Nota kik 2013

5,028 views

Published on

Nota bagi Penulisan Buku Kerja Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK)

Published in: Business
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,028
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
403
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nota kik 2013

 1. 1. DR NOR FILZATUN BORHAN MD (USM) MPH (UM) PAKAR PERUBATAN KESIHATAN AWAM (NO. PEND. 28727) JABATAN TEKNOLOGI & PENGURUSAN ILMU INSTITUT PENGURUSAN KESIHATAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA 2010
 2. 2. Kandungan Konsep KIK • Definisi Inovasi • Definisi Kreativiti • Prasyarat Kreativiti • Prinsip dan Kaedah KIK • Perbezaan KIK dengan KMK • Falsafah KIK • Objektif KIK • Faedah kepada • Organisasi • Perkhidmatan Awam • Pekerja RUJUKAN: PANDUAN MENGENAI KIK JPM 1 NOV 2009
 3. 3. IDEAS Logical Lateral MARKET Dept 1 Dept 2 Team A Team B Innovation Creativity Teamwork Leadership
 4. 4. Research Action IDEAS MARKET How can I think out of the box? How can teams work collaboratively to create innovations? Methodology Team Meetings
 5. 5. Our normal mode of thinking …. ADVERSARIAL EFFECTS “Argument freezes people into positions, and then they are imprisoned by those positions.” - Edward de Bono
 6. 6. Adversarial Thinking Parallel Thinking Debate Design Six Thinking Hats® Teamwork
 7. 7. Definisi Inovasi • kaedah mencari jalan untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. • hasil cetusan idea-idea yang kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti organisasi. – perubahan dalam bentuk sistem dan prosedur – kaedah dan cara bekerja – pengenalan teknologi.
 8. 8. Contoh Inovasi Sistem Penempatan Pelajar Praktikum Secara Atas Talian (OPSP) oleh Universiti Utara Malaysia (UUM), iaitu: –Mengembangkan pangkalan data yang berstatus Intra-Net kepada Extra-Net bagi mempercepatkan proses penempatan pelajar secara atas talian –meminimumkan penggunaan kertas (paperless) –Menjimatkan masa dan kos.
 9. 9. Definisi Kreativiti • kebolehan atau keupayaan untuk mencipta, mewujud dan menghasilkan sesuatu yang baru atau dalam bentuk baru melalui kemahiran imaginasi. • Ia melibatkan: ♦ Keupayaan berfikir yang dapat melahirkan idea baru yang unik dan menarik ♦ Keupayaan berfikir secara kritikal dan membuat penilaian secara analitikal terhadap idea dan seterusnya mengemukakan cadangan penyelesaian ♦ Keupayaan berfikir secara praktikal yang dapat menterjemahkan idea dan teori kepada bentuk aplikasi
 10. 10. Contoh Kreativiti ♦ Perkakas untuk memasang dan membuka bunting atau bendera pada tiang lampu dan seumpamanya oleh Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ), iaitu: – Mencipta alat baru bagi memudah dan mempercepatkan proses memasang dan membuka bunting atau bendera pada tiang-tiang lampu – Tanpa menggunakan kaedah konvensional seperti tangga atau skylift”.
 11. 11. Prasyarat Kreativiti ♦ Mempunyai daya imiginasi yang tinggi untuk melihat sesuatu secara berlainan ♦ Berfikiran terbuka atau berfikir di luar kotak (think out of the box), analitikal, kritikal dan praktikal ♦ Melihat sesuatu perkara itu sebagai peluang yang boleh mencetuskan idea baru ♦ Mempunyai komitmen yang tinggi, iaitu bersabar terhadap kompleksiti dan isu- isu yang timbul serta tenang dan tabah menghadapi cabaran dengan berusaha menangani masalah dan halangan yang dihadapi ♦ Berupaya mengenal pasti masalah dengan mengemukakan soalan yang menjurus kepada penemuan isu dan jawapan serta jalan penyelesaian ♦ Menggunakan minda yang kreatif untuk menemui perspektif baru ♦ Bersedia menghadapi risiko dan berupaya menerima kegagalan serta belajar daripada kegagalan tersebut ♦ Bersedia dikritik dan mengenepikan ego serta mendapatkan nasihat daripada rakan dan mencuba ideanya ♦ Mempunyai motivasi dalaman, iaitu rasa gembira, berpuas hati dan menjadikan kerja sebagai cabaran untuk mencapai kejayaan
 12. 12. Normal IDEAS Great IDEASVertical Thinking Lateral Thinking How?
