SlideShare a Scribd company logo
1
          Цахим судалгаа
    Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

   Овог                 Нас               анги
   Нэр                 Хүйс              ам бүл

   Асуулт 1:
     Манай гэрийнхэн миний талаар сэтгэл дундуур байдаг гэдгийг мэднэ.
        a. Тийм     b. Үгүй              Хариулт
   Асуулт 2:
     Би яаж ч хичээгээд нэмэргүй юм шиг санагддаг.
        a. Тийм     b. Үгүй              Хариулт
   Асуулт 3:
     Надад хийж амжихгүй байгаа зүйл их байдаг.
        a. Тийм     b. Үгүй              Хариулт
   Асуулт 4:
     Манай гэрт болж бүтэхгүй байгаа юм бүхэнд зөвхөн би буруутан болох нь олонтоо.
        a. Тийм     b. Үгүй              Хариулт
   Асуулт 5:
     “ Би ч арчаагүй хүн дээ” гэсэн сэтгэгдэл олонтоо төрдөг.
        a. Тийм     b. Үгүй              Хариулт
   Асуулт 6:
     Гэртээ байхдаа байнга л уур уцаар хүрдэг. 
        a. Тийм     b. Үгүй              Хариулт
   Асуулт 7:
     Гэртээ орохоор эвгүй санагдаад биеэ барьдаг.
        a. Тийм     b. Үгүй              Хариулт
   Асуулт 8:
     Манай гэрийнхэн зарим нь намайг тэнэг гэж боддог.
        a. Тийм     b. Үгүй              Хариулт
   Асуулт 9:
     Гэртээ байх үедээ ямагт нэг зүйлд сэтгэл зовоод байдаг.
        a.тийм      b. Үгүй              Хариулт
   Асуулт 10:
     Манай гэрийнхэн  намайг  шүүмжилж хараад байдгийг би байнга мэдэрдэг.
        a. Тийм     b. Үгүй                Хариулт
   Асуулт 11:
     Гэртээ харих замдаа “ Намайг эзгүй хойгуур юу болсон бол доо “ хэмээн боддог.
        a. тийм     b. Үгүй                Хариулт
   Асуулт 12:
     Гэртээ байхдаа “Ер нь их зүйл өөрчлөгдөөсэй” гэсэн сэтгэгдэл байнга төрдөг.
        a. тийм     b. Үгүй                Хариулт
   Асуулт 13:
     “Би ч энэ гэрт илүүдээд байна даа” гэсэн сэтгэл байнга төрдөг.
        a. Тийм    b. Үгүй              Хариулт
   Асуулт 14:
     Гэртээ байхдаа би сульдаж унатлаа ядардаг.
        a. Тийм    b. Үгүй              Хариулт
   Асуулт 15:
     Би гэнэт алга болчихвол манайхан намайг үгүйлэхгүй юм шиг санагддаг. 
        a. Тийм     b. Үгүй               Хариулт
   Асуулт 16:
     Гэртээ байнга л биеэ барьж байх хэрэгтэй.
        a. Тийм    b. Үгүй               Хариулт
   Асуулт 17:
Харих замдаа ямар нэг зүйл хийе гэж бодож төлөвлөх боловч орсон хойноо огт өөр зүйл хийхэд хүрдэг.
        a. Тийм    b. Үгүй               Хариулт
   Асуулт 18:


                                                   Хуудас 1
1

   Гэр орныхоо амьдралын тухай бодох болгонд сэтгэл донсолж эхэлдэг. 
      a. Тийм    b. Үгүй              Хариулт
Асуулт 19:
   Манай гэрийнхний  зарим нь надаас болж нөхдийнхөө өмнө эвгүй байдалд ордог.
      a. Тийм   b. Үгүй               Хариулт
Асуулт 20:
   Юмыг хичээж сайн хийе гэж хүсэх тусам муу болоод байх нь цөөнгүй.
      a. Тийм   b. Үгүй               Хариулт
Асуулт 21:
   Манай гэрийнхний олон зүйл надад таалагддаггүй боловч хэлж чаддагүй.
      a. Тийм   b. Үгүй               Хариулт
                                          Хуудас 2
2
        Цахим судалгаа
 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог                  Нас  14            анги      9г
Нэр                  Хүйс  эм            ам бүл     6

Асуулт 1:


   Манай гэрийнхэн миний талаар сэтгэл дундуур байдаг гэдгийг мэднэ.
     a. Тийм    b. Үгүй               Хариулт
Асуулт 2:

   Би яаж ч хичээгээд нэмэргүй юм шиг санагддаг.
     a. Тийм     b. Үгүй                 Хариулт
Асуулт 3:

