Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Nuorisotyöpäivät
Seinäjoki 15.-16.4.2015
TUNNUSLUKUJA RAKENTAMASSA
Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen
kehittäminen –...
1. Verkko- ja lähipalvelut, Anu Gretschel
2. Kohdennettu nuorisotyö, Anne Puuronen
3. Nuorisotyön palvelu- ja kehittämiske...
Kun tunnusluvun tulisi kuvata
nuorisotyön sisältöä ja
vaikuttavuutta – Minne huomio?
- Alan nykyisiä arviointikäytäntöjä ja
kehittämistarpeita
- Nuorisotyön tavoitteita ja
onnistumisia
- Muuttuva nuorisotyö ...
Avainasemaan:
> Osallistavan prosessin
kuvausten kehittäminen
Vaikuttavuuden arvioinnin
tavoitteeksi:
Nuorta osallistavan
nuorisotyöllisen prosessin
tekeminen näkyväksi
Tunnusluvun tarkoitus
on kuvata prosessin laatua, eli sitä mikä
prosessissa on
1) nuorta osallistavaa
2) nuoren osallisuut...
Arvioinnissa tulee yhdistyä
Nuoren, työntekijän,
yhteistyökumppaneiden,
sidosryhmien ja vanhempien
näkökulmat JA
Työn onni...
Esimerkkinostona hankkeesta
Kohdennetun nuorisotyön
arviointimalliehdotus
KONVA-malli (Kohdennetun Nuorisotyön
Vuorovaikutustyön Arviointimalli)
Ensimmäisen tason
vuorovaikutustyö
Nuori
Nuoriso-
t...
Arviointikysymyksiä
• Mitä ovat työskentelyn erot verrattuna nuoren
aikaisempiin palvelukokemuksiin?
• Mikä nuoren tilante...
Nuorisotyön arvioinnin
kehittäminen – Mitä ovat
tulevaisuuden haasteet?
(1) Arvioinnin stabiloiminen alalle
- arviointiosaamisen
varmistaminen
- arvioinnin kestävyyden
varmistaminen
ARVIOINTIOSAAMINEN
ARVIOINNIN SUHDE NUORISOALAN OPINTOIHIN JA
TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN
Antaako alalle opiskelu välineitä vast...
ARVIOINNIN KESTÄVYYDEN VARMISTAMINEN
• Arvioinnin koordinointi, kehittäminen ja
tukeminen
verkostomainen toimintarakenne
...
(2) Alan kehittämissuunta ja
sitä kuvaavat käsitteet ?
> muuttuva nuorisotyö
> nuorisotoimialan
uudelleenmääritteleminen?
Kahtiajakautunut nuorisotyö
Ennaltaehkäisevä kaikille
suunnattu, avoin
Kohdennettu,
riskiryhmiin rajautuva
Uudelleenmäärit...
Lisätietoja
Nuorisotutkimusverkosto
www.nuorisotutkimusseura.fi
• Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen -h...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi I

PP-esitys

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Suosituksia nuorisotyon tunnusluvuiksi ja muunmuotoisiksi laadun osoittimiksi I