 13. 13. Prinsip dan Kaedah KIK • KIK adalah sepasukan pekerja (4-10 orang) yang mewakili tempat kerja yang sama atau bersilang fungsi • bermesyuarat secara tetap untuk : – menyelesaikan masalah kerja atau – membuat penambahbaikan ke atas standard yang sedia ada atau – menghasilkan cara kerja atau sistem perkhidmatan yang baru ♦ Pasukan ini mengenal pasti, memilih, menganalisa dan seterusnya mencetuskan idea yang kreatif dan inovatif mengenai sesuatu isu atau perkara berkaitan dengan kerja atau organisasi.
 14. 14. • Pasukan ini mengemukakan cadangan- cadangan kepada pihak pengurusan untuk pertimbangan dan keputusan • melaksanakan keputusan yang telah dipersetujui • membuat pemantauan dan penilaian pelaksanaan projek • mengambil tindakan membuat penyeragaman dan meluaskan pelaksanaan projek. Prinsip dan Kaedah KIK
 15. 15. Perbezaan KIK Dengan KMK KIK KMK  Keahlian terbuka atau merentasi semua bahagian  Terdiri daripada pekerja di pelbagai peringkat jawatan  Penekanan kepada aspek inovasi dan kreativiti, selain daripada penyelesaian masalah  Teknik penyelesaian masalah dipelbagaikan  Memasukkan teknik penjanaan idea kreatif dan strategi penambahbaikan proses  Keahlian terhad kepada anggota dalam bahagian yang sama  Terdiri daripada anggota dalam kumpulan sokongan  Penekanan kepada aspek penyelesaian masalah  Teknik penyelesaian masalah terhad kepada beberapa alat kawalan kualiti tertentu sahaja  Tiada teknik penjanaan idea kreatif dan strategi penambahbaikan proses
 16. 16. Falsafah KIK ᴥKonsep pengurusan secara kemanusiaan, iaitu pengurusan yang menekankan aspek modal insan yang merupakan aset terpenting di dalam sesebuah organisasi • Konsep pengurusan secara penyertaan, iaitu setiap pekerja tidak kira kedudukannya dalam organisasi diberi peluang untuk memberi sumbangan yang bermakna kepada organisasi • Merupakan satu mekanisme yang melibatkan pekerja dalam proses penyelesaian masalah atau penambahbaikan proses kerja dan standard yang sedia ada atau memperkenalkan sesuatu yang baru
 17. 17. Falsafah KIK • Menerapkan konsep knowledge-based dan creativity- driven bagi membolehkan organisasi menghasilkan inovasi yang memberi nilai tambah kepada produk atau perkhidmatan • Memberi tumpuan kepada idea, pembelajaran, perkongsian ilmu dan penciptaan nilai menerusi strategi pengenalpastian dan penyelesaian masalah, teknik-teknik penganalisisan serta penghasilan idea- idea baru yang kreatif dan inovatif • Produk akhir KIK menjurus kepada penghasilan output berkualiti yang dapat dinikmati dengan ketara dan secara meluas. Dengan itu, impak dan sumbangan KIK terhadap pertumbuhan dan pengukuhan ekonomi negara akan lebih berkesan
 18. 18. Objektif KIK • menambahbaik dan meningkatkan kualiti dan produktiviti kerja khususnya dalam sistem penyampaian perkhidmatan kepada pelanggan melalui:  Keupayaan mencipta cara bekerja baru atau menghasilkan inovasi  Kebolehan menyelesaikan masalah atau membuat penambahbaikan kerja  Semangat bekerja secara berpasukan  Penyemaian dan penerapan nilai serta etika kerja positif
 19. 19. Objektif KIK Penglibatan dan peningkatan komitmen terhadap kerja Dorongan kerja yang tinggi Kesedaran mengenai tanggungjawab terhadap diri sendiri, kumpulan, organisasi dan negara Penggalakan penghasilan idea-idea yang inovatif dan kreatif Pewujudan hubungan yang harmoni di antara pihak pengurusan dan pekerja
 20. 20. Faedah Perkhidmatan awam