   Надад хийж амжихгүй байгаа зүйл их байдаг.
     a. Тийм    b. Үгүй                  Хариулт
Асуулт 4:

   Манай гэрт болж бүтэхгүй байгаа юм бүхэнд зөвхөн би буруутан болох нь олонтоо.
     a. Тийм    b. Үгүй               Хариулт
Асуулт 5:

   “ Би ч арчаагүй хүн дээ” гэсэн сэтгэгдэл олонтоо төрдөг.
      a. Тийм     b. Үгүй                Хариулт
Асуулт 6:

   Гэртээ байхдаа байнга л уур уцаар хүрдэг. 
     a. Тийм     b. Үгүй                 Хариулт
Асуулт 7:

   Гэртээ орохоор эвгүй санагдаад биеэ барьдаг.
     a. Тийм     b. Үгүй                 Хариулт
Асуулт 8:
   Манай гэрийнхэн зарим нь намайг тэнэг гэж боддог.
     a. Тийм     b. Үгүй                 Хариулт
Асуулт 9:

   Гэртээ байх үедээ ямагт нэг зүйлд сэтгэл зовоод байдаг.
      a.тийм     b. Үгүй              Хариулт
Асуулт 10:
   Манай гэрийнхэн  намайг  шүүмжилж хараад байдгийг би байнга мэдэрдэг.
      a. Тийм    b. Үгүй               Хариулт
Асуулт 11:
   Гэртээ харих замдаа “ Намайг эзгүй хойгуур юу болсон бол доо “ хэмээн боддог.
      a. тийм    b. Үгүй               Хариулт
Асуулт 12:

    Гэртээ байхдаа “Ер нь их зүйл өөрчлөгдөөсэй” гэсэн сэтгэгдэл байнга төрдөг.
      a. тийм     b. Үгүй                Хариулт

Асуулт 13:
   “Би ч энэ гэрт илүүдээд байна даа” гэсэн сэтгэл байнга төрдөг.
      a. Тийм     b. Үгүй                Хариулт

Асуулт 14:
   Гэртээ байхдаа би сульдаж унатлаа ядардаг.

                                              Хуудас 3
2

         a. Тийм   b. Үгүй               Хариулт

   Асуулт 15:
     Би гэнэт алга болчихвол манайхан намайг үгүйлэхгүй юм шиг санагддаг. 
        a. Тийм     b. Үгүй               Хариулт
   Асуулт 16:
     Гэртээ байнга л биеэ барьж байх хэрэгтэй.
         a. Тийм   b. Үгүй               Хариулт

   Асуулт 17:
Харих замдаа ямар нэг зүйл хийе гэж бодож төлөвлөх боловч орсон хойноо огт өөр зүйл хийхэд хүрдэг.
        a. Тийм    b. Үгүй               Хариулт
   Асуулт 18:

     Гэр орныхоо амьдралын тухай бодох болгонд сэтгэл донсолж эхэлдэг. 
         a. Тийм   b. Үгүй               Хариулт
   Асуулт 19:

     Манай гэрийнхний  зарим нь надаас болж нөхдийнхөө өмнө эвгүй байдалд ордог.
         a. Тийм   b. Үгүй               Хариулт
   Асуулт 20:

     Юмыг хичээж сайн хийе гэж хүсэх тусам муу болоод байх нь цөөнгүй.
        a. Тийм   b. Үгүй               Хариулт
   Асуулт 21:
     Манай гэрийнхний олон зүйл надад таалагддаггүй боловч хэлж чаддагүй.
        a. Тийм   b. Үгүй               Хариулт
                                                   Хуудас 4
3
        Цахим судалгаа
 Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ.

Овог                  Нас  14            анги      9г
Нэр                  Хүйс  эм            ам бүл     6

Асуулт 1:


   Манай гэрийнхэн миний талаар сэтгэл дундуур байдаг гэдгийг мэднэ.
     a. Тийм    b. Үгүй               Хариулт
Асуулт 2:

   Би яаж ч хичээгээд нэмэргүй юм шиг санагддаг.
     a. Тийм     b. Үгүй                 Хариулт
Асуулт 3:

   Надад хийж амжихгүй байгаа зүйл их байдаг.
     a. Тийм    b. Үгүй                  Хариулт
Асуулт 4:

   Манай гэрт болж бүтэхгүй байгаа юм бүхэнд зөвхөн би буруутан болох нь олонтоо.
     a. Тийм    b. Үгүй               Хариулт
Асуулт 5:

