so sánh cương lĩnh tháng 2 và cương lĩnh tháng 10

62,965 views

Published on

1 Comment
17 Likes
Statistics
Notes
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
62,965
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1,028
Comments
1
Likes
17
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

so sánh cương lĩnh tháng 2 và cương lĩnh tháng 10

 1. 1. LOGO Bài thảo luận: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Sinh Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thủy Ngày sinh: 29-10-1992 Mã Sinh viên: 1054030256 Lớp: ĐHTN 4A3 HN
 2. 2. Bài thảo luận số 1: Phân tích nội dung cương lĩnh tháng 2 và cương lĩnh tháng 10, từ đó so sánh hai cương lĩnh để chỉ ra ưu điểm của cương lĩnh tháng 2 và hạn chế của cương lĩnh tháng 10. Luận cương tháng 10-19302 So sánh cương lĩnh tháng 2/1930 và luận cương tháng 10/1930 3 Ưu điểm của cương lĩnh tháng 2/19304 Hạn chế của luận cương tháng 10/19305 Cương lĩnh tháng 2 - 19301
 3. 3. 1 Hoàn cảnh ra đời: Tại Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành lập một chính Đảng do Nguyễn Ái Quốc chủ trì từ ngày 6-1 đến ngày 7-2-1930 tại Hương Cảng, Trung Quốc đã thông qua : Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt, Điều lệ vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam. 1. Cương lĩnh tháng 2/1930:
 4. 4. 1. Cương lĩnh tháng 2/1930: 2 Nội dung: Xác định các vấn đề cơ bản của Cách mạng Việt Nam: Phương hướng chiến lược Nhiệm vụ chiến lược Lực lượng cách mạng Lãnh đạo cách mạng Quan hệ quốc tế
 5. 5. 1. Cương lĩnh tháng 2/1930: Phương hướng chiến lược của Cách mạng Việt Nam là: “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản” Phương hướng chiến lược Dân tộc
 6. 6. 1. Cương lĩnh tháng 2/1930: Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng: Chính trị • Đánh đổ đế quốc Pháp • Đánh phong kiến • Giành độc lập dân tộc. • Lập chính phủ công nông binh,tổ chức quân đội công nông. Kinh tế • Thủ tiêu các loại quốc trái • Tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn của tư sản Pháp giao cho chính phủ công nông binh. • Tịch thu ruộng đất của đế quốc giao cho dân nghèo, bỏ tô thuế • Mở mang công nông nghiệp. • Thi hành luật ngày làm 8 giờ. Văn hóa – xã hội • Dân chúng được tự do tổ chức • Nam nữ bình quyền. • Phổ thông giáo dục...
 7. 7. 1. Cương lĩnh tháng 2/1930: Lực lượng cách mạng: là toàn thể những người dân Việt Nam yêu nước Lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Quan hệ của Cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thế giới: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới,phải thực hành liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản thế giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp.
 8. 8. 1. Cương lĩnh tháng 2/1930: Đánh giá: Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng là một cương lĩnh giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo theo con đường cách mạng Hồ Chí Minh: - Phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới. - Đáp ứng yêu cầu khách quan của lịch sử. - Nhuần nhuyễn quan điểm giai cấp và thấm đượm tinh thần dân tộc vì độc lập tự do. - Tiến hành cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng ruộng đất để đi tới xã hội cộng sản là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh này. Thực tiễn quá trình vận động của cách mạng Việt Nam trong gần 80 năm qua đã chứng minh rõ tính khoa học và tính cách mạng, tính đúng đắn và tiến bộ của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
 9. 9. 2. Luận cương tháng 10/1930: 1 Hoàn cảnh ra đời: Tháng 4-1930 đồng chí Trần Phú được Quốc Tế Cộng Sản cử về nước hoạt động. Tháng 7-1930 Trần Phú được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị Ban chấp hành trung ương lần 1 diễn ra từ ngày 14 đến ngày 30-10-1930 do đồng chí Trần Phú trủ chì. Hội nghị đã thông qua Luận cương chính trị của đồng chí Trần Phú. Hội nghị đã quyết định đổi tên Đảng thành Đảng cộng sản Đông Dương và bầu Trần Phú làm tổng bí thư.
 10. 10. 2. Luận cương tháng 10/1930: 2 Nội dung: - Luận cương đánh giá tính chất xã hội của 3 nước Đông Dương (xã hội thuộc địa là xứ thuộc Pháp). - Xác định mâu thuẫn giai cấp diễn ra giữa một bên là thợ thuyền dân cày và các phần tử lao khổ với một bên là địa chủ phong kiến tư bản và đế quốc chủ nghĩa. - Xác định tính chất của cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền có tính chất thổ địa phản đế. Phương hướng chiến lược Nhiệm vụ chiến lược Lực lượng cách mạng Lãnh đạo cách mạng Quan hệ quốc tế