 1. 1. Nuorisotyöpäivät Seinäjoki 15.-16.4.2015 TUNNUSLUKUJA RAKENTAMASSA Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen –hanke /Nuorisotutkimusseura ry Anu Gretschel & Pirjo Junttila-Vitikka & Anne Puuronen
 2. 2. 1. Verkko- ja lähipalvelut, Anu Gretschel 2. Kohdennettu nuorisotyö, Anne Puuronen 3. Nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskukset (Pake), Pirjo Junttila-Vitikka > Kehittämis-ja keskustelupäivät tärkeässä asemassa kaikissa osatutkimuksissa Nuorisotyön tunnusluvut kehittämishankkeen osatutkimukset
 3. 3. Kun tunnusluvun tulisi kuvata nuorisotyön sisältöä ja vaikuttavuutta – Minne huomio?
 4. 4. - Alan nykyisiä arviointikäytäntöjä ja kehittämistarpeita - Nuorisotyön tavoitteita ja onnistumisia - Muuttuva nuorisotyö – Miten nuorisotyötä tulisi määritellä?
 5. 5. Avainasemaan: > Osallistavan prosessin kuvausten kehittäminen
 6. 6. Vaikuttavuuden arvioinnin tavoitteeksi: Nuorta osallistavan nuorisotyöllisen prosessin tekeminen näkyväksi
 7. 7. Tunnusluvun tarkoitus on kuvata prosessin laatua, eli sitä mikä prosessissa on 1) nuorta osallistavaa 2) nuoren osallisuutta edistävää sekä sitä 3) minkälaisella ja miten tavoitteistetulla toiminnalla tähän päästään
 8. 8. Arvioinnissa tulee yhdistyä Nuoren, työntekijän, yhteistyökumppaneiden, sidosryhmien ja vanhempien näkökulmat JA Työn onnistuneisuuteen osallisena olevat prosessin tilannetekijät, toimintaympäristö ja paikalliset lähtökohdat = nuorisotyöllinen näkökulma
 9. 9. Esimerkkinostona hankkeesta Kohdennetun nuorisotyön arviointimalliehdotus
 10. 10. KONVA-malli (Kohdennetun Nuorisotyön Vuorovaikutustyön Arviointimalli) Ensimmäisen tason vuorovaikutustyö Nuori Nuoriso- työntekijä Vanhemmat. koti, kaverit Yhteistyö- kumppanit Sidosryhmät, koulu Nuorisotyön paikalliset edellytykset Toisen tason vuorovaikutustyö Prosessin sisäinen arviointi Monialainen yhteistyö Alueellinen palvelu- koulutus- ja työelämätarjonta Prosessin mekanismin arviointi
 11. 11. Arviointikysymyksiä • Mitä ovat työskentelyn erot verrattuna nuoren aikaisempiin palvelukokemuksiin? • Mikä nuoren tilanteessa on muuttunut työn tuloksena? • Kuinka merkittävä muutos on ollut suhteessa asetettuihin tavoitteisiin? • Kuinka merkittävä muutos on ollut suhteessa alueelliseen palveluiden saatavuuteen? • Onko muutos kestävä?
 12. 12. Nuorisotyön arvioinnin kehittäminen – Mitä ovat tulevaisuuden haasteet?
 13. 13. (1) Arvioinnin stabiloiminen alalle - arviointiosaamisen varmistaminen - arvioinnin kestävyyden varmistaminen
 14. 14. ARVIOINTIOSAAMINEN ARVIOINNIN SUHDE NUORISOALAN OPINTOIHIN JA TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN Antaako alalle opiskelu välineitä vastata myös nuorisoalan vaikuttavuudesta kertomisen vaateisiin ja arvioinnin yleistymiseen yhteiskunnassa yleensä? Mitä on arvioiva työote… arviointityökulttuuri… …ja arviointimenetelmät?
 15. 15. ARVIOINNIN KESTÄVYYDEN VARMISTAMINEN • Arvioinnin koordinointi, kehittäminen ja tukeminen verkostomainen toimintarakenne (virkamiesedustus + tutkimus + arvioinnin testaaminen ja kokeileminen työn käytännössä) osaksi nykyisten pake-keskusten yhteisiä tehtäviä, AVIT? • Arvioinnin seuranta (OKM:n alainen uusi elin, tai arviointi- ja avustustoimikunnan uusi tehtävä, AVIT?)
 16. 16. (2) Alan kehittämissuunta ja sitä kuvaavat käsitteet ? > muuttuva nuorisotyö > nuorisotoimialan uudelleenmääritteleminen?
 17. 17. Kahtiajakautunut nuorisotyö Ennaltaehkäisevä kaikille suunnattu, avoin Kohdennettu, riskiryhmiin rajautuva Uudelleenmäärittelyn kautta näkemys kaikille yhteisestä nuorisotyöstä Ennaltaehkäisy Kohdennettu > jolla yhteinen tavoite ja käsite Osallisuuden edistäminen OSALLISUUTTA EDISTÄVÄ NUORISOTYÖ
 18. 18. Lisätietoja Nuorisotutkimusverkosto www.nuorisotutkimusseura.fi • Nuorisotyön tunnuslukujen verkostomainen kehittäminen -hankeen kotisivut • http://www.nuorisotutkimusseura.fi/nuorisotyontunnusluvut • Tutkijat Anu Gretschel | hankkeen vastaava tutkija, lähi- ja verkkonuorisotyö anu.gretschel@nuorisotutkimus.fi | puh. 040 516 9189 Pirjo Junttila-Vitikka | tutkija, palvelu- ja kehittämiskeskukset pirjo.junttila-vitikka@nuorisotutkimus.fi | puh. 040 7663696 Anne Puuronen | tutkija, kohdennetut palvelut anne.puuronen@nuorisotutkimus.fi | puh. 044 3403683 Eija Kauniskangas & Essi Helin | tutkimusapulaiset tunnusluvut@nuorisotutkimus.fi • Twitter: NT_tunnusluvut | #NTtunnusluvut Facebook: Nuorisotyön tunnusluvut/Nuorisotutkimusseura Verkkosivut: www.nuorisotutkimusseura.fi/nuorisotyontunnusluvut

×