   “ Би ч арчаагүй хүн дээ” гэсэн сэтгэгдэл олонтоо төрдөг.
      a. Тийм     b. Үгүй                Хариулт
Асуулт 6:

   Гэртээ байхдаа байнга л уур уцаар хүрдэг. 
     a. Тийм     b. Үгүй                 Хариулт
Асуулт 7:

   Гэртээ орохоор эвгүй санагдаад биеэ барьдаг.
     a. Тийм     b. Үгүй                 Хариулт
Асуулт 8:
   Манай гэрийнхэн зарим нь намайг тэнэг гэж боддог.
     a. Тийм     b. Үгүй                 Хариулт
Асуулт 9:

   Гэртээ байх үедээ ямагт нэг зүйлд сэтгэл зовоод байдаг.
      a.тийм     b. Үгүй              Хариулт
Асуулт 10:
   Манай гэрийнхэн  намайг  шүүмжилж хараад байдгийг би байнга мэдэрдэг.
      a. Тийм    b. Үгүй               Хариулт
Асуулт 11:
   Гэртээ харих замдаа “ Намайг эзгүй хойгуур юу болсон бол доо “ хэмээн боддог.
      a. тийм    b. Үгүй               Хариулт
Асуулт 12:

    Гэртээ байхдаа “Ер нь их зүйл өөрчлөгдөөсэй” гэсэн сэтгэгдэл байнга төрдөг.
      a. тийм     b. Үгүй                Хариулт

Асуулт 13:
   “Би ч энэ гэрт илүүдээд байна даа” гэсэн сэтгэл байнга төрдөг.
      a. Тийм     b. Үгүй                Хариулт

Асуулт 14:
   Гэртээ байхдаа би сульдаж унатлаа ядардаг.

                                              Хуудас 5
3

         a. Тийм   b. Үгүй               Хариулт

   Асуулт 15:
     Би гэнэт алга болчихвол манайхан намайг үгүйлэхгүй юм шиг санагддаг. 
        a. Тийм     b. Үгүй               Хариулт
   Асуулт 16:
     Гэртээ байнга л биеэ барьж байх хэрэгтэй.
         a. Тийм   b. Үгүй               Хариулт

   Асуулт 17:
Харих замдаа ямар нэг зүйл хийе гэж бодож төлөвлөх боловч орсон хойноо огт өөр зүйл хийхэд хүрдэг.
        a. Тийм    b. Үгүй               Хариулт
   Асуулт 18:

     Гэр орныхоо амьдралын тухай бодох болгонд сэтгэл донсолж эхэлдэг. 
         a. Тийм   b. Үгүй               Хариулт
   Асуулт 19:

     Манай гэрийнхний  зарим нь надаас болж нөхдийнхөө өмнө эвгүй байдалд ордог.
         a. Тийм   b. Үгүй               Хариулт
   Асуулт 20:

