Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NSTDA Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

81 views

Published on

ข่าว
สวทช. จับมือ การบินไทยและไทยสมายล์ เปิดตัวโครงการ “Save Food Save the World” ต้นแบบ “สายการบินลดการสูญเสียด้านทรัพยากรอาหาร”
เชฟรอน ผนึกกำลัง สวทช. อว. ร่วมสร้างอนาคตแห่งทศวรรษใหม่ในงาน “Maker Faire Bangkok 2020”
สวทช. ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษา จัดเวทีนำเสนอผลงานบัณฑิต เพื่อสร้างประสบการณ์เวทีวิชาการ พัฒนาศักยภาพงานวิจัยคุณภาพสูง
สวทช. จับมือ มธ. และกรมการแพทย์ เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติโชว์นวัตกรรมผู้สูงอายุ
นาโนเทค สวทช. โชว์ศักยภาพในงาน nano tech 2020
สวทช. รับมอบใบรับรองฯ ISO 13485 อุปกรณ์นำเจาะสำหรับการฝังรากฟันเทียม
เนคเทค สวทช. จับมือ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขับเคลื่อน EECi ARIPOLIS ด้วยโครงการ IDA
สวทช. จัดสัมมนา Future Food Tech เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร เติบโตอย่างก้าวกระโดด
เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป เป็นเจ้าภาพหารือโต๊ะกลมร่วมกับ รมว.อว. และผู้บริหาร สวทช. ในการสร้างและขยายความร่วมมือในเศรษฐกิจแนวใหม่ BCG
นักวิจัย สวทช. เจ๋ง รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2563 งาน “วันนักประดิษฐ์”

​​บทความ
รู้ทัน-ป้องกัน “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” 2019-nCoV

ปฏิทินกิจกรรม
สวทช. ขอเชิญเจ้าของธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการ STARTUP VOUCHER ปีที่ 5
สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยีเกษตรที่ญี่ปุ่น
เปิดระบบรับสมัครทุนโครงการทุน TGIST แบบออนไลน์
กิจกรรมค่าย/ฝึกอบรม

Published in: Science
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NSTDA Newsletter ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 1. 1. 16ปฏิทินกิจกรรม Activity 1ตุลาคม 2562 • บทความ Article 3 6 5 8 10 9 11 7 4 2 กุมภาพันธ์ 2563 ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 ในเล่ม Insight 12 สวทช. จับมือ มธ. และกรมการแพทย์ เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติโชว์นวัตกรรมผู้สูงอายุ สวทช. รับมอบใบรับรองฯ ISO 13485 อุปกรณ์นำ�เจาะสำ�หรับการฝังรากฟันเทียม เนคเทค สวทช. จับมือ สภาอุตสาหกรรมฯ ขับเคลื่อน EECi ARIPOLIS ด้วยโครงการ IDA เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป เป็นเจ้าภาพหารือโต๊ะกลมร่วมกับ รมว.อว.ข และผู้บริหาร สวทช. สวทช. จัดสัมมนา Future Food Tech เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร นักวิจัย สวทช. เจ๋ง รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2563 งาน “วันนักประดิษฐ์” เชฟรอน ผนึกกำ�ลัง สวทช. อว. ร่วมสร้างอนาคตในงาน “Maker Faire Bangkok 2020” นาโนเทค สวทช. โชว์ศักยภาพในงาน nano tech 2020 ข่าว News สวทช. ร่วมกับ สถาบันอุดมศึุกษา จัดเวทีนำ�เสนอผลงานบัณฑิต สวทช. จับมือ การบินไทย เปิดตัวโครงการ “Save Food Save the World”
 2. 2. กุมภาพันธ์ 2563 ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 2 3nstda • October 2019 ตุลาคม 2562 • กุมภาพันธ์ 2563 ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 เชฟรอน ผนึกกำ�ลัง สวทช. อว. ร่วมสร้างอนาคตแห่งทศวรรษใหม่ ในงาน “Maker Faire Bangkok 2020” สวทช. จับมือ การบินไทยและไทยสมายล์ เปิดตัวโครงการ “Save Food Save the World” ต้นแบบ “สายการบินลดการสูญเสียด้านทรัพยากรอาหาร” กรุงเทพฯ- บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย สำ�นักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) พร้อมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และกลุ่มเมกเกอร์ในประเทศไทย จัดงาน “MakerFaireBangkok2020:THE FUTURE WE MAKE” มหกรรมการแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์และการรวมตัวของเมกเกอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีเมกเกอร์ชาวไทย และต่างประเทศร่วมแสดงผลงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมหลากหลายแขนง กว่า60 บูธ พร้อมด้วยเวิร์กช็อปอีกมากมายที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสวัฒนธรรม เมกเกอร์และเข้ามามีส่วนร่วมในการเนรมิตอนาคตที่ดีให้แก่ประเทศไทยและโลกใบนี้ด้วยตัวคุณเอง โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2563 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา โดยผลการประกวดโครงการ “Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 4” ภายใต้งาน Maker Faire Bangkok 2020 ผลการพิจารณาคัดเลือกการนำ�เสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ สายอาชีพ ปรากฏว่า โครงการชุดเลี้ยงกบในขวดพลาสติกระบบรีไซเคิลน้ำ� จากวิทยาลัย การอาชีพไชยา จ.สุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ขณะที่ใน สายสามัญ ปรากฏว่า โครงการอุปกรณ์เลี้ยงปลาวาไรตี้ จากโรงเรียนปลาปากวิทยา จ.นครพนม คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง จากหัวข้อการประกวดในเรื่อง Social Innovations นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน รับทุนการศึกษาพร้อมสิทธิ์ในการ เข้าร่วมงานเมกเกอร์แฟร์ระดับโลก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12991-20200119maker-faire-bangkok-2020 22 มกราคม2563 ณ สำ�นักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต- นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตอาหารเพื่อ ลดการสูญเสียทางด้านทรัพยากร (Food Waste Management) ระหว่างบริษัท การบินไทย จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำ�กัด กับ Food Innopolis สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยมี นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นายสุเมธ ดำ�รงชัยธรรม กรรมการผู้อำ�นวยการใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ และ นางชาริตา ลีลายุทธ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ฯ ร่วมลงนาม พร้อมด้วยพลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ประธานกรรมการ บริษัท การบินไทยฯ ร่วมในพิธี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12995-20200122-food-innopolis
 3. 3. กุมภาพันธ์ 2563 ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 4 5nstda • October 2019 ตุลาคม 2562 • สวทช. ร่วมกับ สถาบันอุดมศึุกษา จัดเวทีนำ�เสนอผลงานบัณฑิต เพื่อสร้างประสบการณ์เวทีวิชาการ พัฒนาศักยภาพงานวิจัยคุณภาพสูง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำ�ของประเทศ จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษและนำ�เสนอรายงานความก้าวหน้าผลการศึกษาวิจัยเพื่อปริญญานิพนธ์ ทุนปริญญานิพนธ์ โครงการสร้างปัญญาวิทย์ ผลิตนักเทคโน (YSTP: Young Scientist and Technologist Program) และนำ�เสนอรายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัยเพื่อวิทยานิ พนธ์ ทุนระดับบัณฑิตศึกษา โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST: Thailand Graduate Institute Science and Technology) เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สร้างความเข้าใจ และรับทราบวิสัยทัศน์และพันธกิจงานพัฒนากำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากผู้บริหารของ สวทช. รวมถึงได้รั บการแบ่งปันประสบการณ์ทางวิชาการและประสบการณ์ชีวิตจากนักวิจัยรุ่นพี่ อีกทั้งได้นำ�เสนอผลการปฏิบัติงานวิจัยภายใต้ความร่วมมือระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษ ามหาวิทยาลัย และนักวิจัย สวทช. รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาทุน สร้างความมุ่งมั่นในการทำ�วิจัย พร้อมประสบการณ์ก่อนการไปนำ�เสนอผลงานในเวทีวิชาการทั้งในและต่างประเทศ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/13000-20200122 สวทช. จับมือ มธ. และกรมการแพทย์ เตรียมจัดประชุมวิชาการนานาชาติ โชว์นวัตกรรมผู้สูงอายุ 30 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความ สะดวกและเครื่องมือแพทย์(A-MED) ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกรมการแพทย์ โดย สถาบันเวชศาสตร์ สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สวทช. ศ ดร.นายแพทย์อดิศว์ ทัศณรงค์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ นายแพทย์สกานต์ บุนนาค ผู้อำ�นวยการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จ พระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เป็นผู้ร่วมลงนาม เพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา แลกเปลี่ยนความรู้ และเตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ “InternationalConferenceonInnovation for Aging Society” ในวันที่ 20-22 สิงหาคม 2563 เพื่อต่อยอดการวิจัย นวัตกรรม และสร้างเครือข่าย รวมถึงให้ความรู้ นำ�เสนอผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้ง เผยแพร่ผลงานนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ โดยมีวิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งในและต่างประเทศ
