Cc parliament seminar[1]

1,338 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,338
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cc parliament seminar[1]

 1. 1. ภาวะโลกร้อน : สถานการณ์ ปัญหา และทางออก จัดโดย คณะกรรมาธิการต่างประเทศ คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน และคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เสนอโดย ดร . กัณฑรีย์ บุญประกอบ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 22 มิถุนายน 2550
 2. 2. โลกร้อน <ul><li>สถานการณ์ </li></ul><ul><ul><li>อุณหภูมิสูงขึ้น คลื่นความร้อนรุนแรงขึ้น ภัยแล้ง น้ำท่วม พายุ ฤดูกาลแปรปรวน น้ำแข็งขั้วโลกละลาย ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ฯ </li></ul></ul><ul><li>ปัญหา </li></ul><ul><ul><li>ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น </li></ul></ul><ul><li>ทางออก </li></ul><ul><ul><li>ปรับตัว (Adaptation) ให้อยู่ได้ในสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง </li></ul></ul><ul><ul><li>ลดสาเหตุของปัญหา (Mitigation) - ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก </li></ul></ul>
 3. 3. บรรยากาศ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน ไนตรัสออกไซด์ ไอน้ำ RU โลกร้อน ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ เพิ่มขึ้น : CO 2 , CH 4 , N 2 O Greenhouse effects ( ปรากฎการณ์เรือนกระจก ) Global warming ( โลกร้อน ) Climate change ( การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ) ความร้อน แสง
 4. 4. อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพิ่มขึ้นเร็วกว่าในอดีต ช่วงเวลา อัตรา ปี  / ทศวรรษ สรุปจากการประชุม IPCC ที่ปารีส ม . ค . 2550 100 0.074  0.018 50 0.128  0.026 ปีที่ร้อนที่สุด 12 ปี ตั้งแต่ 1850): 1998,2005,2003,2002,2004,2006, 2001,1997,1995,1999, 1990 ,2000
 5. 5. <ul><li>วันร้อน ๆ และคลื่นความร้อนเพิ่มขึ้น </li></ul><ul><li>อุณหภูมิสูงสุดเพิ่มสูงขึ้น </li></ul><ul><li>อุณหภูมิต่ำสุดและวันเย็น ๆ ลดลง </li></ul>อุณหภูมิเฉลี่ยสูงขึ้น อุณหภูมิเดิม อุณหภูมิในอนาคต เย็น ร้อน เฉลี่ย ความเป็นไปได้
 6. 6. เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว <ul><li>น้ำแข็งที่ปกคลุมยอดเขาลดลง </li></ul>Mt.Kilimanjaro, Tanzania 1993 2000 IUCN
 7. 7. น้ำแข็งละลายที่แอนตาร์คติกา <ul><li>ภาพจาก NASA </li></ul>
 8. 8. <ul><li>ครั้งสุดท้ายที่ขั้วโลกอุ่นกว่าปัจจุบันเมื่อ 125,000 ปีในอดีต น้ำแข็งที่ขั้วโลกลดลง น้ำทะเลสูงกว่าปัจจุบัน 4 – 6 เมตร </li></ul>บรรณภูมิอากาศ ( Paleoclimatic) Paris 2007, summary การคาดคะเนระดับน้ำทะเลในอนาคต อุณหภูมิที่สูงเกินกว่ายุคอุตสาหกรรม 1.9 - 4.6°C จะยังคงดำรงอยู่อีกนับร้อยปี และในที่สุดเมื่อน้ำแข็งกรีนแลนด์ละลายหมด จะทำให้น้ำทะเลสูงขึ้น 7 เมตร เช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อ 125,000 ปีในอดีต