     Юмыг хичээж сайн хийе гэж хүсэх тусам муу болоод байх нь цөөнгүй.
        a. Тийм   b. Үгүй               Хариулт
   Асуулт 21:
     Манай гэрийнхний олон зүйл надад таалагддаггүй боловч хэлж чаддагүй.
        a. Тийм   b. Үгүй               Хариулт
                                                   Хуудас 6
Анализ
Та гэр бүлдээ санаа зовиургүй байж чаддаг уу?
                                 1                2                 3                4                5                   6                 7                8                 9                 10              11               12              13               14                 15              16                   17             18              19              20               21
                           талаар сэтгэл дундуур байдаг 
                                                                                                                                                                                                    Гэртээ харих замдаа “ Намайг 
                                                                                                                                                                                                                                   “Би ч энэ гэрт илүүдээд байна 
                                                                                             “ Би ч арчаагүй хүн дээ” гэсэн 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Манай гэрийнхний олон зүйл 
                                                                                                                                                                                                                                                                     манайхан намайг үгүйлэхгүй 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Манай гэрийнхний  зарим нь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Юмыг хичээж сайн хийе гэж 
                                                                                                                                                                                      шүүмжилж хараад байдгийг 
                                            Би яаж ч хичээгээд нэмэргүй 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   надад таалагддаггүй боловч 
                                                                                                                 Гэртээ байхдаа байнга л уур 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Харих замдаа ямар нэг зүйл 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   хүсэх тусам муу болоод байх 
                                                                                                                                                                                                     эзгүй хойгуур юу болсон бол 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      боловч орсон хойноо огт өөр 
                                                                             байгаа юм бүхэнд зөвхөн би 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     Гэртээ байнга л биеэ барьж 
                                                                                                                                                                    Гэртээ байх үедээ ямагт нэг 
                                                                                                                                                                                                                                                    Гэртээ байхдаа би сульдаж 
                                                                                                                                                   Манай гэрийнхэн зарим нь 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     тухай бодох болгонд сэтгэл 
                                                                                                                                                                                      Манай гэрийнхэн  намайг  
                                                                             Манай гэрт болж бүтэхгүй 
                                                                                                                                                                    зүйлд сэтгэл зовоод байдаг.
                                                                             буруутан болох нь олонтоо.
                                                                                                                                                                                                                    зүйл өөрчлөгдөөсэй” гэсэн 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      хийе гэж бодож төлөвлөх 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     өмнө эвгүй байдалд ордог.
                                                                                                                                                                                                                    Гэртээ байхдаа “Ер нь их 
                                                                                                                                                                                                                                                                      Би гэнэт алга болчихвол 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     надаас болж нөхдийнхөө 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Гэр орныхоо амьдралын 
                            Манай гэрийнхэн миний 
                                                                                              сэтгэгдэл олонтоо төрдөг.
                                                                                                                                                                                                                                    даа” гэсэн сэтгэл байнга 
                                                                                                                                                    намайг тэнэг гэж боддог.
                                                              Надад хийж амжихгүй 
                                                                                                                                                                                                                     сэтгэгдэл байнга төрдөг.
                                                                                                                                   санагдаад биеэ барьдаг.
                                                              байгаа зүйл их байдаг.
                                                                                                                                    Гэртээ орохоор эвгүй 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       зүйл хийхэд хүрдэг.
                                                                                                                                                                                       би байнга мэдэрдэг.                                                                                                                                                                                                       доо “ хэмээн боддог.
                                                                                                                                                                                                                                                                       юм шиг санагддаг. 
                                              юм шиг санагддаг.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       донсолж эхэлдэг. 
                                                                                                                                                                                                                                                      унатлаа ядардаг.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      хэлж чаддагүй.
                              гэдгийг мэднэ.
                                                                                                                    уцаар хүрдэг. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        байх хэрэгтэй.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       нь цөөнгүй.
                                                                                                                                                                                                                                         төрдөг.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           СУДАЛГААНЫ №        Нэр    анги  ам бүл  Нас Хүйс
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Буруутгал
                           a. Тийм                                           a. Тийм                                                             a. Тийм                                                                             a. Тийм                                                                                            a. Тийм                                                                                                                a. Тийм                                                                                                                                  a. Тийм                                                                                                                                                  a. Тийм
                                                                                                                                                                                      a. Тийм
                                                                                                                                                                                                                                   a. Тийм                                                                                                                                                                                                                                                   a. Тийм                                                                                                                                                                                                                                                                     a. Тийм                                                                                                                                                                                                                                                                                    a. Тийм                                                                                                                                                                                                                                                                                                       a. Тийм
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      a. Тийм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     a. Тийм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    a. Тийм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   a. Тийм
                                                                                                                                                                                                     a. тийм                                                                                                                                                                                                                     a. тийм
                                                                                                                                                                   a.тийм 
                                    b. Үгүй                                                     b. Үгүй                                                                      b. Үгүй                                                                                     b. Үгүй                                                                                                       b. Үгүй                                                                                                                          b. Үгүй                                                                                                                                           b. Үгүй                                                                                                                                                            b. Үгүй                                                                                                                                                                              b. Үгүй                                                                                                                                                                                              b. Үгүй                                                                                                                                                                                                             b. Үгүй                                                                                                                                                                                                                            b. Үгүй                                                                                                                                                                                                                                            b. Үгүй                                                                                                                                                                                                                                                             b. Үгүй                                                                                                                                                                                                                                                                             b. Үгүй                                                                                                                                                                                                                                                                                              b. Үгүй                                                                                                                                                                                                                                                                                                              b. Үгүй                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              b. Үгүй                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             b. Үгүй                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            b. Үгүй                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           b. Үгүй


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  оноо
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           оноо
 1     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
 2     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
 3     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
 4     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
 5     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
 6     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
 7     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
 8     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
 9     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
10     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
11     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
12     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
13     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
14     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
15     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
16     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
17     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
18     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
19     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
20     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
21     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
22     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
23     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
24     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
25     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
26     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
27     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
28     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
29     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
30     0     0  0    0    0  0    0         0      0            0      0         0       0        0      0             0      0            0      0          0      0          0      0            0       0       0       0         0       0       0       0         0      0           0       0        0      0           0        0       0        0        0       0        0       0        0       0        0      0   зөв     0
   Нийт                           0        0       0            0     0          0      0        0       0             0      0            0     0          0     0           0      0            0      0       0       0        0       0       0       0         0       0           0      0        0       0            0      0         0      0        0       0        0       0        0       0        0
                                                                                                                                                          Хуудас 7
Анализ
СУДАЛГААНЫ ДҮН