 21. 21. Faedah Kepada Organisasi Memperkenalkan sistem dan cara kerja baru Menjana kecemerlangan organisasi melalui pendekatan kreativiti, inovasi dan penciptaan nilai (value creation) Memperbaiki sistem, proses dan cara kerja Mengeratkan perhubungan di antara pekerja dengan pihak pengurusan Memupuk kerjasama di kalangan warga organisasi Meningkatkan daya saing organisasi Membolehkan organisasi menghasilkan satu sistem penyampaian perkhidmatan yang berkualiti dan menepati kehendak pelanggan
 22. 22. Faedah Kepada Perkhidmatan Awam Memupuk kerjasama antara agensi melalui penyeragaman inovasi atau penambahbaikan yang dihasilkan Menjimatkan kos dan masa keseluruhan operasi perkhidmatan Meningkatkan kualiti dan produktiviti perkhidmatan Meningkatkan kepuasan pelanggan dan stakeholders Meningkatkan imej Perkhidmatan Awam
 23. 23. Faedah Kepada Pekerja Meningkatkan kemampuan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan Memupuk semangat kerjasama dan bekerja dalam satu pasukan Menyemai dan menerapkan nilai serta etika kerja positif Meningkatkan komitmen terhadap kerja Menambah dorongan untuk bekerja dengan lebih dedikasi Meningkatkan kesedaran mengenai tanggungjawab terhadap diri sendiri, kumpulan, organisasi dan negara
 24. 24. Faedah Kepada Pekerja Membimbing warga organisasi berfikiran kreatif dan inovatif untuk menghasilkan inovasi Meningkatkan keupayaan mencipta atau memperkenalkan sistem baru dan penambahbaikan kerja Menggalakkan penghasilan idea-idea yang inovatif dan kreatif Memberi kepuasan dalam bekerja Meningkatkan keyakinan mengenai kebolehan dan potensi diri sendiri Mengasah bakat kepimpinan di kalangan warga organisasi
 25. 25. PELAKSANAAN KIK • Strategi Pelaksanaan KIK • Struktur KIK
 26. 26. Strategi Pelaksanaan KIK Struktur KIK Latihan Penghargaan & Pengiktirafan
 27. 27. Struktur KIK Jawatankuasa Pemandu KIK Fasilitator Ketua kumpulan Ahli kumpulan
 28. 28. TOR JK PEMANDU Menyediakan peruntukan kewangan untuk aktiviti latihan termasuk kaedah pemikiran kreatif, pelaksanaan projek, persembahan projek, promosi, penyertaan dalam konvensyen, lawatan, penghargaan dan pengiktirafan Menentukan objektif dan hala tuju KIK Menentu dan melantik fasilitator Mendaftar kumpulan dan keahliannya Menilai dan memantau keberkesanan Program KIK Menyelaras penyeragaman cadangan penyelesaian daripada Program KIK ke dalam Perkhidmatan Awam Mengenal pasti output yang berpotensi untuk tujuan pendaftaran hak cipta dan pengkomersilan
 29. 29. TOR FASILITATOR  Berhubung dengan semua peringkat pengurusan serta mendapat sokongan dan bantuan mereka  Memberi latihan kepada ketua-ketua kumpulan dan membantu melatih ahli-ahli kumpulan apabila diperlukan  Mengekalkan suasana yang terbuka dan menyokong  Memastikan kumpulan menumpukan aktiviti-aktiviti mereka terhadap projek yang berkaitan dengan kerja mereka  Sebagai perantara dalam mengekalkan keharmonian kumpulan  Sebagai pakar rujuk kepada kumpulan  Mengesan dan memastikan kemajuan kumpulan
 30. 30. TOR KETUA KUMPULAN o Melatih ahli-ahli mengenai teknik penyelesaian masalah/ penambahbaikan/penciptaan baru dengan bantuan fasilitator di mana perlu o Bertanggungjawab terhadap kelancaran aktiviti -aktiviti kumpulan dan memupuk semangat kerjasama dan harmoni o Membantu kumpulan menyimpan rekod dan membuat persediaan bagi persembahan pengurusan o Mengelola dan mempengerusi mesyuarat dengan teratur dan berkesan o Menunjukkan minat dan sokongan kepada kumpulan o Menggalakkan pekerja-pekerja lain menjadi ahli o Membantu menyelesaikan masalah-masalah ahli o Menguatkuasakan disiplin bekerja secara berkumpulan