 9. 9. มูลค่าความสูญเสียเนื่องจากภัยพิบัติที่สืบเนื่องจากภูมิอากาศของโลกใน 5 ทศวรรษที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า จาก 4 เป็น 40 พันล้าน $US โดยจำนวนภัยพิบัติที่เพิ่มขึ้นจาก 13 ครั้ง / ทศวรรษแรก เป็น 72 ครั้ง / ทศวรรษท้าย ภัยพิบัติและความเสียหายเนื่องจากภูมิอากาศเพิ่มขึ้นใน 5 ทศวรรษที่ผ่านมาของโลก สูญเสียทางเศรษฐกิจ จำนวนภัยพิบัติ สูญเสียทางการประกัน เฉลี่ยของทศวรรษ
 10. 10. <ul><li>การใช้พลังงานฟอสซิล ( น้ำมัน ถ่านหิน )  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ </li></ul><ul><li>การสูญเสียพื้นที่ป่าไม้  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ </li></ul><ul><li>การทำนาข้าว  ก๊าซมีเทน </li></ul><ul><li>การเลี้ยงปศุสัตว์  ก๊าซมีเทน </li></ul><ul><li>การบำบัดของเสีย  ก๊าซมีเทน </li></ul><ul><li>การใช้ปุ๋ยในโตรเจน  ก๊าซไนตรัสออกไซด์ </li></ul>กิจกรรมของมนุษย์ทำให้ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มขึ้น สาเหตุของโลกร้อน
 11. 11. (BP 1950) ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศโลกในอดีตถึง 420,000 ปี ไม่เคยสูงเท่าปัจจุบัน ( ข้อมูลจากฟองอากาศในก้อนน้ำแข็งที่ขั้วโลกใต้ ) CO 2 Concentration (ppmv) อนาคต (2100) ปัจจุบัน (2001 ) ก่อนอุตสาหกรรม (1750 )
 12. 12. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : - เป็นปัญหาของโลก - เกี่ยวข้องกับมนุษย์ทุกเผ่าพันธ์ อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ United Nation Framework Convention on Climate Change ( UNFCCC ) 1992 Conference of the Parties ( COP ) วิชาการ คณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Intergovernmental Panel on Climate Change ( IPCC ) 1988 UNEP & WMO ก่อตั้ง
 13. 13. คำสำคัญ (key words) เกี่ยวกับ โลกร้อน ตาม UNFCCC <ul><li>GHG stabilization- ปริมาณก๊าซเรือนกระจกคงที่ </li></ul><ul><li>Ecosystem adaptation- ระบบนิเวศมีการปรับตัว </li></ul><ul><li>Ensure food production- การผลิตอาหารมั่นคง </li></ul><ul><li>Sustainable economic development- พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน </li></ul><ul><li>มีองค์ความรู้ ( เชิงวิทยาศาสตร์ และอี่น ๆ ) แบบบูรณาการณ์ </li></ul><ul><li>มีความร่วมมือระหว่างนานาชาติ – วิจัย & นโยบาย </li></ul>
 14. 14. เปรียบเทียบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมของไทยกับบางประเทศ พ . ศ . 2542 (data from World Resource Institute, 2000) ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพียง 0.6 % ของโลก
 15. 15. เปรียบเทียบการปลดปล่อยก๊าซเรือน กระจกรายหัว ของไทยกับบางประเทศ พ . ศ . 2542 (data from World Resource Institute, 2000)
 16. 16. เปรียบเทียบการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบางประเทศตามประชากร GDP 650.0 26.4 9,008,507 4.6 288 USA 440.0 3.8 1,294,359 1.0 59 UK 208.0 1.0 335,570 0.1 7 Switzerland 444.0 7.9 2,680,002 1.3 81 Germany 495.0 0.5 165,787 0.1 5 Finland 643.0 0.3 113,426 0.1 4 Singapore 391.0 16.7 5,687,635 2.1 127 Japan 578.0 0.3 111,617 0.4 23 Malaysia 700.0 3.0 1,040,312 20.8 1,294 China 445.0 0.5 170,338 1.0 64 Thailand 582.0 100 34,109,900 100 6,211 world tons/million$ % Total % Total CO 2 Emissions / GDP (1999) GDP (2000) (million) Population (2000) (million) โลก / ประเทศ