                             ерөнхий дүн.
            сэтгэлийн ачаалал                      нийлбэр оноо
  сэтгэлийн 
   зовиур
        оноо  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
  үгүй     0   үгүй          0      үгүй
                                     0
                                       Хуудас 8

More Related Content

What's hot

цахим судалгаа 12
цахим судалгаа 12цахим судалгаа 12
цахим судалгаа 12nayna-1
 
цахим судалгаа отгонсүрэн
цахим судалгаа отгонсүрэнцахим судалгаа отгонсүрэн
цахим судалгаа отгонсүрэнotgon22
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа nayna-1
 
4а ангийн цахим судалгаа
4а ангийн цахим судалгаа4а ангийн цахим судалгаа
4а ангийн цахим судалгааhuu2001
 
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаата багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгааErdenetuya Galbadrah
 
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаата багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгааErdenetuya Galbadrah
 
цахим судалгаа пүрэвсүрэн
цахим судалгаа пүрэвсүрэнцахим судалгаа пүрэвсүрэн
цахим судалгаа пүрэвсүрэнsuren44
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааzagdaa
 
цахим судалгаа нараа багш
цахим судалгаа нараа багш цахим судалгаа нараа багш
цахим судалгаа нараа багш nayna-1
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааDumuk
 

What's hot (10)

цахим судалгаа 12
цахим судалгаа 12цахим судалгаа 12
цахим судалгаа 12
 
цахим судалгаа отгонсүрэн
цахим судалгаа отгонсүрэнцахим судалгаа отгонсүрэн
цахим судалгаа отгонсүрэн
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа
 
4а ангийн цахим судалгаа
4а ангийн цахим судалгаа4а ангийн цахим судалгаа
4а ангийн цахим судалгаа
 
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаата багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
 
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаата багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
 
цахим судалгаа пүрэвсүрэн
цахим судалгаа пүрэвсүрэнцахим судалгаа пүрэвсүрэн
цахим судалгаа пүрэвсүрэн
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа нараа багш
цахим судалгаа нараа багш цахим судалгаа нараа багш
цахим судалгаа нараа багш
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 

Viewers also liked

бие даалтын бодлого
бие даалтын бодлогобие даалтын бодлого
бие даалтын бодлогоnsuren1
 
дулаан1
дулаан1дулаан1
дулаан1nsuren1
 
сургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэгсургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэгnsuren1
 
физик
физикфизик
физикnsuren1
 
түвшин тогтоох
түвшин тогтоохтүвшин тогтоох
түвшин тогтоохnsuren1
 
хүчийг нэмэх
хүчийг нэмэххүчийг нэмэх
хүчийг нэмэхnsuren1
 
харилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлхарилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлnsuren1
 
Himiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viii
Himiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viiiHimiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viii
Himiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viiiotgoo80
 
8 р анги нийлмэл бодис нэгж
8 р анги нийлмэл бодис нэгж8 р анги нийлмэл бодис нэгж
8 р анги нийлмэл бодис нэгжNaraa_2012
 
химийн урвал, түүний төрөл
химийн урвал, түүний төрөлхимийн урвал, түүний төрөл
химийн урвал, түүний төрөлBaterdene Tserendash
 
химийн урвалын төрөл 8
химийн урвалын төрөл 8химийн урвалын төрөл 8
химийн урвалын төрөл 8Tsedev Tsedvee
 

Viewers also liked (13)

бие даалтын бодлого
бие даалтын бодлогобие даалтын бодлого
бие даалтын бодлого
 
дулаан1
дулаан1дулаан1
дулаан1
 
сургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэгсургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэг
 
физик
физикфизик
физик
 
түвшин тогтоох
түвшин тогтоохтүвшин тогтоох
түвшин тогтоох
 
хүчийг нэмэх
хүчийг нэмэххүчийг нэмэх
хүчийг нэмэх
 
харилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлхарилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэл
 
Himiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viii
Himiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viiiHimiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viii
Himiin tomyo ashiglan bodlogo bodoh, viii
 
оксид
оксидоксид
оксид
 
8 р анги нийлмэл бодис нэгж
8 р анги нийлмэл бодис нэгж8 р анги нийлмэл бодис нэгж
8 р анги нийлмэл бодис нэгж
 
Hychil8
Hychil8Hychil8
Hychil8
 
химийн урвал, түүний төрөл
химийн урвал, түүний төрөлхимийн урвал, түүний төрөл
химийн урвал, түүний төрөл
 
