Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Talkshow FTU - Lập kế hoạch truyền thông

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 22 Ad

More Related Content

Slideshows for you (20)

Viewers also liked (20)

Advertisement

Similar to Talkshow FTU - Lập kế hoạch truyền thông (20)

More from MediaZ - Digital Marketing Agency (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Talkshow FTU - Lập kế hoạch truyền thông

 1. 1. Talkshow LẬP KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG Trung Đức | CEO MediaZ
 2. 2. 1. Kỹ năng cần chuẩn bị • Khả năng nắm bắt và tổng hợp thông tin • Tư duy hệ thống, tư duy phân tích • Tư duy chiến lược và tư duy sáng tạo • Tư duy thực tế
 3. 3. Khả năng nắm bắt và tổng hợp thông tin • Đối với việc đọc-hiểu: • Dựa vào Mục lục • Dựa vào Từ khóa • Dựa vào Đề mục • Đối với việc nghe-nói: • Dựa vào ngôn từ • Dựa vào cử chỉ - hành vi • Dựa vào cảm xúc (thanh âm) • Dựa vào các câu hỏi và cách trả lời
 4. 4. Tư duy hệ thống, tư duy phân tích • Tư duy hệ thống là gì? • Tư duy mô hình khối • Tư duy tương quan nếu-thì • Tự duy động (có định hướng cho tương lai) • Chỉ đạo hệ thống • Tư duy Phân tích? • Tư duy phản biện (VD: tinh thần chutzpah) • Tư duy đa chiều
 5. 5. Tư duy chiến lược và tư duy sáng tạo • Xác định chính xác mục tiêu cần đạt. • Xác định con đường, hay phương thức để đạt mục tiêu. • Và định hướng phân bổ nguồn lực để đạt được mục tiêu lựa chọn.
 6. 6. Tư duy thực tế • Tiên liệu rủi ro • Suy nghĩ Logic và Khách quan • Biết chấp nhận thất bạn
 7. 7. 2. Nội dung của 1 bản kế hoạch truyền thông • Phần phân tích • Phần lập kế hoạch
 8. 8. Phần phân tích • Bối cảnh • Tổng quan về môi trường bên ngoài • Đối tượng liên quan
 9. 9. Phần lập kế hoạch • Xác định mục tiêu • Xác định công chúng mục tiêu • Xây dựng thông điệp chính • Xác định kênh truyền thông và hoạt động truyền thông • Xây dựng nội dung chi tiết • Thực hiện và theo dõi phản hồi • Đo lường, đánh giá, tùy chỉnh
 10. 10. Phần lập kế hoạch 1. Xác định mục tiêu • Là con số - cụ thể • Thực tế • Tập trung vào yếu tố thời gian
 11. 11. Phần lập kế hoạch 2. Xác định công chúng mục tiêu • Chia để trị (A/B Testing) Công chúng Giới tính Sở thích Công chúng 1 Nam Tiền Công chúng 2 Nữ Tiền Công chúng 3 Nam Game
 12. 12. Phần lập kế hoạch 3. Xây dựng thông điệp chính Thông điệp 1 Thông điệp 2 Công chúng 1 x Công chúng 2 x x Công chúng 3 x
 13. 13. Phần lập kế hoạch 4. Xác định kênh truyền thông và hoạt động truyền thông Kênh truyền thông Công chúng Thông điệp 1 Thông điệp 2 Kênh truyền thông 1 Công chúng 1 x Kênh truyền thông 2 Công chúng 2 x x Công chúng 3 x
 14. 14. Phần lập kế hoạch 5. Xây dựng nội dung chi tiết • Dựa trên cảm xúc / trải nghiệm Kênh truyền thông Công chúng Thông điệp Nội dung chi tiết Kênh truyền thông 1 Công chúng 1 Thông điệp 1 Nội dung chi tiết 1 Kênh truyền thông 2 Công chúng 2 Thông điệp 1 Nội dung chi tiết 1 Công chúng 3 Thông điệp 2 Nội dung chi tiết 2
 15. 15. Phần lập kế hoạch • Thực hiện và theo dõi phản hồi Kênh truyền thông Công chúng Tiếp cận Tương tác (bình luận) Kênh truyền thông 1 Công chúng 1 1000 5 Kênh truyền thông 2 Công chúng 2 2000 1 Công chúng 3 5000 3
 16. 16. Phần lập kế hoạch • Đo lường, đánh giá, tùy chỉnh Kênh truyền thông Công chúng Tiếp cận Tương tác (bình luận) Chuyển đổi (%) Phản hồi tốt Kênh truyền thông 1 Công chúng 1 1000 50 5 1 Kênh truyền thông 2 Công chúng 2 2000 10 0.5 1 Công chúng 3 5000 30 0.6 2
 17. 17. Ngân sách • Đầu tư # chi phí • Ngân sách cho Online & Offline?
 18. 18. Quản lý rủi ro • Dựa trên report tuần / tháng / quý • Dựa trên tỷ lệ chuyển đổi
 19. 19. Kết luận • Để lập được một kế hoạch truyền thông tốt, cần có: • Trải nghiệm => Thất bại nhiều lần • Cảm xúc => Vất vả vài lần • Không bị đau đầu với các con số  • Và không ngại thất bại.
 20. 20. Kết luận Cuối cùng: 90% việc lập kế hoạch bị trật… bánh răng. Nhưng không sao, hãy cứ lập  Vì…
 21. 21. Kết luận Bạn sẽ thực sự có những điều này: • Khả năng nắm bắt và tổng hợp thông tin • Tư duy hệ thống, tư duy phân tích • Tư duy chiến lược và tư duy sáng tạo • Tư duy thực tế
 22. 22. THANKS!

×