Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seo in Marketing

631 views

Published on

Published in: Marketing
 • Be the first to comment

Seo in Marketing

 1. 1. Xây dựng quy trình làm SEO từ trong …nhận thức ! S E A R C H E N G I NE O P T I M I Z A T I O N Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO • Address: 47/199 Ho Tung Mau, Tu Liem, HN, Viet Nam. • Tel: +84-967 810 480 • Mail: about@trungduc.net • Website: http://trungduc.net
 2. 2. là gì? Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO
 3. 3. • Theo định nghĩa của google: Search Engine Optimization (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm). • Định nghĩa theo nhu cầu người dùng: Là một kênh tiếp thị trên bộ máy tìm kiếm. Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO
 4. 4. là gì? Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO
 5. 5. Nội dung phù hợp với người dùng … Panda Penguin Hummingbird … Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO Keyword Content Good content
 6. 6. Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO
 7. 7. • Đặc tính của sản phẩm? • Đáp ứng nhu cầu gì? Xác định được đối tượng mục tiêu Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO
 8. 8. Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO
 9. 9. • Xác định được nhân khẩu học • Xác định được nhu cầu của người dùng Xác định được kênh có chứa nhiều đối tượng mục tiêu nhất Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO
 10. 10. Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO
 11. 11. • Mục tiêu truy cập, doanh thu • Xác định tỉ lệ chuyển đổi Xác định được tổng lượng traffic (doanh thu) cần. Tìm những từ khóa đáp ứng mục tiêu đó. Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO
 12. 12. Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO
 13. 13. Từ khóa là đại diện cho nhu cầu tìm kiếm của người dùng. Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO
 14. 14. Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO
 15. 15. • Tiêu đề có chứa từ khóa • Mô tả (meta desciption) cũng cần phải có từ khóa • Nội dung website (content) cũng cần phải chứa từ khóa • Hãy thử đứng trên vị trí người dùng của mình. • Nội dung không trùng lặp. • … Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO
 16. 16. Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO
 17. 17. Nghiên cứu sản phẩm + Nghiên cứu người dùng = Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO
 18. 18. Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO
 19. 19. Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO Tăng truy cập vào website Thành viên/người mua Tăng doanh số Tăng Quảng bá Website Tăng tỷ lệ chuyển đổi HIỆU QUẢĐÁNH GIÁ • Chi phí • Chiến dịch • Sản phẩm • Đối tượng • Kênh • Keyword • ...
 20. 20. Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO
 21. 21. Trung Đức - Lớp học Marketing Online C&MO • Address: 47/199 Ho Tung Mau, Tu Liem, HN, Viet Nam. • Tel: +84-967 810 480 • Mail: about@trungduc.net • Website: http://trungduc.net

×