 31. 31. TOR AHLI KUMPULAN Menghadiri mesyuarat secara tetap dan tepat pada waktunya Menumpukan usaha menyempurnakan projek kumpulan Mengenal pasti projek, menyumbangkan idea, menjalankan kajian, melaksanakan cadangan-cadangan penyelesaian dan penambahbaikan serta memantau keberkesanan pelaksanaan projek Mengambil bahagian semasa persembahan pengurusan berdasarkan pembahagian tugas yang telah ditetapkan
 32. 32. 2 VITAL SECRETS FOR ACHIEVING THE IMPOSSIBLE AS A TEAM 1. COMMON LANGUAGE 2. POLITICAL UNITY Method Mandate
 33. 33. peranan yang penting dalam menentukan keberkesanan dan kejayaan program KIK Ahli-ahli KIK perlu dilengkapkan dengan pengetahuan dan kemahiran: o melaksanakan projek KIK o berfikir secara kreatif o menggunakan teknik penyelesaian masalah, alat kawalan kualiti dan kaedah atau strategi penambahbaikan Ahli-ahli KIK perlu memahami peranan masing- masing dalam menjayakan aktiviti-aktiviti KIK Latihan
 34. 34.  Aktiviti-aktiviti KIK dijalankan melalui mesyuarat yang diadakan secara tetap dan berjadual  KIK harus memberi perhatian kepada beberapa perkara untuk memastikan agar mesyuarat dikendalikan dengan berkesan iaitu: o Mengadakan agenda mesyuarat o Menetapkan prosedur/peraturan untuk dipatuhi oleh semua ahli KIK o Menentukan tujuan yang jelas bagi setiap mesyuarat dan memastikan tempoh mesyuarat yang sesuai/tidak terlalu lama o Mengagihkan tindakan-tindakan yang perlu diambil oleh ahli- ahli KIK o Menyediakan minit mesyuarat dan melaksanakan keputusan mesyuarat MESYUARAT KIK
 35. 35.  Pihak pengurusan perlu memberi pengiktirafan kepada ahli-ahli KIK yang telah berjaya memperkenalkan sistem atau cara bekerja baru, inovasi atau penambahbaikan.  Tujuan: menggalakkan penyertaan pekerja dalam KIK dan seterusnya mengekalkan KIK yang sedia ada.  Bentuk pengiktirafan yang boleh diberi adalah seperti berikut: Kehadiran pihak pengurusan atasan semasa persembahan projek Pemberian Surat/Sijil Penghargaan Pemberian Cenderamata/Saguhati Pencalonan untuk menerima pingat atau bintang kebesaran Kerajaan Negeri atau Kerajaan Persekutuan Penghargaan & Pengiktirafan
 36. 36. Strategi Untuk Mendorong Kreativiti dan Inovasi Dalam Pelaksanaan KIK Kenali potensi diriBerani untuk gagal Ubah persepsi diri Ubah budaya organisasi
 37. 37. Faktor-Faktor Yang Menyokong Kejayaan Pelaksanaan KIK Individu Rakan sekerja Organisasi Ketua Peralatan Persekitaran
 38. 38. DEMING CYCLE
 39. 39. • Dalam proses mengenal pasti masalah/ projek inovasi/ penambahbaikan, ahli-ahli KIK adalah dinasihatkan supaya tidak membincangkan beberapa perkara tertentu iaitu: • Dasar jabatan • Belanjawan jabatan • Perjanjian kesatuan • Syarat-syarat perkhidmatan • Perkara mengenai tindakan tatatertib • Pembahagian tugas • Dasar kenaikan pangkat • Hal-hal peribadi • Gaji dan elaun • Perkara-perkara lain yang tidak ada kaitan dengan masalah kerja
 40. 40. PLAN KENALPASTI PROJEK PILIH PROJEK ANALISIS PROJEK PENETAPAN OBJEKTIF/ SASARAN PROJEK CADANGAN PENYELESAIAN
 41. 41. KENALPASTI PROJEKPLAN Brain storming Pelanggan Stakeholders Kajian
 42. 42. BRAINSTORMING • A group discussion technique • Generating new and useful ideas • Uses a few simple rules – No idea may be criticised – No judgement – Imaginative thinking – Aim for large number of ideas within shortest time – ‘hitch hike’ on other ideas via expanding, modifying or associating.
