Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ЗЛАТО И ДРУГИ
БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ
Стратегически инвестиции
за вашето бъдеще
Лични инвестиции
Оторизирани клонове на Пощенска...
От дълбока древност златото се смята за голяма ценност и играе
роля на универсално платежно средство. Това се дължи на
уни...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Злато и други благородни метали

333 views

Published on

Брошура "Злато и други благородни метали"

Кампания "Лични инвестиции" на Пощенска банка, 2011 г. - инициатива на Никола Цокев, Главен експерт Борсова търговия и посредничество.

Текст: Никола Цокев, отдел Борсова търговия и посредничество
Оформление: Параскева Стамболиева, отдел Маркетинг

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Злато и други благородни метали

  1. 1. ЗЛАТО И ДРУГИ БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ Стратегически инвестиции за вашето бъдеще Лични инвестиции Оторизирани клонове на Пощенска банка за лични инвестиции Благоевград ул. "Св.Св. Кирил и Методий" №2, тел.: 073/828922 Бургас ул. "Конт Андрованти" №9, тел.: 056/876924 Варна бул. "Княз Борис I" №3, тел.: 052/686926 Велико Търново пл. "Майка България" №5, тел.: 062/614928 Видин ул. "Цар Александър II" №19-21, тел.: 094/609922 Габрово ул. "Априловска" №1, тел.: 066/819622 Гоце Делчев ул. "Бяло море" №8, тел.: 0751/69512 Добрич бул. "25-ти септември" №42, тел.: 058/655128 Кюстендил ул. "Любен Каравелов" №10, тел.: 078/559922 Ловеч ул. "Търговска" №38, тел.: 068/685925 Пазарджик бул. "България" №5, тел.: 034/403724 Плевен бул. "Данаил Попов" №18, тел.: 064/890922 Пловдив ул. "Йосиф Шнитер" №3, тел.: 032/601907 Разград бул. "България" №34, тел.: 084/611501 Русе ул. "Александровска" №1-3, тел.: 082/812925 Сандански пл. "България" №2, тел.: 0746/34656 Свищов ул. "Хаджи Димитър" №1, тел.: 0631/61623 Сливен бул. "Хаджи Димитър" №1, тел.: 044/617924 Смолян бул. "България" №66, тел.: 0301/60825 София ул. "Цар Освободител" №14, тел.: 02/8166583 Стара Загора бул. "Цар Симеон Велики" №107А, тел.: 042/610829 Търговище пл. "Независимост" №1, тел.: 0601/61022 Шумен ул. "Цар Освободител" №103, тел.: 054/850443 Ямбол ул. "Александър Стамболийски" №30, тел.: 046/680911
  2. 2. От дълбока древност златото се смята за голяма ценност и играе роля на универсално платежно средство. Това се дължи на уникалните му свойства:не корозира,не погива,не става за консу- мация. Благодарение на тези си качества почти цялото добито през вековете злато е налично и днес – около 160 хиляди тона. В повечето развити страни златният стандарт отпада едва през 20-ти век.Въпреки това централните банки,както и много търгов- ски банки, поддържат позиции в злато. Ето защо дори и днес златото се възприема като алтернативна валута. Във времена на несигурност на финансовите пазари то служи за „убежище” на инвеститорите. Това е основната причина за силното поскъпване на ценния метал след 2008 г. Освен това мнозина инвестират в злато, за да се защитят от инфлацията, тъй като не съществува правителство, което да може да „печата” злато, както може да печата „хартиени” пари. Наличното количество злато се увелича- ва само с добива на минните компании, който възлиза на около 2500 тона годишно (около 1.5% от наличното злато). Златото се търгува на международни стокови борси и дериватив- ни пазари.Спот търговията със злато обаче изисква висок праг на минималната инвестиция, а търговията с фючърси е свързана с разходи за подновяване на контрактите, както и с риск от небла- гоприятна разлика в цените на изтеклия и новия контракт (т.нар. ефект „контанго”). Притежанието на физическо злато пък е свързано с рискове и/или разходи, а липсата на развит пазар в България прави реализацията на печалба много трудна. Можете да закупите златните монети на цени, значително по-високи от борсовата, а след това трудно можете да ги продадете. Същото се отнася и за останалите благородни метали. Пощенска банка предлага на своите клиенти съвсем достъпен начин да инвестират в злато, сребро, платина и други ценни метали чрез покупка на специални финансови инструменти – дялове от борсово търгувани фондове (ETFs). Тези фондове инвестират набраните средства в инвестиционно злато, сребро или друг благороден метал и ги съхраняват в сигурни трезори на някои от най-големите банки в света.Купувайки дял от даден ETF, Вие косвено инвестирате в съответния метал, а Вашата инвести- ция носи същата възвръщаемост като тази на самия метал.Инвес- тицията се осъществява лесно, бързо, с ниски разходи и без ограничения за минимална или максимална сума. Това позволява на всеки наш клиент да участва в глобалната търговия с благород- ни метали. Едри и дребни инвеститори от цял свят са вложили толкова пари в ETFs, че тези фондове съвкупно държат над 1500 тона злато – повече от Kитайската централна банка, която е шестият по големина притежател на злато в света със златен резерв от около 1050 тона. ETFs се търгуват главно на големите фондови пазари в света: Франкфурт,Лондон,Ню Йорк и др.,което ги прави лесно достъп- ни за клиентите на Пощенска банка. Какво е необходимо за инвестиция в ценни метали чрез ETF? • Да посетите един от 25-те клона на Пощенска банка, в които има оторизиран служител (вижте гърба на листовката). • Да подпишете договор за инвестиционно посредничество (изисква се лична карта). • Да имате открита разплащателна сметка в Пощенска банка в лева или щатски долари. • Да захраните тази сметка със сумата, която желаете да инвестирате. • Да изберете борсово търгуван фонд (ETF) от списък, който ще Ви бъде предоставен. • Да подпишете нареждане за покупка на желания брой дялове в избрания от Вас ETF. Колко ще ви струва покупката на дялове от ETF? • Комисионата за покупка/продажба на акции и дялове от ETF е 0.7%, минимум 7 евро. • Таксата за съхранение на акции и дялове от ETF е 0.35% годишно. За повече информация можете да се обръщате към отдел „Търговия с акции”: 02/ 811 66 11; 02/ 811 66 22; 02/ 816 64 84; 02/ 816 64 91; e-mail: equities@postbank.bg Работното време на отдел „Търговия с акции” е съобразено с търговските сесии на европейските и американските фондови борси: от 8.30 ч. до 23.00 ч. Стратегически инвестиции за вашето бъдеще

×