Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Järjestötoiminnan vetovoimaa(20)

Advertisement

Järjestötoiminnan vetovoimaa

 1. Mari Niemi-Saari @MariNiemiSaari Riikka Taavetti @rtaavetti #vetovoimahanke #ntpaivat2015 vetovoimablog.com
 2. Taustaa Nuorisojärjestöillä tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä: – Edistävät vapaa-ajalla tapahtuvaa oppimista – Edistävät osallisuutta – Lisäävät sosiaalista pääomaa – Vahvistavat aktiivista kansalaisuutta – Ovat lasten ja nuorten harrastusympäristöjä – Ehkäisevät syrjäytymistä – Tukevat demokratiakasvatuksessa 2
 3. Haasteita nuorisojärjestökentässä Toimintaympäristön muutos Jäsenmäärän lasku Sitouttaminen Rahoitus Vähemmistöryhmien osallistumattomuus Toimintatapojen muutos 3
 4. Vetovoima-hanke OKM:n rahoitus 2014-2015 Kaksi osaa: 1. Tutkiminen 2. Kehittäminen 4
 5. Vetovoima-tutkimus nuorten järjestötoimintaan osallistujien määrät, osallistumisen muodot ja järjestöjen kehittäminen kyselytutkimus järjestöille yhdessä Hanna Laitisen kanssa – valtakunnalliset nuorisojärjestöt, 177 vastaajaa, joista 113 vastasi (64 %) lisäksi: ryhmähaastatteluja, havainnointia Vetovoima-valmennuksessa tulossa: kaksi artikkelia nuorten järjestötoiminnasta, raportti, blogikirjoituksia 5
 6. Tutkimuksia nuorten järjestötoiminnasta Myllyniemi, Sami (2009) Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009. Myllyniemi, Sami & Berg, Päivi (2013) Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013. Suomalaiset osallistujina. Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen. Oikeusministeriön julkaisuja 2009:5. 6
 7. Nuorten järjestöosallistuminen muuttuu nuorisojärjestöt eivät tavoita nuoria enää samalla tavalla kuin 1970-luvulla – keskustelua jo 1980-luvun puolivälistä asti erityisesti nuorten osallistuminen poliittiseen järjestötoimintaan vähenee – yleinen järjestötoiminnan trendi: vapaa-ajan järjestöt valtaavat alaa nuoret ovat aiempaa kriittisempiä järjestöjäsenyyttä kohtaan – olisi mukava olla mukana, jos ei tarvitse liittyä jäseneksi 7
 8. Vetovoima-tutkimuksen tuloksia Järjestötoiminnalla on vetovoimaa: järjestöjen toimintaan eri tavoin osallistuvien nuorten määrä on pikemmin noussut kuin laskenut 8 toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset hallintoon osallistuvat noussut 40,2 % 32,1 % 23,2 % pysynyt ennallaan 33,9 % 35,7 % 54,5 % laskenut 11,6 % 8,0 % 0,9 % en osaa sanoa 11,6 % 14,3 % 12,5 % ei vastannut 2,7 % 9,8 % 8,9 %
 9. Kiinnostaako järjestötoiminta nuoria? 9
 10. Vierastavatko nuoret jäsenyyttä? 10
 11. Miksi järjestö ei tavoita nuoria? järjestöt jotka arvelivat vaikeaksi tavoittaa nuoria, mainitsivat yleisimmin syiksi – kilpailun vapaa-ajan tarjonnasta (14 järjestöä) – riittämättömän tiedotuksen (11 järjestöä) – järjestön huonon tai vanhanaikaisen julkisuuskuvan (10 järjestöä) 11
 12. Miten järjestöt pyrkivät tavoittamaan nuoria? tiedotuksella ja viestinnällä 40 % (45 järjestöä) kehittämällä toimintaansa 26 % (29 järjestöä) netti, tiedotus ja / tai verkossa tapahtuva toiminta 25 % (28 järjestöä) yhteistyö järjestöjen tai muiden toimijoiden (koulut, nuorisotyö…) kanssa 17 % (19 järjestöä) toiminnan ja järjestön vieminen sinne, missä nuoret ovat 11 % (12 järjestöä) 12
 13. Järjestöjen vastausten anti nuorisotyölle järjestöt eivät ole häviämässä mihinkään: toiminta tavoittaa edelleen merkittävän joukon nuoria jäsenyys ei ole ensimmäinen kontakti järjestöön, toiminta tulee ensin – järjestöt eivät yleisesti (enää) edellytä jäsenyyttä: mukana on paljon myös ei-jäseniä järjestöt kaipaavat yhteistyötä muiden nuoria tavoittavien tahojen kanssa – ovet auki järjestöille! 13
 14. Kehittäminen Nuorisojärjestöjen Vetovoima-valmennus: – Jäsenjärjestöt hakivat valmennukseen omalla kehittämisideallaan – Sitoutuvat vuoden mittaiseen kehittämistyöhön – 2-4 osallistujaa / järjestö – Mukaan valitut järjestöt saavat oman valmentajan / sparraajan – Valmennustapaamisia koko porukalla 4 x vuoden aikana – Tapaamisten välillä jatkavat itsenäistä kehittämistyötä järjestökohtaisen valmentajan tuella 14
 15. Vetovoima-valmennuksessa mukana: SPR + Mikkelin paikallisosasto Suomen Nuorisoseurat ry Jyvälän Setlementti ry Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto VINO Lasten Kesä ry Lounais-Suomen Partiopiiri ry Nuorten Keskus ry Uudenmaan CP-yhdistys Nuorten Kuoroliitto ry Pelastakaa Lapset Lihastautiliitto ry 15
 16. Erilaisia valmennustarinoita Nettisivu-uudistus Strategiatyö Toiminnan tarkoituksen kirkastaminen Sisäinen viestintä Palveluvalikon uudistaminen Jäsenmäärän kasvattaminen 16
 17. Järjestöjen ja nuorisotyön yhteistyömahdollisuudet Ei valmiita ratkaisuja vaan kiperiä kysymyksiä Synergiahyödyt (volyymit, talous jne.) Vertaistoiminta Tapahtumia, tilaisuuksia Laajempi kosketuspinta Oppiminen molemmin puolin 17
 18. Ilosanomaa avoimesti jaossa Kehittämistyön onnistumisia (ja toimi toisin -kokemuksia) jaetaan muille järjestöille www.vetovoimablog.com -sivun avulla. Tietoa ja kokemuksia jaetaan koko hankkeen ajan eri tilaisuuksissa mm. Allianssin Tulevaisuusfoorumeissa 2015. Hankkeen päätösfoorumi 25.8.2015 Helsingissä 18
 19. etunimi.sukunimi@alli.fi Kiitos! Tervetuloa Vetovoima-ständille keskustelemaan lisää! Mari Niemi-Saari (mari.niemi-saari@alli.fi) Riikka Taavetti (riikka.taavetti@alli.fi) #vetovoimahanke #ntpaivat2015
Advertisement