 43. 43. Pernyataan projek PLAN • berkaitan dengan prestasi organisasi • khusus (spesifik) • boleh diukur (measurable) • wujud/ berlaku • boleh diselesaikan mengikut kemampuan kumpulan dalam tempoh yang sesuai
 44. 44. Pernyataan projek PLAN
 45. 45. Pernyataan masalah/projek PLAN • berasaskan punca masalah • menunjukkan matlamat projek • projek penambahbaikan • berasaskan kepada tuduhan, celaan dan menyalahkan pihak lain
 46. 46. Pernyataan masalah/projek PLAN • berasaskan punca masalah • menunjukkan matlamat projek • projek penambahbaikan • berasaskan kepada tuduhan, celaan dan menyalahkan pihak lain KES KELEWATAN PEMBEDAHAN TINGGI PENINGKATAN BIL TERTUNGGAK DI UNIT HASIL LIPUTAN PENGAMBILAN PAP SMEAR TIDAK MENCAPAI SASARAN
 47. 47. Pernyataan Masalah Pernyataan masalah yang lebih tepat Kesilapan pembungkusan barang- barangan di seksyen pembungkusan Peningkatan kesilapan dalam proses pembungkusan barang-barangan di seksyen pembungkusan Kesukaran memasang flow meter oksigen di dalam ambulan semasa mengiringi pesakit Kelewatan memasang flow meter oksigen di dalam ambulan semasa mengiringi pesakit Kedatangan ibu hamil ke Klinik Kesihatan Klang tidak mengikut tarikh temujanji Peningkatan kes ibu hamil yang datang tidak mengikut tarikh temujanji di Klinik Kesihatan Klang Penghiduan bahan akrilik semasa pembuatan bahan prostesis pergigian Anggota terdedah kepada penghiduan bahan akrilik setiap kali semasa membuat bahan prostesis pergigian Perkhidmatan rawatan pengskaleran bergerak yang tidak lancar Kelewatan memberi khidmat rawatan pengskaleran semasa perkhidmatan rawatan pergigian bergerak
 48. 48. Pernyataan masalah/projek PLAN • berasaskan punca masalah • menunjukkan matlamat projek • projek penambahbaikan • berasaskan kepada tuduhan, celaan dan menyalahkan pihak lain Ke arah mewujudkan buku vot berkomputer Mewujudkan parkir bertingkat Masalah: kelewatan mengemaskini buku vot Cadangan penyelesaian masalah
 49. 49. Pernyataan masalah/projek PLAN • berasaskan punca masalah • menunjukkan matlamat projek • projek penambahbaikan • berasaskan kepada tuduhan, celaan dan menyalahkan pihak lain Pengawalan pengurusan minyak kenderaan adalah sederhana Sistem bayaran dan perkhidmatan kepada pelanggan adalah baik
 50. 50. Pernyataan masalah/projek PLAN • berasaskan punca masalah • menunjukkan matlamat projek • projek penambahbaikan • berasaskan kepada tuduhan, celaan dan menyalahkan pihak lain Kos penyelenggaraan infrastruktur di hospital Y meningkat Pernyataan ini menyalahkan pihak lain yang bertanggungjawab menguruskan penyelenggaraan di hospital Y
 51. 51. PEMILIHAN PROJEK PLAN Force Ranking Analisis Matriks/ Faedah Soal selidik • pelanggan • pekerja Analisis SMART
 52. 52. Langkah 1 Senaraikan masalah mengikut susunan (contoh; 1,2,3,4,5,………) Langkah 2 Kategorikan masalah mengikut: Sangat penting Penting Kurang penting Langkah 3 Senaraikan nombor-nombor masalah dalam kategori yang ditentukan. Langkah 4 Susun nombor masalah sehingga mendapat suatu ranking yang tersusun mengikut keutamaan (priority)
 53. 53. Langkah 2 Sangat penting Penting Masalah No. 2 No. 4 No. 5 Masalah No. 1 No. 3 Langkah 3 Masalah No. 2 No. 5 No. 4 Masalah No. 3 No. 1 Langkah 4 Susunan akhir mengikut prioriti masalah: Masalah No. 2, 5,4,3,1
 54. 54. Senarai masalah Kemudaratan (x 3) Penting (x 2) Trend Pertumbuhan (x 1) Jumlah 1 Kehilangan peralatan CSSD meningkat 9 x 3 = 27 7 x 2 = 14 8 x 1 = 8 49 2 Kehilangan barangan pesakit dalam wad meningkat 45 3 Waktu menunggu untuk mendapatkan rawatan yang lama 39 4 Kerusi roda tidak selamat untuk membawa pesakit dan barangannya 44
 55. 55. 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 KEMUDARATAN ( 3) Terlalu rendah Rendah Sederhana Tinggi Terlalu tinggi PENTINGNYA ( 2 ) Tidak penting Kurang penting Penting Sederhana penting Terlalu penting KEKERAPAN ( 1 ) Jarang Sedikit Sederhana Kerap kali Terlalu kerap SKALA
 56. 56. Sedia jadual pelaksanaan projek / masalah
 57. 57. ANALISIS PROJEK PLAN What Apa Apa yang dimaksudkan dengan masalah yang telah dikenalpasti. Who Siapa Siapa yang bertanggungjawab When Bila Bila masalah berlaku Where Di mana Di mana masalah berlaku Why Kenapa Kenapa masalah timbul How Bagaimana Bagaimana masalah berlaku
