Business Case Numiq

820 views

Published on

Published in: Business, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
820
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Business Case Numiq

  1. 1. Business Case NUMIQ speelt in op de groeiende behoefte aan adoptie van e-factureren in Nederland en Europa door: - een sociaal netwerk met online profielen voorzien van bereikbaarheidsvoorkeuren - het automatisch matchen van deze bereikbaarheidsvoorkeuren tussen klanten en leveranciers - het toepassen van een wereldwijd beschikbaar ‘universeel adres’ om de match te vergroten 1. Introductie Aanleiding Het toepassen van e-factureren levert veel en grote voordelen op voor onder meer: verzenders, ontvangers en de Nederlandse/Europese economie. Oorspronkelijke belemmeringen voor grootschalige adoptie van e-factureren zoals onbekendheid, het gebrek aan standaarden en onduidelijke wetgeving zijn in Nederland snel aan het verdwijnen. De Nederlandse Belastingdienst heeft e-factureren vorm- en middelvrij verklaard. Door dit besluit en tal van promotionele activiteiten en instrumenten aangevuld met de aandacht vanuit de pers, is de onbekendheid met e-factureren snel afgenomen. Het gebrek aan standaarden voor e-factureren lijkt daarentegen nog niet snel te worden opgelost. Sterk groeiende behoefte aan adoptie Mede door deze ontwikkelingen groeit de behoefte aan adoptie in rap tempo. Organisaties vragen zich steeds meer af hoe ze in een zo kort mogelijke tijd duurzaam1: - aan zoveel mogelijk klanten een e-factuur kunnen toezenden - van zoveel mogelijk leveranciers een e-factuur kunnen ontvangen die aansluit bij hun eigen eisen of wensen 1 Met duurzaam wordt bedoeld: langdurig, niet geneigd terug te keren naar de vorige situatie. Business case NUMIQ – info@numiq.nl –copyright 2009 1
  2. 2. 2. Positionering van NUMIQ NUMIQ onderscheidt zich ten opzichte van andere initiatieven, projecten en producten door: 1. zich uitdrukkelijk wel te richten op het faciliteren en vergroten van de adoptie van e-factureren, geautomatiseerde factuurverwerking en andere elektronische berichten 2. zich uitdrukkelijk niet te richten op het daadwerkelijke transport van elektronische facturen en andere berichten 3. de behoefte aan snelle grootschalige en duurzame adoptie te faciliteren, door gratis in te vullen en te raadplegen online profielen met bereikbaarheidsvoorkeuren ter beschikking te stellen 4. zich daarbij te richten op zowel de individuele verzenders en ontvangers, maar ook op de derde partijen die zich rondom deze verzenders en ontvangers bevinden en manifesteren 5. het open karakter van NUMIQ. Geen partij wordt uitgesloten. BSP’s, softwareontwikkelaars, banken en boekhoudpakketten mogen zich aansluiten bij NUMIQ. Bovendien wordt ingezet op het zoveel mogelijk aansluiten bij bestaande initiatieven en projecten 6. de inzet van sociale netwerksoftware, door profielen van relaties automatisch met elkaar te matchen en de profieleigenaren –per e-mail- hiervan op de hoogte te brengen 7. de toepassing van intelligente domeinnummers2: een reeds bestaande en wereldwijd gestandaardiseerde technologie waarmee aan de hand van een telefoonnummer elk willekeurig adres kan worden gekoppeld en waaraan dynamische documentspecifieke informatie aan kan worden gekoppeld 8. de toepassing van intelligente domeinnummers en het introduceren van gevalideerde online identiteiten 9. de open source gedachte van NUMIQ. Deelnemers aan NUMIQ kunnen modules ontwikkelen aan de hand van de documentatie en API’s die NUMIQ beschikbaar stelt 3. Voordelen NUMIQ positioneert zich als een online sociaal platform waarmee bereikbaarheidsgegevens kunnen worden uitgewisseld en gematched. Het intelligente domeinnummer waarborgt vervolgens onder meer het daadwerkelijk kunnen ontvangen van facturen die via derde partijen zijn verzonden. 2 Domeinnummers: de combinatie van domeinnaam en telefoonnummer. De technische term is ENUM. NUMIQ werkt hierbij samen met SIDN. De rol van SIDN is identiek aan die van domeinnamen: SIDN is in Nederland de organisatie die domeinnummers voor het Nederlandse ENUM domein verstrekt. NUMIQ fungeert als hostingprovider en als registratie- en validatie-agent. Business case NUMIQ – info@numiq.nl –copyright 2009 2
