SlideShare a Scribd company logo
Mari Niemi-Saari @MariNiemiSaari
Riikka Taavetti @rtaavetti
#vetovoimahanke #ntpaivat2015
vetovoimablog.com
Taustaa
Nuorisojärjestöillä tärkeitä yhteiskunnallisia
tehtäviä:
– Edistävät vapaa-ajalla tapahtuvaa oppimista
– Edistävät osallisuutta
– Lisäävät sosiaalista pääomaa
– Vahvistavat aktiivista kansalaisuutta
– Ovat lasten ja nuorten harrastusympäristöjä
– Ehkäisevät syrjäytymistä
– Tukevat demokratiakasvatuksessa
2
Haasteita nuorisojärjestökentässä
Toimintaympäristön muutos
Jäsenmäärän lasku
Sitouttaminen
Rahoitus
Vähemmistöryhmien osallistumattomuus
Toimintatapojen muutos
3
Vetovoima-hanke
OKM:n rahoitus 2014-2015
Kaksi osaa:
1. Tutkiminen
2. Kehittäminen
4
Vetovoima-tutkimus
nuorten järjestötoimintaan osallistujien
määrät, osallistumisen muodot ja järjestöjen
kehittäminen
kyselytutkimus järjestöille yhdessä Hanna
Laitisen kanssa
– valtakunnalliset nuorisojärjestöt, 177 vastaajaa,
joista 113 vastasi (64 %)
lisäksi: ryhmähaastatteluja, havainnointia
Vetovoima-valmennuksessa
tulossa: kaksi artikkelia nuorten
järjestötoiminnasta, raportti, blogikirjoituksia
5
Tutkimuksia nuorten järjestötoiminnasta
Myllyniemi, Sami (2009) Aika vapaalla.
Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009.
Myllyniemi, Sami & Berg, Päivi (2013) Nuoria
liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013.
Suomalaiset osallistujina. Katsaus suomalaisen
kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen.
Oikeusministeriön julkaisuja 2009:5.
6
Nuorten järjestöosallistuminen muuttuu
nuorisojärjestöt eivät tavoita nuoria enää
samalla tavalla kuin 1970-luvulla
– keskustelua jo 1980-luvun puolivälistä asti
erityisesti nuorten osallistuminen poliittiseen
järjestötoimintaan vähenee
– yleinen järjestötoiminnan trendi: vapaa-ajan
järjestöt valtaavat alaa
nuoret ovat aiempaa kriittisempiä
järjestöjäsenyyttä kohtaan
– olisi mukava olla mukana, jos ei tarvitse liittyä
jäseneksi
7
Vetovoima-tutkimuksen tuloksia
Järjestötoiminnalla on vetovoimaa: järjestöjen
toimintaan eri tavoin osallistuvien nuorten määrä
on pikemmin noussut kuin laskenut
8
toimintaan
osallistuvat vapaaehtoiset
hallintoon
osallistuvat
noussut 40,2 % 32,1 % 23,2 %
pysynyt
ennallaan
33,9 % 35,7 % 54,5 %
laskenut 11,6 % 8,0 % 0,9 %
en osaa
sanoa
11,6 % 14,3 % 12,5 %
ei vastannut 2,7 % 9,8 % 8,9 %
Kiinnostaako järjestötoiminta nuoria?
9
Vierastavatko nuoret jäsenyyttä?
10
Miksi järjestö ei tavoita nuoria?
järjestöt jotka arvelivat vaikeaksi tavoittaa
nuoria, mainitsivat yleisimmin syiksi
– kilpailun vapaa-ajan tarjonnasta (14 järjestöä)
