Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nội nha cổ điển và nội nha hiện đại

475 views

Published on

Báo cáo so sánh hai phương pháp nội nha Cổ điển và Hiện đại

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Nội nha cổ điển và nội nha hiện đại

 1. 1. NỘI NHA CỔ ĐIỂN VÀ NỘI NHA HIỆN ĐẠI
 2. 2. NỘI NHA CỔ ĐIỂN VÀ NỘI NHA HIỆN ĐẠI Một số so sánh thông qua các nghiên cứu khoa học NGUỒN: Comparison of Classic EndodonticTechniques versus Contemporary Techniques on EndodonticTreatment Success Chris H. Fleming, DMD, * Mark S. Litaker, PhD, † Larry W. Alley, DMD, and Paul D. Eleazer, DDS, MS
 3. 3. NGHIÊN CỨU NÀY SO SÁNH TỶ LỆ RĂNG ĐƯỢC BẢO TỒN
 4. 4. CỦA CÁC CA NỘI NHA SỬ DỤNG KỸ THUẬT CỔ ĐIỂN (TRÂM TAY, DÙNG DUNG DỊCH 5,25% NAOCL VÀ 3% H2O2, HẦU HẾT LÀ ĐIỀU TRỊ TRONG NHIỀU LẦN HẸN…)
 5. 5. VÀ NỘI NHA SỬ DỤNG KỸ THUẬT NỘI NHA MÁY (SỬ DỤNG MÁY VÀ TRÂM MÁY, THƯỜNG LÀ ĐIỀU TRỊ TRONG 1 LẦN HẸN, NAOCL, EDTA, CLOHECXIDIN, H2O2, SỬ DỤNG KÍNH HIỂN VI, MÁY ĐỊNH VỊ CHÓP…).
 6. 6. PHƯƠNG PHÁP
 7. 7. SỬ DỤNG DỮ LIỆU Y TẾ CỦA 984 CA ĐIỀU TRỊ NỘI NHA CỦA 857 BỆNH NHÂN
 8. 8. TỶ LỆ CÁC RĂNG ĐƯỢC BẢO TỒN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO ẢNH CHỤP X QUANG CÁC RĂNG ĐƯỢC ĐIỀU TRỊ Ở TRONG KHOANG MIỆNG 12 THÁNG HOẶC LÂU HƠN SAU KHI XỬ LÝ NỘI NHA.
 9. 9. PHÂN TÍCH QUY HỒI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ SO SÁNH TỶ LỆ THẤT BẠI.
 10. 10. KẾT QUẢ
 11. 11. VỀ TỶ LỆ BẢO TỒN
 12. 12. NHÓM ĐIỀU TRỊ NỘI NHA CỔ ĐIỂN CÓ TỶ LỆ BẢO TỒN LÀ 98%
 13. 13. NHÓM ĐIỀU TRỊ NỘI NHA MÁY CÓ TỶ LỆ BẢO TỒN LÀ 96%
 14. 14. KHÔNG CÓ SỰ KHÁC BIỆT VỀ TỶ LỆ BẢO TỒN GIỮA HAI PHƯƠNG PHÁP
 15. 15. ĐIỀU TRỊ MỘT LẦN HẸN HAY NHIỀU LẦN HẸN
 16. 16. NHÓM CỔ ĐIỂN TỶ LỆ ĐIỀU TRỊ VỚI NHIỀU LẦN HẸN LÀ 91%
 17. 17. CAO HƠN NHIỀU SO VỚI NHÓM NỘI NHA MÁY (39%)
 18. 18. KHÔNG CÓ SỰ KHÁC BIỆT ĐÁNG KỂ GIỮA PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ TRONG MỘT LẦN HẸN VÀ NHIỀU LẦN HẸN VỀ TỶ LỆ BẢO TỒN
 19. 19. NHƯNG CÓ SỰ KHÁC BIỆT VỀ ĐIỀU TRỊ VỚI MỘT LẦN HẸN VÀ NHIỀU LẦN HẸN GIỮA HAI NHÓM
 20. 20. NHÓM CỔ ĐIỂN CÓ SỐ CA NHIỀU LẦN HẸN CAO HƠN NHIỀU LẦN SO VỚI NHÓM NỘI NHA MÁY
 21. 21. TỶ LỆ RĂNG PHẢI CAN THIỆP SAU ĐIỀU TRỊ
 22. 22. NỘI NHA CỔ ĐIỂN NỘI NHA MÁY % %
 23. 23. TOÀN VĂN BÁO CÁO TẠI HTTP://BIT.LY/CLASSICALENDO

×