 17. 17. การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ( กรจ .) ตาม First commitment period <ul><li>Annex 1 countries </li></ul><ul><li>ประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศอุตสาหกรรม (41 ประเทศ ) เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศษ ญี่ปุน </li></ul><ul><li>ลดการปล่อย กรจ . แต่ละปีลง 7% ของการปล่อยใน 1990 </li></ul><ul><li>ยาก ทำไม่ได้ </li></ul><ul><li>Non-Annex I </li></ul><ul><li>ประเทศกำลังพัฒนา เช่น จีน อินเดีย ไทย เกาหลี เวียตนาม </li></ul><ul><li>ไม่มีพันธะกรณีในการลดการปล่อย </li></ul>
 18. 18. Kyoto Protocal (KP) & กลไกการพัฒนาที่สะอาด Clean Development Mechanism (CDM) <ul><li>KP & CDM อยู่ภายใต้ UNFCCC </li></ul><ul><li>KP เกิดขึ้นเพื่อช่วยประเทศพัฒนาแล้ว (Annex I) ให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ตาม UNFCCC โดยการลดที่อื่น ( ภายนอกประเทศ เนื่องจากลดในประเทศแพงมาก ) </li></ul><ul><li>ประเทศกำลังพัฒนา (non – Annex I) ร่วมมือได้ตาม กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism, CDM) </li></ul><ul><li>CDM ออกแบบมาเพื่อช่วยประเทศพัฒนาแล้วประหยัด $ ในการลด กรจ . </li></ul>
 19. 19. <ul><li>รับสภาพ </li></ul><ul><li>ปรับตัว (Adaptation) ให้อยู่ได้ในสภาพการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น </li></ul><ul><li>ลดสาเหตุ (Mitigation) : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก </li></ul>การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ( หลีกเลี่ยงไม่ได้ )
 20. 20. ต้องรู้  สร้างภาพจำลองภูมิอากาศในอนาคต ( Climate Change Scenarios) <ul><ul><ul><ul><ul><li>ลดสาเหตุ (Mitigation) ลดก๊าซเรือนกระจก ที่ทำให้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?  ดำรงชีวิตแบบเป็นกลางด้านคาร์บอน (carbon neutral) </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>ผลกระทบ (Impact) จากโลกร้อนเป็นอย่างไร ในพื้นที่ต่าง ๆ รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ที่ไหน อย่างไร ? </li></ul><ul><li>ปรับตัว (Adaptation) อย่างไรให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ? </li></ul>การเตรียมรับสถานการณ์โลกร้อน
 21. 21. แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ด้านภูมิอากาศ (General Circulation Model, CGM) / Climate Model ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในอนาคต (Emission scenario) การเตรียมความพร้อม : ปรับตัวให้อยู่ได้ในสภาพโลกร้อน (Adaptation) สร้างภาพจำลองสภาพภูมิอากาศในอนาคต (Climate change scenario)
 22. 22. รูปแบบของการพัฒนาโลกในอนาคต มีผลต่อปริมาณก๊าซเรือนกระจก SRES: (Special Report on Emission Scenarios) มุ่ง เศรษฐกิจ มุ่ง สิ่งแวดล้อม นานาชาติ ภูมิภาค A1Fl ใช้พลังงานฟอสซิลมาก A1T ใช้พลังงานฟอสซิลน้อย มีเทคโนโลยี A1B ผสมผสาน สมดุลย์ ทุกแหล่ง