химийн урвалын төрөл 8
химийн урвалын төрөл 8химийн урвалын төрөл 8
химийн урвалын төрөл 8
 

Similar to цахим судалгаа

цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааULZIITOGTOKH
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааTsetsega
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааBaaay
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааlhaajaa
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааBaaay
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааsaranaaaa
 
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаата багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгааErdenetuya Galbadrah
 
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаата багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгааErdenetuya Galbadrah
 
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаата багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгааErdenetuya Galbadrah
 
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаата багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгааErdenetuya Galbadrah
 
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаата багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгааErdenetuya Galbadrah
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа nayna-1
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааDumuk
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа yanjikaaaa
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaDogooo
 
Etseg exchvvdees awsan sudalgaa
Etseg exchvvdees awsan sudalgaaEtseg exchvvdees awsan sudalgaa
Etseg exchvvdees awsan sudalgaaBaaska4
 

Similar to цахим судалгаа (20)

цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаата багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
 
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаата багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
 
Sudalgaa
SudalgaaSudalgaa
Sudalgaa
 
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаата багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
 
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаата багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
 
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаата багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
та багаар ажиллах чадвартай юу судалгаа
 
Zulaa.sudalgaa
Zulaa.sudalgaaZulaa.sudalgaa
Zulaa.sudalgaa
 
Zulaa.sudalgaa
Zulaa.sudalgaaZulaa.sudalgaa
Zulaa.sudalgaa
 
Zulaa.sudalgaa
Zulaa.sudalgaaZulaa.sudalgaa
Zulaa.sudalgaa
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
цахим судалгаа
цахим судалгаа цахим судалгаа
цахим судалгаа
 
Tsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaaTsahim sudalgaa
Tsahim sudalgaa
 
Etseg exchvvdees awsan sudalgaa
Etseg exchvvdees awsan sudalgaaEtseg exchvvdees awsan sudalgaa
Etseg exchvvdees awsan sudalgaa
 

More from nsuren1

цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгааnsuren1
 
сургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэгсургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэгnsuren1
 
механик энерги
механик энергимеханик энерги
механик энергиnsuren1
 
оптик
оптикоптик
оптикnsuren1
 
хүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдnsuren1
 
механик ажил
механик ажилмеханик ажил
механик ажилnsuren1
 
хүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдnsuren1
 
харилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлхарилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлnsuren1
 

More from nsuren1 (8)

цахим судалгаа
цахим судалгаацахим судалгаа
цахим судалгаа
 
сургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэгсургамжит өгүүллэг
сургамжит өгүүллэг
 
механик энерги
механик энергимеханик энерги
механик энерги
 
оптик
оптикоптик
оптик
 
хүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүд
 
механик ажил
механик ажилмеханик ажил
механик ажил
 
хүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүд
 
харилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэлхарилцан үйлчлэл
харилцан үйлчлэл
 