 58. 58. • Soalselidik • Temubual / temuduga/ perbincangan • Laporan/ Aduan/ rekod/dokumen • Pemeriksaan • Pemerhatian • Lain-lain teknik yang sesuai
 59. 59. QUESTIONNAIRE Self- administrated Questionnaire Written Questionnaire Open ended questionnaire Close ended questionnaire Interview METHODS METHOD TOOLS TOOLS • Face to face interview • Telephone interview • Group interview • In-depth interview • Unstructured • Semi structured • Structured interview
 60. 60. Bil Sebab- sebab Bulan Jumlah T/Jawab Apr Mei Jun 1 Staf lambat membalut kerana pesakit meronta kesakitan. IIII IIII IIII III IIII IIII IIII IIII IIII IIII III IIII IIII IIII IIII 70 En. Khairul Hafiz 2 Keadaan tergesa-gesa menyukarkan pembalutan IIII IIII I IIII IIII IIII IIII II 32 En. Khalid Ibrahim 3 Kain pembalut tidak berhentikan pendarahan IIII II IIII IIII IIII III IIII IIII 34 SN Masni 4 Pembalutan lambat dalam kes kepatahan dan luka IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII IIII I 96 En. Imran Iskandar
 61. 61. Bil Sebab- sebab Kekerapan % Kekerapan terkumpul % Kekerapan Terkumpul 4 Pembalutan lambat dalam kes kepatahan dan luka 96 41.4 96 41.4 1 Staf lambat membalut kerana pesakit meronta kesakitan. 70 30.1 166 71.5 3 Kain pembalut tidak berhentikan pendarahan 34 14.7 200 86.2 2 Keadaan tergesa-gesa menyukarkan pembalutan 32 13.8 232 100 Jumlah 232 100
 62. 62. • Analisis Pareto • Rajah / carta –Rajah Taburan – Rajah Histogram – Carta Pie – Carta Turus –Carta Aliran –Carta Kawalan • Lain-lain teknik yang sesuai
 63. 63. Double Peaked: Suggests two distributions Skewed : Look for other processes in the tail Truncated: Look for reasons for sharp end of distribution or pattern Ragged Plateau: No single clear Process or pattern Bell Shape: The Normal Pattern Histogram
 64. 64. MALAY 60% CHINESE 20% INDIAN 15% OTHERS 5% MALAY CHINESE INDIAN OTHERS Pie Charts
 65. 65. 0 20 40 60 No. of people JAN MAC MAY Month Simple Bar Chart Series1 Grouped Bar Chart 0 20 40 60 JAN FEB MAC APRIL MAY JUNE Month No.ofPeople Series1 Series2 Series3 0% 50% 100% Percentage JAN MAC MAY Month Stacked Bar Chart Series3 Series2 Series1 Bar Charts
 66. 66. PENCAPAIAN S.C.R NEGERI TERENGGANU 0 50 100 150 200 250 300 2000 2001 2002 POSITIF PANTAU SCR Tahun Kes Positif Pantau Peratus 2002 291 268 92.5% 2001 285 249 87.3% 2002 287 257 89.5%
 67. 67. RECEIEVE TBIS 201A FROM DISTRICT DESIGN FORMAT USING EXCEL IN COMPUTER AS ACCORDING TO FORM TBIS 201A SUBMIT TO KKM COMPILE AND CHECK COVERAGE >85% ? ENTER DATA IN KOMPUTER BY MONTH CHECK DATA CORRECT ? PRINT YES NO VERIFY WITH DISTRICT, CORRECT? CORRECTION YES NO COMPILE QUARTERLY REPORT YES FLOW CHART DATA COLLECTION FOR SCR 2002 (AFTER TBIS) AT HEADQUARTER
 68. 68. Control Chart A run chart with statistically determined upper (upper Control Limit) and lower (Lower Control Limit) lines drawn on either side of the average. • To analyse cause of problem - common cause? - special cause? • To monitor a process
 69. 69. LLeevveellooffaannaattttrriibbuutteebbeeiinnggmmeeaassuurreedd Time System average Upper Control Limit Lower Control Limit Control Charts
 70. 70. PENETAPAN OBJEKTIF/ SASARAN PROJEK PLAN Prinsip 80/20 (Analisis Pareto ) Objektif Organisasi Piagam Pelanggan Arahan Pihak Pengurusan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) Amalan Terbaik (Best Practices)
 71. 71. CADANGAN PENYELESAIAN PLAN • Analisis Pro & Kontra • Analisis SWOT • Analisis Force Field • Analisis Rajah Pokok • Analisis SMART • Analisis Markah Berkriteria • Business Process Reengineering (BPR) • Business Process Improvement (BPI) • Lain-lain teknik yang sesuai
 72. 72. SEBAB ALTERNATIF STRENGTH (Kekuatan) Dalaman WEAKNESS (kelemahan) Dalaman PELUANG (OPPORTUNITY) Luaran ANCAMAN (THREAT) Luaran Pembalutan lambat dalam kes kepatahan dan luka Ubahsuai kain pembalut supaya mudah dibuka dan dipasang balik. Mudah dan cepat masa pembalutan walaupun sibuk. Staff ada kemahiran tiada Kerajaan mengalakkan inovasi Plaster/ pembalut luka yang sedia ada dan dijual di pasaran.