 4. 4. กุมภาพันธ์ 2563 ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 6 7nstda • October 2019 ตุลาคม 2562 • นาโนเทค สวทช. โชว์ศักยภาพ ในงาน nano tech 2020 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำ�คณะนักวิจัยและผู้ประกอบการไทย ร่วมนำ�เสนองานวิจัยและศักยภาพการพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีของประเทศThailandPavilionในงานนิทรรศการวิชาการนานาชาติnanotech2020(The19thInter- nationalNanotechnologyExhibitionandConference) ระหว่างวันที่29-31 มกราคม2563 ณ ศูนย์นิทรรศการนานาชาติTokyoBigSight กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับเกียรติจาก นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ผู้อำ�นวยการกองสนเทศเศรษฐกิจ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ, นายร่มเดช พิศาลพงศ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว เปิดงาน ร่วมกับ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำ�นวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. พร้อมด้วย ดร.ภาวดี อังค์วัฒนะ ประธานคณะทำ�งานจัดแสดงนิทรรศการnanotech2020 และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างความ ร่วมมือด้านการพัฒนาผลงานวิจัยและด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนาโนสู่ภาคอุตสาหกรรม พร้อมส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศและในEECi ตลอดจน สร้างความร่วมมือและโครงการร่วมวิจัยกับภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น สวทช. รับมอบใบรับรองฯ ISO 13485 อุปกรณ์นำ�เจาะสำ�หรับการฝังรากฟันเทียม 27 มกราคม2563 ณ อาคารสำ�นักงานกลาง อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี- ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโสผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และประธานกรรมการคณะกรรมการเทคนิคด้านเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) รับมอบใบรับรองการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ISO13485:2016 จาก คุณฉัตวิทัย ตันตราภรณ์GeneralManager จากบริษัท TÜVSÜD(Thailand) จำ�กัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งานและผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในการที่จะรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำ�ไปใช้ผลิตในเชิง พาณิชย์ ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป หัวหน้าทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน (IMT) ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำ�นวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) สวทช. เปิดเผยว่า ทีมวิจัยเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ฝังใน(IMT) มีความพยายามในการยกระดับงานวิจัยและพัฒนาด้านเครื่องมือแพทย์สู่การใช้งานจริง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อสร้างอุตสาหกรรมการแพทย์ทางด้านทันตกรรมที่ครบวงจรในประเทศไทย อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/12999-20200127
 5. 5. กุมภาพันธ์ 2563 ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 มกราคม 2562 ปีที่ 5 ฉบับที่ 10 8 9nstda • October 2019 ตุลาคม 2562 • พิธีเปิดสำ�นักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถนนนางลิ้นจี่ กรุงเทพฯ วันที่27 มกราคม2563: เนคเทค-สวทช. และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บรรลุข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 โดยการผลักดันแพลตฟอร์ม IDA หรือ Industrial IoT and Data Analytics Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มไอโอที(IoT)Bigdata อุตสาหกรรมและระบบวิเคราะห์ข้อมูล สำ�หรับโรงงานอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงข้อมูลจากเครื่องจักรการผลิต และนำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและอนุรักษ์พลังงานให้ดีที่สุด เนื่องในโอกาสพิธีเปิดสำ�นักงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ได้รับฟังการบรรยายสรุป แพลตฟอร์ม IDA : Industrial IoT and Data Analytics Platform หรือ แพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม โดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำ�นวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายสรุปและให้การต้อนรับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/ida2020-eeci.html เนคเทค สวทช. จับมือ สภาอุตสาหกรรมฯ ขับเคลื่อน EECi ARIPOLIS ด้วยโครงการ IDA สวทช. จัดสัมมนา Future Food Tech เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอาหาร เติบโตอย่างก้าวกระโดด ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส : สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) จัดสัมมนา"โครงการเร่งการเติมโตของผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม(FoodAccelerate)" ภายใต้หัวข้อFutureFoodTech เพื่อเร่งการเติบโต ทางธุรกิจอย่างก้าวกระโดด ด้วยการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมอาหารที่มีมูลค่าสูง รวมถึงสร้างplatform เครือข่ายความร่วมมือ และการเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการตลาดและโอกาสขยายธุรกิจ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน โดยมีคุณเฉลิมพล ตู้จินดา ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ สวทช. กล่าวเปิดงาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/13003-20200128-food-accelerate