цахим судалгаа

 • 1. 1 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Нас анги Нэр Хүйс ам бүл Асуулт 1: Манай гэрийнхэн миний талаар сэтгэл дундуур байдаг гэдгийг мэднэ. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 2: Би яаж ч хичээгээд нэмэргүй юм шиг санагддаг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 3: Надад хийж амжихгүй байгаа зүйл их байдаг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 4: Манай гэрт болж бүтэхгүй байгаа юм бүхэнд зөвхөн би буруутан болох нь олонтоо. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 5: “ Би ч арчаагүй хүн дээ” гэсэн сэтгэгдэл олонтоо төрдөг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 6: Гэртээ байхдаа байнга л уур уцаар хүрдэг.  a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 7: Гэртээ орохоор эвгүй санагдаад биеэ барьдаг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 8: Манай гэрийнхэн зарим нь намайг тэнэг гэж боддог. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 9: Гэртээ байх үедээ ямагт нэг зүйлд сэтгэл зовоод байдаг. a.тийм  b. Үгүй Хариулт Асуулт 10: Манай гэрийнхэн  намайг  шүүмжилж хараад байдгийг би байнга мэдэрдэг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 11: Гэртээ харих замдаа “ Намайг эзгүй хойгуур юу болсон бол доо “ хэмээн боддог. a. тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 12: Гэртээ байхдаа “Ер нь их зүйл өөрчлөгдөөсэй” гэсэн сэтгэгдэл байнга төрдөг. a. тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 13: “Би ч энэ гэрт илүүдээд байна даа” гэсэн сэтгэл байнга төрдөг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 14: Гэртээ байхдаа би сульдаж унатлаа ядардаг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 15: Би гэнэт алга болчихвол манайхан намайг үгүйлэхгүй юм шиг санагддаг.  a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 16: Гэртээ байнга л биеэ барьж байх хэрэгтэй. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 17: Харих замдаа ямар нэг зүйл хийе гэж бодож төлөвлөх боловч орсон хойноо огт өөр зүйл хийхэд хүрдэг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 18: Хуудас 1
 • 2. 1 Гэр орныхоо амьдралын тухай бодох болгонд сэтгэл донсолж эхэлдэг.  a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 19: Манай гэрийнхний  зарим нь надаас болж нөхдийнхөө өмнө эвгүй байдалд ордог. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 20: Юмыг хичээж сайн хийе гэж хүсэх тусам муу болоод байх нь цөөнгүй. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 21: Манай гэрийнхний олон зүйл надад таалагддаггүй боловч хэлж чаддагүй. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Хуудас 2
 • 3. 2 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Нас 14 анги 9г Нэр Хүйс эм ам бүл 6 Асуулт 1: Манай гэрийнхэн миний талаар сэтгэл дундуур байдаг гэдгийг мэднэ. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 2: Би яаж ч хичээгээд нэмэргүй юм шиг санагддаг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 3: Надад хийж амжихгүй байгаа зүйл их байдаг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 4: Манай гэрт болж бүтэхгүй байгаа юм бүхэнд зөвхөн би буруутан болох нь олонтоо. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 5: “ Би ч арчаагүй хүн дээ” гэсэн сэтгэгдэл олонтоо төрдөг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 6: Гэртээ байхдаа байнга л уур уцаар хүрдэг.  a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 7: Гэртээ орохоор эвгүй санагдаад биеэ барьдаг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 8: Манай гэрийнхэн зарим нь намайг тэнэг гэж боддог. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 9: Гэртээ байх үедээ ямагт нэг зүйлд сэтгэл зовоод байдаг. a.тийм  b. Үгүй Хариулт Асуулт 10: Манай гэрийнхэн  намайг  шүүмжилж хараад байдгийг би байнга мэдэрдэг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 11: Гэртээ харих замдаа “ Намайг эзгүй хойгуур юу болсон бол доо “ хэмээн боддог. a. тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 12: Гэртээ байхдаа “Ер нь их зүйл өөрчлөгдөөсэй” гэсэн сэтгэгдэл байнга төрдөг. a. тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 13: “Би ч энэ гэрт илүүдээд байна даа” гэсэн сэтгэл байнга төрдөг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 14: Гэртээ байхдаа би сульдаж унатлаа ядардаг. Хуудас 3
 • 4. 2 a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 15: Би гэнэт алга болчихвол манайхан намайг үгүйлэхгүй юм шиг санагддаг.  a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 16: Гэртээ байнга л биеэ барьж байх хэрэгтэй. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 17: Харих замдаа ямар нэг зүйл хийе гэж бодож төлөвлөх боловч орсон хойноо огт өөр зүйл хийхэд хүрдэг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 18: Гэр орныхоо амьдралын тухай бодох болгонд сэтгэл донсолж эхэлдэг.  a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 19: Манай гэрийнхний  зарим нь надаас болж нөхдийнхөө өмнө эвгүй байдалд ордог. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 20: Юмыг хичээж сайн хийе гэж хүсэх тусам муу болоод байх нь цөөнгүй. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 21: Манай гэрийнхний олон зүйл надад таалагддаггүй боловч хэлж чаддагүй. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Хуудас 4