– riittämättömän tiedotuksen (11 järjestöä)
– järjestön huonon tai vanhanaikaisen
julkisuuskuvan (10 järjestöä)
11
Miten järjestöt pyrkivät tavoittamaan
nuoria?
tiedotuksella ja viestinnällä 40 % (45
järjestöä)
kehittämällä toimintaansa 26 % (29
järjestöä)
netti, tiedotus ja / tai verkossa tapahtuva
toiminta 25 % (28 järjestöä)
yhteistyö järjestöjen tai muiden toimijoiden
(koulut, nuorisotyö…) kanssa 17 % (19
järjestöä)
toiminnan ja järjestön vieminen sinne, missä
nuoret ovat 11 % (12 järjestöä)
12
Järjestöjen vastausten anti
nuorisotyölle
järjestöt eivät ole häviämässä mihinkään:
toiminta tavoittaa edelleen merkittävän joukon
nuoria
jäsenyys ei ole ensimmäinen kontakti
järjestöön, toiminta tulee ensin
– järjestöt eivät yleisesti (enää) edellytä
jäsenyyttä: mukana on paljon myös ei-jäseniä
järjestöt kaipaavat yhteistyötä muiden nuoria
tavoittavien tahojen kanssa
– ovet auki järjestöille!
13
Kehittäminen
Nuorisojärjestöjen Vetovoima-valmennus:
– Jäsenjärjestöt hakivat valmennukseen omalla
kehittämisideallaan
– Sitoutuvat vuoden mittaiseen kehittämistyöhön
– 2-4 osallistujaa / järjestö
– Mukaan valitut järjestöt saavat oman
valmentajan / sparraajan
– Valmennustapaamisia koko porukalla 4 x
vuoden aikana
– Tapaamisten välillä jatkavat itsenäistä
kehittämistyötä järjestökohtaisen valmentajan
tuella
14
Vetovoima-valmennuksessa mukana:
SPR + Mikkelin paikallisosasto
Suomen Nuorisoseurat ry
Jyvälän Setlementti ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto VINO
Lasten Kesä ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Nuorten Keskus ry
Uudenmaan CP-yhdistys
Nuorten Kuoroliitto ry
Pelastakaa Lapset
Lihastautiliitto ry
15
Erilaisia valmennustarinoita
Nettisivu-uudistus
Strategiatyö
Toiminnan tarkoituksen kirkastaminen
Sisäinen viestintä
Palveluvalikon uudistaminen
Jäsenmäärän kasvattaminen
16
Järjestöjen ja nuorisotyön
yhteistyömahdollisuudet
Ei valmiita ratkaisuja vaan kiperiä kysymyksiä
Synergiahyödyt (volyymit, talous jne.)
Vertaistoiminta
Tapahtumia, tilaisuuksia
Laajempi kosketuspinta
Oppiminen molemmin puolin
17
Ilosanomaa avoimesti jaossa
Kehittämistyön onnistumisia (ja toimi toisin
-kokemuksia) jaetaan muille järjestöille
www.vetovoimablog.com
-sivun avulla.
Tietoa ja kokemuksia jaetaan koko hankkeen
ajan eri tilaisuuksissa mm. Allianssin
Tulevaisuusfoorumeissa 2015.
Hankkeen päätösfoorumi 25.8.2015
Helsingissä
18
etunimi.sukunimi@alli.fi
Kiitos!
Tervetuloa Vetovoima-ständille keskustelemaan lisää!
Mari Niemi-Saari (mari.niemi-saari@alli.fi)
Riikka Taavetti (riikka.taavetti@alli.fi)
#vetovoimahanke #ntpaivat2015