 11. 11. 2. Luận cương tháng 10/1930: 1-Nhiệm vụ của cách mạng: • - Chống phong kiến để thực hiện triệt để cách mạng ruộng đất1 • - Chống đế quốc giành độc lập cho toàn cõi Đông Dương2 Luận cương nhấn mạnh 2 nhiệm vụ này có mối quan hệ khăng khít với nhau vấn đề thuộc địa là cái cốt của cách mạng tư sản dân quyền.
 12. 12. 2. Luận cương tháng 10/1930: 2. Lực lượng cách mạng: Lực lượng cách mạng gồm có nông dân, công nhân, ngoài ra các lực lượng khác đều là đối tượng của cách mạng. 3. Phương pháp cách mạng: Tư tưởng mấu chốt của luận cương đưa ra là phải tiến hành bạo lực cách mạng và kết thúc bằng khởi nghĩa võ trang giành chính quyền. 4. Lãnh đạo cách mạng: Luận cương chỉ ra rằng điều cốt yếu cho cách mạng Đông Dương là phải có một Đảng Cộng Sản lãnh đạo 5. Quan hệ quốc tế: Cách mạng Đông Dương là một bộ phận của cách mạng quốc tế.
 13. 13. 2. Luận cương tháng 10/1930: Đánh giá: Bản luận cương đã khẳng định lại nhiều vấn đề mà cương lĩnh đã nêu ra: đường lối cách mạng, lực lượng cách mạng, đoàn kết quốc tế, vai trò lãnh đạo của Đảng. Luận cương của Trần Phú có những điểm sáng tạo hơn như đã đề ra phương pháp cách mạng, nguyên tắc Đảng của chủ nghĩa Mác-Lênin.
 14. 14. 3. So sánh cương lĩnh tháng 2/1930 và luận cương tháng 10/1930: Về phương hướng chiến lược của cách mạng: cả 2 văn kiện đều xác định được tích chất của cách mạng Việt Nam là: Cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa để đi tới xã hội cộng sản, đây là 2 nhiệm vụ cách mạng nối tiếp nhau không có bức tường ngăn cách. Phương hướng chiến lược đã phản ánh xu thế của thời đại và nguyện vọng đông đảo của nhân dân Việt Nam. Về nhiệm vụ cách mạng: đều là chống đế quốc, phong kiến để lấy lại ruộng đất và giành độc lập dân tộc. Về lực lượng cách mạng: chủ yếu là công nhân và nông dân. Đây là hai lực lượng nòng cốt và cơ bản đông đảo trong xã hội góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc nước ta. Giống nhau:
 15. 15. 3. So sánh cương lĩnh tháng 2/1930 và luận cương tháng 10/1930: Về phương pháp cách mạng: sử dụng sức mạnh của số đông dân chúng Việt Nam cả về chính trị và vũ trang nhằm đạt mục tiêu cơ bản của cuộc cách mạng là đánh đổ đế quốc và phong kiến, giành chính quyền về tay công nông. Về vị trí quốc tế: cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít với cách mạng thế giới đã thể hiện sự mở rộng quan hệ bên ngoài, tìm đồng minh cho mình. Lãnh đạo cách mạng: là giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản. “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. Như Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam”. Sự giống nhau trên là do cả hai văn kiện đều thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin và cách mạng vô sản chiụ ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917.
 16. 16. 3. So sánh cương lĩnh tháng 2/1930 và luận cương tháng 10/1930: N.dung so sánh Cương lĩnh(2/1930) Luận cương (10/1930) Chiến lược sách lược cách mạng Tiến hành “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng tư sản dân quyền, sau đó tiến thẳng lên xã hội chủ nghĩa, bỏ qua thời kỳ tư bản chủ nghĩa . Nhiệm vụ Đánh đổ đế quốc Pháp, phong kiến và tư sản phản cách mạng, Đánh phong kiến và đánh đế quốc là hai nhiệm vụ có quan hệ khăng khít. Mục tiêu Làm cho Việt Nam độc lập, thành lập chính phủ công- nông. Tịch thu sản nghiệp của đế quốc và tư sản phản cách mạng chia cho dân nghèo. Làm cho Đông Dương độc lập chính phủ công-nông, tiến hành cách mạng ruộng đất triệt để. Khác nhau:
 17. 17. 3. So sánh cương lĩnh tháng 2/1930 và luận cương tháng 10/1930: Lực lượng Công + nông + tiểu tư sản + trí thức, còn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư sản thì lợi dụng hoặc trung lập Giai cấp công nhân và nông dân. Lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp vs giữ vai trò lãnh đạo. Giai cấp vô sản với đội tiên phong là Đảng Cộng sản. Quan hệ với cách mạng Thế giới Cách mạng Việt Nam là một bộ phận khắng khít của cách mạng thế giới, liên lạc với các dân tộc bị áp bức và vô sản thế giới. Quan hệ với cách mạng Đông Dương và cách mạng thế giới.
 18. 18. 4. Ưu điểm của cương lĩnh tháng 2/1930:
 19. 19. LOGO

×