 23. 23. ประเมินว่าก๊าซเรือนกระจกจะเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าของก่อนยุคอุตสาหกรรม ภายในศตวรรษนี้ ยุคก่อนอุตสาหกรรม อุตสาหกรรม B1 A1Fl
 24. 24. ภาพจำลองอุณหภูมิโลกในอนาคต (Temperature scenarios) สูงกว่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 1000 ปี B1 A1Fl
 25. 25. ปริมาณก๊าซเรือนกระจกคงที่ ในอนาคต & อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น จากยุคก่อนอุตสาหกรรม <ul><li>ถ้า อุณหภูมิสูงเกินกว่า 1.5 – 2.5 o C ประมาณ 20-30 % ของชนิดพันธ์ มีความ เสี่ยงสูง ต่อการ สูญพันธุ์ โดยคืนกลับไม่ได้ </li></ul><ul><li>ถ้า อุณหภูมิ เฉลี่ยของ โลกสูงเกินกว่า 4 o C ระบบนิเวศปรับตัวไม่ทัน </li></ul>3.2- 4 590-710 2.8-3.2 435-590 <ul><ul><ul><li>2.0-2.4 </li></ul></ul></ul>445-490 อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น ( o C) ก๊าซเรือนกระจก ( ส่วนในล้านส่วน )
 26. 26. อุณหภูมิมีผลต่อผลผลิตพืชในทางทฤษฏี อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยทำให้ผลผลิตพืชในเขตอบอุ่นเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตในเขตร้อนลดลง
 27. 27. © J. Sheehy, IRRI อุณหภูมิสูง  ละอองเรณูไม่สมบูรณ์  ติดผลน้อยลง เรณูของพืชแต่ละชนิดทนความร้อนได้ไม่เท่ากัน อุณหภูมิสูงสุด (°C) % ความสมบูรณืของเกษร 100 80 40 60 20 0 32 34 36 38 40 42 ข้าว Satake & Yoshida (1978) and Horie (1993) Akihikari N22 BKN 6624-46-2
 28. 28. แผนระยะสั้น ด้านการปรับตัว ต่อโลกร้อน <ul><li>ผลกระทบ </li></ul><ul><li>น้ำท่วม </li></ul><ul><li>ภัยแล้ง </li></ul><ul><li>พายุ </li></ul><ul><li>คลื่นความร้อน </li></ul><ul><li>แผ่นดินทรุด </li></ul><ul><li>ชายฝั่งถูกกัดเซาะ </li></ul><ul><li>ความเสียหาย </li></ul><ul><li>ชีวิตและทรัพย์สิน </li></ul><ul><li>ผลผลิตการเกษตร </li></ul><ul><li>การประกอบอาชีพ </li></ul><ul><li>สุขภาพ อนามัย </li></ul><ul><li>โครงสร้างพื้นฐาน </li></ul>
 29. 29. <ul><li>สร้างภาพจำลองสภาพภูมิอากาศในอนาคตของประเทศไทย </li></ul><ul><li>ศึกษาผลกระทบต่อ </li></ul><ul><ul><li>แหล่งน้ำ </li></ul></ul><ul><ul><li>ผลผลิตการเกษตร </li></ul></ul><ul><ul><li>ป่าไม้ & ความหลากหลายทางชีวภาพ </li></ul></ul><ul><ul><li>พื้นที่ชายฝั่ง ทะเล ประมง </li></ul></ul><ul><ul><li>สุขภาพอนามัย , โรคระบาด </li></ul></ul><ul><ul><li>ความมั่นคงของสิ่งปลูกสร้าง สาธารณูประโภค </li></ul></ul><ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul></ul><ul><li>แสวงหาแนวทางในการปรับตัว </li></ul>แผนระยะยาว ด้านการปรับตัวต่อสภาวะโลกร้อน
 30. 30. อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พื้นที่เสี่ยงสูงเนื่องจากโลกร้อน ตามแบบจำลองภูมิอากาศ UK 89
 31. 31. มูลค่าความเสียหายของผลผลิตการเกษตรของประเทศไทยเนืองจากภัยพิบัติที่สืบเนื่องจากภูมิอากาศ ระหว่าง 1991-2000 ( พ . ศ . 2534-2543 ) Million Baht
 32. 32. ธรณีทรุด แผ่นดินถล่ม
 33. 33. ปะการังฟอกขาว
 34. 34. พื้นที่ชายฝั่งถูกน้ำทะเลท่วม ชายฝั่งบางขุนเทียน หลักเขต ก . ท . ม .
 35. 35. การป้องกันพื้นที่ชายฝั่ง
 36. 36. การลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) World at night from space by NASA
 37. 37. เทคโนโลยีที่สำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจกตามกิจกรรม ( sector) แสงไฟและแสงธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ , เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องให้ความอบอุ่น และเครื่องปรับอากาศที่มีศักยภาพเชิงพลังงาน , ปรับปรุงเตาประกอบอาหาร , ปรับปรุงฉนวนกันความร้อน , ออกแบบในการให้ความอบอุ่น และความเย็นจากพลังแสงอาทิตย์ อาคาร เปลี่ยนจากการขนส่งทางถนนเป็นราง , ระบบขนส่งมวลชน พาหนะที่มีประสิทธิภาพเชิงพลังงาน , hybrid vehicle, ขนส่งโดยไม่ใช้เครื่องยนต์ ( จักรยาน เดิน ), วางแผนการใช้ที่ดินและการขนส่ง เชื้อเพลิงสะอาด , biofuels, การขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหา และกระจายพลังงาน , เปลี่ยนจากถ่านหินเป็นก๊าซ , พลังงานนิวเคลีย , พลังงานหมุนเวียน ( ความร้อน , พลังน้ำ , ลม , ความร้อนใต้พิภพ และชีวพลัง ( biofuel)) การผลิตพลังงาน เทคโนโลยี และวิธีการที่สำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรม
 38. 38. เทคโนโลยีที่สำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจกตามกิจกรรม เทคโนโลยี และวิธีการที่สำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรม ใช้ประโยชน์จากก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากฝังกลบขยะในพื้นดิน , ใช้ขยะเป็นพลังงานในการผลิตไฟฟ้า , ผลิตปุ๋ยจากขยะอินทรีย์ , ควบคุมการบำบัดน้ำเสีย , ลดปริมาณขยะและหมุนเวียนกลับมาใช้ไหม่ ของเสีย ปลูกป่าทดแทนในพื้นที่เดิมที่ถูกทำลาย และในพื้นที่ ๆ ไม่เคยเป็นป่าไม้มาก่อน , จัดการป่าไม้ , ลดการทำลายป่า และการทำให้ป่าเสื่อมโทรม , จัดการผลผลิตไม้ , ใช้ผลผลิตจากป่าเป็นพลังงานชีวภาพ (bioenergy) เพื่อลดพลังงานฟอสซิล ป่าไม้
 39. 39. เทคโนโลยีที่สำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจกตามกิจกรรม เทคโนโลยี และวิธีการที่สำคัญในการลดก๊าซเรือนกระจก กิจกรรม เพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในดินโดยการปรับปรุงพืช และจัดการพื้นที่เลี้ยงสัตว์ , การรักษาพื้นที่พาะปลูกบริเวณพลุเและพื้นที่เสื่อมปรับปรุงวิธีการปลูกข้าวและการจัดการมูลสัตว์เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซมีเทน , ปรับปรุงการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ การเกษตร เครื่องไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพปลายทาง (end-use) คืนกลับความร้อนและหลังงาน ใช้สสารหมุนเวียนและทดแทน ควบคุมการปลดปล่อยก๊าซที่ไม่ใช่คาร์บอนไดออกไซด์ อุตสาหกรรม
 40. 40. IPCC: Developing countries will be affected hardest by climate change because lack of knowledge, technology, institutions for adaptation IPCC: ประเทศกำลังพัฒนาจะได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศรุนแรงที่สุด เพราะขาดความรู้ เทคโนโลยี กลไกและสถาบันในการปรับตัว
 41. 41. ประเทศไทยควรเร่งบริหารจัดการภาวะโลกร้อน <ul><li>จัดตั้งหน่วยประสานงานการวิจัยด้านโลกร้อน </li></ul><ul><li>แบ่งกลุ่มการทำงานออกเป็น 2 กลุ่ม </li></ul><ul><ul><li>การวิจัย - ให้มีข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย ( ตามแนวทางของ IPCC) </li></ul></ul><ul><ul><li>นโยบาย - การเจรจาตาม UNFCCC ( บทบาทของ COP) </li></ul></ul><ul><li>มีแผนแม่บทการวิจัยแบบบูรณาการ </li></ul><ul><li>พัฒนาบุคลากรแบบบูรณาการ </li></ul>