More Related Content

Viewers also liked

Incorporating Social Media Platforms into Higher Education Instructional Stra...
Incorporating Social Media Platforms into Higher Education Instructional Stra...Incorporating Social Media Platforms into Higher Education Instructional Stra...
Incorporating Social Media Platforms into Higher Education Instructional Stra...
ACBSP Global Accreditation
 
Victor Malagon - Responsibility: The New Key for Competitiveness in the Globa...
Victor Malagon - Responsibility: The New Key for Competitiveness in the Globa...Victor Malagon - Responsibility: The New Key for Competitiveness in the Globa...
Victor Malagon - Responsibility: The New Key for Competitiveness in the Globa...
ACBSP Global Accreditation
 
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi II
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi IISuosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi II
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi II
Allianssi ry
 
Preparing for the Self-Study with Special Emphasis on Assessments
Preparing for the Self-Study with Special Emphasis on AssessmentsPreparing for the Self-Study with Special Emphasis on Assessments
Preparing for the Self-Study with Special Emphasis on Assessments
ACBSP Global Accreditation
 
A Collaborative Model to Develop a Study Abroad Graduate Course
A Collaborative Model to Develop a Study Abroad Graduate Course A Collaborative Model to Develop a Study Abroad Graduate Course
A Collaborative Model to Develop a Study Abroad Graduate Course
ACBSP Global Accreditation
 
Oklahoma Business Week
Oklahoma Business WeekOklahoma Business Week
Oklahoma Business Week
ACBSP Global Accreditation
 
Lillie M. Hibbler-Britt - Intellectual Curiousity and Leadership
Lillie M. Hibbler-Britt - Intellectual Curiousity and Leadership Lillie M. Hibbler-Britt - Intellectual Curiousity and Leadership
Lillie M. Hibbler-Britt - Intellectual Curiousity and Leadership
ACBSP Global Accreditation
 
Netari näkyy ja kuuluu - kuntien nuorisotyöntekijät järjestön viestintäkumppa...
Netari näkyy ja kuuluu - kuntien nuorisotyöntekijät järjestön viestintäkumppa...Netari näkyy ja kuuluu - kuntien nuorisotyöntekijät järjestön viestintäkumppa...
Netari näkyy ja kuuluu - kuntien nuorisotyöntekijät järjestön viestintäkumppa...
Allianssi ry
 
Dual Approaches for Integrating Ethics into the Information Systems Curriculum
Dual Approaches for Integrating Ethics into the Information Systems CurriculumDual Approaches for Integrating Ethics into the Information Systems Curriculum
Dual Approaches for Integrating Ethics into the Information Systems Curriculum
ACBSP Global Accreditation
 
Continuing Cycles of Improvement
Continuing Cycles of ImprovementContinuing Cycles of Improvement
Continuing Cycles of Improvement
ACBSP Global Accreditation
 

Viewers also liked (10)

Incorporating Social Media Platforms into Higher Education Instructional Stra...
Incorporating Social Media Platforms into Higher Education Instructional Stra...Incorporating Social Media Platforms into Higher Education Instructional Stra...
Incorporating Social Media Platforms into Higher Education Instructional Stra...
 
Victor Malagon - Responsibility: The New Key for Competitiveness in the Globa...
Victor Malagon - Responsibility: The New Key for Competitiveness in the Globa...Victor Malagon - Responsibility: The New Key for Competitiveness in the Globa...
Victor Malagon - Responsibility: The New Key for Competitiveness in the Globa...
 
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi II
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi IISuosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi II
Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi II
 
Preparing for the Self-Study with Special Emphasis on Assessments
Preparing for the Self-Study with Special Emphasis on AssessmentsPreparing for the Self-Study with Special Emphasis on Assessments
Preparing for the Self-Study with Special Emphasis on Assessments
 
A Collaborative Model to Develop a Study Abroad Graduate Course
A Collaborative Model to Develop a Study Abroad Graduate Course A Collaborative Model to Develop a Study Abroad Graduate Course
A Collaborative Model to Develop a Study Abroad Graduate Course
 
Oklahoma Business Week
Oklahoma Business WeekOklahoma Business Week
Oklahoma Business Week
 
Lillie M. Hibbler-Britt - Intellectual Curiousity and Leadership
Lillie M. Hibbler-Britt - Intellectual Curiousity and Leadership Lillie M. Hibbler-Britt - Intellectual Curiousity and Leadership
Lillie M. Hibbler-Britt - Intellectual Curiousity and Leadership
 
Netari näkyy ja kuuluu - kuntien nuorisotyöntekijät järjestön viestintäkumppa...
Netari näkyy ja kuuluu - kuntien nuorisotyöntekijät järjestön viestintäkumppa...Netari näkyy ja kuuluu - kuntien nuorisotyöntekijät järjestön viestintäkumppa...
Netari näkyy ja kuuluu - kuntien nuorisotyöntekijät järjestön viestintäkumppa...
 
