Successfully reported this slideshow.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đào tạo kế toán và trợ giúp pháp lý trọn gói hoặc từng phần cho cácdoanh nghiệp trong nư...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đào tạo kế toán và trợ giúp pháp lý trọn gói hoặc từng phần cho các doanh nghiệp

216 views

Published on

Tư vấn các vấn đề liên quan đến đất đai thực hiện dự án (giới thiệu địa điểm, đạt được chấp thuận nguyên tắc địa điểm từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đào tạo kế toán và trợ giúp pháp lý trọn gói hoặc từng phần cho các doanh nghiệp

  1. 1. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn đào tạo kế toán và trợ giúp pháp lý trọn gói hoặc từng phần cho cácdoanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm các dịch vụ:Tư vấn các vấn đề liên quan đến đất đai thực hiện dự án (giới thiệu địa điểm, đạt được chấp thuận nguyên tắc địađiểm từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền);Tìm kiếm giới thiệu đối tác, tư vấn đào tạo.Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng Liên doanh/Hợp đồng Hợp tác Kinh doanh, Điều lệ doanh nghiệp;Xây dựng phương án kinh doanh/lập dự án đầu tư;Làm thủ tục xin cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mở chi nhánh, văn phòng đại diện;Làm các dịch vụ sau giấy phép như xin ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế, xuất/nhập khẩu, lao động, đất đai.Soạn thảo và/hoặc tư vấn soạn thảo các văn bản Quy chế quản lý doanh nghiệp như: Nội quy công ty, Quy chế hoạtđộng của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban điều hành, Ban Kiểm soát; Quy chế quản lý tài chính doanhnghiệp và/hoặc các quy chế hoạt động riêng của doanh nghiệp theo yêu cầu.Đưa ra các ý kiến pháp lý liên quan đến các hoạt động mà doanh nghiệp quan tâm.Các dịch vụ khácĐào tạo kế toán máy trên phần mềm Fast, MisaĐào tạo kế toán thuếĐào tạo nguyên lý kế toánĐào tạo kế toán thuế doanh nghiệpĐào tạo kế toán thuế chuyên sâuKhóa đào tạo đặc biệt về QT thuế sai do vi phạm chuẩn mực kế toán và chính sách thuế TNDN 2012Kế toán thuế TNDNĐào tạo kế toán trưởng:”Hợp nhất báo cáo tài chính - Các sai phạm DN thường gặp khi lập báo cáo tài chínhĐào tạo kế toán thuế - Đào tạo kế toán thuế thực tiễn chuyên sâuĐào tạo kế toán trưởng: Giới thiệu các khoá đào tạo kế toán trưởng

×