  3. 3. Deze aanpak en positionering van NUMIQ levert de volgende voordelen op: Voordelen voor verzenders - op een nieuwe, aanvullende manier kanalen aanboren voor communicatie met klanten - sneller en tegen een lagere investering een groter mate van bereidheid en (duurzame) adoptie realiseren voor het verzenden van e-factureren: besparing - slechts eenmaal een profiel met bereikbaarheidsvoorkeuren (formaat, kanaal, adres, specifieke informatie) hoeven invullen om vervolgens automatisch relatieverzoeken, wijzigingen en statusupdates te ontvangen - gegevens kunnen afschermen die alleen voor bepaalde lezers bestemd zijn - mogelijkheden om het online NUMIQ profiel in te zetten voor marketing doeleinden - gevalideerde online identiteit (optie) - inzetbaar voor Nederland en andere landen (1e kwartaal 2010) - specifieke dynamische (bereikbaarheids- of document)informatie van de opdrachtgever beveiligd kunnen opvragen Voordelen voor ontvangers - idem als hierboven, maar dan met de focus op: leveranciers - berichten daadwerkelijk kunnen ontvangen zonder procesaanpassingen door gebruik te maken van een intelligent domeinnummer3 - specifieke dynamische (bereikbaarheids- of document)informatie van de opdrachtnemer beveiligd kunnen plaatsen. Voordelen voor deelnemende derde partijen - leads: vermelding als een dienstverlener die in staat is om het daadwerkelijke transport te kunnen verzorgen: in matchingsberichten, in status-update berichten, op de website en in de overige communicatie - leads: informatie welke bedrijven en organisaties zijn gaan deelnemen aan NUMIQ - omzet: vergroten van omzet doordat bestaande klanten een hogere adoptiegraad bereiken - omzet: vergroten van omzet doordat nieuwe klanten om een aansluiting verzoeken - meeliften op de naamsbekendheid en publiciteitscampagnes van en rondom NUMIQ, zowel in Nederland als in andere landen - sneller en tegen een lagere investering een hogere mate van adoptie realiseren, door een gezamenlijke database met bereikbaarheidsgegevens - tegen lagere kosten dan niet-deelnemende partijen meer bereikbaarheidsgegevens uit de NUMIQ database mogen halen - aanvullende diensten en modules kunnen ontwikkelen op basis van de open infrastructuur - met uw input wordt NUMIQ verder verbeterd en toegespitst op uw behoefte(s) Voordelen voor andere partijen 3 Dit wordt uitgewerkt in het document “NUMIQ en intelligente domeinnummers” Business case NUMIQ – info@numiq.nl –copyright 2009 3
  4. 4. - aanvullende diensten, modules kunnen ontwikkelen op basis van een open infrastructuur - inzetten ter ondersteuning van bestaande en nog te ontplooien initiatieven - aanknopingspunten voor andere berichten dan alleen facturen - mogelijkheden om door NUMIQ gevalideerde online identiteiten in te zetten voor andere toepassingen 3. Rechten en verplichtingen NUMIQ is een WEB 2.0 applicatie in de vorm van een sociaal netwerk, met als focus het afstemmen van bereikbaarheidsgegevens en als ambitie om de adoptiegraad en het gebruik van e-factureren duurzaam te faciliteren. Voor gebruikers zijn de algemene voorwaarden van NUMIQ van toepassing. Voor derde partijen en andere partijen gelden contractuele voorwaarden die onderling worden overeengekomen. 4. Roadmap Hieronder staat de voorlopige roadmap van NUMIQ: Versie 0.5 – 26 november 2009 - invoervalidatie - welkomstberichten voor nieuwe deelnemers - aard van een match toevoegen aan de betreffende relatie (klant, leverancier) Versie 0.6 – 31 december 2009 - validatie- en registratie-agent en hostingprovider voor domeinnummers - API - codex (technische documentatie) - instellen publieke zichtbaarheid van elk bereikbaarheidsgegeven Versie 1.0 – 1 januari 2010 - NUMIQ van beta naar live Versie 1.1 – begin 2e kwartaal 2010 - geavanceerd zoeken - geotagging - Engelstalige versie van NUMIQ Business case NUMIQ – info@numiq.nl –copyright 2009 4
  5. 5. - internationale versie van NUMIQ - eigen NUMIQ URL: www.numiq.nl/organisatie Kijk voor de laatste stand van zaken over de roadmap op www.numiq.nl 5. Interesse? Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan NUMIQ? Als u een organisatie bent die e-facturen wil verzenden en/of ontvangen, dan kunt u zich het beste registreren voor uw gratis account van NUMIQ. De rest wijst zich vanzelf. We wensen u alvast veel besparing toe! Bent u een derde partij (zoals BSP, boekhoudpakket, softwareleveranciers, bank of overheid) vraag dan het deelnamecontract of meer informatie bij ons op. U kunt ons bereiken op de volgende manieren: 1. Via de website www.numiq.nl 2. Per e-mail op info@numiq.nl Business case NUMIQ – info@numiq.nl –copyright 2009 5

×