ‫ ءا‬ ‫ت‬َّ ‫ح‬َ‫ ءا‬ ‫ن‬َّ ‫ه‬ُ‫او‬ ‫باو‬ُ‫او‬ ‫ر‬َ‫ ءا‬ ‫ق‬ْ ‫ت‬َ‫ ءا‬ ‫ال‬َ‫ ءا‬ ‫و‬َ‫ ءا‬ ‫ض‬ِ‫ي‬ ‫حضي‬ِ‫ي‬ ‫م‬َ‫ ءا‬ ‫ل‬ْ ‫ا‬‫ن‬َ‫ ءا‬ ‫ري‬ِ‫ي‬ ‫ه‬ِّ ‫ط‬َ‫ ءا‬ ‫ت‬َ‫ ءا‬ ‫م‬ُ‫او‬ ‫ل‬ْ ‫ا‬ ‫ب‬ُّ ‫ح‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ُ‫او‬ ‫و‬َ‫ ءا‬ ‫ن‬َ‫ ءا‬ ‫بضي‬ِ‫ي‬ ‫اوا‬َّ ‫ت‬َّ ‫ال‬ ‫ب‬ُّ ‫ح‬ِ‫ي‬ ‫ي‬ُ‫او‬ ‫ه‬َ‫ ءا‬ ‫ل‬ّ‫ه‬ ‫ال‬ ‫ن‬َّ ‫إ‬ِ‫ي‬ ‫ه‬ُ‫او‬ ‫ل‬ّ‫ه‬ ‫ال‬ ‫م‬ُ‫او‬ ‫ك‬ُ‫او‬ ‫ر‬َ‫ ءا‬ ‫م‬َ‫ ءا‬ ‫أ‬َ‫ ءا‬ ‫ث‬ُ‫او‬ ‫ضي‬ْ ‫ح‬َ‫ ءا‬Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid.Katakanlah: "Darah haid itu satu benda yang (menjijikkan dan) mendatangkanmudarat". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan(jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, danjanganlah kamu hampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci.Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurutjalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. SesungguhNya Allahmengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orangyang sentiasa mensucikan diri. (AL-BAQARAH 2;222)
 22. 22. SYARAT BEZA DARAH (TAMYIZ)BAGI MENENTUKAN SIFAT DARAH SECARA UMUMNYA, 3SYARAT PERLU DIPATUHI.DARAH YANG KELUAR ITU TIDAK KURANG 24JAMTIDAK MELEBIHI TEMPOH MAKSIMUM HAID,15 HARI.DARAH YANG SIFATNYA LEMAH ITU TIDAKKURANG DARIPADA TEMPOH SUCI 15 HARI
 23. 23. SYARAT BEZA DARAH (TAMYIZ)KESPERTAMA : WANITA YANG MEMILIKI MASA HAIDYANG TETAP(TEMPOH DAN PUTARANNYA)A’ISYAH R.A MENERANGKAN BAHAWA FATHIMAH BINTI ABIHUBAISY R.A PERNAH BERTANYA KEPADA NABI.“SESUNGGUHNYA AKU DIDATANGI ISTHADHAH, MAKA AKUTIDAK SUCI. ADAKAH AKU PERLU MENINGGALKAN SOLAT?”RASULULLAH MENJAWAB : “TIDAK, SESUNGGUHNYA ITUIALAH ‘IRQ (PENYAKIT). TINGGALKAN SOLAT PADA KADARHAID YANG KEBIASAAN BAGI KAMU, KEMUDIANHENDAKLAH KAMU MANDI DAN DIRIKAN SOLAT.”