Dual Approaches for Integrating Ethics into the Information Systems Curriculum
Dual Approaches for Integrating Ethics into the Information Systems CurriculumDual Approaches for Integrating Ethics into the Information Systems Curriculum
Dual Approaches for Integrating Ethics into the Information Systems Curriculum
 
Continuing Cycles of Improvement
Continuing Cycles of ImprovementContinuing Cycles of Improvement
Continuing Cycles of Improvement
 

Similar to Järjestötoiminnan vetovoimaa

KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014 KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
Kuuloavain.fi
 
Association magazine nro1_2015
Association magazine nro1_2015Association magazine nro1_2015
Association magazine nro1_2015Esa K. Vierikko
 
Muutoksentekijät projektisuunnitelma
Muutoksentekijät projektisuunnitelmaMuutoksentekijät projektisuunnitelma
Muutoksentekijät projektisuunnitelmaAnna Munsterhjelm
 
Nuorten ja nuorten miesten osallisuuden edistäminen (Music Against Drugs ry)
Nuorten ja nuorten miesten osallisuuden edistäminen (Music Against Drugs ry)Nuorten ja nuorten miesten osallisuuden edistäminen (Music Against Drugs ry)
Nuorten ja nuorten miesten osallisuuden edistäminen (Music Against Drugs ry)
MusicAgainstDrugs
 
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölleVapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Sitra / Hyvinvointi
 
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloistaLeimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
THL
 
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminenNuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
Koordinaatti
 
Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014
Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014
Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014
Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite
 
Sari jurvansuu päihde ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haastee...
Sari jurvansuu päihde ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haastee...Sari jurvansuu päihde ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haastee...
Sari jurvansuu päihde ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haastee...
Mielenterveysmessut
 
Nuorten ja hallinnon vuoropuhelu
Nuorten ja hallinnon vuoropuheluNuorten ja hallinnon vuoropuhelu
Stkl Yty Julkisen Keskustelun Vaikutus Luottamukseen Ja JäRjestöToiminnan Maine
Stkl Yty Julkisen Keskustelun Vaikutus Luottamukseen Ja JäRjestöToiminnan MaineStkl Yty Julkisen Keskustelun Vaikutus Luottamukseen Ja JäRjestöToiminnan Maine
Stkl Yty Julkisen Keskustelun Vaikutus Luottamukseen Ja JäRjestöToiminnan MaineLeo Stranius
 
Timo hamalainen paneeli
Timo hamalainen  paneeliTimo hamalainen  paneeli
Timo hamalainen paneeli
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Nuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategiaNuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategia
Tommi Laitio
 
Yhteisömanageri työpaja yliopistoviestijät
Yhteisömanageri työpaja yliopistoviestijätYhteisömanageri työpaja yliopistoviestijät
Yhteisömanageri työpaja yliopistoviestijät
Johanna Janhonen
 
Suomalainen järjestökenttä kriisissä - onko joitan tehtävissä?
Suomalainen järjestökenttä kriisissä - onko joitan tehtävissä?Suomalainen järjestökenttä kriisissä - onko joitan tehtävissä?
Suomalainen järjestökenttä kriisissä - onko joitan tehtävissä?
SAK
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Allianssi-risteily 2014
 
Yläkoululaiset somessa
Yläkoululaiset somessaYläkoululaiset somessa
Yläkoululaiset somessa
Harto Pönkä
 