 73. 73. Alternatif Pro Kontra Keputusan 1 2 3 4
 74. 74. Kenalpasti Masalah/projek Senarai pendekkan & pilih satu sahaja Data-data awal • rekod • reten • laporan Cadangan • Kaedah Force Ranking • Analisis Faedah /Matriks • Soal Selidik • Analisis SMART Analisis masalah/projek • Rajah Ishikawa • Rajah Hubung Kait • Rajah Afiniti •Peta Minda •Rajah Sistematik PLAN Cadangan penyelesaian Tetapkan sasaran/ objektif projek Brain storming Sedia Gantt Chart
 75. 75. • Uji cuba ke atas cadangan penyelesaian • Ikut Gantt Chart • Agihan tugas setiap ahli • Bincang dengan fasilitator • Ketua kumpulan lapor kemajuan projek kepada: – fasilitator – Pihak pengurusan
 76. 76. Penilaian Pemantauan
 77. 77. Penilaian • Nilai pelaksanaan cadangan penyelesaian • Objektif/sasaran tercapai? • Kaedah: – Kumpul data – Analisis data • Bandingkan dengan Rajah Pareto sebelum projek dan selepas projek (Pareto Perbandingan)
 78. 78. Pemantauan • Pantau pelaksanaan projek • Ambil tindakan pembetulan sebelum tindakan penyeragaman • Kemukakan laporan kejayaan pelaksanaan projek & cadangan perluasan/penyeragaman pelaksanaan • Lakukan kajian impak ke atas projek
 79. 79. P = O I P = Produktiviti O = Output I = Input Contohnya, semasa sesi Klinik Kanak-Kanak, 100 imunisasi diberikan oleh 4 orang jururawat. Tetapi setelah projek, 100 imunisasi dapat diberikan oleh 3 orang jururawat sahaja. Maka, jika guna formula:
 80. 80. P = 100 = 25 4 Sebelum projek: Selepas projek: P = 100 = 33.33 3
 81. 81. Berpandukan Carta Alir proses kerja
 82. 82. Luka pendarahan dibalut dengan MSP ketika di tempat kejadian MSP dibuka untuk pemeriksaan luka di Jabatan Kecemasan Pembalutan semula dengan MSP yang sama MSP dibuka untuk pemeriksaan luka di wad Pembalutan semula dengan MSP yang sama SEBELUM SELEPAS 35 saat 35 saat 58.3 saat 35 saat 10.7 saat 10.7 saat 10.7 saat Luka pendarahan dibalut dengan crepe bandage ketika di tempat kejadian Crepe bandage dipotong buang ketika pemeriksaan luka di Jabatan Kecemasan Crepe bandage baru dibalut Crepe bandage dipotong buang ketika pemeriksaan luka di wad Crepe bandage baru dibalut 58.3 saat 4 saat 4 saat PERBEZAAN CARTA ALIRAN KERJA RAWATAN PEMBALUTAN LUKA PENDARAHAN SEBELUM DAN SELEPAS CADANGAN PENYELESAIAN
 83. 83. BIL NAMA JAWATAN MASA PEMBALUTAN YANG DIAMBIL 1 Suresh Rajan Pembantu Perubatan 7 saat 2 Hamdan B Ramli Attendan Kesihatan 11 saat 3 Krishnan A/L Karuppiah Attendan Kesihatan 12 saat 4 Syukri Mohd Nor Pembantu Perubatan 8 saat 5 Maimon Jururawat Terlatih 12 saat 6 Mohd Shaiem B Mustaffa Attendan Kesihatan 8 saat 7 Salmah Shahadan P.Jururawat Terlatih 11 saat 8 Osman B Jantan Attendan Kesihatan 13 saat 9 Rostam Attendan Kesihatan 12 saat 10 Khalid Dros Attendan Kesihatan 13 saat PURATA MASA 10.7 saat
 84. 84. • tentukan pelanggan yang terlibat dalam projek ini sama ada pelanggan dalaman atau luaran atau kedua-duanya. • dijalankan melalui soal-selidik, temubual atau kaedah lain yang difikirkan sesuai. • pastikan kajian ini adalah tepat dari aspek metodologi kajian dan boleh digunakan.