 6. 6. กุมภาพันธ์ 2563 ปีที่ 5 ฉบับที่ 11กุมภาพันธ์ 2563 ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 10 11nstda • October 2019 ตุลาคม 2562 • เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป เป็นเจ้าภาพ หารือโต๊ะกลมร่วมกับ รมว.อว. และผู้บริหาร สวทช. ในการสร้างและขยายความร่วมมือในเศรษฐกิจแนวใหม่ BCG 31 มกราคม 2563 กรุงเทพฯ ประเทศไทย - Mr. Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำ�ประเทศไทย พร้อมเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศ สหภาพยุโรป และคณะผู้แทนทางการค้าจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เป็นเจ้าภาพจัดการหารือโต๊ะกลมเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างและขยายความร่วมมือ ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ในเรื่องBCGModel: การพัฒนาเศรษฐกิจ3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ(Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) สำ�หรับประเทศไทย นำ�โดยผู้แทนฝ่ายไทยคือ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และผู้บริหารจาก สวทช. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/13008-20200131-bcg-model นักวิจัย สวทช. เจ๋ง รับรางวัลการวิจัย แห่งชาติ ปี 2563 งาน “วันนักประดิษฐ์” 2 กุมภาพันธ์2563 นักวิจัย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) เข้ารับรางวัลการวิจัยแห่งชาติในงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำ�ปี2563” จัดโดย สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปี เพื่อระลึก ถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำ�หมุนเข้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำ�ชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทย และเป็นครั้งแรกของโลก รวมทั้งทรงเป็นแบบอย่างที่ดีกับนักประดิษฐ์ไทยในการสร้างสรรค์ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและสังคมได้อย่าง เป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง โดยมี รศ. นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวง อว. เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร.วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อำ�นวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) สวทช. เข้าร่วมแสดงความยินดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nstda.or.th/th/news/13010-20200202
 7. 7. กุมภาพันธ์ 2563 ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 12 13nstda • October 2019 ตุลาคม 2562 • โรคอุบัติใหม่เป็นปัญหาที่ส่งผลโดยตรงกับความปลอดภัยในชีวิตของมนุษยชาติ สร้างผลกระทบในวงกว้างทั้งด้าน เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในช่วง 20-30 ปี มานี้ มีโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นกว่า 30 โรค ส่วนมากเกิดจากการติดเชื้อจากสัตว์สู่คน และพัฒนาตัวเองจนสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ อีกทั้งยังแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเนื่องจากการเดินทางระหว่าง ประเทศซึ่งเป็นไปอย่างสะดวก ทำ�ให้ยากต่อการเฝ้าระวังและควบคุมโรค ล่าสุดคือ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ '2019-nCoV' ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนสร้างได้ความตื่นตัว ให้คนทั่วโลกเป็นอย่างมาก เฉพาะสถานการณ์ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุขการรายงานการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 สรุปมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อที่รักษาตัวในโรงพยาบาล 17 ราย กลับบ้านแล้ว 8 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 25 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์) เรียบเรียง : อาทิตย์ ลมูลปลั่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สวทช. | อินโฟกราฟิก : วัชราภรณ์ สนทนา และ ฉัตรทิพย์ สุริยะ รู้ทัน-ป้องกัน ‘ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่’ 2019-nCoV ทว่าหากเราเรียนรู้และเข้าใจวิธีการป้องกันโรคอย่างถ่องแท้ จะช่วย เปลี่ยนความตื่นตระหนกตกใจ เป็นการสร้างความตระหนัก และรู้ทัน เพื่อ ป้องกันไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ทั้งยังเป็นการช่วยยับยั้งการแพร่ระบาด ของโรคได้ดี โดยข้อมูลน่าสนใจจากเวทีเสวนาพิเศษ Science Café “จับตามอง!! โรคอุบัติใหม่ ไวรัสโคโรนา” ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาทิ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้อำ�นวยการกลุ่มวิจัย นวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ แห่งชาติ (ไบโอเทค) สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล และ พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด จากสาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ข้อมูลประชาชน เพื่อทำ�ความรู้จักและเข้าใจป้องกันโรคอุบัติใหม่ในครั้งนี้ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา กล่าวว่า (Coronavirus : CoV) เป็นไวรัส ชนิดอาร์เอ็นเอ (RNA virus) กลุ่มใหญ่ รูปทรงของไวรัสมีส่วนที่ยื่นออกมารอบๆ คล้ายมงกุฎ (crown) หรือรัศมีของดวงอาทิตย์ จึงเป็นที่มาของชื่อ Corona ที่แปลว่ามงกุฎหรือรัศมี (ในภาษาละติน) ไวรัสโคโรนาพบได้ในสัตว์หลายชนิด ประกอบด้วย อูฐ แมว และค้างคาว เชื้อสามารถถ่ายทอดจากสัตว์ไปสู่สัตว์ได้ แล ะบางกรณีก็สามารถถ่ายทอดจากสัตว์สู่คนได้เช่นกัน ซึ่งสายพันธุ์ใหม่2019-nCoV สาเหตุของโรคปอดอักเสบในเมืองอู่ฮั่นนั้นก็จัดเป็นน้องใหม่ในกลุ่มไวรัสนี้ โดยมี รุ่นพี่ในกลุ่มที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ เชื้อก่อโรคซาร์ส(SARS:SevereAcuteRes- piratory Syndrome) ติดต่อมาจากแมวชะมด (Civet cats) ที่แพร่ระบาดในปี ค.ศ. 2002 และเชื้อก่อโรคเมอร์ส (MERS: Middle East Respiratory Syndrome) หรือโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ติดต่อมาจากอูฐ ซึ่งพบการระบาดเมื่อปี ค.ศ.2012 ทั้งนี้มีนักวิจัยได้ทำ�การศึกษารหัสโปรตีนของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พบว่ารหัสโปรตีนนั้นใกล้เคียงกับเชื้อที่อยู่ในค้างคาวมงกุฎและค้างคาวเกือกม้า ในจีน
 8. 8. กุมภาพันธ์ 2563 ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 14 15nstda • October 2019 ตุลาคม 2562 • “อย่างไรก็ตามแหล่งต้นเชื้อแพร่ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่สู่คน ยังไม่ทราบชนิด ซึ่งผลการถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสnCov บ่งชี้ว่ารหัสจีโนมใกล้เคียงมากกว่า 95% กับไวรัสโคโรนาที่พบในค้างคาวเกือกม้าในเมืองยูนาน เมื่อปี ค.ศ. 2013 แต่ไวรัสดังกล่าวอาจแพร่สู่สัตว์ตัวกลางก่อนติดในคน ซึ่งปัจจุบันยังไม่ทราบชนิด” ดร.อนันต์ ระบุ รศ. พญ.อรุณี ธิติธัญญานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาระดับโมเลกุลและวิวัฒนาการของโรคไข้หวัดนก และกลไกการเกิดของโรคไข้หวัดนก กล่าวว่า หากดูจากข้อมูลระบาดวิทยา พบว่าผู้ป่วย SARS มีอาการป่วยและเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 10 ผู้ป่วย MERS มีอาการป่วยและเสียชีวิตคิดเป็นร้อยละ 30 สำ�หรับ โคโรนาสายพันธุ์ใหม่หากคิดจากตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตแล้วพบว่ามีไม่ถึงร้อยละ 5 ด้าน พญ.รพีพรรณ รัตนวงศ์นรา มอร์ด อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ข้อมูลเรื่องผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อและ อาการของโรค ว่า จากข้อมูลการติดเชื้อพบว่าผู้ที่ติดเชื้อมีทั้งเด็กอายุ 10 ปี ผู้ใหญ่อายุ 33 ปี และผู้สูงอายุที่มีอายุ 40 - 90 ปี ส่วนอาการของโรคโดยรวม แล้วเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นั้นจะมีระยะฟักตัว 2 - 14 วัน ผู้ติดเชื้อจะมี ทั้งอาการ ไอแห้งๆ เจ็บคอ น้ำ�มูกไหล จาม มีไข้สูง รวมไปถึงหายใจ เหนื่อยหอบ ซึ่งเป็นอาการของโรคทางเดินระบบหายใจ คล้ายคลึงกับไข้หวัด และ อาจจะมีอาการท้องเสียเกิดขึ้นร่วมด้วย เชื้อสามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้ แต่สามารถป้องกันได้โดยให้ปฏิบัติตนตามที่องค์การอนามัยโลกประกาศ อย่างเคร่งครัด คือ สวมหน้ากากอนามัย หากมีอาการน่าสงสัย มีอาการไข้และ อาการผิดปกติทางระบบหายใจ หลังเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง 2 - 14 วัน รีบ เดินทางไปพบแพทย์ หรือสามารถโทรศัพท์สอบถามอาการได้ที่ สายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 โดยสรุปสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ขณะนี้ในประเทศไทย ประเมินว่าการระบาดของโรคอาจจะยังมีอยู่ จึงอยากให้ประชาชนตระหนักถึง โรคนี้แต่ไม่ตระหนกจนเกินไป โดยรักษาสุขอนามัย รับประทานอาหารที่ปรุงสุก หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนทานอาหาร หลังเข้าห้องน้ำ� หลังจากเดินทางไปในสถานที่คนพลุกพล่าน หรือใส่หน้ากากอนามัยป้องกัน เชื้อโรคหากเลี่ยงไม่ได้ ติดตามข้อมูลไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ได้ที่เพจเฟสบุ๊ก : Virology and Cell Technology Lab - BIOTEC ขอบคุณข้อมูลจาก : - ห้องปฏิบัติการไวรัสวิทยาและเซลล์เทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) - คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล
 9. 9. กุมภาพันธ์ 2563 ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ปีที่ 5 ฉบับที่ 11 16 17nstda • October 2019 ตุลาคม 2562 • สวทช. ขอเชิญเจ้าของธุรกิจสมัครเข้าร่วมโครงการ STARTUP VOUCHER ปีที่ 5 สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี (BIC) ขอเชิญเจ้าของธุรกิจ และผู้ประกอบการ ที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สมัครเข้าร่วม “โครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรม (Startup Voucher) ประจำ�ปี 2563” ซึ่งดำ�เนินงานต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 เพื่อเร่งสร้างสตาร์ทอัพ พร้อมการสนับสนุนเงินทุนสูงสุด 800,000 บาท และโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและ ต่างประเทศ เร่งเพิ่มรายได้ และขยายธุรกิจให้เติบโต เพียงคุณมีสินค้าหรือบริการที่ใช่ มีแผนการตลาดที่ชัด โอกาสในการเปิดตลาด และสร้างรายได้อย่าง ก้าวกระโดด ด่วน! ทุนมีจำ�นวนจำ�กัด รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ https://bit.ly/2RxrzTl สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 0 2564 7000 ต่อ 81498, 5544, 81486 หรือคลิก http://www.nstda.or.th/th/news/12965-startup-voucher-2020 สวทช. ขอเชิญผู้ประกอบการ ร่วมศึกษาดูงานเทคโนโลยี เกษตรที่ญี่ปุ่น สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานสินค้า เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำ�แพงแสน ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ในภาคการผลิตและจำ�หน่ายสินค้าเกษตรและอาหาร และผู้ที่สนใจการค้า และการลงทุน เข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาดูงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง การเกษตร พร้อมเข้าชมงาน BIOFACH JAPAN PAVILION in Foodex Japan 2020 ซึ่งเป็นงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ อาหาร และมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากล เพื่อทราบถึงแนวโน้มการพัฒนา เทคโนโลยี และหารือความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน เพิ่มช่องทาง การค้าให้กับผู้ประกอบการไทย ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8 - 13 มีนาคม 2563 ค่าใช้จ่ายต่อท่าน 70,500 บาท ด่วน! รับสมัครเพียง 20 ท่าน ภายใน 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำ�รองที่นั่งได้ที่อีเมล panita@nstda.or.th หรือสอบถาม เพิ่มเติม โทร. 093 956 1556 • กิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามมียะห์ บาลอ และโรงเรียนประทีปวิทยา 10-12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี • กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Inspired a Creating Science Instruction Materials for Primary and Secondary School Level under Thailand Children’s University 13-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี • กิจกรรมค่ายหนึ่งวัน สำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวิทยานุกูลนารี จ.เพชรบูรณ์ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี • กิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ โรงเรียนพัฒนาอิสลามวิทยา และโรงเรียนดำ�รงวิทยา 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี • กิจกรรมฝึกทักษะทางวิศวกรรมเพื่อการพัฒนานวัตกรรุ่นเยาว์ ประจำ�ปี 2562 หัวข้อ “3D modelling design and 3D Printer” สำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี • กิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามมียะห์ บาลอ และโรงเรียนประทีปวิทยา 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี • กิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามมียะห์ บาลอ และโรงเรียนประทีปวิทยา 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี • กิจกรรมค่ายบูรณาการโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำ�หรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ โรงเรียนมะอาหัดอิสลามมียะห์ บาลอ และโรงเรียนประทีปวิทยา 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี • เปิดระบบรับสมัครทุนโครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (TGIST) แบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2563 สามารถศึกษารายละเอียดคู่มือการสมัครทุนออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันปิดรับสมัคร และสมัครขอรับทุน ในวันที่กำ�หนดได้ที่ www.nstda.or.th/tgist

×