Cmadfi 2015_yhteisömanageritutkimus_2014
Cmadfi 2015_yhteisömanageritutkimus_2014Cmadfi 2015_yhteisömanageritutkimus_2014
Cmadfi 2015_yhteisömanageritutkimus_2014
Johanna Janhonen
 
Tavoitteena jokaisen osallisuus: kunta osallisuuteen kasvattamassa
Tavoitteena jokaisen osallisuus: kunta osallisuuteen kasvattamassaTavoitteena jokaisen osallisuus: kunta osallisuuteen kasvattamassa
Tavoitteena jokaisen osallisuus: kunta osallisuuteen kasvattamassa
Suomen UNICEF - UNICEF Finland
 
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusVapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 

Similar to Järjestötoiminnan vetovoimaa (20)

KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014 KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
KLVL ry:n jäsenkyselyn tuloksia 2014
 
Association magazine nro1_2015
Association magazine nro1_2015Association magazine nro1_2015
Association magazine nro1_2015
 
Muutoksentekijät projektisuunnitelma
Muutoksentekijät projektisuunnitelmaMuutoksentekijät projektisuunnitelma
Muutoksentekijät projektisuunnitelma
 
Nuorten ja nuorten miesten osallisuuden edistäminen (Music Against Drugs ry)
Nuorten ja nuorten miesten osallisuuden edistäminen (Music Against Drugs ry)Nuorten ja nuorten miesten osallisuuden edistäminen (Music Against Drugs ry)
Nuorten ja nuorten miesten osallisuuden edistäminen (Music Against Drugs ry)
 
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölleVapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
Vapaaehtoistoiminnan merkitys yksilölle ja yhteisölle
 
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloistaLeimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
Leimio, Susanna: Yhteisen ymmärryksen rakentaminen päihdeoloista
 
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminenNuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
Nuorten osallistuminen ja vaikuttaminen
 
Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014
Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014
Mitä on enterprise social Suomessa? Tutkimustuloksia syksyltä 2014
 
Sari jurvansuu päihde ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haastee...
Sari jurvansuu päihde ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haastee...Sari jurvansuu päihde ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haastee...
Sari jurvansuu päihde ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haastee...
 
Nuorten ja hallinnon vuoropuhelu
Nuorten ja hallinnon vuoropuheluNuorten ja hallinnon vuoropuhelu
Nuorten ja hallinnon vuoropuhelu
 
Stkl Yty Julkisen Keskustelun Vaikutus Luottamukseen Ja JäRjestöToiminnan Maine
Stkl Yty Julkisen Keskustelun Vaikutus Luottamukseen Ja JäRjestöToiminnan MaineStkl Yty Julkisen Keskustelun Vaikutus Luottamukseen Ja JäRjestöToiminnan Maine
Stkl Yty Julkisen Keskustelun Vaikutus Luottamukseen Ja JäRjestöToiminnan Maine
 
Timo hamalainen paneeli
Timo hamalainen  paneeliTimo hamalainen  paneeli
Timo hamalainen paneeli
 
Nuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategiaNuorisoasiainkeskus strategia
Nuorisoasiainkeskus strategia
 
Yhteisömanageri työpaja yliopistoviestijät
Yhteisömanageri työpaja yliopistoviestijätYhteisömanageri työpaja yliopistoviestijät
Yhteisömanageri työpaja yliopistoviestijät
 
Suomalainen järjestökenttä kriisissä - onko joitan tehtävissä?
Suomalainen järjestökenttä kriisissä - onko joitan tehtävissä?Suomalainen järjestökenttä kriisissä - onko joitan tehtävissä?
Suomalainen järjestökenttä kriisissä - onko joitan tehtävissä?
 
