Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

C&MO - SEO 03

7,673 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

C&MO - SEO 03

  1. 1. Lớp học MARKETING ONLINE C&MO Nguyễn Trung Đức Lê Trung Hiếu Lớp học Marketing Online C&MO 1
  2. 2. Thông thường • Từ khóa là một từ, hay một cụm từ mà các bạn muốn tìm kiếm một bài viết, một hình ảnh gì đó trên công cụ tìm kiếm google hoặc các công cụ khác như yahoo, bing… -Nhu cầu tìm kiếm của người dùng. -Sản phẩm mục tiêu của người bán. Lớp học Marketing Online C&MO 2
  3. 3. Tiêu chí ? Lựa chọn từ khóa dài hay từ khóa ngắn? - Địa điểm - Thương hiệu - Đặc tính - Ngôn ngữ - … Lớp học Marketing Online C&MO 3
  4. 4. - - - Google search Box (google suggestion) Google Trends (http://www.google.com/trends/) Keyword Planner ( http://adwords.google.com/keywordplanner) Lớp học Marketing Online C&MO 4
  5. 5. Dựa vài bài tập về nhà buổi 1, liệt kê từ khóa liên quan (giúp ích) đến lĩnh vực hoạt động theo 2 nhóm: 1, Ngành liên quan ? Sản phẩm •Các hình thức quảng bá tập trung vào sản phẩm, dịch vụ (kinh doanh) Thương hiệu •Các hình thức quảng bá tập trung vào việc phát triển nội dung, xây dựng thương hiệu. 2, Đối tượng mục tiêu ? 3, Vị trí địa lý ? 4, Liệt kê toàn bộ từ khóa (có lý do) ? DOMAIN (Tên miền) Lớp học Marketing Online C&MO 5
  6. 6. Bước 1: Tạo website Blogger (http://www.blogger.com) + Tiêu đề Website + Mô tả Website + Từ khóa của Website +… Bước 2: Viết 1 bài với nội dung liên quan đến lĩnh vực định hướng trước đó. + Từ khóa cho bài viết + Tiêu đề bài viết + Nội dung bài viết +… Lớp học Marketing Online C&MO 6
  7. 7. Lớp học Marketing Online C&MO 7
  8. 8. Lớp học Marketing Online C&MO 8

×