 • 5. 3 Цахим судалгаа Санамж: Судалгааны хариултыг бөглөхдөө латин цагаан толгойн жижиг үсгээр бичнэ. Овог Нас 14 анги 9г Нэр Хүйс эм ам бүл 6 Асуулт 1: Манай гэрийнхэн миний талаар сэтгэл дундуур байдаг гэдгийг мэднэ. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 2: Би яаж ч хичээгээд нэмэргүй юм шиг санагддаг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 3: Надад хийж амжихгүй байгаа зүйл их байдаг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 4: Манай гэрт болж бүтэхгүй байгаа юм бүхэнд зөвхөн би буруутан болох нь олонтоо. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 5: “ Би ч арчаагүй хүн дээ” гэсэн сэтгэгдэл олонтоо төрдөг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 6: Гэртээ байхдаа байнга л уур уцаар хүрдэг.  a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 7: Гэртээ орохоор эвгүй санагдаад биеэ барьдаг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 8: Манай гэрийнхэн зарим нь намайг тэнэг гэж боддог. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 9: Гэртээ байх үедээ ямагт нэг зүйлд сэтгэл зовоод байдаг. a.тийм  b. Үгүй Хариулт Асуулт 10: Манай гэрийнхэн  намайг  шүүмжилж хараад байдгийг би байнга мэдэрдэг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 11: Гэртээ харих замдаа “ Намайг эзгүй хойгуур юу болсон бол доо “ хэмээн боддог. a. тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 12: Гэртээ байхдаа “Ер нь их зүйл өөрчлөгдөөсэй” гэсэн сэтгэгдэл байнга төрдөг. a. тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 13: “Би ч энэ гэрт илүүдээд байна даа” гэсэн сэтгэл байнга төрдөг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 14: Гэртээ байхдаа би сульдаж унатлаа ядардаг. Хуудас 5
 • 6. 3 a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 15: Би гэнэт алга болчихвол манайхан намайг үгүйлэхгүй юм шиг санагддаг.  a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 16: Гэртээ байнга л биеэ барьж байх хэрэгтэй. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 17: Харих замдаа ямар нэг зүйл хийе гэж бодож төлөвлөх боловч орсон хойноо огт өөр зүйл хийхэд хүрдэг. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 18: Гэр орныхоо амьдралын тухай бодох болгонд сэтгэл донсолж эхэлдэг.  a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 19: Манай гэрийнхний  зарим нь надаас болж нөхдийнхөө өмнө эвгүй байдалд ордог. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 20: Юмыг хичээж сайн хийе гэж хүсэх тусам муу болоод байх нь цөөнгүй. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Асуулт 21: Манай гэрийнхний олон зүйл надад таалагддаггүй боловч хэлж чаддагүй. a. Тийм b. Үгүй Хариулт Хуудас 6
 • 7. Анализ Та гэр бүлдээ санаа зовиургүй байж чаддаг уу? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 талаар сэтгэл дундуур байдаг  Гэртээ харих замдаа “ Намайг  “Би ч энэ гэрт илүүдээд байна  “ Би ч арчаагүй хүн дээ” гэсэн  Манай гэрийнхний олон зүйл  манайхан намайг үгүйлэхгүй  Манай гэрийнхний  зарим нь  Юмыг хичээж сайн хийе гэж  шүүмжилж хараад байдгийг  Би яаж ч хичээгээд нэмэргүй  надад таалагддаггүй боловч  Гэртээ байхдаа байнга л уур  Харих замдаа ямар нэг зүйл  хүсэх тусам муу болоод байх  эзгүй хойгуур юу болсон бол  боловч орсон хойноо огт өөр  байгаа юм бүхэнд зөвхөн би  Гэртээ байнга л биеэ барьж  Гэртээ байх үедээ ямагт нэг  Гэртээ байхдаа би сульдаж  Манай гэрийнхэн зарим нь  тухай бодох болгонд сэтгэл  Манай гэрийнхэн  намайг   Манай гэрт болж бүтэхгүй  зүйлд сэтгэл зовоод байдаг. буруутан болох нь олонтоо. зүйл өөрчлөгдөөсэй” гэсэн  хийе гэж бодож төлөвлөх  өмнө эвгүй байдалд ордог. Гэртээ байхдаа “Ер нь их  Би гэнэт алга болчихвол  надаас болж нөхдийнхөө  Гэр орныхоо амьдралын  Манай гэрийнхэн миний  сэтгэгдэл олонтоо төрдөг. даа” гэсэн сэтгэл байнга  намайг тэнэг гэж боддог. Надад хийж амжихгүй  сэтгэгдэл байнга төрдөг. санагдаад биеэ барьдаг. байгаа зүйл их байдаг. Гэртээ орохоор эвгүй  зүйл хийхэд хүрдэг. би байнга мэдэрдэг. доо “ хэмээн боддог. юм шиг санагддаг.  юм шиг санагддаг. донсолж эхэлдэг.  унатлаа ядардаг. хэлж чаддагүй. гэдгийг мэднэ. уцаар хүрдэг.  байх хэрэгтэй. нь цөөнгүй. төрдөг. СУДАЛГААНЫ  № Нэр анги ам бүл Нас Хүйс Буруутгал a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. Тийм a. тийм a. тийм a.тийм  b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй b. Үгүй оноо оноо 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 зөв 0 Нийт 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Хуудас 7
 • 8. Анализ СУДАЛГААНЫ ДҮН ерөнхий дүн. сэтгэлийн ачаалал нийлбэр оноо сэтгэлийн  зовиур оноо үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй үгүй 0 үгүй 0 үгүй 0 Хуудас 8