 42. 42. (IPCC, 2002) กรอบการบริหารจัดการด้านโลกร้อน
 43. 43. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (IPCC) วิชาการ ( ไทย ) UNFCCC, COP, K P นโยบาย ( ไทย ) กลุ่ม 1 แบบจำลองสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบและการปรับตัว กลุ่ม 2 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลุ่ม 3 ประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กลุ่ม 4 นโยบายศึกษา ทุนไทย ทุน GEF รูปแบบการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และความสัมพันธ์กับองค์กรระหว่างประเทศ กลุ่ม 5 การมีส่วนร่วมของประชาชน ทุน
 44. 45. Climate change แผนบูรณาการเชิงรุก www.ru.ac.th/climate-change
 45. 46. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากความรุนแรงของภูมิอากาศ (IPCC, 2001) <ul><li>เพิ่มขึ้น : </li></ul><ul><li>เจ็บป่วย และตายเพิ่มขึ้น </li></ul><ul><li>Heat stress ในปศุสัตว์ และสัตว์ป่า </li></ul><ul><li>พืชได้รับความเสียหาย </li></ul><ul><li>ความต้อการไฟฟ้าเพิ่มขึ้น </li></ul>อุณหภูมิสูงสุดเพิ่มขึ้น วันร้อนๆ & คลื่นความร้อน เพิ่มขึ้น <ul><li>เพิ่มขึ้น : </li></ul><ul><li>ความเสียหายจาก น้ำท่วม ดินทรุด โคลนถล่ม </li></ul><ul><li>สูญเสียหน้าดิน </li></ul><ul><li>บรรเทาสาธารณภัย </li></ul>ฝนตกแรงและหนักขึ้น ตัวอย่างของผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21
 46. 47. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากความรุนแรงของภูมิอากาศ (IPCC, 2001) ตัวอย่างของผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 <ul><li>เพิ่มขึ้น : </li></ul><ul><li>ชีวิตมีความเสี่ยงต่อภัยอันตราย </li></ul><ul><li>การระบาดของโรคติดต่อ </li></ul><ul><li>ระบบนิเวศชายฝั่งเสียหาย </li></ul>พายุโซนร้อน ( tropical cyclone ) เพิ่มขึ้น ภัยแล้งและน้ำท่วมรุนแรงขึ้นในเอเซีย และเขตอบอุ่น มรสุมในเอเซียแปรปรวนยิ่งขึ้น <ul><li>ลดลง : </li></ul><ul><li>ผลผลิตการเกษตร </li></ul><ul><li>ศักยภาพของการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ </li></ul>น้ำท่วมและภัยแล้ง รุนแรงขึ้นเนี่องจาก เอล นิโญ ( El Nino )
 47. 48. <ul><li>ภูมิอากาศในอนาคตไกล้ ๆ </li></ul><ul><li>การคาดการณ์ ทำนายภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้น เช่นฝนตก พายุ น้ำท่วม ความร้อน </li></ul><ul><li>พยากรณ์อากาศ </li></ul><ul><li>Weather Forecast </li></ul><ul><li>สภาพภูมิอากาศที่เป็นค่าเฉลี่ยของปัจจัยภูมิอากาศในระยะยาว </li></ul><ul><li>มาตรฐานของ World Meteorological Organization (WMO) คือ 30 ปี </li></ul><ul><li>สภาพภูมิอากาศในอนาคต คาดการณ์ โดยสร้างภาพจำลองเหตุการณ์ภูมิอากาศ </li></ul><ul><li>Climate Scenario </li></ul>Weather Climate
 48. 50. เรียงลำดับประเทศที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุด 25 ประเทศ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมกันเป็น 85 % ของทั้งโลก ประเทศอื่น ๆ ทีเหลือปล่อย 15 % 80 % 20 % % ประชากร 48 % กำลังพัฒนา 52 % พัฒนาแล้ว % ก๊าซเรือนกระจก ประเทศ

×