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominenVaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
Vaikutuksista ja vaikuttavuudesta kertominen
 
Yläkoululaiset somessa
Yläkoululaiset somessaYläkoululaiset somessa
Yläkoululaiset somessa
 
Cmadfi 2015_yhteisömanageritutkimus_2014
Cmadfi 2015_yhteisömanageritutkimus_2014Cmadfi 2015_yhteisömanageritutkimus_2014
Cmadfi 2015_yhteisömanageritutkimus_2014
 
Tavoitteena jokaisen osallisuus: kunta osallisuuteen kasvattamassa
Tavoitteena jokaisen osallisuus: kunta osallisuuteen kasvattamassaTavoitteena jokaisen osallisuus: kunta osallisuuteen kasvattamassa
Tavoitteena jokaisen osallisuus: kunta osallisuuteen kasvattamassa
 
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuusVapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
Vapaaehtoistoiminnan tulevaisuus
 

Järjestötoiminnan vetovoimaa

 • 1. Mari Niemi-Saari @MariNiemiSaari Riikka Taavetti @rtaavetti #vetovoimahanke #ntpaivat2015 vetovoimablog.com
 • 2. Taustaa Nuorisojärjestöillä tärkeitä yhteiskunnallisia tehtäviä: – Edistävät vapaa-ajalla tapahtuvaa oppimista – Edistävät osallisuutta – Lisäävät sosiaalista pääomaa – Vahvistavat aktiivista kansalaisuutta – Ovat lasten ja nuorten harrastusympäristöjä – Ehkäisevät syrjäytymistä – Tukevat demokratiakasvatuksessa 2
 • 3. Haasteita nuorisojärjestökentässä Toimintaympäristön muutos Jäsenmäärän lasku Sitouttaminen Rahoitus Vähemmistöryhmien osallistumattomuus Toimintatapojen muutos 3
 • 4. Vetovoima-hanke OKM:n rahoitus 2014-2015 Kaksi osaa: 1. Tutkiminen 2. Kehittäminen 4
 • 5. Vetovoima-tutkimus nuorten järjestötoimintaan osallistujien määrät, osallistumisen muodot ja järjestöjen kehittäminen kyselytutkimus järjestöille yhdessä Hanna Laitisen kanssa – valtakunnalliset nuorisojärjestöt, 177 vastaajaa, joista 113 vastasi (64 %) lisäksi: ryhmähaastatteluja, havainnointia Vetovoima-valmennuksessa tulossa: kaksi artikkelia nuorten järjestötoiminnasta, raportti, blogikirjoituksia 5
 • 6. Tutkimuksia nuorten järjestötoiminnasta Myllyniemi, Sami (2009) Aika vapaalla. Nuorten vapaa-aikatutkimus 2009. Myllyniemi, Sami & Berg, Päivi (2013) Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013. Suomalaiset osallistujina. Katsaus suomalaisen kansalaisvaikuttamisen tilaan ja tutkimukseen. Oikeusministeriön julkaisuja 2009:5. 6
 • 7. Nuorten järjestöosallistuminen muuttuu nuorisojärjestöt eivät tavoita nuoria enää samalla tavalla kuin 1970-luvulla – keskustelua jo 1980-luvun puolivälistä asti erityisesti nuorten osallistuminen poliittiseen järjestötoimintaan vähenee – yleinen järjestötoiminnan trendi: vapaa-ajan järjestöt valtaavat alaa nuoret ovat aiempaa kriittisempiä järjestöjäsenyyttä kohtaan – olisi mukava olla mukana, jos ei tarvitse liittyä jäseneksi 7
 • 8. Vetovoima-tutkimuksen tuloksia Järjestötoiminnalla on vetovoimaa: järjestöjen toimintaan eri tavoin osallistuvien nuorten määrä on pikemmin noussut kuin laskenut 8 toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset hallintoon osallistuvat noussut 40,2 % 32,1 % 23,2 % pysynyt ennallaan 33,9 % 35,7 % 54,5 % laskenut 11,6 % 8,0 % 0,9 % en osaa sanoa 11,6 % 14,3 % 12,5 % ei vastannut 2,7 % 9,8 % 8,9 %