 85. 85. • keselamatan • keselesaan • kepuasan bekerja • dll
 86. 86. PERKARA RAWATAN KOS Seorang pesakit dengan luka dijangkiti kuman 1. Cucian luka – 2 x sehari. 2. Injeksi antibiotic (Jenis Zinacef) – 3 x sehari. 3. Caj harian wad – RM 3.00 JUMLAH JUMLAH SEBENAR = RM 39.97 x 7 RM 5.00 x 2 = RM 10.00 RM 8.99 x 3 = RM 26.97 RM 3.00 RM 39.97 sehari RM 279.79
 87. 87. ACT
 88. 88. Penyeragaman • Sasaran dan objektif projek telah tercapai. • Langkah-langkah penyeragaman: – Kemaskini/sedia proses kerja, carta aliran kerja – Kemaskini MPK, FM, SOP, Dokumen MS ISO – Kemaskini Piagam Pelanggan & Petunjuk Prestasi Utama (KPI) • Pihak pengurusan perlu ambil tindakan penyeragaman secra menyeluruh ke peringkat daerah, negeri dan kebangsaan (ikut kesesuaian)
 89. 89. ACT Berikut adalah contoh KMK MEDIC 123. •Sebagai langkah permulaan, Medic Strapping Pad (MSP) telah diperkenalkan di seluruh unit di Hospital Segamat. Taklimat dan buku panduan penggunaan MSP telah pun disediakan di Hospital Segamat. Selepas penggunaannya, kami mendapat respon yang positif dari unit-unit yang telah menggunakannya. •Kami juga telah memperolehi surat sokongan dan kepujian penggunaan MSP dari Pakar Otopedik,Hospital Segamat selepas digunakan di wad-wad berkenaan. •Bagi meningkatkan kualiti penggunaan MSP, kami telah berhubung dengan pihik SIRIM Wilayah Selatan untuk mendapatkan nasihat, komen dan tunjukajar. Surat ulasan dari pihak SIRIM telah kami terima di mana mereka telah memberi komen yang bernas serta menghargai cadangan penyelesaian yang telah kami hasilkan. Mengikut cadangan dan komen dari SIRIM, kami telah melakukan beberapa pengubahsuaian dan penambahbaikan untuk meningkatkan lagi kualiti dan tahap penggunaan ` Medic Strapping Pad`.
 90. 90. •Medic Strapping Pad telah pun disenaraikan di dalam fail meja Jabatan Kecemasan, Hospital Segamat sebagai satu prosedur amalan harian ketika pembalutan luka. •Untuk mempertingkatkan mutu perkhidmatan proses pembalutan menggunakan MSP, kumpulan kami telah menjalankan kajian penggunaan MSP dengan menggunakan borang soal selidik seperti yang dilampirkan.
 91. 91. Bil Faedah-faedah Skor Sebelum projek Selepas projek 1 Persefahaman dan hubungan baik 2 Kebolehan berkomunikasi 3 Pengetahuan kemahiran KMK 4 Disiplin 5 Kreativiti 6 Kepimpinan 7 Yakin dalam menyuarakan idea/pendapat 8 Mahir dalam teknik-teknik penyelesaian masalah secara sistematik
 92. 92. CARTA RADAR MENUNJUKKAN FAEDAH-FAEDAH KUMPULAN KAMI sebelum selepas Persefahaman dan hubungan baik 1 28 7 3 4 5 6 Kebolehan berkomunikasi Pengetahuan kemahiran KMK DisiplinKepimpinan Yakin dalam menyuarakan idea/pendapat Mahir dalam teknik- teknik penyelesaian masalah secara sistematik Kreativiti
 93. 93. Bil. Aktiviti Markah 1 2 Pemilihan masalah/ projek 140 3 Penjelasan masalah/projek 80 4 Penggunaan teknik-teknik penyelesaian masalah 190 5 Tindakan pembetulan & pelaksanaan 190 6 Pencapaian hasil projek 160 7 Tindakan penyeragaman 80 8 Penilaian kumpulan 60 9 Persembahan projek 70

×