 24. 24. SYARAT BEZA DARAH (TAMYIZKESKEDUA : WANITA YANG TIDAK MEMILIKIMASA HAID YANG TETAPATAU DIKETAHUI(TEMPOH DAN PUTARANNYA)PERLU BEZAKAN MELALUI CIRI DARAH :1. WARNA DARAH2.KEPEKATAN DARAH3.BAU DARAH
 25. 25. NABI BERSABDA KEPADA FATHIMAH BINTI ABI HUBAISY R.A :“APABILA DARAH ITU ADALAH HAID MAKA SESUNGGUHNYAIA HITAM (LAGI) DIKENALI, JUSTERU HENDAKLAH KAMUMENAHAN DARI MELAKUKAN SOLAT. JIKA IA ADALAH(DARAH) SELAIN ITU MAKA HENDAKLAH KAMU BERWUDHU’DAN MENDIRIKAN SOLAT KERANA SESUNGGUHNYA IAADALAH (DARAH) PENYAKIT”SUNAN ABU DAUD-N0 247 (KITAB AL-THAHARAH) DAN SUNAN AL-NASA’IDENGAN DISAHIHKAN OLEH IBN HIBBAN DAN AL-HAKIM
 26. 26. SYARAT BEZA DARAH (TAMYIZ)KESKETIGA : WANITA YANG TIDAK MEMILIKIMASA (TEMPOH DAN PUTARAN) YANG TETAPDAN TIDAK JUGA MEMILIKI SIFAT-SIFAT DARAHYANG DAPAT DIBEZAKAN.PERLU MELIHAT KEBIASAAN PARA WANITALAIN YANG HAMPIR DENGANNYA DANDIJADIKAN UKURAN KE ATAS DIRINYA
 27. 27. HIMNAH BINTI JAHSY R.A PERNAH BERTANYA KEPADA NABI :“YA RASULULAH! SESUNGGUHNYA SAYA SEORANG WANITAYANG DIDATANGI ISTIHADHAH YANG AMAT BANYAK,APAKAH PANDANGAN ENGKAU BERKENAANYA?SESUNGGUHNYA IA MENEGAH AKU DARIPADA MENDIRIKANSOLAT DAN PUASA”RASULULLAH MENJAWAB : “AKU AKAN TERANGKAN UNTUKKAMU (CAR MENGGUNAKAN) AL-KURSUF (KAPAS YANGDILETAKKAN DI FARAJ), SESUNGGUHNYA IA DAPATMENGHILANGKAN DARAH”
 28. 28. HIMNAH BERKATA : “IA (DARAH SAYA) LEBIH BANYAK DARIDEMIKIAN ITU”RASULULLAH BERSABDA : “SESUNGGUHNYA IA (PENDARAHANKAMU) ADALAH HENTAKAN DARI HENTAKAN-HENTAKANSYAITAN, MAKA (APABILA) KAMU DIDATANGI HAID SELAMA6 ATAU 7 HARI PADA ILMU ALLAH TA’ALA, HENDAKLAHKAMU MANDI APABILA KAMU LIHAT BAHAWA KAMU TELAHSUCI (DARI DARAH HAID), MAKA HENDAKLAH KAMU SOLATPADA PADA 23 MALAM ATAU 24 MALAM DAN SIANGNYA DANHENDAKLAH KAMU BERPUASA. ”SUNAN ABU DAUD- NO 248 (KITAB AL THAHARAH)DAN SUNAN AL-TIRMIZI-NO 118 (KITAB AL THAHARAH)
 29. 29. PENDARAHAN YANG DISALAH ANGGAPISTIHADHAH1. KESPERTAMA : WANITA YANG MENGETAHUIDENGAN JELASBAHAWA DIA TIDAK AKANDIDATANG HAID LAGI. DARAH YANG KELUAR IALAH AL-SUFRAH (CECAIRKEKUNINGAN) DAN AL-KUDRAH (CECAIR KEKERUHANANTARA KUNING DAN HITAM) ATAU BASAHAN. CARA MEYUCIKAN DAN HUKUM SAMA SEPERTIISTIHADHAH.
 30. 30. PENDARAHAN YANG DISALAHANGGAP ISTIHADHAH2. KESKEDUA : WANITA YANG TIDAKMENGETAHUI DENGAN JELASSAMA ADA DIAAKAN DIDATANGI HAID ATAU TIDAK. CARA TENTUKAN DARAH, MENGGUNAKAN 3 CARA YANGTELAH DIKEMUKAKAN.SABDA NABI KEPADA FATHIMAH BINTI ABI HUBAISY :“SESUNGGUHNYA YANG DEMIKIAN ITU IALAH ‘IRQ(PENYAKIT) BUKANLAH DARAH HAID MAKA APABILADATANG HAID HENDAKALH KAMU MENINGGALKANSOLAT”SHAHIH AL BUKHARI-NO 306 (KITAB AL HAID)
 31. 31. PEMBAHAGIAN MUSTAHADHAH MUBTADI’AH MUMAIYIZAH = WANITA YANG BARU PERTAMA KALIHAID DAN BOLEH MEMBEZAKAN SIFAT DARAH. MUBTADI’AH GHAIRA MUMAIYIZAH = WANITA YANG BARUPERTAMA KALI HAID DAN TIDAK BOLEH MEMBEZAKAN SIFATDARAH MU’TADAH GHAIRA MU’MUMAIYIZAH = WANITA YANG SUDAHBIASA HAID DAN TIDAK BOLEH MEMBEZAKAN DARAH MU’TADAH MUMAIYIZAH = WANITA YANG SUDAH BIASA HAID DANTAHU BEZAKAN DARAH MUTAHAIYIRAH MUTIAQAH = WANITA YANG LUPA KADAR DANWAKTU MUTAHAIYIRAH ZAKIRATUL QADR, NASIATUL WAQTI = WANITAYANG INGAT KADAR TETAPI LUPA WAKTU. MUTAHAIYIRAH ZAKIRATUL WAQTI, NASIATUL QADR = WANITAYANG LUPA KADAR TETAPI INGAT WAKTU
 32. 32. KEWAJIBAN BERSUCI KE ATASMUSTAHADHAHMEMBASUH FARAJ NYA SERTA MENYUMBATFARAJNYA DENGAN KAPAS ATAU MEMAKAIPANTILINER.MENGAMBIL WUDHU’ ATAU BERTAYAMUMJIKA KETIADAAN AIR BAGI SETIAP AMALANFARDHU DALAM WAKTUNYA.
