Prezentace knihy
kniha
    Jak efektivně motivovat
    dosPělé studenty úsPěšně
    dokončit Jazykov kurz

    Pro stud...
ProJekt
     Projekt je financován ze zdrojů evropského společenství
     a realizován zkušenými jazykovými ...
ProJekt


     hlavní důvody
     Pro vznik ProJektu     Vysoké procento studentů,
     kteří nedo...
ProJekt


     koordinátor
     ProJektu
     Jazyková škola s právem
     státní jazykové zkoušky...
ProJekt


     Partneři ProJektu


     kindersite Project ltd.
     Velká Británie
     www.kindersit...
kniha

    Jak efektivně motivovat dosPělé studenty
    úsPěšně dokončit Jazykov kurz    oBsah
    Pop...
Best Practices


    co Jsou to
    Best Practices

    nejlepší výukové metody a praktiky vzniklé
    na ...
Jak Pracovat
Best Practices s Best Practices


                      dalšÍ PoMoC - adresy webových st...
WorkshoP
WorksHoPy don´t GiVe uP! jsou jednou z nejefektivnějších cest
zavádění BP do praxe a do povědomí studentů, učitel...
kniha


    autoři
    autoři a editoři
    Bc. dagmar Pelikánová
    Gabriel rubio
    Joel Josephson...
kniha


    kontakty
    Webové stránky projektu
    www.dontgiveup.eu

    email
    pelikan@studio-p...
Jak efektivně motivovat dospělé
          studenty úspěšně dokončit jazykový kurz
www.dontgiveup.eu
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

DON'T GIVE UP - prezentace knihy

2,319 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

DON'T GIVE UP - prezentace knihy

 1. 1. Prezentace knihy
 2. 2. kniha Jak efektivně motivovat dosPělé studenty úsPěšně dokončit Jazykov kurz Pro studenty, učitele a školy
 3. 3. ProJekt Projekt je financován ze zdrojů evropského společenství a realizován zkušenými jazykovými odborníky z celé evropy. Cílem projektu je snížení velkého počtu dospělých studentů, kteří odcházejí z jazykových kurzů před dokončením, a zlepšení jejich motivace kurzy dokončovat. Projekt se zabývá otázkou, proč dospělí studenti odcházejí z kurzů, a získává informace o způsobech, jak tomu zabránit.
 4. 4. ProJekt hlavní důvody Pro vznik ProJektu Vysoké procento studentů, kteří nedokončí jazykový kurz. nedostatečná řešení, která neberou v úvahu zásadní problém, tj. motivaci. Vytvořená řešení se nedostávají do povědomí těch, kterých se proces učení bezprostředně týká, tj. učitelů, studentů a škol.
 5. 5. ProJekt koordinátor ProJektu Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PelikÁn, s. r. o. česká republika www.jazykova-skola-pelikan.cz
 6. 6. ProJekt Partneři ProJektu kindersite Project ltd. Velká Británie www.kindersite.org autonomous language learning Centre C.n.a.i. španělsko www.webcnai.com university of Humanities and economics in Włocławek Polsko www.wshe.pl international House tallinn estonsko www.ihtallinn.ee
 7. 7. kniha Jak efektivně motivovat dosPělé studenty úsPěšně dokončit Jazykov kurz oBsah Popis projektu a důvod pro získání finanční podpory Výzkumné metody a nástroje použité při vytváření Best Practices 48 Best Practices - nejlepší výukové metody a praktiky
 8. 8. Best Practices co Jsou to Best Practices nejlepší výukové metody a praktiky vzniklé na základě rozsáhlého výzkumu. Přehledný systém, díky kterému se školy, učitelé a studenti mohou dozvědět, jak předcházet problémům, které sebou přináší výuka.
 9. 9. Jak Pracovat Best Practices s Best Practices dalšÍ PoMoC - adresy webových stránek s vhodnými nástroji pro BP nÁZeV – název Best Practices čÍslo – referenční číslo BP, pro snazší vyhledání BP v seznamu určenÍ – určení pro školy, učitelé či studenty. některé BP mohou spadat do více kategorií. PotŘeBa – Potřeba shrnuje problematiku, které se BP týká a vysvětluje její význam PoPis – Charakteristika problému s návodem, jakým způsobem jej řešit PoŽadoVanÉ ZdroJe – souhrn zdrojů, které BP vyžaduje. od nutnosti obětovat čas až po využití konkrétního hardwaru či softwaru PoŽitÁ Metodika – Popisuje uplatnění BP v praxi.
 10. 10. WorkshoP WorksHoPy don´t GiVe uP! jsou jednou z nejefektivnějších cest zavádění BP do praxe a do povědomí studentů, učitelů a škol na konci workshopu všichni zúčastnění obdrží certifikát o tom, že absolvovali seminář na téma „Jak motivovat dospělé studenty cizích jazyků dokončovat kurzy a osvojit si aktivní učení“. Program WorkshoPů: Jak pracovat s Best Practices z projektu dGu a jak je využívat Jak prezentovat studentům Best Practices Jak prezentovat studentům aktivní učení Praktická práce ve skupině – testování Best Practices jako výukového nástroje
 11. 11. kniha autoři autoři a editoři Bc. dagmar Pelikánová Gabriel rubio Joel Josephson design ateliér Židlický katka kvardová ilustrace denisa Blatná
 12. 12. kniha kontakty Webové stránky projektu www.dontgiveup.eu email pelikan@studio-pelikan.cz dagmar@dontgiveup.eu eBook - internetová verze knihy don´t Give up, je dostupná v anglickém, českém, španělském, francouzském a polském jazyce anglická verze www.myebook.com/ebook_viewer.php?ebookid=24451 česká verze www.myebook.com/ebook_viewer.php?ebookid=26568 španělská verze www.myebook.com/ebook_viewer.php?ebookid=25741 Francouzská verze www.myebook.com/index.php?option=ebookid=26512 Polská verze www.myebook.com/ebook_viewer.php?ebookid=26513 Motivační video knihy don´t Give up www.youtube.com/watch?v=5JtGGPCsh08 knihu don´t Give up je možné objednat na webových stránkách Jš PelikÁn, na webových stránkách projektu dGu nebo zakoupit v běžné distribuční síti.
 13. 13. Jak efektivně motivovat dospělé studenty úspěšně dokončit jazykový kurz www.dontgiveup.eu

×