 • 11. Miksi järjestö ei tavoita nuoria? järjestöt jotka arvelivat vaikeaksi tavoittaa nuoria, mainitsivat yleisimmin syiksi – kilpailun vapaa-ajan tarjonnasta (14 järjestöä) – riittämättömän tiedotuksen (11 järjestöä) – järjestön huonon tai vanhanaikaisen julkisuuskuvan (10 järjestöä) 11
 • 12. Miten järjestöt pyrkivät tavoittamaan nuoria? tiedotuksella ja viestinnällä 40 % (45 järjestöä) kehittämällä toimintaansa 26 % (29 järjestöä) netti, tiedotus ja / tai verkossa tapahtuva toiminta 25 % (28 järjestöä) yhteistyö järjestöjen tai muiden toimijoiden (koulut, nuorisotyö…) kanssa 17 % (19 järjestöä) toiminnan ja järjestön vieminen sinne, missä nuoret ovat 11 % (12 järjestöä) 12
 • 13. Järjestöjen vastausten anti nuorisotyölle järjestöt eivät ole häviämässä mihinkään: toiminta tavoittaa edelleen merkittävän joukon nuoria jäsenyys ei ole ensimmäinen kontakti järjestöön, toiminta tulee ensin – järjestöt eivät yleisesti (enää) edellytä jäsenyyttä: mukana on paljon myös ei-jäseniä järjestöt kaipaavat yhteistyötä muiden nuoria tavoittavien tahojen kanssa – ovet auki järjestöille! 13
 • 14. Kehittäminen Nuorisojärjestöjen Vetovoima-valmennus: – Jäsenjärjestöt hakivat valmennukseen omalla kehittämisideallaan – Sitoutuvat vuoden mittaiseen kehittämistyöhön – 2-4 osallistujaa / järjestö – Mukaan valitut järjestöt saavat oman valmentajan / sparraajan – Valmennustapaamisia koko porukalla 4 x vuoden aikana – Tapaamisten välillä jatkavat itsenäistä kehittämistyötä järjestökohtaisen valmentajan tuella 14
 • 15. Vetovoima-valmennuksessa mukana: SPR + Mikkelin paikallisosasto Suomen Nuorisoseurat ry Jyvälän Setlementti ry Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto VINO Lasten Kesä ry Lounais-Suomen Partiopiiri ry Nuorten Keskus ry Uudenmaan CP-yhdistys Nuorten Kuoroliitto ry Pelastakaa Lapset Lihastautiliitto ry 15
 • 16. Erilaisia valmennustarinoita Nettisivu-uudistus Strategiatyö Toiminnan tarkoituksen kirkastaminen Sisäinen viestintä Palveluvalikon uudistaminen Jäsenmäärän kasvattaminen 16
 • 17. Järjestöjen ja nuorisotyön yhteistyömahdollisuudet Ei valmiita ratkaisuja vaan kiperiä kysymyksiä Synergiahyödyt (volyymit, talous jne.) Vertaistoiminta Tapahtumia, tilaisuuksia Laajempi kosketuspinta Oppiminen molemmin puolin 17
 • 18. Ilosanomaa avoimesti jaossa Kehittämistyön onnistumisia (ja toimi toisin -kokemuksia) jaetaan muille järjestöille www.vetovoimablog.com -sivun avulla. Tietoa ja kokemuksia jaetaan koko hankkeen ajan eri tilaisuuksissa mm. Allianssin Tulevaisuusfoorumeissa 2015. Hankkeen päätösfoorumi 25.8.2015 Helsingissä 18
 • 19. etunimi.sukunimi@alli.fi Kiitos! Tervetuloa Vetovoima-ständille keskustelemaan lisää! Mari Niemi-Saari (mari.niemi-saari@alli.fi) Riikka Taavetti (riikka.taavetti@alli.fi) #vetovoimahanke #ntpaivat2015