 33. 33. NIFAS
 34. 34. DARAH NIFASNifas (‫)النفاس‬ ialah darah yang keluar darirahim wanita atas sebab melahirkan anak. Hukum yang berlaku pada nifas adalah samaseperti hukum haid, baik mengenai hal- hal yangdiperbolehkan, diharamkan, dan diwajibkan.
 35. 35. HUKUM- HUKUM NIFASPertama: Iddah.Nifas tidak dijadikan ukuran iddah bagi seorangisteri yang dijatuhkan talak (diceraikan) olehsuaminya. Oleh itu apabila seorang isteri yanghamil dicerai oleh suaminya, maka tempohiddahnya ialah sehingga melahirkan anak, bukandengan berhentinya nifas. Apabila seorang isteriyang baru sahaja melahirkan anak dicerai olehsuaminya, maka iddahnya ialah menunggu hinggadatang haid lalu dikira berdasarkan putaranhaidnya, bukan berdasarkan nifasnya.
 36. 36. Kedua: Ila’Ila’ ialah tindakan seorang suami yangbersumpah tidak akan menyetubuhi isterinyabuat selama- lamanya atau untuk satu tempohyang melebihi empat bulan. Jika ini berlaku,maka tempoh empat bulan (atau lebihsebagaimana yang disumpah) dikiraberdasarkan putaran haid isteri dan bukanberdasarkan nifasnya
 37. 37.  Ketiga: BalighTahap baligh bagi seorang wanita diukurberdasarkan datang haid dan bukan datang nifas.Ini kerana seorang wanita tidak mungkin akanmengalami nifas jika dia tidak hamil, dan diatidak mungkin akan hamil jika tidak terlebihdahulu mengalami haid
 38. 38. Keempat: Nifas yang terputus-putusPendapat Pertama:Apabila nifas terhenti sebelum 40 hari kemudiania keluar semula pada hari ke- 40, maka yangkeluar semula itu dikategorikan sebagai “darahyang disyaki”. Dalam kategori ini, wanita yangmengalaminya wajib bersolat dan berpuasa.Sebelum itu ketika sedang nifas, diharamkan keatasnya apa yang diharamkan ke atas wanitayang sedang haid. Dia wajib mengqada puasanyaselepas suci (jika dia nifas dalam bulanRamadhan). Ini adalah pendapat yang mayshurdalam Mazhab Hanbali.
 39. 39. Pendapat Kedua:Apabila darah keluar pada suasana yang lazimnyadisebabkan oleh faktor nifas, maka ia adalahnifas. Apabila darah keluar pada suasana yanglazimnya disebabkan oleh faktor haid, maka iaadalah haid. Apabila darah keluar secaraberterusan, ia adalah istihadah.Pendapat yang kedua inilah dianggap yang benar.Imam Ibn Qudamah rahimahullah di dalamkitabnya al- Mughni, jld. 1, ms. 349 menukilkata- kata Imam Malik rahimahullah: Jika dia(wanita) melihat darah selepas dua atau tiga hari,yakni selepas habis nifas, maka ia adalah darahnifas dan jika selepasnya ( lebih dari tiga hari)maka ia adalah darah haid.Pendapat kedua inijuga merupakan pilihan Syaikh al- Islam Ibn
 40. 40. Kelima: BersetubuhApabila seorang wanita menjadi suci daripada haidnya lebih awal daripada tempoh yang biasabaginya, diharuskan bagi suamimenyetubuhinya. Akan tetapi apabila seorangwanita yang sedang nifas suci daripadanifasnya lebih awal daripada tempoh 40 hari,wujud perselisihan pendapat sama ada harusatau tidak bagi suami menyetubuhinya. Yangbenar diharuskan bagi suami menyetubuhinyadan ini adalah pendapat majoriti ilmuan.
 41. 41. TEMPOH MASA NIFASImam Syafi’ie dan mazhabnya mempunyaipandangan iaitu, tempoh maksima nifas ialah 60hari. Jadi, jika seorang wanita darah bersalinnyaberlarutan selepas 40 hari, mengikut pandanganini; darah itu masih dianggap darah nifassehinggalah 60 hari. Dalam tempoh 60 hari itujika darah masih keluar, tidak harus iamengerjakan solat, puasa dan sebagainya lagidari ibadah-ibadah yang mensyaratkan bersuci.Jika selepas 60 hari darah masih lagi keluar,maka ketika itu barulah ia dianggap darahpenyakit dan tertakluk dengan hukum-hakamistihadhah .
 42. 42. DARIPADA UMMU SALAMAH H.A“Wanita-wanita bersalin pada zaman Nabi s.a.w.menunggu (selepas bersalin) hingga 40 hari” (HRImam at-Tirmizi).Adapun tempoh 40 hari yang disebutoleh Ummu Salamah dalam hadis diatas, itu adalah tempoh kebiasaan nifasbagi kebanyakan wanita, bukanbermaksud tempoh maksimanya.
 43. 43. •Imam Syafi’ie berhujjah berdasarkanpengalaman, yakni menurut pengalamandan pemerhatian beliau; terdapat wanitayang pernah mencapai tempoh nifashingga 60 hari.

×